Så fungerar Google Sök

Läs om hur Google hittar, genomsöker och visar webbsidor

Hur fungerar Google? Här hittar du den korta och den långa versionen av svaret.

Google får information från många olika källor, bland annat 

 • webbsidor
 • innehåll från användare, t.ex. sådant som skickas in via Google My Business och Maps
 • skannade böcker
 • offentliga databaser på internet
 • och många andra källor.

På den här sidan fokuserar vi dock på webbsidor.

Den korta versionen

Google följer tre grundläggande steg för att generera resultat från webbsidor:

Genomsökning

Första steget är att ta reda på vilka sidor som finns på webben. Det finns inget centralt register över alla webbsidor, så Google måste hela tiden söka efter nya sidor och lägga till dem på listan över kända sidor. Vissa sidor är kända eftersom Google har besökt dem tidigare. Andra sidor identifieras när Google följer en länk till en ny sida från en känd sida. Det finns också sidor som vi får kännedom om genom att en webbplatsägare skickar en lista med sidor (en webbplatskarta) till Google för genomsökning. Om du använder en webbvärd, t.ex. Wix eller Blogger, kan denna be Google att genomsöka dina uppdaterade eller nya sidor.

När Google upptäcker en webbadress besöks eller genomsöks sidan för att ta reda på vad som finns på den. Google renderar webbsidan och analyserar både textinnehåll och icke-textinnehåll och den övergripande visuella layouten för att avgöra var i sökresultaten den ska visas. Ju bättre Google kan förstå din webbplats, desto bättre kan vi matcha den med personer som letar efter ditt innehåll.

Så här förbättrar du genomsökningen av webbplatsen:

 • Kontrollera att Google kan nå sidorna på din webbplats och att de ser ut som de ska. Google ansluter till webben som en anonym användare (en användare utan lösenord eller uppgifter). Google måste också kunna se alla bilder och andra element på sidan för att kunna tolka den på ett korrekt sätt. Du kan göra en snabbkontroll genom att skriva sidans webbadress i testverktyget för mobilanpassning.
 • Om du har skapat eller uppdaterat en enskild sida kan du skicka en enskild webbadress till Google. Om du vill informera Google om flera nya eller uppdaterade sidor samtidigt använder du en webbplatskarta.
 • Om du vill att Google endast ska genomsöka en enda sida bör du göra den till din startsida. Startsidan är webbplatsens viktigaste sida som Google ser det. Det blir lättare att få hela webbplatsen genomsökt om startsidan (och alla sidor) har ett bra navigeringssystem med länkar till alla viktiga avdelningar och sidor på webbplatsen. Då blir det lättare för användarna (och Google) att hitta på webbplatsen. På mindre webbplatser (färre än 1 000 sidor) behöver du bara informera Google om din startsida, förutsatt att Google kan nå alla dina andra sidor genom att följa en sökväg med länkar som utgår från startsidan. 
 • Få sidan länkad till från en annan sida som Google redan känner till. Observera dock att Google inte följer länkar i annonser, länkar som du betalar för på andra webbplatser, länkar i kommentarer eller andra länkar som inte följer Googles riktlinjer för webbansvariga.

 

Google tar inte betalt för att genomsöka en webbplats oftare eller för att ge den en bättre rankning. Om någon säger motsatsen har han eller hon fel.

Indexering

När en sida har identifierats försöker Google förstå vad den handlar om. Processen kallas indexering. Google analyserar innehållet på sidan, katalogiserar bilder och videofiler som är inbäddade på sidan och försöker på andra sätt förstå den. Informationen lagras i Googles index som är en enorm databas som lagras på många (många!) datorer.

Så här förbättrar du indexeringen av sidan:

 • Skriv korta, meningsfulla sidrubriker.
 • Använd sidrubriker som visar vad sidan handlar om.
 • Använd text i stället för bilder för att förmedla innehållet. (Google förstår vissa bilder och videor, men inte lika bra som text. Du bör som minst märka upp videor och bilder med alt-text och andra lämpliga attribut.)

Visning (och rankning)

När en användare skriver en sökfråga försöker Google hitta det mest relevanta svaret från indexet. Detta görs med utgångspunkt i en mängd faktorer. Google försöker identifiera svaren av högst kvalitet och väger in andra aspekter som ska ge användaren bästa möjliga upplevelse och det lämpligaste svaret genom att ta hänsyn till saker som användarens plats, språk och enhet (dator eller mobil). En sökning på ”cykelverkstad” skulle exempelvis visa andra svar för en användare i Paris än för en användare i Hongkong. Google tar inte betalt för att sidor ska rankas högre och rankningen sker programmatiskt.

Så här förbättrar du visning och rankning:

Den långa versionen

Vill du veta mer? Här hittar du mer ingående information.

