Lần hiển thị, vị trí và lần nhấp là gì?

Trang này giúp giải thích lần hiển thị, giá trị vị trí và dữ liệu lần nhấp trong báo cáo Phân tích tìm kiếm.

Suy nghiệm được mô tả ở đây—chẳng hạn như yêu cầu về mức hiển thị của một mục trên băng chuyền, hay số vị trí—có thể thay đổi.

Lần hiển thị là gì?

Một URL liên kết ghi lại một lần hiển thị khi nó xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho một người dùng. Việc liên kết phải được cuộn vào chế độ xem hay hiển thị theo cách khác tùy thuộc vào loại phần tử tìm kiếm chứa liên kết đó, như được mô tả ở phần sau.

Ví dụ: đây là một kết quả tìm kiếm rất cơ bản chỉ bao gồm một liên kết: tiêu đề "Hướng dẫn đầy đủ về hoa thủy tiên - Example.com".

Kết quả tìm kiếm cơ bản có một liên kết. Đây là cách viết dự định nên vui lòng không gửi báo cáo lỗi :)

URL mà liên kết này trỏ đến ghi lại một lần hiển thị khi người dùng mở trang chứa kết quả này (ngay cả nếu kết quả không được cuộn vào chế độ xem). Xin lưu ý rằng URL liên kết hiển thị dưới tiêu đề không phải là siêu liên kết và vì thế nó không được ghi lại dưới dạng lần hiển thị. (Cũng lưu ý rằng URL hiển thị không nhất thiết giống với URL siêu liên kết của tiêu đề).

Tổng hợp dữ liệu theo sản phẩm so với theo trang

Nếu một phần tử liên kết duy nhất chứa một số liên kết (có nhiều phần tử liên kết như thế này), lần hiển thị được tính theo URL hoặc theo sản phẩm, tùy thuộc vào chế độ xem của bạn trong báo cáo Phân tích tìm kiếm. Ví dụ: đây là một Sơ đồ tri thức có chứa một số hình ảnh và liên kết văn bản:

Thẻ Sơ đồ tri thức hiển thị liên kết

Nếu bạn nhìn vào báo cáo Phân tích tìm kiếm với dữ liệu được nhóm theo sản phẩm, tổng cộng chỉ có một lần hiển thị được tính cho toàn bộ thẻ: 

 • www.example.com - 1 lần hiển thị

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào báo cáo với dữ liệu được nhóm theo trang, bạn sẽ thấy năm trang trong đó mỗi trang có một lần hiển thị:

 • www.example.com - 1 lần hiển thị
 • www.example.com/rain - 1 lần hiển thị
 • www.example.com/rainbow - 1 lần hiển thị
 • www.example.com/shamrock - 1 lần hiển thị
 • www.example.com/lightning - 1 lần hiển thị

Mặc dù một vài trang trong số này có nhiều liên kết, toàn bộ lần hiển thị cho một trang được kết hợp thành một lần hiển thị duy nhất khi nhóm dữ liệu theo trang.

Xem chi tiết về từng phần tử để biết hành vi bổ sung.

Vị trí kết quả tìm kiếm là gì?

Trang kết quả Google Tìm kiếm bao gồm nhiều phần tử kết quả tìm kiếm. Phần tử kết quả tìm kiếm bao gồm các phần liên kết màu xanh, băng chuyền, đoạn trích nổi bật, thẻ Sơ đồ tri thức và nhiều loại tính năng kết quả khác. Một phần tử kết quả tìm kiếm có thể bao gồm văn bản, tính năng tương tác và một hoặc nhiều liên kết.

Hầu hết các phần tử kết quả tìm kiếm đều có giá trị vị trí bằng số mô tả vị trí của chúng trên trang.Biểu đồ trên máy tính để bàn sau hiển thị một trang kết quả tìm kiếm với bốn phần liên kết màu xanh (1, 3, 4, 5), một băng chuyền AMP (2) và một thẻ Sơ đồ tri thức (6). Vị trí cho mỗi thành phần được tính từ trên xuống dưới ở phần chính của trang, sau đó từ trên xuống dưới ở phần phụ của trang (ở các ngôn ngữ từ phải sang trái, phần bên phải là phần chính), như được hiển thị bên dưới:

Thứ tự đếm vị trí trên tập hợp kết quả 2 cột.

Tất cả các liên kết trong một phần tử có cùng vị trí. Ví dụ: trong biểu đồ trước đó, tất cả các mục trong băng chuyền AMP có vị trí 2; tất cả các liên kết trong khối "liên kết màu xanh" ở vị trí 5 đều có vị trí 5; tất cả các liên kết trong thẻ tri thức có vị trí 6 và tương tự như thế.

Vị trí của phần tử kết quả trên trang có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị, tính năng tìm kiếm và kích thước màn hình, nhưng quy tắc chung lại giống nhau: vị trí được tính từ trên xuống dưới, từ trái sang phải (hoặc từ phải sang trái đối với ngôn ngữ từ phải sang trái). Xin lưu ý rằng phương pháp tính này có thể thay đổi trong tương lai.

Trình giữ chỗ vị trí là gì?

Chỉ các phần tử chứa ít nhất một liên kết không có tinh chỉnh truy vấn mới được tính là một vị trí; các phần tử không có liên kết nào hoặc chỉ có một liên kết có tinh chỉnh truy vấn không có vị trí. Ví dụ: một băng chuyền chứa tranh của Van Gogh (trỏ đến lượt tìm kiếm mới trên Google) không được tính là trình giữ chỗ vị trí và sự hiện diện của chúng không ảnh hưởng đến giá trị vị trí của các phần tử bên dưới chúng trên trang. Nếu một băng chuyền không có vị trí đã xuất hiện trong ví dụ nêu trên nằm trên băng chuyền trang AMP (ở vị trí 2), nó sẽ không ảnh hưởng đến giá trị vị trí ở bất kỳ nơi nào khác trên trang.

Mặc khác, một số hình ảnh thu nhỏ trên trang tìm kiếm chính (sau cùng) có dẫn đến một trang web (có thể là sau một thao tác nhấp chuột khác để mở rộng ảnh) và vì thế được tính là một trình giữ chỗ vị trí. Ví dụ: một đoạn trích nổi bật có liên kết đến sản phẩm nguồn, và do đó, đoạn trích (thường) chiếm vị trí 1. Xin lưu ý rằng quảng cáo không có vị trí trong tìm kiếm.

Giá trị vị trí trên báo cáo Phân tích tìm kiếm nghĩa là gì?

Giá trị vị trí được hiển thị trong báo cáo Phân tích tìm kiếm là vị trí của liên kết trên cùng trỏ đến sản phẩm hay trang của bạn trong kết quả tìm kiếm, được tính trung bình từ tất cả các truy vấn trong đó trang web của bạn xuất hiện. Vì vậy, ví dụ:

 1. Nếu một truy vấn khiến sản phẩm của bạn xuất hiện ở vị trí 2, 4 và 6, vị trí của sản phẩm sẽ được tính là 2 (vị trí cao nhất).
 2. Nếu truy vấn thứ hai khiến sản phẩm của bạn xuất hiện ở vị trí 3, 5 và 9, vị trí của sản phẩm sẽ là 3 (vị trí cao nhất).
 3. Vị trí trung bình của hai truy vấn là (2 + 3)/2 = 2,5.

Một liên kết phải thu được lần hiển thị để vị trí của nó được ghi lại. Nếu kết quả không thu được lần hiển thị—ví dụ: nếu kết quả nằm trên trang 3 của kết quả tìm kiếm, nhưng người dùng chỉ xem trang 1—thì vị trí của nó không được ghi lại cho truy vấn đó. Trong một số cấu hình báo cáo, bạn có thể thấy một dấu gạch ngang (-) cho giá trị vị trí. Điều này có nghĩa là không có vị trí nào được ghi lại vì người dùng không hề xem sản phẩm của bạn cho truy vấn đó. Ví dụ: nếu bạn so sánh kết quả trên máy tính để bàn với trên thiết bị di động cho một trang có 10 lần hiển thị trên máy tính để bàn nhưng không có lần hiển thị nào trên thiết bị di động, bạn sẽ thấy số 10 cho máy tính để bàn và - cho thiết bị di động.

Giá trị vị trí có ý nghĩa như thế nào với sản phẩm của tôi?

