Så fungerar Google Sök

Läs om hur Google hittar, genomsöker och visar webbsidor

Hur fungerar Google? Här hittar du den korta och den långa versionen av svaret.

Google får information från många olika platser, bland annat 

 • webbsidor
 • innehåll från användare, t.ex. sådant som skickas in via Google My Business och Maps
 • skannade böcker
 • offentliga databaser på internet
 • och många andra källor.

På den här sidan fokuserar vi dock på webbsidor.

Den korta versionen

Google följer tre grundläggande steg för att generera resultat från webbsidor:

Genomsökning

Första steget är att ta reda på vilka sidor som finns på webben. Det finns inget centralt register över alla webbsidor, så Google måste hela tiden söka efter nya sidor och lägga till dem på listan över kända sidor. Den här identifieringsprocessen kallas genomsökning.

Vissa sidor är kända eftersom Google har sökt igenom dem förut. Andra sidor identifieras när Google följer en länk till en ny sida från en känd sida. Det finns också sidor som identifieras när en webbplatsägare skickar en lista över sidor (en webbplatskarta) till Google för genomsökning. Om du använder en webbvärd, t.ex. Wix eller Blogger, kan denna be Google att genomsöka dina uppdaterade eller nya sidor.

Så här förbättrar du genomsökningen av webbplatsen:

 

Google tar inte betalt för att genomsöka en webbplats oftare eller för att ge den en bättre rankning. Om någon säger motsatsen har han eller hon fel.

Indexering

När en sida har identifierats försöker Google förstå vad den handlar om. Processen kallas indexering. Google analyserar innehållet på sidan, katalogiserar bilder och videofiler som är inbäddade på sidan och försöker på andra sätt förstå den. Informationen lagras i Googles index, som är en enorm databas som lagras i många (många!) datorer.

Så här förbättrar du indexeringen av sidan:

 • Skriv korta, meningsfulla sidrubriker.
 • Använd sidrubriker som visar vad sidan handlar om.
 • Använd text i stället för bilder för att förmedla innehållet. (Google förstår vissa bilder och videor, men inte lika bra som text. Du bör åtminstone märka videor och bilder med en alt-text eller andra lämpliga attribut.)

Visning (och rankning)

När en användare skriver en sökfråga försöker Google hitta det mest relevanta svaret från indexet. Detta görs med utgångspunkt i en mängd faktorer. Google försöker identifiera svaren av högst kvalitet och väger in andra aspekter som ska ge användaren bästa möjliga upplevelse och det lämpligaste svaret genom att ta hänsyn till saker som användarens plats, språk och enhet (dator eller mobil). En sökning på ”cykelverkstad” skulle exempelvis visa andra svar för en användare i Paris än för en användare i Hongkong. Google tar inte betalt för att sidor ska rankas högre och rankningen sker programmatiskt.

Så här förbättrar du visning och rankning:

Den långa versionen

Vill du veta mer? Här hittar du mer ingående information.

Den långa versionen

 

Genomsökning

Genomsökning är den process genom vilken Googlebot upptäcker nya och uppdaterade sidor som behöver läggas till i Googles index.

Vi hämtar (genomsöker) miljardtals sidor på webben med hjälp av en enorm samling datorer. Programmet som hämtar sidorna kallas Googlebot (även kallat robot, bot eller sökrobot). Googlebots genomsökningsprocess är algoritmisk. Det innebär att datorprogram bestämmer vilka sidor som ska genomsökas, hur ofta de genomsöks och hur många sidor från varje webbplats som hämtas.

Googles genomsökning börjar med en lista med adresser till webbsidor som har genererats från tidigare genomsökningar och utvidgats med webbplatskartor som webbansvariga skickar in. När Googlebot besöker dessa webbplatser identifieras alla länkar på varje sida och läggs till i listan med sidor som ska genomsökas. Nya webbplatser, ändringar på befintliga webbplatser och döda länkar identifieras och används för att uppdatera Googles index.

Hur hittar Google en sida?

Google använder många tekniker för att hitta en sida, bland annat följande:

 • Genom att följa länkar från andra webbplatser eller sidor.
 • Genom att läsa webbplatskartor.

Hur vet Google vilka sidor som inte ska genomsökas?

 • Sidor som blockeras i robots.txt genomsöks inte, men de kan fortfarande indexeras om en annan sida länkar till dem. (Google kan dra slutsatser om innehållet på sidan genom att en länk pekar mot den och på så sätt indexera sidan utan att analysera dess innehåll.)
 • Google kan inte genomsöka sidor som inte är tillgängliga för anonyma användare. Därför genomsöks inte sidor som skyddas av inloggning eller någon annan typ av autentisering.

Förbättra genomsökningen

Använd dessa tekniker för att hjälpa Google att identifiera rätt sidor på webbplatsen:

Indexering

Googlebot bearbetar samtliga sidor som genomsöks för att sammanställa ett omfattande index över alla ord som upptäcks och var de finns på varje sida. Dessutom bearbetar vi information som finns i viktiga innehållstaggar och attribut, t.ex. <title>-taggar och alt-attribut. Googlebot kan hantera många men inte alla innehållstyper. Exempelvis kan vi inte hantera innehållet i vissa multimediefiler.

Observera att sidor med ett noindex-direktiv (rubrik eller tagg) inte genomsöks. Däremot måste direktivet synas. Om sidan blockeras av en robots.txt-fil, en inloggningssida eller en annan enhet är det möjligt att sidan indexeras även om Google inte har besökt den.

Förbättra indexeringen

Det finns många tekniker för att förbättra Googles förmåga att förstå innehållet på sidan:

Visa resultat

När en användare söker på någonting letar våra datorer igenom indexet efter motsvarande sidor och returnerar resultaten som vi anser är de mest relevanta för användaren. Relevansen avgörs av mer än 200 faktorer och vi arbetar ständigt med att förbättra vår algoritm. Google har användarupplevelsen i åtanke när rankningsresultaten väljs, så se till att sidan läses in snabbt och är mobilanpassad.

Förbättra visningen

 • Om resultaten riktas mot användare på särskilda platser eller språk kan du meddela Google vad du föredrar.
 • Se till att sidan läses in snabbt och är mobilanpassad.
 • Följ riktlinjerna för webbansvariga för att undvika vanliga fallgropar och förbättra webbplatsens rankning.
 • Du kan implementera sökresultatsfunktioner på webbplatsen, t.ex. för recept- eller artikelkort.
 • Implementera AMP så att sidor läses in snabbare på mobila enheter. Vissa AMP-sidor är också kvalificerade för ytterligare sökfunktioner, t.ex. snurran för huvudnyheter.
 • Googles algoritmer förbättras kontinuerligt. I stället för att försöka gissa hur algoritmerna ser ut och utforma sidan efter dem ska du skapa nytt och intressant innehåll som användarna vill ha och följa våra riktlinjer.

En ännu längre version

Du hittar en ännu längre version om hur Google Sök fungerar här (med bilder och video!).

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?