Bezpieczne przeglądanie Google – zasady dotyczące witryn wielokrotnie naruszających zasady

Bezpieczne przeglądanie Google pomaga chronić użytkowników, wyświetlając ostrzeżenia o niebezpiecznych witrynach lub plikach do pobrania. Mechanizm Bezpieczne przeglądanie powiadamia również webmasterów, kiedy ich witryny zostały zaatakowane przez hakerów oraz pomaga diagnozować i rozwiązywać problemy, zapewniając bezpieczeństwo użytkowników.

Witryny, które są uznawane za zgodne z naszymi zasadami, ale także często je łamią w krótkim czasie, są klasyfikowane jako wielokrotnie naruszające zasady.

Gdy witryna zostanie uznana za wielokrotnie naruszającą zasady, webmaster zostanie o tym powiadomiony w wiadomości e-mail wysłanej na adres zarejestrowany dla niego w Search Console. Jeśli mechanizm Bezpieczne przeglądanie oceni witrynę jako wielokrotnie naruszającą zasady, webmaster będzie mógł poprosić o dodatkowe sprawdzenie przez Search Console. Status witryny wielokrotnie naruszającej zasady jest nadawany na 30 dni, po których webmaster może poprosić o ponowne sprawdzenie witryny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?