Giá trị vị trí là một chỉ số phức tạp có thể gây nhầm lẫn nếu bạn không hiểu được các chi tiết tinh vi. Ví dụ: trong biểu đồ nêu trên, thẻ Sơ đồ tri thức ở vị trí 6 có giá trị lớn nhất trên trang, điều này có vẻ không tốt, nhưng trong thực tế nó xuất hiện ở một vị trí rất nổi bật. Hơn nữa, trong tìm kiếm hình ảnh, số lượng kết quả được hiển thị mỗi hàng và mỗi trang tùy thuộc vào chiều rộng của màn hình và các yếu tố khác, vì thế vị trí chỉ mô tả một cách rất chung chung hình ảnh xuất hiện ở vị trí nào bên dưới.

Ví dụ: đây chỉ là một số cách giải thích khả dĩ về giá trị vị trí 11 của một phần tử:

 • Trong tìm kiếm trên máy tính để bàn, nó có thể là vị trí trên cùng bên phải trong một thẻ Sơ đồ tri thức
 • Trong tìm kiếm trên máy tính để bàn, nó có thể là mục đầu tiên trên trang 2 (nếu trang đầu tiên không có gì ở phần phụ)
 • Trong kết quả hình ảnh trên máy tính để bàn, nó có thể là hàng thứ hai hay thứ ba của kết quả (hiển thị mà không cần cuộn)
 • Trên thiết bị di động, nó có thể là hàng thứ sáu của kết quả (chỉ hiển thị khi cuộn)

Như bạn có thể thấy, số vị trí có thể có nghĩa khác nhau trong các tình huống khác nhau và vì thế bạn không nên đặt ra giả định một cách đơn giản. Chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi thay đổi về vị trí theo thời gian, cụ thể là các thay đổi đột ngột về vị trí, cũng như vị trí tuyệt đối.

Search Analytics cho biết vị trí trang của tôi là 5, nhưng khi tôi tìm kiếm nó ở vị trí thứ 8!

Giá trị vị trí là vị trí trung bình cho tất cả tìm kiếm. Đối với tìm kiếm cụ thể của bạn, vị trí của bạn có thể khác với vị trí trung bình vì nhiều biến số, chẳng hạn như lịch sử tìm kiếm, vị trí và các yếu tố khác.

Lần nhấp là gì?

Đối với hầu hết loại kết quả, bất kỳ nhấp chuột nào đưa người dùng đến một trang ngoài Google Tìm kiếm được tính là một lần nhấp và việc nhấp vào một liên kết mà vẫn ở lại trong kết quả tìm kiếm không được tính là một lần nhấp. Xem Tinh chỉnh truy vấn là gì? để biết thêm thông tin.

Việc nhấp vào một kết quả tìm kiếm dẫn đến một trang bên ngoài, quay lại, sau đó lại nhấp lại vào liên kết cũ cũng chỉ được tính là một lần nhấp. Việc nhấp vào một liên kết khác được tính là một lần nhấp cho mỗi liên kết được nhấp.

Một số loại kết quả tìm kiếm có thể tính lần nhấp theo cách khác nhau; hãy đọc chi tiết về lần nhấp đối với loại phần tử tìm kiếm.

Tinh chỉnh truy vấn là gì?

Nếu bạn nhấp vào một liên kết trong kết quả tìm kiếm mà sẽ dẫn đến một truy vấn mới, điều này được gọi là tinh chỉnh truy vấn. Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm "các giống mèo", kết quả có thể bao gồm thư viện ảnh về các giống khác nhau. Việc nhấp vào một hình ảnh trong thư viện sẽ thực hiện một truy vấn mới về giống đã chọn.

 

Tương tự như vậy, nếu bạn tìm kiếm "mèo ú" trong chế độ xem web mặc định, sau đó chọn chế độ xem kết quả hình ảnh, (hoặc kết quả video, kết quả tin tức, v.v.), mỗi lần bạn thay đổi chế độ xem bạn đều đang thực hiện tinh chỉnh truy vấn.

 

Nếu một liên kết có tinh chỉnh truy vấn, lần nhấp và lần hiển thị không được tính cho liên kết đó. Điều này rất hợp lý nếu bạn suy nghĩ kỹ: chủ sở hữu trang đích của liên kết tinh chỉnh truy vấn chính là... Google! Chỉ các lần nhấp hay lần hiển thị (mà sau cùng) dẫn ra ngoài trang kết quả tìm kiếm mới có thể ghi lại lần nhấp hay lần hiển thị trong Search Console.

