Gösterimler, konum ve tıklamalar nedir?

Bu sayfa, Search Console'da (özellikle de Performans raporlarında) kullanılan gösterimlerin, konum değerlerinin ve tıklama verilerinin açıklanmasına yardımcı olur.

Burada açıklanan deneye dayalı bilgiler (banttaki bir öğenin görünürlük gereksinimi veya konum numaralandırması gibi) değişebilir.

Giriş

Search Console, kullanıcıların Google Arama, Haberler ve Keşfet'te sitenizin bağlantılarını veya içeriklerini ne sıklıkla gördüğünü ya da bunlarla ne sıklıkla etkileşime girdiğini ortaya koyan veriler sağlar. Bu veriler çeşitli performans raporlarında sunulur.

Performans raporlarında aşağıdaki metrikler gösterilir:

 • Gösterimler: Bir kullanıcının Google'da sitenizin bağlantısını görme sıklığını belirtir. Sonuç türüne bağlı olarak bağlantının görünmesi için görünümün kaydırılması veya bağlantının genişletilmesi gerekebilir. Daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
 • Tıklamalar: Bir kullanıcının Google'dan sitenizin bağlantısını tıklama sıklığını belirtir. Daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
 • (ortalama) Konum: Bağlantınızın Google'daki konumunun göreli bir sıralamasıdır. Bu konum rakamlarla ifade edilir (ör. 1 en üst konumu, 2 bir sonraki konumu ifade eder). Yalnızca Google Arama sonuçları için gösterilir. Daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
 • Tıklama oranı: (Tıklamalar ÷ gösterimler) işleminin sonucudur.

Bu doküman, bahsedilen metriklerin daha ayrıntılı açıklamalarını ve Google Arama sonuçlarında görebileceğiniz birçok öğe türüyle ilgili bazı uygulama detaylarını içermektedir.

Bir arama sonucunun anatomisi

Google Arama'da içerikler; bağlantı, görsel veya bilgi snippet'leri gibi birçok farklı biçimde görüntülenebilir. Örneğin, burada yalnızca bir bağlantı içeren çok temel bir arama sonucu gösterilmektedir (klasik "düz mavi bağlantı"):

Tek bağlantılı basit arama sonucu. Ayrıca kasıtlı olarak bu şekilde yazıldığını hatırlatalım, hata bildirmeniz gerekmiyor :)

Öğeler, birden çok bağlantı, hatta etkileşimli öğeler içeren birleşik öğeler de olabilir. AMP sayfaları içeren bir yatay kaydırma listesi veya pek çok bağlantı içeren bir bilgi paneli girişi, birleşik öğelere örnek olarak gösterilebilir.

Tüm veriler, öğenin içindeki bağlantılara (veya her bir bağlantının yönlendirdiği URL'ye) atanır. Tıklama, gösterim ve konum verileri, bağlantının standart URL'siyle ilişkilendirilir. Birden fazla URL'nin, özünde aynı olan sayfalara yönlendirdiği durumlarda (örneğin, bir site sayfasının mobil ve masaüstü sürümleri için ayrı URL'ler kullanıldığında) Google'ın ilgili sayfayı en iyi temsil eden URL olarak seçtiği URL'ye standart URL denir. Diğer ayrıntılara bakın.

Bazen bir bağlantının, bağlantı olduğu kolayca anlaşılır (ör. yukarıdaki düz mavi bağlantı). Bazı durumlarda ise bir bağlantının, bağlantı olduğu daha zor anlaşılır. Örneğin, görsel aramadaki bir görsel aslında barındıran sayfadaki görselin bağlantısıdır. Bir öğedeki her bağlantı kendi verilerine (gösterimler, tıklamalar vb.) atanabilir. Bu konu daha sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır.

Gösterim nedir?

Gösterim, bir kullanıcının Arama, Keşfet veya Haberler'de sitenizin bağlantısını gördüğü (veya görmüş olabileceği) anlamına gelir.

Genel olarak bir öğe mevcut sonuç sayfasında yer aldığında, kullanıcının daha fazla sonuç görmek için tıklama yapması (bağlantıyı görmek için "daha fazla sonuç" seçeneğini tıklaması gibi) gerekmediği müddetçe, öğenin görünüm içine kaydırılıp kaydırılmadığına bakılmaksızın bir gösterim sayılır.

Bununla birlikte, bağımsız olarak kaydırılan veya genişletilen arama sonucu widget'larının içinde (örneğin, sonuç ruloları ya da SSS sonuçları gibi genişletilebilen bölümler) gösterimin kaydedilmesi için öğenin rulo içinde görünüme kaydırılması veya ilgili bölümün tıklanarak genişletilmesi gerekir.

Mobildeki görsel arama veya Keşfet'teki bir kart gibi sayfa bölümü olmayan kaydırmalı arama sonuçlarında (sonsuz kaydırma) ise öğelerin gösterim olarak sayılması için genellikle görünüm içine kaydırılması gerekir.

Genel kural olarak, daha fazla sonuç görmek için tıklama gereken durumlarda, mevcut sonuç grubunda yer alan bir bağlantı (görünüm içine kaydırılıp kaydırılmamasından bağımsız olarak) gösterim olarak sayılır. Ancak, belirli bir öğe türüyle ilgili net bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki ayrıntıları okuyun.

Tek bir sorgu veya oturum esnasında kaydırarak görünümden uzaklaşıp geri dönmek ya da başka sayfaya gidip geri gelmek birden fazla gösterim olarak sayılmaz.