Den långa versionen

Genomsökning

Genomsökning är den process genom vilken Googlebot upptäcker nya och uppdaterade sidor som behöver läggas till i Googles index.

Vi hämtar (genomsöker) miljardtals sidor på webben med hjälp av en enorm samling datorer. Programmet som hämtar sidorna kallas Googlebot (även kallat robot, bot eller sökrobot). Googlebot använder en algoritmisk genomsökningsprocess för att bestämma vilka sidor som ska genomsökas, hur ofta de genomsöks och hur många sidor från varje webbplats som hämtas.

Googles genomsökningsprocess börjar med en lista med adresser till webbsidor som har genererats från tidigare genomsökningsprocesser och utvidgats med webbplatskartdata som webbansvariga skickar in. När Googlebot besöker en sida hittar den länkar på sidan och lägger till dem i listan med sidor som ska genomsökas. Nya webbplatser, ändringar på befintliga webbplatser och döda länkar identifieras och används för att uppdatera Googles index.

Under genomsökningen renderar Google sidan med hjälp av en aktuell version av Chrome. Alla sidskript som hittas körs som en del av renderingsprocessen. Om dynamiskt genererat innehåll används på webbplatsen bör du följa grunderna i JavaScript SEO.

Primär genomsökning/sekundär genomsökning

Google använder två olika sökrobotar för att genomsöka webbplatser: en sökrobot för mobila enheter och en för datorer. Varje typ av sökrobot simulerar en användare som besöker din sida med en sådan typ av enhet.

Google använder en typ av sökrobot (för mobila enheter eller datorer) som primär sökrobot för webbplatsen. Alla sidor på en webbplats som genomsöks av Google genomsöks med den primära sökroboten. Den primära sökroboten för alla nya webbplatser är sökroboten för mobila enheter.

Google genomsöker dessutom några sidor på webbplatsen med den andra typen av sökrobot (för mobila enheter eller datorer). Detta kallas sekundär genomsökning och används för att se hur bra din webbplats fungerar med den andra enhetstypen.

Hur vet Google vilka sidor som inte ska genomsökas?

 • Sidor som blockeras i robots.txt genomsöks inte, men de kan fortfarande indexeras om en annan sida länkar till dem. (Google kan dra slutsatser om innehållet på sidan genom att en länk pekar mot den och på så sätt indexera sidan utan att analysera dess innehåll.)
 • Google kan inte genomsöka sidor som inte är tillgängliga för anonyma användare. Därför genomsöks inte sidor som skyddas av inloggning eller någon annan typ av autentisering.
 • En sida som redan har genomsökts och ses som en dubblett av någon annan sida genomsöks mer sällan.

Förbättra genomsökningen

Använd dessa tekniker för att hjälpa Google att identifiera rätt sidor på webbplatsen:

Indexering

Googlebot bearbetar varje sida som genomsöks för att tolka vad sidan innehåller. Detta omfattar att bearbeta textinnehåll, viktiga innehållstaggar och attribut som {title}-taggar och alt-attribut, bilder, videor med mera. Googlebot kan hantera många men inte alla innehållstyper. Exempelvis kan vi inte hantera innehållet i vissa multimediefiler.

Någonstans mellan genomsökningen och indexeringen tar Google ställning till om en sida är en dubblett av eller kanonisk sida för någon annan sida. Om sidan ses som en dubblett kommer den att genomsökas betydligt mer sällan. Sidor som liknar varandra grupperas i ett dokument som utgör en grupp med en eller flera sidor som innehåller den kanoniska sidan (den mest representativa för gruppen) och eventuella dubbletter (som kan vara alternativa webbadresser till samma sida eller alternativa mobila eller stationära versioner av samma sida).

Observera att Google inte indexerar sidor med ett noindex-direktiv (huvud eller tagg). Däremot måste direktivet synas. Om sidan blockeras av en robots.txt-fil, en inloggningssida eller på annat sätt är det möjligt att sidan indexeras även om Google inte har besökt den.

Förbättra indexeringen

Det finns många tekniker för att förbättra Googles möjlighet att förstå innehållet på sidan:

Vad är ett "dokument"?

Internt representerar Google webben som en (enorm) uppsättning dokument. Varje dokument representerar en eller flera webbsidor. Dessa sidor är antingen identiska eller mycket lika men har i stort sett samma innehåll och kan nås via olika webbadresser. De olika webbadresserna i ett dokument kan leda till exakt samma sida (till exempel kan example.com/dresses/summer/1234 och example.com?product=1234 visa samma sida) eller samma sida med små variationer avsedda för användare på olika enheter (till exempel example.com/mypage för datoranvändare och m.example.com/mypage för mobilanvändare).

