ניהול ה-Sitemap

יצירת Sitemap של חדשות Google

קובץ Sitemap מכיל מידע מפורט על סוגים מסוימים של תוכן באתר. Sitemap של חדשות Google הוא קובץ המאפשר לשלוט בתוכן ששולחים אל חדשות Google. אם כבר יש לכם Sitemap לאינטרנט, מומלץ ליצור קובץ Sitemap נפרד לתוכן חדשותי.

לפני שמתחילים, צריך לוודא שהאתר נכלל בחדשות Google. אם הוא לא נכלל, ניתן לשלוח בקשת הצטרפות ב-Google News Publisher Center‏.

יתרונות

הנה כמה יתרונות ביצירה ושליחה של Sitemap של חדשות Google:

 • גילוי מהיר יותר של כתבות חדשותיות: קובצי Sitemap מאפשרים לחדשות Google לאתר את כל הכתבות החדשותיות באתר שלכם במהירות רבה יותר
 • סריקה של כל הכתבות החדשותיות ויצירת אינדקס עבורן: קובצי Sitemap מפנים את הסורק שלנו ישירות לכל כתובת אתר של כתבה, וכך משתפר הכיסוי של התוכן באתר.

הנחיות ל-Sitemap של חדשות Google

במסגרת חדשות Google, אין עדיפות לאתרים המשתמשים בקובצי Sitemap של חדשות בעת דירוג התוצאות. בלי קשר למידת הזמינות של Sitemap של חדשות, חדשות Google משתמש בשיטות רגילות של סריקה כדי לחפש בכל אתרי החדשות וליצור להם אינדקס (דף הבית ומדורים).

כשיוצרים Sitemap של חדשות, צריך לפעול לפי הדרישות הבאות:

 • יש לכלול כתובות אתרים של כתבות שפורסמו ביומיים האחרונים. אפשר להסיר מה-Sitemap של חדשות Google כתבות שפורסמו לפני למעלה מיומיים. עם זאת, הן יישארו באינדקס החדשות למשך תקופת הזמן הרגילה של 30 יום.
 • מומלץ לעדכן את ה-Sitemap של חדשות כשמתפרסמות כתבות חדשות. חדשות Google סורק קובצי Sitemap של חדשות באותה תדירות שבה הוא סורק את שאר האתר.
 • יש להוסיף עד 1000 כתובות אתרים. אם רוצים לכלול יותר כתובות אתרים, צריך לפצל אותן למספר קובצי Sitemap, ולנהל אותן בעזרת קובץ אינדקס של ‏Sitemap‏. יש להשתמש בפורמט XML המצוין בפרוטוקול ה-‏Sitemap‏. אין לכלול יותר מ-50,000 קובצי Sitemap בקובץ ה-Sitemap. הגבלות אלו עוזרות להבטיח ששרת האינטרנט לא שולח קבצים גדולים אל חדשות Google.
 • אין ליצור Sitemap של חדשות לכל עדכון. במקום זאת, אפשר לעדכן את ה-Sitemap הנוכחי בכתובות האתרים של הכתבות החדשות.
 • אין להשתמש במחולל Sitemap של Google כדי ליצור Sitemap של חדשות. המחולל יכלול כתובות אתרים שאינן תואמות כתבות חדשותיות ספציפיות.

דוגמה לרשומת Sitemap

Sitemap של חדשות Google משתמש בפרוטוקול ‏Sitemap. הנה דוגמה לרשומת Sitemap של חדשות:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"> <url> <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc> <news:news> <news:publication> <news:name>The Example Times</news:name> <news:language>en</news:language> </news:publication> <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date> <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title> </news:news> </url> </urlset>

שליחת Sitemap

לאחר יצירת Sitemap של חדשות, שולחים אותו דרך Search Console. אפשר להיכנס למרכז העזרה של Search Console ולקבל מידע נוסף על ניהול קובצי Sitemap. מומלץ גם להעלות את ה-Sitemap לספרייה ברמה הגבוהה ביותר שמכילה את הכתבות החדשותיות.

אם שולחים את ה-Sitemap של חדשות לפני שהצוות שלנו בודק ומאשר את האתר, ייתכן שיתקבלו שגיאות.

הגדרות של תגים הספציפיים לחדשות Google

ניתן לעיין למטה בתגים של חדשות Google לקובצי Sitemap:

תג נדרש? תיאור
<publication>
כן הפרסום שבו מופיע המאמר. יש לו שני תגי בנים נדרשים: <name> וכן <language>
 • התג <name> הוא שם הפרסום החדשותי. הוא חייב להתאים במדויק לשם שמופיע במאמרים ב-‏news.google.com‏, ללא ערכים כלשהם בסוגריים.
 • התג <language> מציין את שפת הפרסום. צריך להשתמש בקוד שפה ISO 639 ‏(2 או 3 אותיות).

  מקרה חריג: לסינית פשוטה, משתמשים בקוד "zh-cn" ולסינית מסורתית - "zh-tw".

<publication_date>

כן

תאריך פרסום הכתבה בפורמט ‏W3C‏, בפורמט "התאריך המלא" (YYYY-MM-DD) או בפורמט "התאריך המלא לצד שעות, דקות ושניות" ומציין אזור זמן (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD). יש לספק את התאריך והשעה המקוריים של פרסום הכתבה באתר. אין לציין את השעה שבה נוסף המאמר ל-Sitemap.

הסורק שלנו מקבל כל אחד מהפורמטים הבאים:

 • תאריך מלא: YYYY-MM-DD (למשל 1997-07-16)
 • תאריך מלא בתוספת שעות ודקות: YYYY-MM-DDThh:mmTZD (לדוגמה, 1997-07-16T19:20+01:00)
 • תאריך מלא בתוספת שעות, דקות ושניות: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (לדוגמה, 1997-07-16T19:20:30+01:00)
 • תאריך מלא בתוספת שעות, דקות, שניות ושבר עשרוני של שנייה: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (לדוגמה, 1997-07-16T19:20:30.45+01:00)
<title>
כן

הכותרת של מאמר החדשות.

הערה: כשהכותרת מוצגת בחדשות Google, ייתכן שהיא לא תופיע בשלמותה בשל מגבלות שטח. יש לכלול את הכותרת של המאמר כפי שהיא מופיעה באתר. אין לכלול שם מחבר, שם פרסום או תאריך פרסום בתג הכותרת.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?