Nếu người dùng theo liên kết tinh chỉnh truy vấn thì về cơ bản họ đang thực hiện truy vấn mới được hiển thị trong ô cụm từ tìm kiếm. Tất cả dữ liệu về lần hiển thị, vị trí và lần nhấp trên trang kết quả mới được tính là đến từ truy vấn người dùng mới này.

Dữ liệu phân tích tìm kiếm của tôi được gán cho URL nào?

Lần nhấp, lần hiển thị và vị trí được gán cho URL mà người dùng được đưa tới từ Google Tìm kiếm. Trong một số trường hợp, đây có thể không phải là URL được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: nếu một sản phẩm lưu trữ một trang tại example.com/mypage đối với máy tính để bàn và m.example.com/mypage đối với thiết bị di động (có thể chỉ định bởi thẻ rel=”alternate”), kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động có thể hiển thị example.com, nhưng trang đích của liên kết sẽ là m.example.com. Trong trường hợp này, Search Console sẽ gán lần hiển thị và lần nhấp cho m.example.com/mypage (trang đích thật sự).

Nếu trang đích chuyển hướng người dùng đến một trang khác, điều đó không có ảnh hưởng gì đến URL gán cho lần hiển thị hay lần nhấp.

Khám phá kết quả

Khám phá là danh sách có thể cuộn gồm các thẻ chủ đề mà người dùng có thể duyệt trên thiết bị di động của họ. Nội dung trong Khám phá hiển thị cho người dùng dựa trên sở thích của họ. Mỗi thẻ bao gồm một tiêu đề, vài dòng văn bản và hình ảnh từ trang nguồn. Người dùng nhấn vào thẻ để truy cập trang nguồn.

Tính năng Khám phá cũng có thể hiển thị băng chuyền cuộn ngang trong thẻ. Băng chuyền này chứa một tập hợp các trang liên quan về một chủ đề cụ thể.

Lần hiển thị: Lần hiển thị được tính khi người dùng cuộn để xem kết quả Khám phá dưới dạng kết quả chuẩn hoặc kết quả nhúng bên trong băng chuyền. Các lần hiển thị được tính cho URL của trang nguồn. Chỉ một lần hiển thị được tính cho mỗi kết quả mỗi phiên. Nếu người dùng cuộn qua thẻ của bạn và sau đó cuộn lại, thì đây vẫn được tính là một lần hiển thị duy nhất, không phải hai lần.

Không giống như kết quả Tìm kiếm, số lần hiển thị trong Khám phá không bao giờ được tổng hợp theo sản phẩm. Nếu hai kết quả Khám phá từ cùng một sản phẩm xuất hiện trong cùng một danh sách Khám phá, thì mỗi lần hiển thị sẽ được tính riêng.

Lần nhấp: Lần nhấp được tính cho URL kết quả khi người dùng nhấp vào thẻ, chứ không phải khi người dùng chia sẻ hoặc thực hiện một hành động khác trên kết quả.

Vị trí: Vị trí không được ghi lại cho kết quả Khám phá.

Chi tiết phần tử kết quả tìm kiếm

Số lần nhấp, lần hiển thị và vị trí có thể có sự khác biệt nhỏ tùy thuộc vào loại phần tử kết quả, như được mô tả bên dưới.

Băng chuyền

Băng chuyền là vùng chứa cuộn (thường là cuộn ngang) trong đó chứa một tập hợp các mục thuộc cùng một loại, chẳng hạn như hình ảnh thu nhỏ hay trang AMP.

Lần nhấp: Hành vi tùy thuộc vào loại mục chứa trong đó.

Lần nhấp: Một mục phải được cuộn vào chế độ xem trong băng chuyền để ghi lại lần hiển thị. Bản thân băng chuyền không cần phải được cuộn vào chế độ xem trên trang hiện tại.

Vị trí: Băng chuyền chiếm một vị trí duy nhất trong kết quả tìm kiếm và tất cả các mục trong băng chuyền được gán cùng một vị trí đó. Tuy nhiên, băng chuyền chỉ có vị trí trong tìm kiếm khi loại phần tử chứa trong đó có thể chiếm vị trí trong tìm kiếm: ví dụ: một băng chuyền gồm các trang AMP có vị trí vì trang AMP có thể có vị trí, nhưng một băng chuyền gồm các liên kết để tinh chỉnh truy vấn trên Google sẽ không có vị trí trong tìm kiếm, vì các liên kết như vậy không thể chiếm vị trí trong tìm kiếm.

