Lượt hiển thị, vị trí và lượt nhấp là gì?

Trang này giúp giải thích dữ liệu về số lượt hiển thị, giá trị vị trí và số lượt nhấp trong báo cáo Phân tích tìm kiếm.

Suy nghiệm được mô tả ở đây – chẳng hạn như yêu cầu về khả năng hiển thị của một mục trên băng chuyền, hay số vị trí – có thể thay đổi.

Lượt hiển thị là gì?

Một lần hiển thị được tính cho một URL liên kết khi URL này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho một người dùng. Việc người dùng có phải cuộn để nhìn thấy đường liên kết đó hay không, hay nhìn thấy đường liên kết theo cách khác sẽ tùy thuộc vào loại phần tử tìm kiếm chứa đường liên kết đó, như được mô tả ở phần sau.

Ví dụ: đây là một kết quả tìm kiếm rất cơ bản chỉ bao gồm một đường liên kết, với tiêu đề "The Compleat Guide to Daffodils - Example.com".

Kết quả tìm kiếm cơ bản có một liên kết. Đây là cách viết dự định nên vui lòng không gửi báo cáo lỗi :)

URL mà liên kết này trỏ đến được tính là một lần hiển thị khi người dùng mở trang chứa kết quả này (ngay cả khi người dùng không cuộn màn hình để nhìn thấy đường liên kết). Xin lưu ý rằng URL liên kết hiển thị dưới tiêu đề không phải là siêu liên kết và vì thế không được tính là lần hiển thị. (Bạn cũng nên lưu ý rằng URL hiển thị không nhất thiết sẽ giống với URL siêu liên kết của tiêu đề).

Tổng hợp dữ liệu theo sản phẩm so với theo trang

Nếu một phần tử tìm kiếm chứa nhiều đường liên kết (nhiều phần tử tìm kiếm cũng như vậy), số lượt hiển thị sẽ được tính theo URL hoặc theo sản phẩm, tùy thuộc vào chế độ xem của bạn trong báo cáo Phân tích tìm kiếm. Ví dụ: đây là một thẻ Sơ đồ tri thức có chứa một số hình ảnh và đường liên kết văn bản:

Thẻ Sơ đồ tri thức hiển thị liên kết

Nếu dữ liệu trong báo cáo Phân tích tìm kiếm được nhóm theo sản phẩm, bạn sẽ chỉ thấy một lượt hiển thị được tính cho toàn bộ thẻ: 

 • www.example.com – 1 lượt hiển thị

Tuy nhiên, nếu dữ liệu báo cáo được nhóm theo trang, bạn sẽ thấy năm trang, trong đó mỗi trang có một lượt hiển thị:

 • www.example.com – 1 lượt hiển thị
 • www.example.com/rain – 1 lượt hiển thị
 • www.example.com/rainbow – 1 lượt hiển thị
 • www.example.com/shamrock – 1 lượt hiển thị
 • www.example.com/lightning – 1 lượt hiển thị

Mặc dù một vài trang trong số này có nhiều đường liên kết, nhưng toàn bộ các lượt hiển thị cho một trang được tính thành một lượt hiển thị duy nhất khi nhóm dữ liệu theo trang.

Hãy xem chi tiết riêng về từng phần tử để biết thêm về cách xử lý.

Vị trí trong kết quả tìm kiếm là gì?

Trang kết quả Google Tìm kiếm bao gồm nhiều phần tử kết quả tìm kiếm. Phần tử kết quả tìm kiếm bao gồm các phần liên kết màu xanh, băng chuyền, đoạn trích nổi bậtthẻ Sơ đồ tri thức và nhiều loại tính năng khác trong kết quả. Một phần tử kết quả tìm kiếm có thể bao gồm văn bản, tính năng tương tác và một hoặc nhiều đường liên kết.

Hầu hết các phần tử kết quả tìm kiếm đều có giá trị vị trí bằng số mô tả vị trí của phần tử đó trên trang. Sơ đồ dành cho máy tính sau đây minh họa một trang kết quả tìm kiếm với bốn phần liên kết màu xanh (1, 3, 4, 5), một băng chuyền AMP (2) và một thẻ Sơ đồ tri thức (6). Vị trí cho mỗi thành phần được tính từ trên xuống dưới ở phần chính của trang, sau đó từ trên xuống dưới ở phần phụ của trang (ở các ngôn ngữ từ phải sang trái, phần bên phải là phần chính), như được minh họa bên dưới:

Thứ tự đếm vị trí trên tập hợp kết quả 2 cột.

Tất cả các đường liên kết trong một phần tử có cùng vị trí. Ví dụ: trong sơ đồ trước đó, tất cả các mục trong băng chuyền AMP có vị trí 2; tất cả các đường liên kết trong khối "đường liên kết màu xanh" ở vị trí 5 đều có vị trí 5; tất cả các đường liên kết trong thẻ tri thức có vị trí 6 và tương tự như thế.

