Kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết

Ngoài các kết quả chi tiết chuẩn, Google Tìm kiếm hỗ trợ một lớp kết quả chi tiết và giàu tính tương tác hơn được gọi là kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết. Kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết thường bao gồm trải nghiệm bật lên phong phú hoặc các tính năng tương tác nâng cao khác. Ví dụ: đây là một kết quả tìm kiếm Việc làm được bổ sung chi tiết có thể xuất hiện nếu người dùng tìm kiếm "jobs in Mountain View":

Kết quả tìm kiếm Việc làm được bổ sung chi tiết

Kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết cho phép người dùng tìm kiếm trong các thuộc tính khác nhau của một mục dữ liệu có cấu trúc; ví dụ: người dùng có thể tìm kiếm các công thức súp gà dưới 200 calo hoặc các công thức nấu ăn mất ít hơn 1 giờ chuẩn bị.

Triển khai kết quả được bổ sung chi tiết

Tìm kiếm được bổ sung chi tiết là một tập hợp các kết quả chi tiết và được triển khai bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc. Một số loại kết quả chi tiết chỉ có sẵn dưới dạng loại tìm kiếm được bổ sung chi tiết (ví dụ như công thức nấu ăn, việc làm và sự kiện); các loại kết quả chi tiết khác có thể được mở rộng thành kết quả tìm kiếm có bổ sung chi tiết khi thêm một vài thuộc tính. Tài liệu về một loại kết quả chi tiết nên cho biết liệu nó có thể được mở rộng từ kết quả chi tiết cơ bản thành kết quả có bổ sung chi tiết hay không.

Thông tin kỹ thuật và thư viện kết quả có tại đây. Các loại kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết hiện không được nêu rõ ràng trong tài liệu, nhưng sẽ có trong tương lai.

Tìm kiếm được bổ sung kết quả chi tiết được điều khiển bởi thuật toán xếp hạng của Google Tìm kiếm; ngoài việc thêm dữ liệu có cấu trúc chính xác trên các trang của mình, bạn phải tuân theo các nguyên tắc về chất lượng sau đây để Google có thể lập chỉ mục và xếp hạng trang của bạn một cách chính xác.

Lưu ý về nội dung dữ liệu có cấu trúc trùng lặp: Dữ liệu có cấu trúc thường được nhân bản trên nhiều trang trong một trang web và vì lý do xác đáng. Ví dụ: bạn có thể đăng một số tin tuyển dụng cho cùng một vị trí còn thiếu ở nhiều địa điểm. Những tin này sẽ có các giá trị mô tả giống nhau như giá trị địa điểm khác nhau. Thuật toán tìm kiếm được bổ sung chi tiết xem xét điều này và các đối tượng này không được coi là trùng lặp.

Các loại tìm kiếm được bổ sung chi tiết

Các loại tìm kiếm sau đây hỗ trợ trải nghiệm tìm kiếm được bổ sung chi tiết:

Nguyên tắc về chất lượng tìm kiếm được bổ sung chi tiết

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc về chất lượng sau đây để đủ điều kiện cho tìm kiếm được bổ sung chi tiết. Nếu thuật toán xếp hạng tìm kiếm được bổ sung chi tiết quyết định rằng phần lớn trang web không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng, thuật toán có thể loại trừ toàn bộ trang web khỏi kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết.

 • Các thuộc tính bắt buộc: Mỗi loại tìm kiếm được bổ sung chi tiết xác định một tập hợp các thuộc tính bắt buộc. Các mục thiếu thuộc tính bắt buộc sẽ không đủ điều kiện.
 • Tính đầy đủ: Bạn càng cung chấp nhiều thuộc tính bổ sung (được đề nghị) thì mục đó càng có chất lượng cao hơn cho người dùng của chúng tôi. Đối với các tin tuyển dụng, người dùng thích các việc làm trong đó nêu rõ mức lương hơn so với những tin không có thông tin này và xếp hạng tìm kiếm được bổ sung chi tiết cũng xem xét điều này. Nếu công thức nấu ăn của bạn có đánh giá thực của người dùng và đánh giá sao thực sự, điều đó cũng có giá trị đối với người dùng trang web của bạn và tìm kiếm được bổ sung chi tiết. Ngoài ra, tìm kiếm được bổ sung chi tiết cung cấp tính năng khám phá có cấu trúc cho người dùng; ví dụ người dùng có thể lọc danh sách các việc làm theo lương. Khi người dùng áp dụng bộ lọc này, một tin tuyển dụng không nêu mức lương sẽ không được xếp hạng. Đây là một trong những tín hiệu xếp hạng quan trọng nhất cho tìm kiếm được bổ sung chi tiết.
 • Mức độ phù hợp: Dữ liệu được đánh dấu của bạn phải thích hợp với tìm kiếm được bổ sung chi tiết mà bạn tham gia. Dưới đây là một số ví dụ về dữ liệu không thích hợp:
  • Trang web truyền trực tuyến thể thao gắn nhãn phiên phát sóng là sự kiện địa phương.
  • Trang web về nghề mộc gắn nhãn hướng dẫn là công thức nấu ăn.
 • Nội dung mô tả: Tìm kiếm được bổ sung chi tiết xếp hạng các trang mô tả, trong đó mô tả thuộc tính chi tiết của một mục. Ngược lại, các trang danh sách liên kết đến nhiều trang mô tả. Tìm kiếm được bổ sung chi tiết chỉ có sẵn cho các trang mô tả, không phải trang danh sách. Sau đây là ví dụ về các trang danh sách:
  • Trang mô tả "10 ý tưởng hay nhất để nấu gà tây" với liên kết đến mỗi công thức.
  • Trang liệt kê tất cả các việc làm tại Mountain View, CA, có liên kết đến các việc làm cá nhân.
 • Chính sách nội dung: Tìm kiếm được bổ sung chi tiết cá nhân có chính sách riêng bổ sung cho từng loại dữ liệu, như được mô tả trong tài liệu về loại tìm kiếm đó. Tài liệu hoặc trang web vi phạm các chính sách nội dung này có thể có xếp hạng kém hơn hoặc không đủ điều kiện cho tính năng này.
   
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?