Gösterimler neden bu kadar önemli?

Kullanıcıların mülkünüzü ziyaret edebilmeleri için tıklayabilecekleri bir bağlantı görmeleri gerektiğinden gösterimler önemlidir. Bununla birlikte, yalnızca daha fazla gösterim sağlamayı değil aynı zamanda gösterimlerin anlamlı olmasını hedeflemelisiniz. Yani sunduğunuz bilgileri faydalı ve okumaya değer bulan kişiler tarafından görülmeniz önemlidir. İçeriklerinizi faydalı bulmayan ve mülkünüzden hemen ayrılacak kişiler tarafından görülmek veya tıklanmak, web sitesi trafiği ve sadakat metriklerinin yükselmesi açısından sağlıklı bir durum değildir. "Reklamın iyisi kötüsü olmaz" deyişi, kullanıcıların çıkarını gözetmeyen bir yaklaşım.

Gösterimlerin mülk veya sayfa bazında toplanması

Tek bir arama öğesi birkaç bağlantı içeriyorsa gösterimler, Performans raporundaki çeşitli filtreleme seçeneklerine bağlı olarak URL veya mülke göre sayılır.

Birkaç resim ve metin bağlantısının yer aldığı aşağıdaki bilgi panelini gören kullanıcılara göre mülke ve URL'ye dayalı gruplandırma ile ilgili bir örnek aşağıda verilmiştir:

Bağlantıları gösteren bilgi grafiği kartı

 • Baktığınız Performans raporu mülke göre gruplandırılmış veriler içeriyorsa kartın tamamı için yalnızca bir gösterim sayılır:
  • www.example.com - 1 gösterim

 • Ancak, rapor sayfaya göre gruplanmış veriler içeriyorsa her biri bir gösterim içeren beş sayfa görürsünüz:
  • www.example.com (metin bağlantısı) - 1 gösterim
  • www.example.com/yagmur (bir metin bağlantısı, bir resim bağlantısı) - 1 gösterim
  • www.example.com/gokkusagi (bir metin bağlantısı, bir resim bağlantısı) - 1 gösterim
  • www.example.com/yonca (bir resim bağlantısı) - 1 gösterim
  • www.example.com/yildirim (bir resim bağlantısı) - 1 gösterim

Bu URL'lerden bazılarının, bilgi panelinde birden çok bağlantısı olsa da veriler sayfaya göre gruplandırılırken aynı sayfayla ilgili tüm gösterimler tek bir gösterimde birleştirilir.

Nelerin gösterim sayıldığı hakkında daha fazla bilgi için öğeye özel ayrıntılara bakın.

Konum nedir?

Konum, yalnızca Google Arama Sonuçları için hesaplanır.

Google Arama sonuçları sayfası, çok sayıda arama sonucu öğesinden oluşur. "Konum" metriği, belirli bir bağlantının göründüğü konumu sayfadaki diğer sonuçlara göre yaklaşık olarak göstermeyi amaçlar. Search Console'da bu metrik, tüm gösterimlerin konum değerinin ortalamasını alan bir ortalama konum olarak görüntülenir (bunun nedeni, bağlantının her görüldüğünde farklı bir konumda olmasıdır).

Konum, Google Arama'da genellikle sayfanın birincil tarafında yukarıdan aşağıya, daha sonra sayfanın ikincil tarafında yukarıdan aşağıya hesaplanır. (Soldan sağa okunan dillerde sayfanın solu, sağdan sola okunan dillerde sayfanın sağı birincil taraftır). Bu hesaplama yönteminin ileride değişebileceğini unutmayın.

İster tek bir bağlantı ister pek çok farklı bağlantı veya alt öğe içersin, Arama sonuçlarındaki her öğe tek bir konumda yer alır. Çoğu Arama sonucunda öğelerin içindeki tüm bağlantılar, kapsayıcı öğeyle aynı konumda yer alır. Bununla birlikte, Liste/ayrıntı zengin sonuçları gibi birkaç birleşik öğede raporlanan konum, kapsayıcı öğenin kendi sıralaması değil, kapsayıcının içindeki konum olabilir. Daha fazla bilgi için ilgilendiğiniz öğe türünün ayrıntılarını okuyun. Öğe türünüz burada açıklanmamışsa öğe konum düzeyinin her bir öğe içindeki tüm bağlantıları kapsadığını varsayın.

Masaüstü bilgisayarda farklı türlerde sonuçların yer aldığı bir arama sonuçları sayfasının şematik diyagramını aşağıda görebilirsiniz:

2 sütunlu bir sonuç kümesinde konum sayma sırası.

 • 1, 3, 4, 5 konumlarında düz mavi bağlantılar yer alıyor.
 • 2 konumunda bir AMP bandı (birleşik öğe) bulunuyor. Bu bantta bulunan AMP sonuçlarının hepsi 2 konumundadır.
 • 6 konumunda bir bilgi paneli (birleşik öğe) bulunuyor. Paneldeki tüm bağlantılar 6 konumundadır.

Ortalama konum

Performans raporunda gösterilen konum değeri, mülkünüzün göründüğü tüm sorgularda alınan ortalamaya göre arama sonuçlarında mülkünüze veya sayfanıza yönlendiren bağlantıların bulunduğu en üst konumdur.