Google väljer en av webbadresserna i ett dokument och definierar den som dokumentets kanoniska webbadress. Dokumentets kanoniska webbadress är den som Google oftast genomsöker och indexerar. De andra webbadresserna betraktas som dubbletter eller alternativa och kan ibland genomsökas eller visas enligt användarens begäran, till exempel om ett dokuments kanoniska webbadress är mobilwebbadressen kommer Google troligen att visa (den alternativa) webbadressen för datorer för användare som söker på datorn.

I de flesta rapporterna i Search Console tillskrivs data till dokumentets kanoniska webbadress. Vissa verktyg (t.ex. granskningsverktyget för webbadresser) har stöd för att testa alternativa webbadresser, men om du granskar den kanoniska webbadressen bör det också finnas information om de alternativa webbadresserna.

Du kan meddela Google vilken webbadress du anser är den kanoniska men av olika anledningar kan Google välja en annan adress som kanonisk.

Här följer en översikt över begrepp och hur de används i Search Console:

 • Dokument: En samling sidor som liknar varandra. Har en kanonisk webbadress och eventuellt alternativa webbadresser om webbplatsen har dubblettsidor. Webbadresserna i dokumentet kan komma från samma eller olika organisationer (rotdomänen, till exempel google på www.google.com). Google väljer den bästa webbadressen som ska visas i sökresultaten beroende på plattform (mobil/dator), användarspråk eller plats och många andra variabler. Google hittar relaterade sidor på din webbplats genom organisk genomsökning eller webbplatsimplementerade funktioner som omdirigeringar eller <link rel=alternate/canonical>-taggar. Relaterade sidor i andra organisationer kan bara markeras som alternativa om de uttryckligen har kodats av din webbplats (genom omdirigeringar eller länktaggar).
 • Webbadress: Webbadressen som används för att nå ett visst innehåll på en webbplats. Webbplatsen kan matcha olika webbadresser till samma sida.
 • Sida: En viss webbsida som nås via en eller flera webbadresser. Det kan finnas olika versioner av en sida beroende på användarens plattform (mobil, dator, surfplatta och så vidare).
 • Version: En variant av sidan som vanligtvis är kategoriserad som ”mobil”, ”dator” och ”AMP” (även om AMP i sig kan ha mobila och stationära versioner). Varje version kan ha olika webbadresser (example.com kontra m.example.com) eller samma webbadress (om webbplatsen använder dynamisk visning eller responsiv webbdesign kan webbadressen visa olika versioner av samma sida) beroende på webbplatsens konfiguration. Språkvarianter betraktas inte som olika versioner utan som olika dokument.
 • Kanonisk sida eller webbadress: Den webbadress som Google anser vara mest representativ för dokumentet. Google genomsöker alltid den här webbadressen och ibland genomsöks även webbadressdubbletter i dokumentet.
 • Alternativ/dubblett av sida eller webbadress: Dokumentadressen som Google kanske genomsöker ibland. Google visar även dessa webbadresser om de är lämpliga för användaren och begäran (till exempel visas en alternativ webbadress för datoranvändare istället för en kanonisk mobilwebbadress vid begäran från en dator).
 • Webbplats: Används vanligtvis som synonym till en webbplats (en uppsättning relaterade webbsidor), men används ibland som en synonym till en egendom i Search Console. En egendom kan även omfatta enbart en del av en webbplats. En webbplats kan sträcka sig över underdomäner (och till och med organisationer om de har länkade AMP-sidor).

Sidor med samma innehåll på olika språk lagras i olika dokument som refererar till varandra med hreflang-taggar. Därför är det viktigt att använda hreflang-taggar för översatt innehåll.

Visa resultat

När en användare söker på någonting letar våra datorer igenom indexet efter motsvarande sidor och returnerar resultaten som vi anser är de mest relevanta för användaren. Relevansen avgörs av hundratals faktorer och vi arbetar ständigt med att förbättra vår algoritm. Google har användarupplevelsen i åtanke när resultaten väljs ut och rangordnas, så se till att sidan läses in snabbt och är mobilanpassad.

Förbättra visningen

 • Om resultaten riktas mot användare på särskilda platser eller språk kan du meddela Google vad du föredrar.
 • Se till att sidan läses in snabbt och är mobilanpassad.
 • Följ riktlinjerna för webbansvariga för att undvika vanliga fallgropar och förbättra webbplatsens rankning.
 • Du kan implementera sökresultatsfunktioner på webbplatsen, t.ex. för recept- eller artikelkort.
 • Implementera AMP så att sidor läses in snabbare på mobila enheter. Vissa AMP-sidor är också kvalificerade för ytterligare sökfunktioner, t.ex. snurran för huvudnyheter.
 • Googles algoritmer förbättras kontinuerligt. I stället för att försöka gissa hur algoritmerna ser ut och utforma sidan efter dem ska du skapa nytt och intressant innehåll som användarna vill ha och följa våra riktlinjer.

En ännu längre version

Du hittar en ännu längre version om hur Google Sök fungerar här (med bilder och video!).

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?