นโยบายผู้กระทำความผิดซ้ำของ Google Safe Browsing

Google Safe Browsing ช่วยปกป้องผู้ใช้โดยแสดงคำเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือไฟล์ดาวน์โหลดที่เป็นอันตราย Safe Browsing ยังแจ้งผู้ดูแลเว็บเมื่อเว็บไซต์ถูกผู้ประสงค์ร้ายบุกรุก ตลอดจนช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ปลอดภัยอยู่เสมอ

เว็บไซต์ที่มีการทำงานสลับระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำหลายครั้งจะได้รับการจัดประเภทเป็น "ผู้กระทำความผิดซ้ำ"

เมื่อเว็บไซต์ถูกกำหนดให้อยู่ในประเภท "ผู้กระทำความผิดซ้ำ" ผู้ดูแลเว็บจะได้รับแจ้งทางที่อยู่อีเมล Search Console ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อ Safe Browsing กำหนดเว็บไซต์หนึ่งๆ เป็นผู้กระทำความผิดซ้ำ ผู้ดูแลเว็บจะไม่สามารถขอรับการตรวจสอบผ่าน Search Console ได้อีก สถานะผู้กระทำความผิดซ้ำจะยังคงอยู่เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งหลังจากนั้นผู้ดูแลเว็บจะขอรับการตรวจสอบได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร