Aktivace funkcí výsledků Vyhledávání pro váš web

Google podporuje mnoho zajímavých prvků vzhledu ve vyhledávání, které lze ve výsledcích použít pro vaši stránku:

Různé typy výsledků Vyhledávání Google

Některé tyto typy výsledků generuje Vyhledávání Google automaticky, ale většinu z nich můžete zadat v kódu svého webu, což vysvětlíme dále. Nejdříve však probereme obecné kategorie výsledků Vyhledávání.

Obecné kategorie výsledků Vyhledávání

Výsledky Vyhledávání Google zahrnují mnoho typů funkcí zobrazení. Jejich vzhled se průběžně mění a stejný výsledek se může zobrazit různě v závislosti na tom, zda se na něj díváte na počítači či telefonu, ve které jste zemi, a na mnoha dalších faktorech. Google se snaží zobrazit výsledek hledajícímu v co nejužitečnějším formátu. Tyto výsledky vyhledávání spadají většinou do následujících obecných kategorií:

Obyčejný modrý odkaz

Standardní původní verze výsledku. Označení „obyčejný modrý odkaz“ není oficiální název, ale mimo oficiální dokumentaci se běžně používá. (Tento typ výsledku vlastně žádný oficiální název nemá.)

Basic search result

Tento typ výsledku obsahuje mnoho běžných součástí, které se vyskytují i v jiných typech výsledků:

 1. Název – Název webu. Google název webu určuje na základě mnoha charakteristik, ale své preference můžete zadat ve značce <title>.
 2. Adresa URL – Adresa URL výsledku. Také vám doporučujeme zadat pro stránky drobečkovou navigaci.
 3. Úryvek – Popis stránky vygenerovaný algoritmicky Googlem. Další informace o tom, jak umožnit vytvoření dobrých úryvků pro stránku.

Vylepšení

Své prosté nebo rozšířené výsledky můžete vylepšit pomocí několika typů vylepšení, jako jsou drobečková navigace, vyhledávací pole odkazů na podstránky, loga společností apod. Pro většinu vylepšení je potřeba přidat na stránku strukturovaná data.
Drobečková navigace ve výsledku
Vyhledávací pole odkazů na podstránky ve výsledku
Logo ve výsledku

Rozšířený výsledek

Rozšířený výsledek je výsledek, který obsahuje grafické prvky, jako jsou hvězdičky z recenzí, miniatury nebo nějaká vizuální vylepšení. Rozšířené výsledky se ve výsledcích vyhledávání mohou zobrazovat samostatně takto:

Rich result card

 

Některé typy rozšířených výsledků mohou být zahrnuty v pásu výsledků takto:

Carousel of recipe cards

Rozšířených výsledků je mnoho druhů. Většina z nich je spojená s konkrétním typem zobrazeného obsahu (kniha, film, článek apod.). Přesný vzhled se průběžně může měnit v souvislosti s tím, jak Google ladí rozvržení a chování typu výsledku. Poutavější rozšířené výsledky se nazývají vylepšené výsledky a nabízejí rozšířené možnosti interakce.

Ve většině případů informace pro funkci Vyhledávání zadáte pomocí strukturovaných dat v kódu webové stránky. Google tyto informace při procházení stránky zpracuje. Když na stránce zadáte strukturovaná data pro nějakou funkci a daná funkce nebo informace by mohla být pro uživatele ve vyhledávání užitečná, může se zobrazit ve výsledcích Vyhledávání Google, Asistentovi, Mapách nebo jiných službách Google. Na těchto stránkách se zabýváme pouze chováním ve Vyhledávání Google.

Strukturovaná data se nepoužívají jen pro funkce vyhledávání. Také Googlu pomáhají porozumět informacím na webu a prezentovat je novými zajímavými způsoby (například ve formě akcí Asistenta), umožňují poskytovat lepší výsledky vyhledávání (například uživatelům umožňují vyhledat recepty s kuřecím masem nebo recepty s méně než 500 kaloriemi) nebo ukládat informace v informačním panelu.

Zobrazit úplný seznam typů rozšířených výsledků

Položka na informačním panelu

Informační panel Google je sbírka informací z jedné nebo více stránek zobrazená v rozšířeném výsledku s obrázky, textem a odkazy. Rozlišit informační kartu od informačního panelu může být obtížné. Informační panely mohou zahrnovat identitu (logo, preferovaný název webu). Do informačního panelu mohou být potenciálně zahrnuta data z libovolných prvků schema.org, včetně těch, které v této dokumentaci nejsou popsány.

