Správa mapy webu

Vytvoření souboru Sitemap pro Zprávy Google.

Soubor Sitemap obsahuje podrobné informace o konkrétních typech obsahu na vašem webu. Umožňuje stanovit, jaký obsah se má odesílat do Zpráv Google. Pokud už máte soubor Sitemap pro celý web, doporučujeme vám vytvořit samostatný soubor Sitemap pro zpravodajský obsah.

Než začnete, musí být váš web začleněn ve Zprávách Google. Pokud není, požádejte o jeho začlenění v Centru pro vydavatele ve Zprávách Google.

Výhody

Níže uvádíme některé výhody vytvoření a odeslání souboru Sitemap pro Zprávy Google:

 • Rychlejší vyhledání zpravodajských článků: Soubory Sitemap umožňují Zprávám Google nalézt všechny zpravodajské články na webu rychleji.
 • Procházení a indexování všech zpravodajských článků: Soubory Sitemap nasměrují náš prohledávač přímo na adresu URL každého zpravodajského článku, a zlepšují tak pokrytí obsahu vašich stránek.

Pokyny pro soubory Sitemap pro Zprávy

Zprávy Google ve výsledcích hodnocení nijak neupřednostňují weby, které používají soubory Sitemap pro Zprávy. Bez ohledu na to, zda je k dispozici soubor Sitemap pro Zprávy, použijí Zprávy Google běžné metody procházení a prohledají a indexují všechny zpravodajské weby (domovské stránky a sekce).

Při vytváření souboru Sitemap pro Zprávy dodržujte následující požadavky:

 • Zahrňte adresy URL článků publikovaných za poslední dva dny. Stránky starší než dva dny můžete ze souboru Sitemap pro Zprávy odebrat, ale v indexu Zpráv tyto články zůstanou po standardní dobu 30 dní.
 • Soubor Sitemap pro Zprávy průběžně aktualizujte nově zveřejněnými články. Zprávy Google procházejí soubory Sitemap pro Zprávy stejně často jako ostatní části vašeho webu.
 • Přidejte maximálně 1000 adres URL. Pokud chcete zahrnout více adres, můžete tyto adresy URL rozdělit do několika souborů Sitemap a spravovat je pomocí indexu souborů Sitemap. Použijte formát XML, který poskytuje protokol Sitemap. Do složky Sitemap nezahrnujte více než 50 000 souborů Sitemap. Tato omezení pomáhají zajistit, aby váš webový server do Zpráv Google nedoručoval velké soubory.
 • Nevytvářejte soubor Sitemap pro Zprávy při každé aktualizaci. Raději stávající soubor Sitemap aktualizujte novými adresami URL článků.
 • K vytvoření souboru Sitemap pro Zprávy nepoužívejte Generátor souborů Sitemap Google. Generátor by zahrnul i adresy URL, které neodpovídají žádným konkrétním zpravodajským článkům.

Vzorový zápis souboru Sitemap

Soubor Sitemap pro Zprávy vychází z protokolu Sitemap. Příklad zápisu souboru Sitemap pro Zprávy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"> <url> <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc> <news:news> <news:publication> <news:name>The Example Times</news:name> <news:language>en</news:language> </news:publication> <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date> <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title> </news:news> </url> </urlset>

Odeslání souboru Sitemap

Když vytvoříte soubor Sitemap pro Zprávy, odešlete jej prostřednictvím služby Search Console. Další informace o správě souborů Sitemap najdete v centru nápovědy služby Search Console. Doporučujeme nahrát vytvořený soubor Sitemap do adresáře nejvyšší úrovně, který obsahuje vaše zpravodajské články.

Pokud soubor Sitemap pro Zprávy odešlete předtím, než náš tým web zkontroluje a schválí, může dojít k chybám.

Definice značek specifických pro Zprávy

Prostudujte si značky Zpráv Google pro soubory Sitemap níže:

Značky Povinné? Popis
<publication>
Ano Publikační zdroj, ve kterém se článek zobrazuje. Má dvě povinné podřízené značky: <name><language>
 • <name> je název publikačního zdroje zpráv. Musí se přesně shodovat s názvem, který se zobrazuje u vašich článků na adrese news.google.com bez údajů uvedených v závorce.
 • <language> je jazyk vašeho publikačního zdroje. Použijte kód jazyka podle normy ISO 639 (2 nebo 3 písmena).

  Výjimka: Pro zjednodušenou čínštinu se používá kód zh-cn a pro tradiční čínštinu kód zh-tw.

<publication_date>

Ano

Datum vydání článku ve formátu W3C. Používá se buď formát „úplné datum“ (RRRR-MM-DD), nebo formát „úplné datum a hodiny, minuty a sekundy“ s určením časového pásma (RRRR-MM-DDThh:mm:ssTZD). Uvádějte datum a čas původního zveřejnění článku na webu. Nezadávejte místo něj čas, kdy byl článek přidán do souboru Sitemap.

Náš prohledávač přijme jakýkoli z následujících formátů:

 • Datum dokončení: RRRR-MM-DD (např. 1997-07-16)
 • Úplné datum a hodiny a minuty: RRRR-MM-DDThh:mmTZD (např. 1997-07-16T19:20+01:00)
 • Úplné datum a hodiny, minuty a sekundy: RRRR-MM-DDThh:mm:ssTZD (např. 1997-07-16T19:20:30+01:00)
 • Úplné datum a hodiny, minuty, sekundy a desetiny sekundy: RRR-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (např. 1997-07-16T19:20:30.45+01:00)
<title>
Ano

Název zpravodajského článku.

Poznámka: Název může být z prostorových důvodů při zobrazení ve Zprávách Google zkrácen. Uveďte název článku přesně tak, jak je uveden na vašich stránkách. Ve značce „title“ neuvádějte jméno autora ani název publikačního zdroje či datum vydání článku.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?