Så fungerar Google Sök

När du sätter dig framför datorn och söker på Google får du nästan omedelbart upp en lista med resultat från hela internet. Hur hittar Google webbsidor som matchar sökfrågan och hur bestäms sökresultatens ordning?

För att beskriva det enkelt kan du föreställa dig sökning på webben som att titta i en väldigt stor bok med ett omfattande register där det står exakt var allting finns. När du söker på Google kontrollerar våra program vårt index för att ta reda på vilka sökresultat som är mest relevanta och som ska visas för dig.

De tre viktigaste processerna för att ge dig ett sökresultat är:

Genomsökning

Genomsökning är den process genom vilken Googlebot upptäcker nya och uppdaterade sidor som behöver läggas till i Googles index.

Vi hämtar (eller "genomsöker") miljardtals sidor på webben med hjälp av en enorm samling datorer. Programmet som hämtar sidorna kallas Googlebot (även kallat robot, bot eller sökrobot). Googlebots genomsökningsprocess är algoritmisk. Det innebär att datorprogram bestämmer vilka sidor som ska genomsökas, hur ofta de genomsöks och hur många sidor från varje webbplats som hämtas.

Googles genomsökning börjar med en lista med adresser till webbsidor som har genererats från tidigare genomsökningar och utvidgats med webbplatskartor som webbansvariga skickar in. När Googlebot besöker dessa webbplatser identifieras alla länkar på varje sida och läggs till i listan med sidor som ska genomsökas. Nya webbplatser, ändringar på befintliga webbplatser och döda länkar identifieras och används för att uppdatera Googles index.

Google tar inte betalt för att genomsöka en webbplats oftare och vi håller sökdelen av vårt företag åtskild från den intäktsbringande AdWords-tjänsten.

Indexering

Googlebot bearbetar samtliga sidor som genomsöks för att sammanställa ett omfattande index över alla ord som upptäcks och var de finns på varje sida. Dessutom bearbetar vi information som finns i viktiga innehållstaggar och attribut, t.ex. title-taggar och ALT-attribut. Googlebot kan hantera många men inte alla innehållstyper. Exempelvis kan vi inte hantera innehållet i vissa multimediefiler eller på dynamiska sidor.

Visa resultat

När en användare söker på någonting, letar våra datorer igenom indexet efter motsvarande sidor och returnerar resultaten som vi anser är de mest relevanta för användaren. Relevansen avgörs av mer än 200 faktorer. En av dem är PageRank för en viss sida. PageRank är ett mått på hur viktig sidan är och baseras på hur många länkar det finns till den från andra sidor. Enkelt uttryckt ökar webbplatsens PageRank-värde för varje länk som finns till en sida på din webbplats från en annan webbplats. Men alla länkar är inte lika mycket värda: Google anstränger sig att förbättra produkten för användarna genom att identifiera spamlänkar och andra metoder som gör sökresultaten sämre. De bästa typerna av länkar är sådana som upprättas på grund av att ditt material är bra.

För att din webbplats ska hamna högt upp på sökresultatsidorna är det viktigt att se till att Google kan söka igenom och indexera webbplatsen korrekt. I våra riktlinjer för webbansvariga får du tips om hur du undviker vanliga fallgropar och hur du kan förbättra webbplatsens placering.

Tack vare Googles funktioner Menade du och autoslutförande visas relaterade söktermer, vanliga felstavningar och populära sökfrågor för användaren vilket sparar tid. Precis som våra sökresultat på google.com skapas sökorden som används i dessa funktioner automatiskt av våra sökrobotar och sökalgoritmer. Vi visar bara förslagen om vi tror att de kan spara tid för användaren. Om en webbplats får en hög placering för ett sökord beror det på att vår algoritm har avgjort att dess innehåll är mer relevant för användarens sökning.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?