Tôi không nhận ra chủ sở hữu mới này

Bất kỳ khi nào một chủ sở hữu mới được thêm vào sản phẩm của bạn, Search Console sẽ thông báo cho tất cả các chủ sở hữu đã được xác minh hiện tại về thay đổi. Nếu bạn không nhận ra chủ sở hữu mới, hãy gửi email đến người đó; có thể đó là địa chỉ email thay thế của một người bạn biết.

Nếu người đó không trả lời, hoặc nếu bạn là chủ sở hữu duy nhất của sản phẩm và không thêm bất kỳ người nào khác, có thể trang web của bạn đã bị tấn công và một người khác đang xác minh quyền sở hữu sản phẩm Search Console của bạn nhằm lấy cái gì đó.

Nếu bạn cho rằng sản phẩm của bạn đã bị tấn công:

  1. Tìm hiểu cách người đó xác minh quyền sở hữu, như được mô tả bên dưới.
  2. Nếu bạn có thể loại bỏ mã xác minh (ví dụ, tệp html trên trang web của bạn), hãy làm thế và sau đó xóa/hủy xác minh chủ sở hữu. Đây chỉ là giải pháp tạm thời: ngay cả khi bạn xóa mã, tin tặc có thể thêm lại nó, vì thế bạn sẽ phải thực hiện bước tiếp theo để bảo mật và sửa trang web của mình.
  3. Truy cập trang web Quản trị viên web đã bị tấn công! và thử tự khắc phục vấn đề, hoặc nếu không hãy liên hệ với một chuyên gia bảo mật trang web để giúp sửa trang web của bạn.

Người này xác minh quyền sở hữu sản phẩm của tôi như thế nào?

Để tìm hiểu cách người này xác minh quyền sở hữu sản phẩm Search Console của bạn, hãy làm như sau:

  1. Mở Cài đặt trang web (chuyển đến Cài đặt Cài đặt > Người dùng và quyền)
  2. Trong danh sách các chủ sở hữu đã xác minh, hãy tìm chủ sở hữu không xác định và chọn Xóa quyền truy cập cho người dùng đó từ biểu tượng Thêm. Bạn sẽ thấy thông tin mô tả cách họ xác minh và việc bạn cần làm để xóa quyền truy cập vào sản phẩm của họ. Sau đây là danh sách các phương thức xác minh, kèm theo giải thích.
  3. Hãy nhớ rằng miễn là bạn có quyền viết với sản phẩm, tin tặc không thể xóa vĩnh viễn quyền sở hữu sản phẩm của bạn trong Search Console. Nếu họ xóa mã xác minh của bạn, bạn luôn có thể thêm lại mã.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?