Vị trí của phần tử kết quả trên trang có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị, tính năng tìm kiếm và kích thước màn hình, nhưng quy tắc chung lại giống nhau: vị trí được tính từ trên xuống dưới, từ trái sang phải (hoặc từ phải sang trái đối với ngôn ngữ từ phải sang trái). Xin lưu ý rằng phương pháp tính này có thể thay đổi trong tương lai.

Trình giữ chỗ vị trí là gì?

Chỉ các phần tử chứa ít nhất một đường liên kết không tinh chỉnh truy vấn mới được tính là một vị trí; các phần tử không có đường liên kết nào, hoặc chỉ có một đường liên kết tinh chỉnh truy vấn, không có vị trí. Ví dụ: một băng chuyền chứa tranh của Van Gogh (trỏ đến kết quả tìm kiếm mới trên Google) không được tính là trình giữ chỗ vị trí và sự hiện diện của chúng không ảnh hưởng đến giá trị vị trí của các phần tử bên dưới chúng trên trang. Nếu một băng chuyền không có vị trí đã xuất hiện trong ví dụ nêu trên ở phía trên băng chuyền trang AMP (ở vị trí 2), băng chuyền đó sẽ không ảnh hưởng đến giá trị vị trí ở bất kỳ nơi nào khác trên trang.

Mặc khác, một số hình ảnh thu nhỏ trên trang tìm kiếm chính có dẫn đến một trang web (có thể là sau một thao tác nhấp chuột khác để mở rộng ảnh) và vì thế được tính là một trình giữ chỗ vị trí. Ví dụ: một đoạn trích nổi bật có liên kết đến sản phẩm nguồn, và do đó, đoạn trích (thường) chiếm vị trí 1. Xin lưu ý rằng quảng cáo không có vị trí trong tìm kiếm.

Giá trị vị trí trên báo cáo Phân tích tìm kiếm nghĩa là gì?

Giá trị vị trí hiển thị trong báo cáo Phân tích tìm kiếm là vị trí của đường liên kết trên cùng trỏ đến sản phẩm hay trang của bạn trong kết quả tìm kiếm, được tính trung bình từ tất cả các truy vấn mà trang web của bạn xuất hiện. Vì vậy, ví dụ:

 1. Nếu một truy vấn khiến sản phẩm của bạn xuất hiện ở vị trí 2, 4 và 6, vị trí của sản phẩm sẽ được tính là 2 (vị trí cao nhất).
 2. Nếu truy vấn thứ hai khiến sản phẩm của bạn xuất hiện ở vị trí 3, 5 và 9, vị trí của sản phẩm sẽ là 3 (vị trí cao nhất).
 3. Vị trí trung bình của hai truy vấn là (2 + 3)/2 = 2,5.

Vị trí chỉ được ghi lại khi đường liên kết nhận được lượt hiển thị. Nếu kết quả không thu được lượt hiển thị (ví dụ: nếu kết quả nằm trên trang 3 của kết quả tìm kiếm, nhưng người dùng chỉ xem trang 1) thì vị trí của kết quả không được ghi lại cho truy vấn đó. Trong một số cấu hình báo cáo, bạn có thể thấy một dấu gạch ngang (-) cho giá trị vị trí. Điều này có nghĩa là không có vị trí nào được ghi lại vì người dùng không hề xem sản phẩm của bạn cho truy vấn đó. Ví dụ: nếu bạn so sánh kết quả trên máy tính với trên thiết bị di động cho một trang có 10 lần hiển thị trên máy tính nhưng không có lần hiển thị nào trên thiết bị di động, bạn sẽ thấy số 10 cho máy tính để bàn và dấu - cho thiết bị di động.

Giá trị vị trí có ảnh hưởng như thế nào đến sản phẩm của tôi?

Giá trị vị trí là một chỉ số phức tạp có thể gây nhầm lẫn nếu bạn không hiểu được các chi tiết nhỏ. Ví dụ: trong sơ đồ nêu trên, thẻ Sơ đồ tri thức ở vị trí 6 có giá trị lớn nhất trên trang. Điều này có vẻ không tốt, nhưng trong thực tế, thẻ xuất hiện ở một vị trí rất nổi bật. Hơn nữa, trong tìm kiếm hình ảnh, số lượng kết quả hiển thị trên mỗi hàng và mỗi trang phụ thuộc vào chiều rộng của màn hình và các yếu tố khác. Vì thế, vị trí chỉ mô tả một cách rất chung chung về việc hình ảnh xuất hiện ở vị trí nào bên dưới.

