Uw sitemap beheren

Een Google Nieuws-sitemap maken

Een sitemap bevat gedetailleerde informatie over specifieke typen content op je site. Met een Google Nieuws-sitemap bepaal je welke content je indient bij Google Nieuws. Als je al een sitemap voor je website hebt, raden wij je aan een afzonderlijke sitemap voor nieuwscontent te maken.

Voordat je begint, moet je site zijn opgenomen in Google Nieuws. Als dit niet het geval is, kun je opname aanvragen in het Google Nieuws Uitgeverscentrum.

Voordelen

Hier volgen enkele voordelen van het maken en indienen van een Google Nieuws-sitemap:

 • Nieuwsartikelen sneller ontdekken: sitemaps zorgen ervoor dat Google Nieuws de nieuwsartikelen op je site sneller kan vinden.
 • Alle nieuwsartikelen crawlen en indexeren: sitemaps verwijzen onze crawler rechtstreeks naar de URL van elk nieuwsartikel, zodat de indexering van de content op je site wordt verbeterd.

Richtlijnen voor Nieuws-sitemaps

Google Nieuws bevoordeelt sites met een Nieuws-sitemap niet wat betreft de positie in de zoekresultaten. Google Nieuws crawlt en indexeert alle nieuwssites (homepage en andere gedeelten) met de gebruikelijke methoden, ongeacht of er een Nieuws-sitemap beschikbaar is.

Wanneer je een Nieuws-sitemap maakt, moet je aan de volgende vereisten voldoen:

 • Neem de URL's op van de artikelen die de afgelopen twee dagen zijn gepubliceerd. Je kunt artikelen die ouder zijn dan twee dagen verwijderen uit de Nieuws-sitemap. Deze artikelen blijven echter wel gewoon voor de reguliere periode van dertig dagen in de Nieuws-index staan.
 • Update je Nieuws-sitemap met nieuwe artikelen wanneer deze worden gepubliceerd. Google Nieuws crawlt de Nieuws-sitemaps net zo vaak als de rest van je site.
 • Voeg maximaal 1000 URL's toe. Als je meer URL's wilt toevoegen, kun je ze opsplitsen in meerdere sitemaps en een sitemapindexbestand gebruiken om ze te beheren. Gebruik de XML-indeling in het sitemap-protocol. Vermeld niet meer dan 50.000 sitemaps in je sitemapbestand. Deze limieten zorgen ervoor dat je webserver geen grote bestanden weergeeft in Google Nieuws.
 • Maak niet telkens een nieuwe Nieuws-sitemap voor elke update. In plaats daarvan update je de huidige sitemap met je nieuwe artikel-URL's.
 • Gebruik niet de Google Sitemap Generator om een Nieuws-sitemap te maken. De generator neemt namelijk URL's op die niet naar specifieke nieuwsartikelen verwijzen.

Voorbeeld van sitemap-invoer

Een Google Nieuws-sitemap gebruikt het Sitemap-protocol. Hier volgt een voorbeeld van een vermelding in een Nieuws-sitemap:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"> <url> <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc> <news:news> <news:publication> <news:name>The Example Times</news:name> <news:language>en</news:language> </news:publication> <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date> <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title> </news:news> </url> </urlset>

Je sitemap indienen

Nadat je een Nieuws-sitemap hebt gemaakt, kun je deze indienen via Search Console. Ga naar het Helpcentrum van Search Console voor meer informatie over hoe je sitemaps kunt beheren. We raden je aan de sitemap te uploaden naar de bovenste map met nieuwsartikelen.

Als je de Nieuws-sitemap verzendt voordat je site door ons team is beoordeeld, kun je foutmeldingen ontvangen.

Specifieke tagdefinities voor nieuws

Bekijk hieronder de Google Nieuws-tags voor sitemaps:

Tag Vereist? Beschrijving
<publication>
Ja De publicatie waarin het artikel verschijnt. Deze heeft twee vereiste onderliggende tags: <name> en <language>
 • De <name> is de naam van de nieuwspublicatie. Deze moet exact overeenkomen met de naam die wordt weergegeven in je artikelen op news.google.com, met uitzondering van eventuele tekst tussen haakjes.
 • De <language> is de taal van je publicatie. Gebruik een ISO 639-taalcode (twee of drie letters).

  Uitzondering: Gebruik zh-cn voor Vereenvoudigd Chinees en zh-tw voor Traditioneel Chinees.

<publication_date>

Ja

De publicatiedatum van het artikel in de W3C-indeling is de volledige datum (JJJJ-MM-DD) of de volledige datum plus uren, minuten en seconden met tijdzone-aanduiding (JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssTZD). Geef de oorspronkelijke datum en tijd op voor de publicatie van het artikel op je site. Geef niet de tijd op van het moment dat je het artikel aan je sitemap hebt toegevoegd.

Onze crawler accepteert alle onderstaande indelingen:

 • Volledige datum: JJJJ-MM-DD (bijv. 1997-07-16)
 • Volledige datum plus uren en minuten: JJJJ-MM-DDTuu:mmTZD (bijv.1997-07-16T19:20+01:00)
 • Volledige datum plus uren, minuten en seconden: JJJJ-MM-DDTuu:MM:ssTZD (bijv.1997-07-16T19:20:30+01:00)
 • Volledige datum plus uren, minuten, seconden en een decimale fractie van een seconde: JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss.sTZD (bijv. 1997-07-16T19:20:30,45+01:00)
<title>
Ja

De titel van het nieuwsartikel.

Opmerking: De titel kan wegens ruimtegebrek afgekort worden weergegeven op Google Nieuws. Neem de titel van het artikel op zoals deze wordt weergegeven op je site. Voeg geen auteurnaam, publicatienaam of publicatiedatum aan de title-tag toe.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?