Örnek:

 1. 1. sorgu, mülkünüzü 2, 4 ve 6 konumlarında döndürürse bu sorgunun konumu 2 (en üst konum) olarak kabul edilir.
 2. 2. sorgu, mülkünüzü 3, 5 ve 9 konumlarında döndürürse bu sorgunun konumu 3 (en üst konum) olarak kabul edilir.
 3. İki sorgudaki ortalama konum (2 + 3)/2 = 2,5'tir.

Bağlantı konumunun kaydedilebilmesi için bağlantının bir gösterim alması gerekir. Bir sonuç, gösterim almazsa (örneğin, sonuç arama sonuçlarının 3. sayfasındaysa ancak kullanıcı yalnızca 1. sayfayı görüntülerse), konumu söz konusu sorgu için kaydedilmez. Bazı rapor yapılandırmalarında, konum değeri için bir kısa çizgi (-) görebilirsiniz. Bu, kullanıcı söz konusu sorgu için mülkünüzü hiç görmediğinden kayıtlı bir konum olmadığı anlamına gelir. Örneğin, masaüstünde 10 gösterimi olan ancak mobil ortamda hiç gösterimi olmayan bir sayfanın masaüstü ve mobil sonuçlarını karşılaştırırsanız masaüstü için 10 değerini ve mobil için - karakterini görürsünüz.

Konumunuzun analizi

Konum değeri, püf noktalarını anlamazsanız yanıltıcı olabilecek karmaşık bir metriktir. Örneğin, önceki şemada 6 konumundaki bilgi paneli, sayfadaki en büyük değere sahiptir. Bu kötü görünebilir, ancak aslında çok göze çarpan bir konumda yer almaktadır. Bununla birlikte, görsel aramada satır ve sayfa başına gösterilen sonuç sayısı ekranın genişliğine ve diğer faktörlere bağlıdır. Dolayısıyla, konum sadece çok kaba bir şekilde resmin ne kadar aşağıda göründüğünü açıklar.

Örneğin, bir öğenin 11 olan konum değerinin birkaç olası açıklamasını burada görebilirsiniz:

 • Bir masaüstü aramada, bilgi panelindeki sağ üst konum anlamına gelebilir
 • Bir masaüstü aramada, 2. sayfadaki ilk öğe anlamına gelebilir (ilk sayfada 10 öğe olup ikincil tarafın boş olduğu durumlarda)
 • Masaüstü görsel sonuçlarında, ikinci veya üçüncü sonuç satırı (kaydırmadan görülebilir) anlamına gelebilir
 • Mobil görsel aramada, sonuçların altıncı satırı (yalnızca kaydırmayla görülebilir) anlamına gelebilir

Görüldüğü gibi, konum numarası, farklı durumlarda farklı anlamlara gelebileceğinden basit tahminler yapılmamalıdır. Mutlak konumun yanı sıra konumun zaman içindeki değişimini, özellikle ani konum değişikliklerini izlemenizi öneririz.

Performans raporu, sayfa konumumun 5 olduğunu söylüyor ama arama yaptığımda sayfam 8. konumda gösteriliyor.

Konum değer, tüm aramalar için ortalama konumdur. Yaptığınız aramaya özel olarak arama geçmişiniz, bulunduğunuz yer gibi birçok değişken nedeniyle konum değeri ortalama değerden farklı olabilir.

Konumun hesaplanması

Google Arama sayfaları oldukça karmaşık olup herhangi bir öğenin konumunu belirlemeye çalışmak pek kolay değildir. Arama sonuçlarında yalnızca en az bir tane sorgu olmayan ayrıntılandırma bağlantısı içeren öğelerin konumu olur. Bağlantı içermeyen veya yalnızca sorgu ayrıntılandırma bağlantıları olan öğelerin konumu olmaz. Örneğin, van Gogh tablolarının yer aldığı ve içerdiği her bir görsel tarafından bir "sorgu ayrıntılandırma" (yeni bir Google araması) açılan bir bant, konum yer tutucusu olarak sayılmaz. Bu bandın varlığı, kendisinin altındaki öğelerin konum değerini etkilemez. Yukarıdaki örnekte AMP sayfası bandının (konum 2) üzerinde konumu olmayan bir bant görünseydi sayfanın hiçbir yerinde konum değerlerini etkilemezdi.

Diğer yandan, ana arama sayfasındaki bazı görsel küçük resimleri (sonuç olarak) bir web sayfasına yönlendirir (bu, küçük resmi genişletmek için fazladan bir tıklama sonrasında olabilir) ve bir konum yer tutucusu olarak kabul edilir. Örneğin, öne çıkan bir snippet'in kaynak mülk bağlantısı vardır ve bu yüzden (tipik olarak) 1. sırayı alır. Reklamların arama konumunun olmadığını unutmayın.

Tıklama nedir?

Çoğu sonuç türünde kullanıcıyı Google Arama, Keşfet veya Haberler'in dışındaki bir sayfaya yönlendiren tıklamalar tıklama olarak sayılır. Google platformu içinde kalan bir bağlantının tıklanması ise tıklama olarak sayılmaz. (AMP tıklamaları genellikle Google AMP okuyucuyu açar ve bu da tıklama olarak kabul edilir.) Google Arama dışına yönlendirmeyen tıklamalar hakkında daha fazla bilgi için Sorgu ayrıntılandırma nedir? konusuna bakın.

Dış sayfaya yönlendirme yapan bir arama sonucunu tıklama, geri dönme, ardından aynı bağlantıyı tekrar tıklama yalnızca bir tıklama olarak sayılır. Farklı bir bağlantının tıklanması, tıklanan her bir bağlantı için bir tıklama olarak sayılır.