URL: Bản thân băng chuyền không có URL; dữ liệu được gán cho các URL của phần tử chứa trong đó.

Trang AMP

Một trang AMP có thể xuất hiện dưới dạng liên kết kết quả chuẩn hoặc trong định dạng tóm tắt bên trong một băng chuyền. Việc nhấp vào trang AMP tóm tắt trong một băng chuyền sẽ mở trang AMP đầy đủ trong một trình xem AMP đặc biệt. Người dùng có thể lật qua các trang AMP đầy đủ trong trình xem này theo thứ tự mà chúng được lưu trữ trong băng chuyền.

Lần nhấp: Việc nhấp vào một trang AMP tóm tắt trong băng chuyền (mở trang) được tính là một lần nhấp. Việc xem trang AMP đầy đủ trong trình xem AMP được tính là cả lần nhấp và lần hiển thị; vì thế, nếu bạn mở trình xem AMP và lật qua các trang, lần nhấp (và lần hiển thị) được tính cho mỗi trang vào lần đầu (và chỉ lần đầu) bạn xem nó.

Lần hiển thị: Lần hiển thị cho trang AMP được tính khi trang AMP hiển thị trong băng chuyền trong kết quả tìm kiếm hoặc trong trình xem trang AMP đầy đủ. Lần hiển thị chỉ được tính một lần bất kể người dùng xem trang bao nhiêu lần trong băng chuyền hay trong trình xem. Nếu liên kết kết quả tìm kiếm trỏ đến trang AMP dưới dạng kết quả "liên kết màu xanh" đơn giản (không phải trong băng chuyền), nó cũng được tính là một lần hiển thị.

Vị trí: Vị trí là vị trí của phần tử kết quả tìm kiếm chứa (băng chuyền, nhóm liên kết màu xanh, v.v.). Vị trí trong một băng chuyền không được ghi lại.

URL: URL được báo cáo là URL của trang AMP.

Đoạn mã nổi bật

Đoạn mã nổi bật hiển thị thông tin lấy từ một trang web cụ thể. Nó bao gồm liên kết đến trang web nguồn.

Lần nhấp: Việc nhấp vào liên kết đến trang bên ngoài trong đoạn trích nổi bật được tính là một lần nhấp.

Lần hiển thị: Áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về lần hiển thị.

Vị trí: Áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về vị trí.

URL: URL cuối cùng mà người dùng được chuyển hướng đến khi nhấp vào liên kết trong đoạn trích nổi bật.

Kết quả nhiều định dạng

Kết quả nhiều định dạng được xác định bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc và có thể hiển thị theo nhiều cách khác nhau trong kết quả Google Tìm kiếm.

Lần nhấp: Việc nhấp vào liên kết trong một kết quả đưa người dùng ra ngoài kết quả tìm kiếm được tính là một lần nhấp.

Lần hiển thị: Áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về lần hiển thị. 

Vị trí: Áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về vị trí.

URL: URL của trang chứa đánh dấu có cấu trúc về thẻ thông tin.

Kết quả nhiều định dạng Danh sách/Chi tiết

Một số loại kết quả nhiều định dạng có hai chế độ xem kết quả tìm kiếm: chế độ xem danh sách và chế độ xem chi tiết. Kết quả tìm kiếm ban đầu là danh sách chứa các kết quả hàng đầu, kèm theo thông tin tối thiểu về mỗi kết quả. Người dùng có thể mở rộng danh sách để hiển thị nhiều mục hơn hoặc nhấp vào một kết quả cụ thể trong danh sách để mở chế độ xem chi tiết có nhiều thông tin hơn về mục đã chọn.

Trong kết quả trên máy tính để bàn, việc mở rộng danh sách sẽ tự động mở chế độ xem chi tiết của mục đầu tiên trong danh sách. Đây được tính là một lần hiển thị nhưng không phải là một lần nhấp trên mục đầu tiên trong danh sách.

Dưới đây là ví dụ về danh sách ngắn ban đầu và chế độ xem chi tiết cho một tin tuyển dụng cụ thể trong danh sách trên thiết bị di động.