Ví dụ: sau đây chỉ là một số cách giải thích có thể chấp nhận được về giá trị vị trí 11 của một phần tử:

 • Trong tìm kiếm trên máy tính, nó có thể là vị trí trên cùng bên phải trong một thẻ Sơ đồ tri thức
 • Trong tìm kiếm trên máy tính, nó có thể là mục đầu tiên trên trang 2 (nếu trang đầu tiên không có gì ở phần phụ)
 • Trong kết quả hình ảnh trên máy tính, nó có thể là hàng thứ hai hay thứ ba của kết quả (hiển thị mà không cần cuộn)
 • Trên thiết bị di động, nó có thể là hàng thứ sáu của kết quả (chỉ hiển thị khi cuộn)

Như bạn có thể thấy, ở mỗi trường hợp thì số vị trí lại có ý nghĩa riêng và vì thế bạn không nên đặt ra giả định một cách đơn giản. Chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi thay đổi về vị trí theo thời gian, cụ thể là các thay đổi đột ngột về vị trí, cũng như vị trí tuyệt đối.

Search Analytics cho biết vị trí trang của tôi là 5, nhưng khi tôi tìm kiếm nó ở vị trí thứ 8!

Giá trị vị trí là vị trí trung bình cho tất cả các lượt tìm kiếm. Trong một lượt tìm kiếm cụ thể, vị trí của bạn có thể khác với vị trí trung bình vì nhiều biến số, chẳng hạn như lịch sử tìm kiếm, vị trí và các yếu tố khác.

Lượt nhấp là gì?

Đối với phần lớn loại kết quả, một thao tác nhấp chuột đưa người dùng đến một trang ngoài Google Tìm kiếm được tính là một lượt nhấp; còn việc nhấp vào một đường liên kết không đưa người dùng ra ngoài kết quả tìm kiếm không được tính là một lượt nhấp. Hãy xem Tinh chỉnh truy vấn là gì? để biết thêm thông tin.

Thao tác nhấp vào một kết quả tìm kiếm dẫn đến một trang bên ngoài, quay lại, sau đó lại nhấp lại vào đường liên kết cũ cũng chỉ được tính là một lượt nhấp. Việc nhấp vào một đường liên kết khác được tính là một lượt nhấp cho mỗi đường liên kết được nhấp vào.

Một số loại kết quả tìm kiếm có thể tính lần nhấp theo cách khác nhau; hãy đọc chi tiết về lần nhấp đối với loại phần tử tìm kiếm.

Tinh chỉnh truy vấn là gì?

Nếu bạn nhấp vào một đường liên kết trong kết quả tìm kiếm mà sẽ dẫn đến một truy vấn mới, thì điều này được gọi là tinh chỉnh truy vấn. Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm "các giống mèo", kết quả có thể bao gồm thư viện ảnh về các giống khác nhau. Việc nhấp vào một hình ảnh trong thư viện sẽ thực hiện một truy vấn mới về giống đã chọn.

 

Tương tự như vậy, nếu bạn tìm kiếm "mèo ú" trong chế độ xem web mặc định, sau đó chọn chế độ xem kết quả hình ảnh, (hoặc kết quả video, kết quả tin tức, v.v.), mỗi lần thay đổi chế độ xem thì bạn đều đang thực hiện tinh chỉnh truy vấn.

 

Nếu một đường liên kết có tinh chỉnh truy vấn, lượt nhấp và lượt hiển thị không được tính cho liên kết đó. Điều này rất hợp lý nếu bạn suy nghĩ kỹ: chủ sở hữu trang đích của đường liên kết tinh chỉnh truy vấn chính là... Google! Chỉ các lần nhấp hay lần hiển thị (mà sau cùng) dẫn ra ngoài trang kết quả tìm kiếm mới có thể ghi lại lần nhấp hay lần hiển thị trong Search Console.

Nếu người dùng nhấp vào đường liên kết tinh chỉnh truy vấn thì về cơ bản họ đang thực hiện truy vấn mới được hiển thị trong ô cụm từ tìm kiếm. Tất cả dữ liệu về lần hiển thị, vị trí và lần nhấp trên trang kết quả mới được tính là đến từ truy vấn người dùng mới này.

Dữ liệu phân tích tìm kiếm của tôi được gán cho URL nào?

Lượt nhấp, lượt hiển thị và vị trí được gán cho URL mà người dùng được đưa tới từ Google Tìm kiếm. Trong một số trường hợp, đây có thể không phải là URL được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: nếu một sản phẩm lưu trữ một trang tại example.com/mypage đối với máy tính và m.example.com/mypage đối với thiết bị di động (có thể chỉ định bởi thẻ rel=”alternate”), kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động có thể hiển thị example.com, nhưng trang đích của đường liên kết sẽ là m.example.com. Trong trường hợp này, Search Console sẽ gán lượt hiển thị và lượt nhấp cho m.example.com/mypage (trang đích thực tế).