Bazı arama sonucu türleri, tıklamaları farklı şekilde sayar. Daha ayrıntılı bilgi için arama öğesi türünüzle ilgili dokümanları okuyun.

Sorgu ayrıntılandırma nedir?

Arama sonuçları içinden yeni sorgu gerçekleştiren bir bağlantıyı tıklarsanız buna sorgu ayrıntılandırma adı verilir. Örneğin, "kedi cinsleri" için arama yaparsanız sonuçlar, farklı cinslerin fotoğraflarından oluşan bir galeri içerebilir. Galerideki resimlerin biri tıklandığında, seçilen cinse ilişkin yeni bir sorgu gerçekleştirilir, ancak Google Arama dışına yönlendirme yapılmaz.

Benzer şekilde, varsayılan web görünümünde "şişman kediler" için arama yaptıktan sonra görsel sonuçları görünümüne (veya video sonuçları, haber sonuçları ya da başka bir sonuç türüne) geçerseniz, görünümünüzü her değiştirdiğinizde bir sorgu ayrıntılandırma işlemi gerçekleştirmiş olursunuz.

Bir bağlantı sorgu ayrıntılandırma bağlantısıysa, söz konusu bağlantıya ilişkin tıklamalar ve gösterimler sayılmaz. Bu işleyiş şu şekilde düşünürseniz anlamlı olur: Sorgu ayrıntılandırma bağlantısının hedef sayfasının sahibi... Google'dır! Search Console'da yalnızca (nihayetinde) arama sonuçları sayfasının dışına yönlendirme yapan tıklamalar veya gösterimler tıklama veya gösterim olarak kaydedilebilir.

Bir kullanıcı soru ayrıntılandırma bağlantısını izlerse aslında arama terimleri kutusunda gösterilen yeni sorguyu gerçekleştirmektedir. Yeni sonuç sayfasındaki tüm gösterim, konum ve tıklama verileri bu yeni kullanıcı sorgusundan gelmiş gibi sayılır.

Veriler hangi URL'ye atanır?

Search Console, bir sayfanın tüm varyasyonlarını temsil eden bir standart URL seçerek performans verilerinizin analizini kolaylaştırır. Cihaz varyasyonları (masaüstü veya mobil), aynı sayfaya yönlendiren varyant URL'ler, hatta muhtemelen bir sayfanın farklı dillerdeki sürümleri de bu varyantlar arasında yer alır.

Bir sayfanın tüm varyasyonlarının tıklama, gösterim ve konum verileri, Google tarafından her bir sayfa için seçilen standart URL'ye atanır (ancak bazı durumlarda veriler standart URL yerine esas URL'ye atanabilir). Bu durum, bir sayfanın mobil ve masaüstü sürümleri için ayrı URL'leriniz olsa bile Performans raporunda tüm tıklama verilerinin aynı URL'ye atanacağı anlamına gelir. Bu sayede, sayfanızın performansını değerlendirmek için mobil URL'lerinizin tüm verilerini aynı sayfanın masaüstü URL'lerine manuel olarak eklemeniz gerekmez. (İsterseniz verilerinizi cihaza veya diğer kategorilere göre ayırmak için rapora filtre ekleyebileceğinizi unutmayın).

Web siteniz, Google'dan gelen bir kullanıcıyı başka bir sayfaya yönlendirirse bu durum, gösterimin veya tıklamanın atandığı URL'yi herhangi bir şekilde etkilemez.

Sonuç türüne göre ek ayrıntılar

Belirli sonuç türleri için tıklamaların, gösterimlerin ve konumun nasıl kaydedildiği hakkında ek ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz. Bu liste tam kapsamlı değildir.

Düz mavi bağlantı

Herkes tarafından sevilen standart ve sade arama sonucudur. Bu sonuç için veriler standart URL ile ilişkilendirilir.

Tek bağlantılı basit arama sonucu. Ayrıca kasıtlı olarak bu şekilde yazıldığını hatırlatalım, hata bildirmeniz gerekmiyor :)

Başlığın altındaki görünür bağlantı URL'sinin bir köprü olmadığını, dolayısıyla bir gösterim olarak kaydedilmediğini unutmayın. Ayrıca görünür URL her zaman kullanıcının bu sonucu tıkladığında yönlendirildiği hedef URL olmayabilir.

 • Tıklama: Kullanıcı ana bağlantıyı (önbelleğe alınmış sürümün bağlantısını değil) tıklar.
 • Gösterim: Standart gösterim kuralları geçerlidir.
 • Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.
AMP sayfası

Bir AMP sayfası, bir standart sonuç bağlantısı olarak veya bir bant içinde özetlenmiş biçimde görüntülenebilir. Bant içindeki özetlenmiş AMP sayfası tıklandığında, tam AMP sayfası özel bir AMP görüntüleyicide açılır. Kullanıcılar, bu görüntüleyicinin içindeki tam AMP sayfalarında, bandın içinde barındırıldıkları sıralamaya göre gezebilirler. Raporlanan URL, AMP sayfasının standart URL'sidir.

