Začátečníci

Jak funguje Vyhledávání Google

Informace o tom, jak Google objevuje, prohledává a zobrazuje webové stránky

Jak funguje Google? Níže najdete krátké a dlouhé vysvětlení.

Google získává informace z mnoha různých zdrojů, včetně těchto: 

 • webové stránky,
 • obsah odeslaný uživateli, jako jsou uživatelské příspěvky ve službách Moje firma na Googlu a Mapy,
 • skenování knih,
 • veřejné databáze na internetu,
 • mnoho dalších zdrojů.

V tomto článku se však zaměříme na webové stránky.

Krátká verze

Google při generování výsledků z webových stránek provádí tři základní kroky:

Procházení

Jako první krok je potřeba zjistit, jaké stránky jsou na webu k dispozici. Žádný centrální registr všech webových stránek neexistuje, proto musí Google neustále vyhledávat nové stránky a přidávat je do svého seznamu známých stránek. Tento proces objevování se nazývá procházení.

O některých stránkách Google ví, protože už je v minulosti procházel. Jiné stránky Google objeví následováním odkazu ze známé stránky na novou stránku. Další stránky objeví pomocí seznamů stránek (tzv. map webů nebo souborů Sitemap), které vlastníci webů odešlou do Googlu k procházení. Pokud používáte spravovaného webového hostitele, například sužbu Wix nebo Blogger, může takový hostitel žádat Google o procházení aktualizovaných nebo nových stránek, které vytvoříte.

Pokyny ke zlepšení procházení webu:

 • V případě změn na jedné stránce můžete do Googlu odeslat jednotlivou adresu URL.
 • Zajistěte, aby na stránku odkazovala jiná stránka, o které již Google ví. Upozorňujeme však, že nebudeme následovat odkazy v reklamách, placené odkazy na jiných webech, odkazy v komentářích ani jiné odkazy, které nejsou v souladu s pokyny společnosti Google pro webmastery.
 • Pokud Google žádáte o projití jen jedné stránky, měla by to být vaše domovská stránka. Domovská stránka je pro Google nejdůležitější stránkou vašeho webu. Chcete-li podpořit procházení celého webu, měla by domovská stránka (a všechny stránky) obsahovat dobrý navigační systém odkazující na všechny důležité sekce a stránky webu. Usnadní to orientaci uživatelům i Googlu.

 

Google nepřijímá platby za častější procházení webu ani za zvýšení jeho hodnocení. Pokud vám někdo tvrdí něco jiného, lže jako když tiskne.

Indexování

Po objevení stránky se Google snaží zjistit, o čem stránka je. Tento proces se nazývá indexování. Google analyzuje obsah stránky, zařazuje do katalogu obrázky a videosoubory vložené na stránce a dalšími způsoby se snaží stránce porozumět. Tyto informace se zapisují do indexu Google, obrovské databáze uložené na mnoha a mnoha počítačích.

Pokyny ke zlepšení indexování stránek:

 • Vytvářejte krátké a smysluplné názvy stránek.
 • Používejte záhlaví stránek, která vyjadřují hlavní téma stránky.
 • Sdělujte obsah pomocí textu, nikoliv pomocí obrázků. (Google některým obrázkům a videím dokáže porozumět, ale ne tak dobře, jako rozumí textu. Videaobrázky přinejmenším popište pomocí alternativního textu a dalších vhodných atributů.)

Zobrazování (a hodnocení)

Když uživatel zadá dotaz, Google se v indexu na základě mnoha faktorů pokusí najít nejrelevantnější odpověď. Google se pokusí určit nejkvalitnější odpovědi a zohlednit i další aspekty, které umožní nabídnout nejlepší uživatelský dojem a nejvhodnější odpověď, jako je například umístění, jazyk a zařízení (počítač nebo telefon) uživatele. Na dotaz „opravny jízdních kol“ by se zobrazily jiné odpovědi uživateli v Paříži a jiné uživateli v Hongkongu. Google nepřijímá platby za vyšší hodnocení stránek. Hodnocení se provádí algoritmicky.

Pokyny ke zlepšení zobrazování a hodnocení:

Dlouhá verze

Chcete víc informací? Tady jsou:

Dlouhá verze

 

Procházení

Procházení je proces, při kterém Googlebot objevuje nové a aktualizované stránky, které mají být přidány do indexu Google.

