תוצאות חיפוש מועשרות

נוסף לתוצאות Rich רגילות, חיפוש Google תומך בסוג משופר ואינטראקטיבי יותר של תוצאות Rich, שנקרא תוצאות חיפוש מועשרות. לעתים קרובות, תוצאות חיפוש מועשרות כוללות ממשק עשיר יותר של חלונות קופצים או תכונה מתקדמת אחרת הכרוכה באינטראקציה. לדוגמה, הנה חלון קופץ של תוצאה מועשרת למשרות, שעשוי להופיע אם משתמש מחפש "משרות במאונטיין ויו":

תוצאת חיפוש מועשרת של משרות

חיפוש מועשר מאפשר למשתמש לחפש בכל המאפיינים השונים של פריט נתונים מובנה. למשל, משתמש יכול לחפש מתכונים של מרק עוף שמכיל פחות מ-200 קלוריות, או מתכונים שזמן ההכנה שלהם קצר משעה אחת.

יישום של חיפוש מועשר

חיפוש מועשר הוא קבוצת משנה של תוצאות Rich, ומיישמים אותו באמצעות נתונים מובנים. יש סוגי תוצאות Rich שזמינים רק כסוגי חיפוש מועשר (לדוגמה, מתכונים, משרות ואירועים). ניתן להרחיב סוגים אחרים של תוצאות Rich לסוג חיפוש מועשר בעזרת תוספת של כמה מאפיינים. התיעוד של תוצאת Rich אמור לציין אם ניתן להרחיב אותה ואיך להרחיב אותה מתוצאת Rich בסיסית לתוצאה מועשרת.

מידע טכני וגלריה של תוצאות זמינים כאן. סוגים של תוצאות חיפוש מועשרות לא מצוינים כרגע במפורש בתיעוד, אך הם יצוינו בעתיד.

חיפוש מועשר מונע על ידי אלגוריתם הדירוג של חיפוש Google. מלבד הוספת הנתונים המובנים הנכונים לדפים שלך, עליך לפעול בהתאם להנחיות האיכות הבאות כדי ש-Google תוכל ליצור אינדקס לדפים ולדרג אותם כראוי.

הערה לגבי תוכן משוכפל של נתונים מובנים: בדרך כלל, נתונים מובנים משוכפלים בדפים רבים באתר מסוים, ויש לכך סיבה טובה. לדוגמה, ייתכן שתפרסם אותה משרה פנויה במספר מיקומים. לרישומים אלה יהיו ערכי תיאור זהים, אבל ערכי המיקום יהיו שונים. ערכים אלה נלקחים בחשבון בעיבוד של אלגוריתם החיפוש המועשר, והאובייקטים האלה אינם נחשבים עותקים משוכפלים.

סוגי חיפוש מועשר

סוגי החיפוש הבאים תומכים בחוויית חיפוש מועשר:

הנחיות איכות לחיפוש מועשר

עליך לפעול לפי הנחיות האיכות האלה כדי שהאתר יוכל להיכלל בחיפוש מועשר. אם אלגוריתם הדירוג של החיפוש המועשר קובע שחלק גדול מהאתר אינו עומד בסף האיכות, ייתכן שהאתר כולו לא ייכלל בתוצאות חיפוש מועשרות.

 • מאפיינים נדרשים: כל סוג של חיפוש מועשר מגדיר קבוצת מאפיינים נדרשים. פריטים שבהם חסרים מאפיינים נדרשים אינם כשירים.
 • מידע מלא: ככל שתוסיף עוד מאפיינים (מומלצים), כך ערך הפריט יהיה גבוה יותר למשתמשים. בפרסום משרות, משתמשים מעדיפים משרות שבהן המשכורות צוינו במפורש על פני משרות שבהן הן לא צוינו. נתון זה נלקח בחשבון גם בדירוג החיפוש מועשר. גם ביקורות משתמשים ודירוג מתכונים בעזרת כוכבים, המשקפים ערכים אמיתיים, חשובים למשתמשים באתר שלך ובחיפוש מועשר. כמו כן, חיפוש מועשר מעניק למשתמשים יכולות גבוהות של חיפוש במידע המובנה. למשל, משתמשים יכולים לסנן את רשימת המשרות לפי משכורות. כאשר משתמש מחיל מסנן זה, משרה ללא נתון משכורת לא תיכלל בדירוג. זו אחת התכונות החשובות ביותר לדירוג בחיפוש מועשר.
 • רלוונטיות: הנתונים המסומנים צריכים להיות רלוונטיים לחיפוש המועשר שבו אתה משתתף. הנה כמה דוגמאות לנתונים לא רלוונטיים:
  • אתר סטרימינג בשידור חי של ספורט המתייג שידורים כאירועים מקומיים.
  • אתר נגרות המתייג הוראות כמתכונים.
 • תוכן של דפי פירוט ללא קישורים: חיפוש מועשר כולל דירוג של דפי פירוט ללא קישורים (leaf pages). אלה דפים המכילים תיאור מפורט של המאפיינים של פריט, ואילו דפי רישום (listing pages) מכילים קישורים למספר דפי פירוט. חיפוש מועשר זמין רק לדפי עלה, ולא לדפי רישום. אלה דוגמאות לדפי רישום:
  • דף שמתאר את "10 הרעיונות הטובים ביותר לבישול תרנגול הודו" עם קישורים לכל מתכון.
  • דף המפרט את כל המשרות במאונטיין ויו שבקליפורניה, עם קישורים למשרות מסוימות.
 • מדיניות תוכן: חיפוש מועשר מסוים כולל מדיניות נוספת ספציפית לסוג תוכן לכל סוג נתונים, כפי שמתואר בתיעוד שלו. מסמכים או אתרים המפרים את מדיניות התוכן הזו עשויים לקבל דירוג נמוך יותר, או לא להיות כשירים לחיפוש מועשר.
   
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?