 • Tıklama: Banttaki özetlenmiş bir AMP sayfasının tıklanması (sayfayı açma) bir tıklama olarak sayılır. Bir tam AMP sayfasının AMP görüntüleyicinin içinde görüntülenmesi hem bir tıklama hem de bir gösterim olarak sayılır; dolayısıyla, AMP görüntüleyici ve bunun aracılığıyla sayfa açıksa her bir sayfayı ilk kez gördüğünüzde (ve yalnızca bu ilk görüşünüzde) bir tıklama (ve bir gösterim) sayılır.
 • Gösterim: AMP sayfası, arama sonuçlarındaki bantta veya tam sayfa AMP görüntüleyicisinde görüntülendiğinde AMP sayfası için bir gösterim sayılır. Kullanıcı, sayfayı bantta veya görüntüleyicide kaç kez görürse görsün yalnızca bir gösterim sayılır. Bir arama sonucu bağlantısı, AMP sayfasına basit bir "mavi bağlantı" sonucu olarak bağlantı verirse (bantta değil) bu da bir gösterim olarak sayılır.
 • Konum: Konum, içerdiği arama sonucu öğesinin (bant, mavi bağlantı grubu vb.) konumudur. Bant içindeki konuma dikkat edilmez.
Keşfet sonucu

Keşfet, kullanıcıların mobil cihazlarına göz atabilecekleri kaydırılabilir bir konu kartları listesidir. Keşfet içeriği, kullanıcılara ilgi alanlarına göre gösterilir. Her konu kartı bir başlık, birkaç satır metin ve kaynak sayfanın bir resmini içerir. Kullanıcılar kaynak sayfayı ziyaret etmek için karta dokunurlar.

Keşfet, bir kartta yatay kaydırılabilir bant da barındırabilir. Bu bant, belirli bir konuyla ilgili sayfalardan oluşan bir grubu içerir.

Arama sonuçlarının aksine, Keşfet gösterimleri hiçbir zaman mülk tarafından toplanmaz; aynı Keşfet listesinde aynı mülkten iki Keşfet sonucu görünüyorsa her bir gösterim ayrı olarak sayılır.

 • Gösterim: Bir Keşfet kartı, standart listede veya listedeki bir banda yerleştirilmiş olarak görünümün içine kaydırıldığında bir gösterim olarak sayılır. Her oturumda sonuç başına yalnızca bir gösterim sayılır; bir kullanıcı kartı görünümün dışına kaydırıp ardından görünüme geri kaydırırsa yalnızca bir gösterim kaydedilir.
 • Tıklama: Kullanıcı, paylaşımda bulunduğunda veya sonuçla ilgili başka bir işlem gerçekleştirdiğinde değil, kartı tıkladığında yalnızca sonuç URL'si için bir tıklama (dokunma) sayılır.
 • Konum: Keşfet sonuçları için konum kaydedilmez.
Arama sonuçlarında Haberler sekmesi
Google arama sonuçlarında Haberler sekmesindeki Haberler sonuçları, düz mavi bağlantılarda olduğu gibi sayfalar halinde yüklenir.
 • Tıklama: Haber bağlantısının tıklanması, bağlantıyı alan URL için bir tıklama olarak sayılır.
 • Gösterim: Hem mobilde hem masaüstünde, mevcut sayfadaki tüm bağlantılar görünüme kaydırılıp kaydırılmadığı fark etmeksizin bir gösterim alır.
 • Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.
Haberler uygulaması ve news.google.com
news.google.com ile Android ve iOS'teki Google Haberler uygulamasından alınan veriler, Haberler performans raporunda gösterilir.
 • Tıklama: Google Haberler'den kullanıcıyı mülkünüze yönlendiren tıklamalar.
 • Gösterim sayısı: Bir kullanıcının Google Haberler'de sitenize yönelik gördüğü bağlantı sayısı. Gösterimler yalnızca bağlantı görünümün içine kaydırıldığında sayılır. Kaydırarak sayfadan çıkıp sonra geri dönmek tek bir oturumda tek bir gösterim olarak sayılır.
 • Konum: Kaydedilmez.
Öne çıkan snippet

Öne çıkan snippet, belirli tek bir web sayfasından çıkarılan bilgileri görüntüler. Kaynak web sayfasının bir bağlantısını içerir.

 • Tıklama: Öne çıkan snippet'teki harici sayfa bağlantısının tıklanması bir tıklama olarak sayılır.
 • Gösterim: Standart gösterim kuralları geçerlidir.
 • Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.
Genel zengin sonuç

Zengin sonuçlar, yapısal veriler kullanılarak tanımlanır ve Google Arama sonuçlarında çeşitli şekillerde görüntülenebilir. Aşağıdaki genel kurallar, bu sayfanın başka bir bölümünde açık olmayan tüm zengin sonuçlar için geçerlidir.

 • Tıklama: Kullanıcıyı arama sonuçlarının dışına çıkaran, sonuçtaki bir bağlantının tıklanması tıklama olarak sayılır.
 • Gösterim: Standart gösterim kuralları geçerlidir.
 • Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.
Bant zengin sonucu

Bant zengin sonuçları, görsel küçük resimler veya AMP sayfaları gibi aynı tür öğe grubunun yer aldığı, kaydırılan kapsayıcılardır (genellikle yatay yönde kaydırılır).