 

Vybraný úryvek

Když uživatel ve Vyhledávání Google zadá otázku, můžeme výsledek vyhledávání získaný z vašeho webu zobrazit ve speciálním bloku s vybraným úryvkem v horní části stránky s výsledky vyhledávání. Další informace o vybraných úryvcích
Featured snippet in search results

Výsledek OneBox

Výsledek OneBox je odpověď nebo nástroj vložený přímo do výsledků vyhledávání. Jako příklad lze uvést OneBox místního času nebo OneBox překladu. Vlastní výsledek OneBox do výsledků vyhledávání přidat nemůžete.

Kanál Objevit

Na zařízeních Android se vaše stránka může zobrazit v posuvném seznamu výsledků na zvláštním zobrazovacím panelu. Nejedná se však o součást výsledků Vyhledávání Google. Každá karta s výsledky obsahuje souhrn jedné stránky.

Proč byste pro stránku měli zadat funkce vyhledávání?

Po přidání funkcí Vyhledávání můžou být výsledky vyhledávání pro uživatele zajímavější, což je může přivést k častější interakci s vaším webem. Zde je několik případových studií webů, na nichž byly implementovány funkce vyhledávání:

 • Na webu Rotten Tomatoes byly funkce vyhledávání přidány ke 100 000 jedinečným stránkám. U stránek se strukturovanými daty byla naměřena o 25 % vyšší míra prokliku než u stránek bez strukturovaných dat.
 • Na webu Food Network bylo 80 % stránek převedeno do formy, která podporuje funkce vyhledávání, což vedlo ke 35% nárůstu počtu návštěv.
 • Společnost Rakuten zjistila, že uživatelé na stránkách s funkcemi vyhledávání tráví 1,5krát více času než na stránkách bez strukturovaných dat a že míra interakce u stránek AMP s funkcemi vyhledávání je 3,6krát vyšší než u stránek AMP bez funkcí vyhledávání.
 • Společnost Nestlé zjistila, že stránky, které se ve vyhledávání zobrazují jako rozšířené výsledky, mají o 82 % vyšší míru prokliku než stránky bez rozšířených výsledků.

Které funkce jsou pro mou stránku nebo web nejvhodnější?

Některé funkce jsou vhodné nebo dostupné pouze pro konkrétní typy informací na webu. Hodnocení hvězdičkami je například k dispozici u receptu, ale u datové sady nikoliv. Jiné funkce jsou dostupné pouze pro konkrétní typ zařízení (mobilní zařízení nebo počítač). Následující tabulka ukazuje funkce, které byste v závislosti na obsahu stránky nebo webu mohli chtít použít. Některé funkce se vztahují k celému webu, jiné ke stránce. Podrobnosti o jednotlivých funkcích najdete na stránce s galerií.

Typ obsahu Doporučené funkce a vylepšení
Články a blogy Článek, AMP, ověřené fakty, How-to, hlasově čitelný obsah, předplatné a placený obsah
Knihy Kniha, recenze
Vzdělání Kurz, pásdatová sada
Zábava/média/zprávy Pás, událost, událost, ověřené fakty, živý přenos, film, recenze, předplatné a placený obsah, video (a přímý přenos videa), podcast, (viz také doporučené postupy týkající se videí)
Firma Informace o firemní nebo korporátní identitě, místní firma (pro firmy s kamenným obchodem), seznam nejlepších míst
Události Událostvideo, přímý přenos videa
Recepty Recept, pás, AMP, recenze
Služby Typ produktu, recenze, softwarová aplikace, časté dotazy
Vědecká nebo výzkumná organizace Datová sada
Obsah související s nabídkami práce Nabídka práce, povolání, souhrnné hodnocení zaměstnavatele
Všechny typy

 

Informace o firemní nebo korporátní identitě

Google nabízí řadu způsobů, jak zadat základní informace o firmě, aby se zobrazovaly uživatelům ve výsledcích vyhledávání. Prostřednictvím informací o korporátní identitě mohou firmy Googlu poskytnout preferovaný název webu, logo a další informace o společnosti.

U firmy nebo osoby můžete také nárokovat vlastnictví či spravovat údaje na informačním panelu.