Loại kết quả danh sách/chi tiết

Bạn có thể lọc báo cáo Hiệu suất để hiển thị dữ liệu Chế độ xem danh sách hoặc Chế độ xem chi tiết cho một loại kết quả nhiều định dạng nhất định (ví dụ: Danh sách công việc, Chi tiết công việc, Danh sách sự kiện, Chi tiết sự kiện).

Các loại kết quả nhiều định dạng sau được hiển thị dưới dạng mục danh sách/chi tiết trong kết quả tìm kiếm:

Dữ liệu chế độ xem danh sách

Lần nhấp: Việc nhấp vào một mục trong chế độ xem danh sách được tính là một lần nhấp cho nhà cung cấp hiển thị trong mục đó.

Lần hiển thị: Lần hiển thị được tính khi một mục danh sách hiển thị trong chế độ xem danh sách ngắn và cũng được tính khi chế độ xem danh sách được mở rộng bất kể người dùng có cuộn để xem mục đó hay không. Do đó, nếu một mục hiển thị trong chế độ xem ngắn và sau đó, người dùng nhấp để mở rộng danh sách, thì hai lần hiển thị sẽ được tính. Nếu mục không hiển thị trong chế độ xem ngắn và người dùng nhấp để mở rộng danh sách thì chỉ một lần hiển thị được tính.

Vị trí: Khi người dùng xem một mục trong danh sách ở dạng danh sách ngắn, tất cả các mục hiển thị đều được gán một vị trí duy nhất (vị trí của vùng chứa danh sách xem). Khi danh sách được mở rộng và có thể cuộn, mỗi mục được gán một vị trí riêng trong danh sách, trong đó mục trên cùng là 1, mục thứ hai là 2, v.v. Do đó, nếu một mục nằm ở vị trí 2 trong danh sách ngắn và người dùng nhấp để mở rộng danh sách, thì vị trí của mục danh sách được tính như sau:

(Vị trí vùng chứa danh sách (thường là 1) + vị trí trong danh sách (2)) / 2 = 1,5.

URL: URL của nhà cung cấp được hiển thị. Với mỗi mục danh sách, chỉ có một nhà cung cấp được hiển thị trong chế độ xem danh sách.

Dữ liệu chế độ xem chi tiết

Lần nhấp: Việc nhấp vào một mục chi tiết được tính là một lần nhấp cho nhà cung cấp đã chọn trong chế độ xem chi tiết. Chế độ xem chi tiết có thể hiển thị nhiều nhà cung cấp nhưng người dùng chỉ được chọn một nhà cung cấp.

Lần hiển thị: Tất cả các nhà cung cấp hiển thị trong chế độ xem chi tiết đều nhận được một lần hiển thị, bất kể người dùng truy cập vào chế độ xem chi tiết bằng cách nào. Chế độ xem chi tiết có thể được mở theo các cách sau:

Vị trí: Đối với chế độ xem chi tiết, vị trí luôn là 1.

URL: URL của nhà cung cấp đã chọn.

Tại sao số lần hiển thị chi tiết của tôi cao hơn số lần nhấp vào danh sách? Có một vài lý do khiến điều này có thể xảy ra:
 • Nếu bạn chia sẻ một liên kết trực tiếp đến ngăn chi tiết với một người bạn và họ mở liên kết đó, một lần hiển thị sẽ được tính cho chế độ xem chi tiết và số lần nhấp hoặc lần hiển thị cho chế độ xem danh sách được tính là 0. 
 • Trên máy tính để bàn, việc mở rộng chế độ xem danh sách sẽ tự động hiển thị giao diện chi tiết cho mục đầu tiên trong danh sách. Điều này được tính là một lần hiển thị chi tiết nhưng không phải lần nhấp cho mục danh sách tương ứng.
 • Khi người dùng nhấp vào một mục danh sách, chỉ một nhà cung cấp duy nhất nhận được lần nhấp. Tuy nhiên, trong giao diện chi tiết, tất cả các nhà cung cấp đã đăng chi tiết đều sẽ nhận được lần hiển thị.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về kết quả nhiều định dạng tin tuyển dụng:

Ví dụ 1: Danh sách công việc hiển thị ở dạng danh sách ngắn ở vị trí 2.

Hành động: Người dùng nhấp chuột để mở rộng danh sách, nhấp vào danh sách việc làm để xem chi tiết, sau đó nhấp vào giao diện chi tiết công việc để truy cập trang nhà cung cấp.