 • Tıklama: Davranış, içerdiği öğe türüne bağlı olur.
 • Gösterim: Gösterimin kaydedilmesi için bir öğenin bantta görünümün içine kaydırılması gerekir. Geçerli sayfada bandın kendisinin görünümün içine kaydırılması gerekmez.
 • Konum: Bant, arama sonuçlarında tek bir konuma sahiptir ve bant içindeki tüm öğeler bu konuma atanır. Bununla birlikte, bir bant, yalnızca içerdiği öğe türü bir arama konumuna sahipse bir arama konumuna sahip olur: Örneğin, AMP sayfalarının bir konumu olabileceği için AMP sayfalarından oluşan bir bandın bir konumu olur, ancak daraltılmış Google sorgularının bağlantıları bir arama konumuna sahip olmayacağından bu tür bağlantılardan oluşan bir bandın arama konumu olmaz.
SSS zengin sonucu ve "Kullanıcılar şunu da soruyor" sonucu

SSS zengin sonuçları ve "Kullanıcılar şunu da soruyor" önerileri, arama sonuçlarında sitenizden içerik bulunduran genişletilebilir soru/cevap öğeleridir. SSS zengin bir sonuç olup sitenizdeki yapılandırılmış verilerle açık bir şekilde kodlanabilir. "Kullanıcılar şunu da soruyor" bölümleri, Google'ın sitenizin bağlantı bilgisini sunan algoritmik önerileridir.

 • Tıklama: Öğeyi genişletmek için tıklamak sayılmaz. Genişletilmiş bölümde sitenize yönlendiren herhangi bir bağlantıyı tıklamak, tıklama olarak sayılır.
 • Gösterim: Öğe genişletildiğinde, genişletme bölümündeki tüm bağlantılar için bir gösterim sayılır.
 • Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.
Liste/Ayrıntılar zengin sonuç türleri (İş Fırsatı ve Etkinlik)

Bazı zengin sonuç türlerinin iki aşamalı arama sonucu vardır: İlk arama sonucu, her öğe hakkında minimum düzeyde bilginin ve ayrıntılı görünüm bağlantısının yer aldığı en iyi sonuçları içeren kısa listedir (liste görünümü); Liste öğesi tıklandığında, seçili öğenin ayrıntılı görünümü (ayrıntılar görünümü) açılır. Ayrıntılar görünümü, söz konusu öğe için bir veya daha fazla sağlayıcının bağlantısını içerir.

Liste görünümü aşağıdaki işlemleri destekler:

 • Listeyi genişletmek için tıklama:
  • Bu, mobil sonuçlarında liste görünümü öğelerinin tam listesi olacak şekilde genişler.
  • Bu, masaüstü sonuçlarında listeyi genişletip listedeki ilk öğenin ayrıntılar görünümünü açar.
 • Kısa listede belirli bir sonucu tıklama:
  • Bu işlem, mobil sonuçlarında yalnızca tıklanan öğenin ayrıntılar görünümünü açar.
  • Bu, masaüstü sonuçlarında listeyi genişletip, ayrıca tıklanan öğenin ayrıntılar görünümünü gösterir.

Tıklamaların, gösterimlerin ve konumun her görünüm için nasıl hesaplandığını öğrenmek üzere aşağıdaki bölümlere bakın.

Aşağıda, belirli bir iş ilanının ilk kısa liste görünümünü ve ayrıntılar görünümünü gösteren mobil sonucu görebilirsiniz.

 

Aşağıdaki zengin sonuç türleri, liste/ayrıntılar türleridir:

Belirli bir zengin sonuç türü için (örneğin, İş ilanı/İş ayrıntıları, Etkinlik listesi/Etkinlik ayrıntıları) Liste görünümü veya Ayrıntılar görünümü verilerini göstermek üzere Performans raporunu filtreleyin.

Liste görünümü metrikleri

Liste görünümü öğesinin birden fazla sağlayıcısı varsa yalnızca ilk sağlayıcı gösterilir. Örneğin, bir işe 3 farklı ajans aracılığıyla başvurulabiliyorsa liste görünümünde yalnızca sağlayıcı listesindeki ilk ajans gösterilir (ve gösterim alır). Liste görünümünde, her liste öğesi için yalnızca bir sağlayıcı gösterilir. Bu, tıklama, gösterim ve konumla ilişkilendirilen URL'dir.

 • Tıklama: Liste görünümündeki (kısa veya tam listede) bir öğenin tıklanması, liste öğesinde gösterilen sağlayıcının tıklanması olarak sayılır. Kısa listeyi masaüstünde genişletmek, otomatik olarak ilk öğenin ayrıntılar görünümünü açar, ancak ilk liste öğesinin tıklanması olarak sayılmaz.
 • Gösterim: Bir liste öğesi kısa liste görünümünde görünür olduğunda ve ayrıca liste görünümü genişletildiğinde, öğenin gerçekte görünümün içine kaydırılıp kaydırılmadığına bakılmaksızın bir gösterim sayılır. Bu nedenle, bir öğe kısa görünümde görünür durumdaysa ve kullanıcı listeyi genişletmek için tıklarsa iki gösterim sayılır. Öğe kısa görünümde görünmüyorsa ve kullanıcı listeyi genişletmek için tıklarsa yalnızca bir gösterim sayılır.
 • Konum: Kısa liste görünümdeki tüm görünür liste öğelerine tek bir konum atanır: Liste görünümü kapsayıcısının konumu. Genişletilmiş listede, her liste öğesine liste içindeki konumu atanır. Konum, en baştaki öğenin 1, ikinci öğenin 2 değerini alacağı şekilde belirtilir. Bu nedenle, bir öğe kısa listede 2. konumdaysa ve kullanıcı listeyi genişletmek için tıklarsa liste öğesinin konumu şu şekilde hesaplanır:

  (Liste kapsayıcı konumu (genellikle 1) + listedeki konum (2)) / 2 = 1,5.