K načítání (neboli „procházení“) miliard stránek na webu používáme obrovskou sestavu počítačů. Program, který procházení provádí, se nazývá Googlebot (také se mu říká robot nebo prohledávač). Googlebot používá algoritmický proces: počítačové programy určují, které weby se mají procházet, jak často se mají procházet a kolik stránek se má z každého webu načíst.

Proces procházení Google začíná seznamem adres URL webových stránek vygenerovaným během předchozích procházení a rozšířeným o data souborů Sitemap poskytnutých správci webů. Googlebot tyto stránky navštíví a na každé jednotlivé stránce vyhledá odkazy a přidá je na seznam stránek k procházení. Nové stránky, změny stávajících stránek a nefunkční odkazy se zaznamenají a aktualizuje se na základě nich index Google.

Jak Google stránku najde?

K nalezení stránky používá Google řadu technik, například:

 • následování odkazů z jiných webů nebo stránek,
 • čtení souborů Sitemap.

Jak Google ví, které stránky nemá procházet?

 • Nebudeme procházet stránky blokované souborem robots.txt. Pokud na ně ale odkazuje jiná stránka, můžeme je přesto indexovat. (Google dokáže odvodit obsah stránky z odkazu, který na ni vede, a indexovat ji, aniž by analyzoval její obsah.)
 • Google nemůže procházet žádné stránky, které nejsou přístupné anonymním uživatelům. Ochrana pomocí přihlášení nebo ověření proto procházení stránky znemožní.
 • Stránky, které jsme již prošli a které považujeme za duplikáty jiné stránky, procházíme méně často.

Vylepšení procházení

Chcete-li Googlu pomoci, aby na vašem webu objevil správné stránky, použijte tyto postupy:

Indexování

Googlebot zpracovává každou procházenou stránku a sestavuje obrovský index všech nalezených slov a jejich umístění na jednotlivých stránkách. Kromě toho zpracováváme informace obsažené v klíčových značkách a atributech obsahu, jako jsou značky <title> a atributy alt. Googlebot dokáže zpracovat mnoho typů obsahu, nikoli však všechny. Nedokážeme například zpracovat obsah některých multimediálních souborů.

Někde mezi procházením a indexováním Google zjišťuje, zda je stránka duplicitní nebo kanonickou verzí jiné stránky. Pokud je stránka považována za duplikát, bude procházena méně často.

Google neindexuje stránky s direktivou noindex (v záhlaví nebo značce). Musí však tuto direktivu vidět. Pokud je stránka blokována souborem robots.txt, přihlašovací stránkou nebo jiným způsobem, může ji Google indexovat i v případě, že ji nenavštívil.

Zlepšení indexování

Je mnoho způsobů, jak Googlu pomoci porozumět obsahu stránky:

Zobrazení výsledků

Když uživatel zadá dotaz, naše počítače vyhledají v indexu odpovídající stránky a vrátí výsledky, o nichž se domníváme, že jsou pro uživatele nejrelevantnější. Relevance se určuje na základě více než 200 faktorů a příslušný algoritmus neustále vylepšujeme. Google při výběru a hodnocení výsledků bere v úvahu uživatelský dojem. Zajistěte proto, aby se stránka rychle načítala a byla optimalizovaná pro mobily.

Vylepšení zobrazování

 • Pokud vaše výsledky cílí na uživatele v konkrétních lokalitách nebo na konkrétní jazyky, můžete Googlu sdělit své preference.
 • Zajistěte, aby se stránka rychle načítala a byla optimalizovaná pro mobily.
 • Řiďte se pokyny pro webmastery, abyste se vyhnuli obvyklým nástrahám a zlepšili hodnocení svého webu.
 • Zvažte, zda byste na svůj web nemohli implementovat funkce výsledků Vyhledávání, jako jsou karty receptů nebo článků.
 • Implementujte AMP, aby se stránky na mobilních zařízeních načítaly rychleji. Některé stránky AMP jsou vhodné také pro další funkce vyhledávání, jako je například karusel hlavních událostí.
 • Algoritmus Googlu je neustále vylepšován. Nesnažte se jej uhádnout a navrhnou stránky speciálně pro něj, raději vytvářejte kvalitní a aktuální obsah, který uživatelé chtějí a který odpovídá našim pokynům.

Ještě delší verze

Můžete si přečíst ještě delší vysvětlení, jak funguje Vyhledávání Google (s obrázky a videem).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?