Firmy s kamennými obchody také mohou zahrnout informace o kamenných obchodech. Kromě toho můžete kamenný obchod zaregistrovat do služby Moje firma na Googlu, aby se vaše informace o místní firmě mohly zobrazit v Mapách Google a na kartách informačního panelu. Poznámka: Informace ve službě Moje firma na Googlu jsou považovány za oficiální.

Další způsoby registrace informací o vaší firmě do různých služeb Google najdete v článku Přidání vašeho obsahu na Google.

Aktivace funkcí vyhledávání pro web

O některé funkce (například hodnocení hvězdičkamikarty receptů) lze požádat prostřednictvím strukturovaných dat na stránce. Některé funkce (například odkazy na podstránky) Google implementuje automaticky, aniž by na stránky bylo potřeba přidávat kód.

Důležité! Poskytnutí strukturovaných dat k aktivaci rozšířené funkce vyhledávání nezaručuje, že se stránka s příslušnou funkcí bude zobrazovat. Strukturovaná data zobrazení funkce pouze umožňují. Google se snaží zobrazit uživateli nejvhodnější a nejzajímavější výsledky. Může se stát, že vámi implementovaná funkce nebude pro konkrétního uživatele v konkrétní chvíli vhodná.

Postup implementace funkcí vyhledávání:

 1. Pomocí tabulky si vyberte funkce vhodné pro vaši stránku či web. Některé funkce jsou k dispozici pro všechny typy obsahu (například preferovaný název webu lze použít pro všechny typy stránek) a některé rozšířené výsledky se týkají jen konkrétního typu obsahu (například informační karta receptu je k dispozici pouze pro recept).
 2. Přečtěte si podrobné informace o jednotlivých prvcích vzhledu a rozhodněte, zda jsou pro vás vhodné.
 3. Implementujte funkci podle popisu na webu Google Developers. Vývojář by měl strukturovaná data ověřit pomocí nástroje na testování rozšířených výsledků, aby se ujistil, zda jsou platná a úplná. Zajistěte, aby obsah stránky a způsob použití splňovaly pokyny pro zajištění kvality strukturovaných dat. Stránky, které je nesplňují, pro použití strukturovaných dat nebudou vhodné.
 4. Pomocí příslušného přehledu stavu rozšířených výsledků zkontrolujte, zda Google vaše strukturovaná data našel a dokáže je zpracovat.
 5. Pravidelně kontrolujte, zda v přehledu stavu rozšířených výsledků nejsou uvedeny chyby. Pokud změníte šablonu webu nebo dojde k jiným neočekávaným událostem, mohou se najednou vyskytnout chyby u strukturovaných dat, která byla v minulosti platná.
 6. Sledujte u prvků ve vyhledávání počty kliknutí a zobrazení.

Přehrát přednášku o strukturovaných datech na konferenci Google I/O

Měření výkonu funkcí vyhledávání

U některých funkcí vyhledávání můžete sledovat provoz přímo v přehledu výkonu. Chcete-li sledovat provoz, vyberte v přehledu možnost Vzhled vyhledávání. Pokud filtr pro konkrétní funkci vyhledávání nevidíte:

 • V současné době lze sledovat jen některé funkce. Informace o tom, které funkce lze ve službě Search Console sledovat, najdete v dokumentaci.
 • Google na vašem webu žádné výskyty dané funkce nenalezl.

Porovnání efektů funkcí vyhledávání

Pravděpodobně byste výkon svých stránek s funkcemi vyhledávání chtěli porovnat s výkonem stránek bez funkcí vyhledávání, abyste se mohli rozhodnout, zda jejich implementace stojí za vynaložené úsilí. Nejlepší způsob, jak to provést, je spustit pro několik stránek webu test před implementací a po ní. Může to být docela obtížné, protože počet zobrazení jedné stránky se může měnit z různých důvodů.

 1. Vyberte na svém webu několik stránek, které nevyužívají žádná strukturovaná data a pro které jsou v Search Console k dispozici data za několik měsíců. Vyberte stránky, které nebudou dotčeny roční dobou nebo sezónností obsahu stránky. Vyberte stránky, které se moc nemění, ale jsou přesto dost populární na to, aby generovaly smysluplná data.
 2. Přidejte na stránky strukturovaná data nebo jiné funkce. Pomocí nástroje Kontrola adresy URL u stránky zkontrolujte, zda je kód stránky platný a zda Google vaše funkce našel.
 3. Několik měsíců zaznamenávejte výkon v přehledu výkonu, odfiltrujte jej podle adresy URL a porovnejte výkon stránky.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?