Ayrıntılar görünümü verileri

 • Tıklama: Ayrıntılar görünümünde bir sağlayıcının tıklanması yalnızca seçilen sağlayıcının tıklanması olarak sayılır. Ayrıntılar görünümünde birden çok sağlayıcı gösterilebilir, ancak kullanıcının yalnızca bir tanesini seçmesi gerekir.
 • Gösterim: Ayrıntılar görünümünde listelenen tüm sağlayıcılar, kullanıcı ayrıntılar görünümüne nasıl gelmiş olursa olsun bir gösterim alır. Ayrıntılar görünümü aşağıdaki şekillerde açılabilir:
 • Konum: Sağlayıcının, bu öğe için sağlayıcılar listesindeki konumudur.
 • URL: Sağlayıcının URL'si, metrikle ilişkilendirilir.
Ayrıntılar gösterimlerim neden liste tıklamalarımdan daha yüksek? Bunun olmasının birkaç nedeni vardır:
 • Bir ayrıntılar bölmesinin doğrudan bağlantısını bir arkadaşınızla paylaşırsanız ve arkadaşınız bağlantıyı açarsa ayrıntılar görünümü için bir gösterim veya liste görünümü için sıfır tıklama veya gösterim olur.
 • Masaüstünde, liste görünümü genişletildiği zaman, ilk liste öğesinin ayrıntılar görünümü otomatik olarak gösterilir. Bu, ilgili liste öğesi için tıklama olmadan bir ayrıntılar gösterimi olarak sayılır.
 • Bir liste öğesi tıklandığında, tıklamayı yalnızca tek bir sağlayıcı alır. Bununla birlikte, sonuçta gösterilen ayrıntılar görünümünde, ayrıntıları yayınlayan tüm sağlayıcılar bir gösterim alır.

Örnekler

Bir iş ilanı zengin sonucuna ilişkin bazı örnek senaryoları burada görebilirsiniz.

1. Örnek: Kısa liste görünümünde görünen iş ilanı (2. konum).

İşlemler: Kullanıcı tıklayarak listeyi genişletir, önce ayrıntıları görmek için iş ilanını, ardından sağlayıcı sayfasını ziyaret etmek için iş ayrıntıları görünümünü tıklar.

 • İş ilanları:
  • Gösterim: 2 (küçültülmüş listeden 1, genişletilmiş listeden 1)
  • Tıklama: 1 (iş ayrıntılarını açmak için tıklama).
  • Konum: 1,5 ((kısa liste görünümü için 1 + genişletilmiş listedeki konum için 2) / 2) = 1,5)
 • İş ayrıntıları:
  • Gösterim: 1
  • Tıklama: 1
  • Konum: 1

2. Örnek: Küçültülmüş listede görünmeyen iş girişi (5. konum).

İşlemler: Kullanıcı tıklayarak listeyi genişletir, ayrıntıları görmek için iş ilanını tıklar, sayfayı ziyaret etmek için tıklama yapmaz.

 • İş ilanları:
  • Gösterim: 1 (küçültülmüş listeden 0, genişletilmiş listeden 1)
  • Tıklama: 1 (iş ayrıntılarını açmak için)
  • Konum: 5 (genişletilmiş listedeki konum)
 • İş ayrıntıları:
  • Gösterim: 1
  • Tıklama: 0
  • Konum: 1

3. Örnek: Küçültülmüş listede görünmeyen iş ilanı (10. konum).

İşlemler: Kullanıcı listeyi genişletmek için tıklar, ancak iş ilanını görmek için listeyi aşağı kaydırmaz.

 • İş ilanları:
  • Gösterim: 1 (küçültülmüş listeden 0, genişletilmiş listeden 1)
  • Tıklama: 0
  • Konum: Görünümün içine kaydırılmamış olsa bile genişletilmiş liste için 10
 • İş ayrıntıları:
  • Gösterim: 0
  • Tıklama: 0
  • Konum: yok

4. Örnek: Masaüstünde 1. konumdaki iş ilanı

İşlemler: Kullanıcı, listeyi genişletmek için tıklar. Bu işlem, otomatik olarak 2 sağlayıcısı olan (birinci X ve ikinci Y) ilk öğeyi açar. Ardından kullanıcı, genişletilmiş öğede X sağlayıcısını tıklar.

Sağlayıcı X

 • İş ilanları:
  • Gösterim: 1
  • Tıklama: 0 (Masaüstünde otomatik genişletme, iş ilanının tıklanması olarak sayılmaz.)
  • Konum: 1
 • İş ayrıntıları:
  • Gösterim: 1
  • Tıklama: 1
  • Konum: 1

Sağlayıcı Y

 • İş ilanları:
  • Gösterim/Tıklama/Konum: 0
 • İş ayrıntıları:
  • Gösterim: 1
  • Tıklama: 0
  • Konum: 2
Uygulama yükleme bağlantısı

Mobil cihazda arama yapan bir kullanıcı, cihazda yüklü olmayan bir uygulama sayfasını içeren sonuç bulabilir. Bu durumda, uygulamayı cihaza yüklemesi için kullanıcıya bir bağlantı gösterilebilir (ve uygulama içindeki sayfaları işaret eden sonuçlar, sonuçlardan çıkarılır).