 • Danh sách công việc:
  • Số lần hiển thị: 2 (1 từ danh sách thu nhỏ, 1 từ danh sách mở rộng)
  • Số lần nhấp: 1 (nhấp để mở chi tiết công việc).
  • Vị trí: 1,5 ((1 cho danh sách ngắn + 2 cho vị trí trong danh sách mở rộng) / 2) = 1,5)
 • Chi tiết công việc:
  • Số lần hiển thị: 1
  • Số lần nhấp: 1
  • Vị trí: 1

Ví dụ 2: Danh sách công việc không hiển thị trong danh sách thu nhỏ (vị trí 5).

Hành động: Người dùng nhấp chuột để mở rộng danh sách, nhấp vào danh sách việc làm để xem chi tiết, không nhấp để truy cập vào trang.

 • Danh sách công việc:
  • Số lần hiển thị: 2 (1 từ danh sách thu nhỏ, 1 từ danh sách mở rộng)
  • Số lần nhấp: 1 (để mở chi tiết công việc)
  • Vị trí: 5 (vị trí trong danh sách mở rộng)
 • Chi tiết công việc:
  • Số lần hiển thị: 1
  • Số lần nhấp: 0
  • Vị trí: 1

Ví dụ 3: Danh sách việc làm không hiển thị trong danh sách thu nhỏ (vị trí 10)

Hành động: Người dùng nhấp chuột để mở rộng danh sách, không cuộn xuống để xem danh sách việc làm.

 • Danh sách công việc:
  • Số lần hiển thị: 1
  • Số lần nhấp: 0
  • Vị trí: 10 cho danh sách được mở rộng, mặc dù người dùng không cuộn để xem
 • Chi tiết công việc:
  • Số lần hiển thị: 0
  • Số lần nhấp: 0
  • Vị trí: không có

Liên kết cài đặt ứng dụng

Khi người dùng tìm kiếm trên thiết bị di động, nếu kết quả bao gồm trang ứng dụng cho một ứng dụng không có trên thiết bị, người dùng có thể nhìn thấy một liên kết để cài đặt ứng dụng vào thiết bị (và kết quả trỏ đến trang trong ứng dụng sẽ bị loại khỏi kết quả).

Lần nhấp: Việc nhấp vào liên kết đến vị trí cài đặt được tính là một lần nhấp. Điều này không đảm bảo rằng người dùng thực sự hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng.

Lần hiển thị: Áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về lần hiển thị.

Vị trí: Áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về vị trí.

URL: URL được liên kết với liên kết cài đặt ứng dụng là URI gốc của thiết bị (không có tiền tố app://<package_or_id>), chính là "/".

Hình ảnh

Kết quả hình ảnh có thể xuất hiện dưới dạng hình thu nhỏ được nhúng trong trang kết quả tìm kiếm tổng hợp hoặc nội tuyến trong trang kết quả tìm kiếm hình ảnh. Trong trang kết quả tìm kiếm tổng hợp, hình ảnh đôi khi xuất hiện trong băng chuyền hình ảnh.

Trong dữ liệu phân tích tìm kiếm, hình ảnh chỉ đơn giản là liên kết đến URL của trang lưu trữ. Điều này nghĩa là Search Console không phân biệt giữa các hình ảnh khác nhau trên cùng một trang; tất cả đều được xem là liên kết giống nhau khi tính lần nhấp, lần hiển thị và vị trí.

Hình ảnh có thể xuất hiện trong cả kết quả tìm kiếm web và tìm kiếm hình ảnh. Phân tích tìm kiếm ghi lại dữ liệu cho từng loại tìm kiếm một cách riêng biệt; nó không kết hợp dữ liệu của nhiều loại tìm kiếm.

Lần nhấp: Các nhấp chuột để mở rộng một hình ảnh thu nhỏ không được tính là lần nhấp. Các nhấp chuột vào hình ảnh mở rộng, hay bất kỳ nhấp chuột vào hình ảnh nào điều hướng người dùng ra khỏi Google Tìm kiếm, được tính là lần nhấp.

