Bästa metoderna för test av webbplatser med Google Sök

Testa olika varianter av innehåll eller webbadresser på webbplatsen

Den här artikeln handlar om hur du ska göra när du vill testa olika varianter av en sidas innehåll eller webbadress så att placeringen på Google Sök ska påverkas så lite som möjligt. Artikeln tar inte upp hur test bör vara uppbyggda eller utformade, men längst ned på sidan hittar du fler resurser om testning.

Översikt över testning

Att testa en webbplats innebär att du provar olika varianter av webbplatsen (eller delar av den) och samlar in data om hur användarna reagerar på de olika varianterna. Normalt används programvara som jämför vad användarna gör på två olika varianter av materialet (delar av en sida, hela sidor eller hela flöden med flera sammanhängande sidor) och mäter vilken av varianterna som fungerar bäst.

Med ett A/B-test används flera versioner av en sida där var och en har sin egen webbadress. Några av besökarna på den ursprungliga webbadressen omdirigeras till en variant av sidan och några till en annan. Sedan undersöker du vilken version av sidan som fungerar bäst genom att jämföra vad användarna gör.

Med testning av flera varianter används programvara som byter ut delar av webbplatsen dynamiskt. Du kan sedan ändra delar av sidan – till exempel rubriken, en bild eller knappen Lägg i kundvagnen – på prov. Programmet visar varianter med delarna i olika kombinationer för användarna och analyserar statistiskt vilka varianter som fungerar bäst. Bara en webbadress används och de olika varianterna infogas på sidan dynamiskt.

Beroende på vad du testar kanske det inte ens spelar någon roll om Googlebot genomsöker eller indexerar vissa av varianterna medan testet pågår. Små förändringar – som vilken storlek, färg eller placering en bild eller knapp har, eller vilken köpuppmaning som används (Lägg i kundvagnen kontra Köp nu!) – kan ha förvånansvärt stor inverkan på hur användarna interagerar med sidan, medan deras inverkan på sidans utdrag eller placering i sökresultaten ofta är liten eller obefintlig.

Om vi genomsöker din webbplats så pass ofta att experimentet hinner registreras och indexeras är det dessutom troligt att de ändringar som du slutligen fastnar för kommer att indexeras ganska snabbt när experimentet är klart.

Bästa metoderna vid testning

Nedan följer en lista med de bästa metoderna att testa webbplatsvarianter på så att resultaten på Google Sök inte ska påverkas negativt:

Dölj inte testsidorna

Visa inte en uppsättning webbadresser för Googlebot och en annan för besökarna. Detta kallas cloaking och strider mot våra riktlinjer för webbansvariga, vare sig det handlar om ett test eller inte. Kom ihåg att om du bryter mot våra riktlinjer kan din webbplats flyttas ned på eller tas bort från Googles sökresultat. Det är förmodligen inte det önskade resultatet av testet.

Cloaking är cloaking oavsett om den görs via instruktioner på servern, med robots.txt eller på något annat sätt. Använd länkar eller omdirigeringar i stället enligt nedan.

Använd länkar med attributet rel="canonical"

Om du kör ett A/B-test med flera webbadresser kan du använda länkattributet rel=”canonical” i alla alternativa webbadresser och på det sättet ange den ursprungliga webbadressen som den önskade. Vi rekommenderar att du använder rel=”canonical” i stället för taggen meta med värdet noindex eftersom det förra svarar bättre mot avsikten i ett sådant här fall. Om du till exempel testar olika varianter av startsidan är avsikten inte att sökmotorerna ska låta bli att indexera startsidan. Det är bättre om sökmotorerna ser att testadresserna är nära dubbletter eller varianter av den ursprungliga webbadressen och att de ska bilda en grupp, med den ursprungliga webbadressen som kanonisk. Om du använder noindex snarare än rel=”canonical” i sådana sammanhang kan det ibland få oönskade konsekvenser.

Använd 302-omdirigeringar, inte 301-omdirigeringar

Använd en (tillfällig) 302-omdirigering vid ett A/B-test där användarna omdirigeras från den ursprungliga webbadressen till en variant, inte en (permanent) 301-omdirigering, Då står det klart för sökmotorerna att omdirigeringen är tillfällig – den gäller bara medan experimentet pågår – och att den ursprungliga webbadressen ska finnas kvar i indexet snarare än ersättas av målet för omdirigeringen (testsidan). Omdirigeringar som görs med JavaScript går också bra.

Kör inte experimentet längre än nödvändigt

Hur länge ett test bör köras innan resultatet blir tillförlitligt varierar beroende på sådant som konverteringsfrekvens och hur mycket trafik webbplatsen har. I ett bra testverktyg bör det framgå när du har samlat in tillräckligt mycket data för att kunna dra slutsatser utifrån statistiken. När testet är klart bör du uppdatera webbplatsen på önskat sätt och ta bort alla rester av testet så snart som möjligt. Det kan till exempel vara alternativa webbadresser eller skript och uppmärkning som användes för testet. Om vi upptäcker att ett test pågår onödigt länge på en webbplats kan vi tolka det som ett försök att vilseleda sökmotorerna och agera därefter. Det gäller i synnerhet om en av innehållsvarianterna visas för en stor procentandel av användarna.

Mer information om testning

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?