Nếu trang đích chuyển hướng người dùng đến một trang khác, thì điều đó vẫn không có ảnh hưởng gì đến URL gán cho lượt hiển thị hoặc lượt nhấp.

Kết quả trong Khám phá

Khám phá là một danh sách dạng cuộn gồm các thẻ chủ đề mà người dùng có thể duyệt xem trên thiết bị di động của họ. Nội dung trong Khám phá hiển thị cho người dùng dựa trên sở thích của họ. Mỗi thẻ bao gồm một tiêu đề, vài dòng văn bản và hình ảnh từ trang nguồn. Người dùng nhấn vào thẻ để truy cập trang nguồn.

Tính năng Khám phá cũng có thể hiển thị băng chuyền cuộn ngang trong thẻ. Băng chuyền này chứa một tập hợp các trang liên quan về một chủ đề cụ thể.

Lượt hiển thị: Lượt hiển thị được tính khi người dùng cuộn để nhìn thấy kết quả Khám phá dưới dạng kết quả tiêu chuẩn hoặc kết quả nhúng bên trong băng chuyền. Các lượt hiển thị sẽ được gán cho URL của trang nguồn. Trong mỗi phiên hoạt động, chỉ một lượt hiển thị được tính cho mỗi kết quả. Nếu người dùng cuộn qua thẻ của bạn và sau đó cuộn lại, thì đây vẫn được tính là một lượt hiển thị duy nhất, không phải hai lượt.

Không giống như kết quả trên Tìm kiếm, số lượt hiển thị trong Khám phá không bao giờ được tổng hợp theo sản phẩm. Nếu hai kết quả trong Khám phá (từ cùng một sản phẩm) xuất hiện trong cùng một danh sách Khám phá, thì mỗi lượt hiển thị sẽ được tính riêng.

Lượt nhấp: Lượt nhấp (nhấn) chỉ được tính cho URL kết quả khi người dùng nhấp vào thẻ, chứ không phải khi người dùng chia sẻ hoặc thực hiện một hành động khác trên kết quả.

Vị trí: Vị trí không được ghi lại cho kết quả Khám phá.

Chi tiết phần tử kết quả tìm kiếm

Số lượt nhấp, lượt hiển thị và vị trí có thể có sự khác biệt nhỏ tùy thuộc vào loại phần tử kết quả, như được mô tả bên dưới.

Băng chuyền

Băng chuyền là vùng chứa dạng cuộn (thường là cuộn ngang) trong đó chứa một tập hợp các mục thuộc cùng một loại, chẳng hạn như hình ảnh thu nhỏ hay trang AMP.

Lượt nhấp: Được tính tùy thuộc vào loại mục chứa trong đó.

Lượt hiển thị: Một lượt hiển thị chỉ được tính cho một mục khi người dùng cuộn mục đó vào phần hiển thị của màn hình. Bản thân băng chuyền không cần phải được cuộn vào phần hiển thị trên màn hình của trang hiện tại.

Vị trí: Băng chuyền chiếm một vị trí duy nhất trong kết quả tìm kiếm và tất cả các mục trong băng chuyền được gán cùng một vị trí đó. Tuy nhiên, băng chuyền chỉ có vị trí trong kết quả tìm kiếm khi loại phần tử trong đó có thể có vị trí trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: một băng chuyền các trang AMP có vị trí vì trang AMP có thể có vị trí, nhưng một băng chuyền gồm các đường liên kết đến các truy vấn đã tinh chỉnh trên Google sẽ không có vị trí trong kết quả tìm kiếm, vì các đường liên kết như vậy không có vị trí trong tìm kiếm.

URL: Bản thân băng chuyền không có URL; dữ liệu được gán cho các URL của phần tử chứa trong đó.

Trang AMP

Một trang AMP có thể xuất hiện dưới dạng một đường liên kết chuẩn trong kết quả hoặc định dạng tóm tắt bên trong một băng chuyền. Việc nhấp vào trang AMP tóm tắt trong một băng chuyền sẽ mở trang AMP đầy đủ trong một trình xem AMP đặc biệt. Người dùng có thể lật qua các trang AMP đầy đủ trong trình xem này theo thứ tự mà chúng được lưu trữ trong băng chuyền.

Lượt nhấp: Việc nhấp vào một trang AMP tóm tắt trong băng chuyền (mở trang) được tính là một lượt nhấp. Việc xem trang AMP đầy đủ trong trình xem AMP được tính là cả lượt nhấp và lượt hiển thị. Vì thế, nếu bạn mở trình xem AMP và lật qua các trang thì lượt nhấp (và lần hiển thị) được tính cho mỗi trang vào lần đầu (và chỉ lần đầu) bạn xem trang đó.

Lượt hiển thị: Lượt hiển thị cho trang AMP được tính khi trang AMP hiển thị trong băng chuyền trong kết quả tìm kiếm hoặc trong trình xem trang AMP đầy đủ. Lượt hiển thị chỉ được tính một lần bất kể người dùng xem trang bao nhiêu lần trong băng chuyền hay trong trình xem. Nếu đường liên kết trong kết quả tìm kiếm trỏ đến trang AMP dưới dạng kết quả "đường liên kết màu xanh" đơn giản (không phải trong băng chuyền), kết quả đó cũng được tính là một lượt hiển thị.

Vị trí: Vị trí là vị trí của phần tử kết quả tìm kiếm chứa (băng chuyền, nhóm liên kết màu xanh, v.v.). Vị trí trong một băng chuyền không được ghi lại.

URL: URL trong báo cáo là URL của trang AMP.

Đoạn trích nổi bật

Đoạn trích nổi bật hiển thị thông tin lấy từ một trang web cụ thể. Đoạn trích này có chứa một đường liên kết đến trang web nguồn.

Lượt nhấp: Việc nhấp vào đường liên kết đến trang bên ngoài trong đoạn trích nổi bật được tính là một lượt nhấp.

Lượt hiển thị: Hệ thống áp dụng quy tắc chuẩn về lượt hiển thị.

Vị trí: Hệ thống áp dụng quy tắc chuẩn về vị trí.

URL: URL cuối cùng mà người dùng được chuyển hướng đến khi nhấp vào đường liên kết trong đoạn trích nổi bật.

Kết quả nhiều định dạng

Kết quả nhiều định dạng được xác định bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc và có thể hiển thị theo nhiều cách khác nhau trong kết quả Google Tìm kiếm.

Lượt nhấp: Thao tác nhấp vào một đường liên kết trong kết quả đưa người dùng ra ngoài kết quả tìm kiếm được tính là một lượt nhấp.

Lượt hiển thị: Hệ thống áp dụng quy tắc chuẩn về lượt hiển thị. 

Vị trí: Hệ thống áp dụng quy tắc chuẩn về vị trí.

URL: URL của trang chứa thẻ đánh dấu có cấu trúc thẻ thông tin.

Kết quả nhiều định dạng dạng danh sách/chi tiết

Một số loại kết quả tìm kiếm nhiều định dạng sẽ được cung cấp theo hai giai đoạn: ban đầu, một danh sách ngắn chứa các kết quả tìm kiếm hàng đầu sẽ được hiển thị, bao gồm thông tin cơ bản nhất và đường liên kết cho mỗi mục (kết quả dạng danh sách ); sau đó, bạn có thể nhấp vào một mục trong danh sách để mở kết quả chi tiết cho mục được chọn (kết quả chi tiết ), trong đó có chứa các đường liên kết đến một hoặc nhiều nhà cung cấp cho mục đó.

Kết quả dạng danh sách hỗ trợ các hành động sau:

 • Nhấp để mở rộng danh sách:
  • Đối với kết quả trên thiết bị di động, thao tác này sẽ mở rộng danh sách chứa đầy đủ các mục có trong danh sách đó.
  • Đối với kết quả trên máy tính, thao tác này sẽ mở rộng danh sách, đồng thời mở kết quả chi tiết của mục đầu tiên trong danh sách.
 • Nhấp vào một kết quả cụ thể trong danh sách ngắn:
  • Đối với kết quả trên thiết bị di động, thao tác này chỉ mở kết quả chi tiết của mục đã nhấp.
  • Đối với kết quả trên máy tính, thao tác này sẽ mở rộng danh sách và cũng hiển thị kết quả chi tiết cho mục đã nhấp.

Bạn có thể xem các phần bên dưới để tìm hiểu cách tính số lượt nhấp, lượt hiển thị và vị trí cho mỗi dạng kết quả.

Dưới đây là ví dụ về kết quả dạng danh sách ban đầu và kết quả chi tiết cho một tin tuyển dụng cụ thể trên thiết bị di động.

 

Các loại kết quả nhiều định dạng sau đây được hiển thị ở dạng danh sách/chi tiết trong kết quả tìm kiếm:

Bạn có thể lọc Báo cáo hiệu suất để hiển thị dữ liệu ở kết quả dạng danh sách hoặc kết quả chi tiết cho một loại kết quả nhiều định dạng nhất định (ví dụ: chi tiết về Tin tuyển dụng/Việc làm, chi tiết về Trang thông tin sự kiện/Sự kiện).

Các chỉ số về kết quả dạng danh sách

Nếu một mục trong kết quả dạng danh sách có nhiều nhà cung cấp thì chỉ nhà cung cấp đầu tiên được hiển thị. Ví dụ: nếu có 3 công ty tuyển dụng khác nhau đăng tin cho cùng một việc làm, thì chỉ công ty đầu tiên trong danh sách nhà cung cấp được hiển thị (và nhận được lượt hiển thị) trong kết quả danh sách.

Lượt nhấp: Thao tác nhấp vào một mục trong kết quả dạng danh sách (dù là danh sách ngắn hay đầy đủ) được tính là một lượt nhấp cho nhà cung cấp xuất hiện trong mục trong danh sách. Thao tác mở rộng danh sách ngắn trên máy tính sẽ tự động mở kết quả chi tiết cho mục đầu tiên, nhưng không tính là một lượt nhấp cho mục đầu tiên trong danh sách.

Lượt hiển thị: Lượt hiển thị được tính khi một mục trong danh sách hiển thị trong danh sách ngắn và cũng được tính khi danh sách được mở rộng bất kể người dùng có cuộn để xem mục đó hay không. Do đó, nếu một mục hiển thị trong danh sách ngắn và người dùng nhấp để mở rộng danh sách, thì hệ thống sẽ tính là hai lượt hiển thị. Nếu mục không hiển thị trong danh sách ngắn và người dùng nhấp để mở rộng danh sách, thì chỉ một lượt hiển thị được tính.

Vị trí: Tất cả các mục danh sách hiển thị trong danh sách ngắn đều được gán một vị trí duy nhất: vị trí của vùng chứa kết quả dạng danh sách. Trong danh sách mở rộng, mỗi mục được gán một vị trí riêng trong danh sách, trong đó mục trên cùng là 1, mục thứ hai là 2, v.v. Do đó, nếu một mục nằm ở vị trí 2 trong danh sách ngắn và người dùng nhấp để mở rộng danh sách, thì vị trí của mục danh sách được tính như sau:

(Vị trí vùng chứa danh sách (thường là 1) + vị trí trong danh sách (2)) / 2 = 1,5.

URL: Trong kết quả dạng danh sách, chỉ có một nhà cung cấp được hiển thị cho mỗi mục danh sách. Đây là URL mà hệ thống gán lượt nhấp, lượt hiển thị và vị trí.

Các chỉ số về kết quả chi tiết

Lượt nhấp: Thao tác nhấp vào một nhà cung cấp trong kết quả chi tiết chỉ được tính là một lượt nhấp cho nhà cung cấp đã chọn. Kết quả chi tiết có thể hiển thị nhiều nhà cung cấp, nhưng người dùng chỉ được chọn một nhà cung cấp.

Lượt hiển thị: Tất cả các nhà cung cấp xuất hiện trong kết quả chi tiết đều nhận được một lượt hiển thị, bất kể người dùng truy cập vào chế độ xem đó bằng cách nào. Kết quả chi tiết có thể được mở theo các cách sau:

Vị trí: Vị trí của nhà cung cấp trong danh sách các nhà cung cấp cho mục này.

URL: URL của nhà cung cấp.

Tại sao số lượt hiển thị của tôi trong kết quả chi tiết lại cao hơn số lượt nhấp trong kết quả dạng danh sách? Có một vài lý do cho sự khác biệt này:
 • Nếu bạn chia sẻ một đường liên kết trực tiếp đến kết quả chi tiết với một người bạn và họ mở đường liên kết đó, thì một lượt hiển thị sẽ được tính cho kết quả chi tiết và số lượt nhấp hoặc lượt hiển thị cho kết quả dạng danh sách sẽ được tính là 0. 
 • Trên máy tính, việc mở rộng kết quả dạng danh sách sẽ tự động hiển thị kết quả chi tiết cho mục đầu tiên trong danh sách. Điều này được tính là một lượt hiển thị cho kết quả chi tiết nhưng không được tính là một lượt nhấp cho mục danh sách tương ứng.
 • Khi người dùng nhấp vào một mục danh sách, chỉ một nhà cung cấp duy nhất nhận được lần nhấp. Tuy nhiên, trong giao diện chi tiết, tất cả các nhà cung cấp đã đăng chi tiết đều sẽ nhận được lần hiển thị.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về kết quả nhiều định dạng cho tin tuyển dụng:

Ví dụ 1: Tin tuyển dụng hiển thị ở dạng danh sách ngắn (vị trí 2).

Hành động: Người dùng nhấp chuột để mở rộng danh sách, nhấp vào tin tuyển dụng để xem chi tiết, sau đó nhấp vào kết quả chi tiết về việc làm để truy cập trang của nhà cung cấp.

 • Tin tuyển dụng:
  • Số lượt hiển thị: 2 (1 từ danh sách thu nhỏ, 1 từ danh sách mở rộng)
  • Số lượt nhấp: 1 (nhấp để mở chi tiết việc làm).
  • Vị trí: 1,5 ((1 cho danh sách ngắn + 2 cho vị trí trong danh sách mở rộng) / 2) = 1,5)
 • Chi tiết việc làm:
  • Số lượt hiển thị: 1
  • Số lượt nhấp: 1
  • Vị trí: 2

Ví dụ 2: Tin tuyển dụng không hiển thị trong danh sách thu nhỏ (vị trí 5).

Hành động: Người dùng nhấp chuột để mở rộng danh sách, nhấp vào tin tuyển dụng để xem chi tiết nhưng không nhấp để truy cập vào trang.

 • Tin tuyển dụng:
  • Số lượt hiển thị: 1 (0 từ danh sách thu nhỏ, 1 từ danh sách mở rộng)
  • Số lượt nhấp: 1 (để mở chi tiết việc làm)
  • Vị trí: 5 (vị trí trong danh sách mở rộng)
 • Chi tiết việc làm:
  • Số lượt hiển thị: 1
  • Số lượt nhấp: 0
  • Vị trí: 1

Ví dụ 2: Tin tuyển dụng không hiển thị trong danh sách thu nhỏ (vị trí 10).

Hành động: Người dùng nhấp để mở rộng danh sách, nhưng không cuộn xuống để xem tin tuyển dụng.

 • Tin tuyển dụng:
  • Số lượt hiển thị: 1 (0 từ danh sách thu nhỏ, 1 từ danh sách mở rộng)
  • Số lượt nhấp: 0
  • Vị trí: 10 cho danh sách được mở rộng, mặc dù người dùng không cuộn để xem
 • Chi tiết việc làm:
  • Số lượt hiển thị: 0
  • Số lượt nhấp: 0
  • Vị trí: không có

Ví dụ 4: Tin tuyển dụng ở vị trí 1 trên máy tính

Hành động: Người dùng nhấp để mở rộng danh sách, khiến mục đầu tiên tự động mở, trong đó có 2 nhà cung cấp: X ở trước và Y ở sau. Sau đó, người dùng nhấp vào nhà cung cấp X trong mục mở rộng.

Nhà cung cấp X

 • Tin tuyển dụng:
  • Số lượt hiển thị: 1
  • Số lượt nhấp: 0 (Việc tự động mở rộng trên máy tính không được tính là một lượt nhấp vào tin tuyển dụng).
  • Vị trí: 1
 • Chi tiết việc làm:
  • Số lượt hiển thị: 1
  • Số lượt nhấp: 1
  • Vị trí: 1

Nhà cung cấp Y

 • Tin tuyển dụng:
  • Số lượt hiển thị/Số lượt nhấp/Vị trí: 0
 •  
 • Chi tiết việc làm:
  • Số lượt hiển thị: 1
  • Số lượt nhấp: 0
  • Vị trí: 2

Đường liên kết cài đặt ứng dụng

Khi người dùng tìm kiếm trên thiết bị di động, nếu kết quả bao gồm trang ứng dụng cho một ứng dụng không có trên thiết bị, người dùng có thể nhìn thấy một đường liên kết để cài đặt ứng dụng vào thiết bị (và kết quả trỏ đến trang trong ứng dụng sẽ bị loại khỏi kết quả).

Lượt nhấp: Việc nhấp vào đường liên kết đến vị trí cài đặt được tính là một lượt nhấp. Điều này không đảm bảo rằng người dùng thực sự hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng.

Lượt hiển thị: Hệ thống áp dụng quy tắc chuẩn về lượt hiển thị.

Vị trí: Hệ thống áp dụng quy tắc chuẩn về vị trí.

URL: URL được liên kết với đường liên kết cài đặt ứng dụng là URI gốc của thiết bị (không có tiền tố app://<package_or_id>), chính là "/".

Hình ảnh

Kết quả hình ảnh có thể xuất hiện dưới dạng hình thu nhỏ dạng nhúng trong trang kết quả tìm kiếm tổng hợp hoặc nằm trong cùng trang kết quả tìm kiếm hình ảnh. Trong trang kết quả tìm kiếm tổng hợp, hình ảnh đôi khi xuất hiện trong băng chuyền hình ảnh.

Trong dữ liệu phân tích tìm kiếm, hình ảnh chỉ đơn giản là liên kết đến URL của trang lưu trữ. Điều này nghĩa là Search Console không phân biệt giữa các hình ảnh khác nhau trên cùng một trang; tất cả đều được xem là đường liên kết giống nhau khi tính lượt nhấp, lượt hiển thị và vị trí.

Hình ảnh có thể xuất hiện trong cả kết quả tìm kiếm web và tìm kiếm hình ảnh. Phân tích tìm kiếm ghi lại dữ liệu cho từng loại tìm kiếm một cách riêng biệt; nó không kết hợp dữ liệu của nhiều loại tìm kiếm.

Lượt nhấp: Các lần nhấp chuột để mở rộng một hình ảnh thu nhỏ không được tính là lượt nhấp. Các lần nhấp vào hình ảnh mở rộng, hay bất kỳ lần nhấp nào vào hình ảnh mà hướng người dùng ra khỏi Google Tìm kiếm, thì được tính là lượt nhấp.

Lượt hiển thị: Lượt hiển thị được tính khi người dùng thấy hình thu nhỏ hoặc hình ảnh mở rộng. Lượt hiển thị chỉ được tính một lần cho mỗi URL trang lưu trữ, vì thế nếu người dùng cuộn ra khỏi hình ảnh và quay lại, hay mở rộng một hình thu nhỏ thành hình ảnh lớn hơn, thao tác này được tính là một lượt hiển thị. Chỉ một lượt hiển thị được tính cho mỗi URL; nếu một truy vấn hiển thị nhiều hình ảnh khác nhau từ cùng một trang, chỉ một lượt hiển thị được ghi lại. Việc hệ thống có tính lượt hiển thị hay không tùy thuộc vào chế độ xem kết quả tìm kiếm mà người dùng mở:

 • Tab kết quả kết hợp – Trong trang kết quả tìm kiếm mặc định, kết hợp kết quả của tất cả các loại tìm kiếm, lượt hiển thị hình ảnh được tính bất kể người dùng có cuộn hình ảnh vào phần màn hình hiển thị trong cửa sổ trình duyệt hay không. Tuy nhiên, nếu hình ảnh nằm trong một băng chuyền trên trang này (hoặc bất kỳ trang nào khác), lượt hiển thị được tính khi người dùng cuộn để nhìn thấy hình ảnh đó.
 • Tab tìm kiếm hình ảnh – Lượt hiển thị hình ảnh chỉ được tính khi người dùng cuộn để nhìn thấy hình ảnh.

Vị trí: Hệ thống áp dụng quy tắc chuẩn về vị trí.

 • Vị trí trong tab kết quả kết hợp được tính dựa trên quy tắc tiêu chuẩn về vị trí, trong đó một khối hình ảnh có cùng một vị trí.
 • Vị trí trong kết quả tìm kiếm hình ảnh được tính từ trái qua phải, sau đó từ trên xuống dưới, (hoặc từ phải qua trái đối với ngôn ngữ từ đọc từ phải sang trái). Ví dụ: kết quả hình ảnh bằng tiếng Anh trong một trang từ trái sang phải sẽ tính vị trí theo cách này:

Thứ tự đếm vị trí trong các kết quả tìm kiếm hình ảnh thuộc tập hợp kết quả từ trái sang phải

Trong trang kết quả tìm kiếm hình ảnh, một màn hình rộng hơn sẽ hiển thị được nhiều hình ảnh hơn trên mỗi hàng. Vì số lượng hình ảnh mỗi hàng khác nhau tùy thuộc vào kích thước màn hình cũng như chiều rộng của hình ảnh, nên có thể khó đánh giá chính xác ý nghĩa của một giá trị vị trí trong kết quả tìm kiếm hình ảnh.

URL: URL là URL của trang lưu trữ hình ảnh.

 

Google Play Instant

Kết quả Google Play Instant là một ứng dụng xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm trên thiết bị di động và người dùng có thể khởi động ứng dụng này trực tiếp từ kết quả mà không cần cài đặt trước trên thiết bị.

Lượt nhấp: Người dùng đã nhấp vào kết quả Google Play Instant.

Lượt hiển thị: Khi một kết quả về Google Play Instant được hiển thị cho người dùng.

Vị trí: Hệ thống áp dụng quy tắc chuẩn về vị trí.

URL: Đường liên kết ứng dụng được chỉ định cho Ứng dụng tức thì của bạn.

Kết quả Web Light

Kết quả Web Light là một trang mà Google Tìm kiếm chuyển mã thành phiên bản đơn giản hơn và nhanh hơn cho người dùng trên các kết nối hoặc thiết bị chậm.

Lượt nhấp: Người dùng nhấp để mở kết quả tìm kiếm là trang đã chuyển mã.

Lượt hiển thị: Người dùng nhìn thấy kết quả tìm kiếm về một trang đã chuyển mã.

Vị tríHệ thống áp dụng quy tắc chuẩn về vị trí.

URL: URL của trang gốc trên web.

Hành động đối với nội dung đa phương tiện

Kết quả Hành động đối với nội dung đa phương tiện cho phép người dùng phát nội dung âm thanh hoặc video trực tiếp từ kết quả tìm kiếm. (Kết quả podcast không được tính là kết quả hành động đối với nội dung đa phương tiện.)

Lượt nhấp: Người dùng đã nhấp để bắt đầu phát nội dung trên trình duyệt hoặc ứng dụng.

Lượt hiển thị: Người dùng đã thấy một kết quả tìm kiếm kèm theo một hành động đối với nội dung đa phương tiện.

Vị tríHệ thống áp dụng quy tắc chuẩn về vị trí.

URL: Giá trị Action.url, là URL của trang hoặc ứng dụng đã mở khi người dùng nhấp vào kết quả.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?