Lần hiển thị: Lần hiển thị được tính khi người dùng thấy hình thu nhỏ hoặc hình ảnh mở rộng. Lần hiển thị chỉ được tính một lần cho mỗi URL trang lưu trữ, vì thế nếu người dùng cuộn ra khỏi hình ảnh và quay lại, hay mở rộng một hình thu nhỏ thành hình ảnh lớn hơn, thao tác này được tính là một lần hiển thị. Chỉ một lần hiển thị được tính cho mỗi URL; nếu một truy vấn hiển thị nhiều hình ảnh khác nhau từ cùng một trang, chỉ một lần hiển thị được ghi lại. Thời điểm lần hiển thị được ghi lại tùy thuộc vào chế độ xem tìm kiếm mà người dùng mở:

 • Tab kết quả kết hợp - Trong trang kết quả tìm kiếm mặc định, kết hợp kết quả của tất cả các loại tìm kiếm, lần hiển thị hình ảnh được tính bất kể hình ảnh có được cuộn vào chế độ xem trong cửa sổ trình duyệt hay không; tuy nhiên, nếu hình ảnh nằm trong một băng chuyền trên trang này (hoặc bất kỳ trang nào khác), nó phải được cuộn vào chế độ xem trong băng chuyền để lần hiển thị được tính.
 • Tab tìm kiếm hình ảnh - Lần hiển thị hình ảnh chỉ được tính khi hình ảnh được cuộn vào chế độ xem.

Vị trí: Áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về vị trí.

 • Vị trí trong tab kết quả kết hợp được tính bằng cách sử dụng quy tắc tiêu chuẩn về vị trí, trong đó một khối hình ảnh có cùng một vị trí.
 • Vị trí trong kết quả tìm kiếm hình ảnh được tính từ trái qua phải, sau đó từ trên xuống dưới, (hoặc từ phải sang trái đối với ngôn ngữ từ phải sang trái). Ví dụ: kết quả hình ảnh bằng tiếng Anh trong một trang từ trái sang phải sẽ tính vị trí theo cách này:

Thứ tự đếm vị trí trong các kết quả tìm kiếm hình ảnh thuộc tập hợp kết quả từ trái sang phải

Trong trang kết quả tìm kiếm hình ảnh, một màn hình rộng hơn hiển thị nhiều kết quả mỗi hàng hơn. Vì số lượng hình ảnh mỗi hàng khác nhau tùy thuộc vào kích thước màn hình cũng như chiều rộng của hình ảnh, có thể khó đoán chính xác nghĩa của một giá trị vị trí trong kết quả tìm kiếm hình ảnh.

URL: URL là URL của trang lưu trữ hình ảnh.

 

Google Play Instant

Kết quả Google Play Instant là một ứng dụng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google trên thiết bị di động và có thể chạy trực tiếp từ kết quả mà không cần cài đặt trước trên thiết bị.

Lần nhấp: Người dùng đã nhấp vào kết quả Google Play Instant.

Lần hiển thị: Khi kết quả Google Play Instant được hiển thị cho người dùng.

Vị trí: Quy tắc tiêu chuẩn về vị trí sẽ áp dụng.

URL: Liên kết ứng dụng được chỉ định cho Ứng dụng tức thì của bạn.

Kết quả Web Light

Kết quả Web Light là một trang được Google Tìm kiếm chuyển mã thành phiên bản đơn giản hơn và nhanh hơn cho người dùng trên các kết nối hoặc thiết bị chậm.

Lần nhấp: Người dùng nhấp để mở kết quả về trang đã chuyển mã.

Lần hiển thị: Người dùng nhìn thấy kết quả tìm kiếm về một trang đã chuyển mã.

Vị trí: Áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về vị trí.

URL: URL của trang gốc trên web.

Hành động với nội dung đa phương tiện

Kết quả Hành động với nội dung đa phương tiện cho phép người dùng phát lại nội dung âm thanh hoặc video trực tiếp từ kết quả tìm kiếm. (Kết quả podcast không được tính là kết quả hành động với nội dung đa phương tiện.)

Lần nhấp: Người dùng đã nhấp để bắt đầu phát lại trên trình duyệt hoặc ứng dụng.

Lần hiển thị: Người dùng nhìn thấy kết quả tìm kiếm về một trang đã chuyển mã.

Vị trí: Áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về vị trí.

URL: Giá trị Action.url, là URL của trang hoặc ứng dụng đã mở khi người dùng nhấp vào kết quả.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?