 • Tıklama: Yükleme konumu bağlantılarının tıklanması bir tıklama olarak sayılır. Bu, kullanıcının uygulama kurulumunu gerçekten tamamladığını garanti etmez.
 • Gösterim: Standart gösterim kuralları geçerlidir.
 • Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.
 • URL: Bir uygulama yükleme bağlantısıyla ilişkilendirilen URL, cihazın kök URI'sı olan "/" karakteridir (app://<package_or_id> öneki olmadan).
Görsel arama sonucu

Görsel sonuçlar, birleşik arama sonuçları sayfasında veya görsel arama sonuçları sayfasının satır içinde yerleştirilmiş küçük resimler olarak görünebilir. Birleşik arama sonuçları sayfasında, bazen bir resim bantında görünürler.

Arama analizi verilerinde bir resim, ana makine sayfasının URL'sine bir bağlantıdır. Bu, Search Console'un aynı sayfadaki farklı resimleri ayırt etmediği anlamına gelir; tıklamalar, gösterimler ve konum açısından bunların tümü aynı bağlantılar olarak kabul edilir.

Bir resim hem web hem de görsel arama sonuçlarında görünebilir. Arama Analizi, her bir arama türüne ilişkin verileri ayrı olarak kaydeder, ancak arama türlerindeki verileri birleştirmez.

Tıklama: Bir küçük resim görselini genişletmek için yapılan tıklamalar, tıklama olarak sayılmaz. Genişletilmiş resimlerde yapılan tıklamalar veya kullanıcıyı Google Arama dışına yönlendiren resim tıklamaları bir tıklama olarak sayılır.

Gösterim: Kullanıcı, küçük resmi veya genişletilmiş resmi gördüğünde bir gösterim sayılır. Bir gösterim, her ana makine sayfası URL'si için yalnızca bir kez sayılır. Dolayısıyla, bir kullanıcı görünümü kaydırıp geri dönerse veya bir küçük resmi büyük resim olarak genişletirse bu tek bir gösterim olarak sayılır. Her URL için yalnızca bir gösterim kaydedilir; bir sorgu, aynı sayfadan farklı birden çok resmi gösterirse yalnızca bir gösterim kaydedilir. Bir gösterimin ne zaman kaydedileceği, kullanıcının açtığı arama görünümüne bağlıdır:

 • Birleşik sonuçlar sekmesi - Her türden sonuçların birleştirildiği varsayılan arama sonuçları sayfasında, resmin tarayıcı penceresinde görünümün içine kaydırılıp kaydırılmamasına bakılmaksızın resim gösterimleri sayılır; ancak, bir resim bu (veya herhangi bir sayfada) sayfada bir bant içinde yer alıyorsa bir gösterimin sayılması için bantta görünümün içine kaydırılması gerekir.
 • Resim arama sekmesi - Resim gösterimleri yalnızca resim görünümün içine kaydırıldığında sayılır.

Konum:

 • Birleşik sonuçlar sekmesindeki konum, bir resim bloğunun aynı konuma sahip olduğu standart konum kuralları kullanılarak hesaplanır.
 • Resim arama sonuçlarındaki konum soldan sağa, daha sonra yukarıdan aşağıya (veya sağdan sola diller için sağdan sola) doğru sayılır. Örneğin, soldan sağa bir sayfada bulunan İngilizce dilindeki resim sonuçları konumları şu şekilde sayar:

Bir soldan sağa sonuç kümesinde, görsel arama sonuçlarındaki konum için sayma sırası

Görsel arama sonuçları sayfasında, daha geniş bir ekranın her satırında daha fazla sonuç gösterilir. Satır başına görsel sayısı her bir görselin genişliğinin yanı sıra ekran boyutuna bağlı olarak değiştiğinden, görsel arama sonuçlarındaki bir konum değerinin tam olarak ne anlama geldiğine karar vermek zor olabilir.

URL: URL, resim standart ana bilgisayar sayfasının URL'sidir.

Medya İşlemi

Medya İşlemi sonucu, kullanıcının doğrudan arama sonuçlarından ses veya video içeriği oynatmayı başlatabilmesini sağlar. (Podcast sonuçları medya işlemi sonuçları olarak sayılmaz.)

 • Tıklama: Kullanıcı, bir tarayıcıda veya uygulamada oynatmaya başlamak için tıkladığında.
 • Gösterim: Kullanıcı, medya işlemi içeren arama sonucu gördü.
 • Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.
 • URL: Kullanıcı sonucu tıkladığında açılan sayfanın veya uygulamanın URL'si olan Action.url değeri.
Alıştırma sorusu

Alıştırma sorusu sonucu, kullanıcıların, kaynak sitenin bağlantısını içeren arama sayfasında cevaplayabildiği alıştırma sorusudur.

 • Tıklama: Kullanıcı, sitenizi açmak için ilgili bağlantıyı tıkladığında bir tıklama sayılır. Arama sayfasında alıştırma sorusunu cevaplamak ile ilişkilendirilmiş tıklamalar sayılmaz.
 • Gösterim: Alıştırma sorusu görüntülendiğinde, ilişkilendirilmiş URL için bir gösterim sayılır. Aynı URL, birden fazla alıştırma sorusuyla ilişkilendirilmiş olsa bile her URL için yalnızca bir gösterim sayılır.
 • Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.
 • URL: Kullanıcının yönlendirildiği sayfanın URL'si.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

true
Search Console'da yeni misiniz?

Daha önce Search Console'u hiç kullanmadınız mı? İster tamamen yeni başlıyor olun ister bir SEO uzmanı veya web sitesi geliştiricisi olun, buradan başlayabilirsiniz.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü