Gösterimler, konum ve tıklamalar nedir?

Bu sayfa, Arama Analizi raporundaki gösterimlerin, konum değerlerinin ve tıklama verilerinin açıklanmasına yardımcı olur.

Burada açıklanan deneye dayalı bilgiler (banttaki bir öğenin görünürlük gereksinimi veya konum numaralandırması gibi) değişebilir.

Gösterim nedir?

Bağlantı URL'si, bir kullanıcının arama sonucunda göründüğünde bir gösterim kaydedilir. Bağlantının kaydırılıp gerçekten görünüme alınmasının veya görünür hale gelmesinin gerekip gerekmediği, daha sonra açıklanacağı üzere bağlantıyı içeren arama öğesinin türüne bağlıdır.

Örneğin, burada yalnızca bir bağlantı içeren çok temel bir arama sonucu gösterilmektedir: "The Complete Guide to Daffodils - Example.com".

Tek bağlantılı basit arama sonucu. Ayrıca kasıtlı olarak bu şekilde yazıldığını hatırlatalım, hata bildirmeniz gerekmiyor :)

Bu bağlantının işaret ettiği URL, kullanıcı bu sonucu içeren sayfayı açtığında (sonuç görünümün içine kaydırılmamış olsa bile) bir gösterim kaydeder. Başlığın altındaki görünür bağlantı URL'sinin bir köprü olmadığını, dolayısıyla bir gösterim olarak kaydedilmediğini unutmayın. (Ayrıca, görünür URL'nin başlığın köprü URL'siyle aynı olmasının gerekli olmadığını da unutmayın).

Siteye ve sayfaya göre veri birleştirmeyi karşılaştırma

Tek bir arama öğesi birkaç bağlantı içeriyorsa (birçok öğede olduğu gibi) gösterimler, Arama Analizi raporundaki görünümünüze bağlı olarak URL'ye veya mülke göre sayılır. Örneğin, burada birkaç resim ve metin bağlantısı içeren bir Bilgi Grafiği kartı gösterilmektedir:

Bağlantıları gösteren bilgi grafiği kartı

Baktığınız Arama Analizi raporu mülke göre gruplanmış veriler içeriyorsa kartın tamamı için toplam olarak yalnızca bir gösterim sayılır: 

 • www.example.com - 1 gösterim

Ancak, rapor sayfaya göre gruplanmış veriler içeriyorsa her biri bir gösterim içeren beş sayfa görürsünüz:

 • www.example.com - 1 gösterim
 • www.example.com/rain - 1 gösterim
 • www.example.com/rainbow - 1 gösterim
 • www.example.com/shamrock - 1 gösterim
 • www.example.com/lightning - 1 gösterim

Bu sayfaların bazılarında birden fazla bağlantı olsa da, veriler sayfaya göre gruplanırken aynı sayfayla ilgili tüm gösterimler tek bir gösterimde birleştirilir.

Ek davranışlar için öğeye özel ayrıntılara bakın.

Arama sonucu konumu nedir?

Google Arama sonuçları sayfası, çok sayıda arama sonucu öğesinden oluşur. Arama sonucu öğeleri mavi bağlantı bölümü, bant, öne çıkan snippet, Bilgi Grafiği kartı ve daha birçok türde sonuç özelliklerini içerir. Tek bir arama sonucu öğesi metin, etkileşimli özellikler ve bir veya daha fazla bağlantı içerebilir.

Arama sonucu öğelerinin çoğunluğu, sayfada kendi konumunu açıklayan bir sayısal konum değerine sahiptir. Aşağıdaki masaüstü şemasında, dört mavi bağlantı bölümü (1, 3, 4, 5), bir AMP carousel (2) ve bir Bilgi Paneli kartı (6) içeren bir arama sonuçları sayfası gösterilmektedir. Her birinin konumu, burada gösterildiği gibi sayfanın birincil tarafında yukarıdan aşağıya, daha sonra sayfanın ikincil tarafında yukarıdan aşağıya hesaplanır (sağdan sola doğru okunan dillerde birincil taraf sağ taraftır):

2 sütunlu bir sonuç kümesinde konum sayma sırası.

Tek bir öğe içindeki tüm bağlantılar aynı konuma sahiptir. Örneğin, önceki şemada, AMP carousel bileşenindeki tüm öğelerin konumu 2'dir; 5 konumunda yer alan "mavi bağlantı" bloğundaki tüm bağlantılar 5 konumunda, bilgi kartındaki tüm bağlantılar 6 konumundadır ve diğer öğeler de bu yöntemle konumlandırılır.

Sayfadaki sonuç öğelerinin konumu, cihaz türüne, arama özelliklerine ve ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir, ancak genel kural aynıdır: Konum, yukarıdan aşağıya, soldan sağa (veya sağdan sola okunan diller için sağdan sola) doğru hesaplanır. Bu hesaplama yönteminin ileride değişebileceğini unutmayın.

Neler konum yer tutucusu olarak kabul edilir?

Yalnızca en az bir tane sorgu olmayan ayrıntılandırma bağlantısına sahip öğeler konum olarak kabul edilir. Bağlantı içermeyen veya yalnızca sorgu ayrıntılandırma bağlantıları olan öğelerin konumu olmaz. Örneğin, van Gogh tablolarının yer aldığı bir bant (yeni Google aramalarını işaret eder) konum yer tutucusu olarak sayılmaz ve varlığı, sayfada bandın altındaki öğelerin konum değerini etkilemez. Yukarıdaki örnekte AMP sayfası bantının (konum 2) üzerinde konumu olmayan bir bant görünseydi sayfanın hiçbir yerinde konum değerlerini etkilemezdi.

Diğer yandan, ana arama sayfasındaki bazı görsel küçük resimleri (sonuç olarak) bir web sayfasına yönlendirir (bu, küçük resmi genişletmek için fazladan bir tıklama sonrasında olabilir) ve bir konum yer tutucusu olarak kabul edilir. Örneğin, öne çıkan bir snippet'in kaynak mülk bağlantısı vardır ve bu yüzden (tipik olarak) 1. sırayı alır. Reklamların arama konumunun olmadığını unutmayın.

Arama Analizi raporundaki konum değeri ne anlama gelir?

Arama Analizi raporunda gösterilen konum değeri, mülkünüzün göründüğü tüm sorgularda alınan ortalamaya göre arama sonuçlarında mülkünüze veya sayfanıza verilen en üstteki bağlantının konumudur. Örneğin:

 1. Bir sorgu, mülkünüzü 2, 4 ve 6 konumlarında döndürürse, mülkünüzün konumu 2 (en üst konum) olarak kabul edilir.
 2. İkinci bir sorgu mülkünüzü 3, 5 ve 9 konumlarında döndürürse, mülkünüzün konumu 3 (en üst konum) olarak kabul edilir.
 3. İki sorgudaki ortalama konum (2 + 3)/2 = 2,5'tir.

Bağlantı konumunun kaydedilebilmesi için bağlantının bir gösterim alması gerekir. Bir sonuç, gösterim almazsa (örneğin, sonuç arama sonuçlarının 3. sayfasındaysa ancak kullanıcı yalnızca 1. sayfayı görüntülerse), konumu söz konusu sorgu için kaydedilmez. Bazı rapor yapılandırmalarında, konum değeri için bir kısa çizgi (-) görebilirsiniz. Bu, kullanıcı söz konusu sorgu için mülkünüzü hiç görmediğinden kayıtlı bir konum olmadığı anlamına gelir. Örneğin, masaüstünde 10 gösterimi olan ancak mobil ortamda hiç gösterimi olmayan bir sayfanın masaüstü ve mobil sonuçlarını karşılaştırırsanız masaüstü için 10 değerini ve mobil için - karakterini görürsünüz.

Konum değeri, mülküm için ne anlama gelir?

Konum değeri, püf noktalarını anlamazsanız yanıltıcı olabilecek karmaşık bir metriktir. Örneğin, önceki şemada, 6. konumdaki Bilgi Grafiği kartı sayfadaki en büyük değere sahiptir. Bu kötü görünebilir, ancak aslında çok göze çarpan bir konumda görünmektedir. Bununla birlikte, görsel aramada satır ve sayfa başına gösterilen sonuç sayısı ekranın genişliğine ve diğer faktörlere bağlıdır. Dolayısıyla, konum sadece çok kaba bir şekilde resmin ne kadar aşağıda göründüğünü açıklar.

Örneğin, bir öğenin 11 olan konum değerinin birkaç olası açıklamasını burada görebilirsiniz:

 • Bir masaüstü aramada, Bilgi Grafiği kartındaki sağ üst konum anlamına gelebilir
 • Bir masaüstü aramada, 2. sayfadaki ilk öğe anlamına gelebilir (ilk sayfanın ikincil tarafında hiçbir şey yoksa)
 • Masaüstü görsel sonuçlarında, ikinci veya üçüncü sonuç satırı (kaydırmadan görülebilir) anlamına gelebilir
 • Mobil cihazlarda, sonuçların altıncı satırı (yalnızca kaydırmayla görülebilir) anlamına gelebilir

Görebileceğiniz gibi bir konum numarası, farklı durumlarda farklı şeyler anlamına gelebilir. Bu yüzden, basit tahminler yapmamanız gerekir. Mutlak konumun yanı sıra konumun zaman içindeki değişimini, özellikle ani konum değişikliklerini izlemenizi öneririz.

Arama Analizi sayfa konumumun 5 olduğunu söylüyor ama arama yaptığımda sayfam 8. konumda gösteriliyor!

Konum değer, tüm aramalar için ortalama konumdur. Yaptığınız aramaya özel olarak arama geçmişiniz, bulunduğunuz yer gibi birçok değişken nedeniyle konum değeri ortalama değerden farklı olabilir.

Tıklama nedir?

Çoğu sonuç türü için kullanıcıyı Google Arama'nın dışındaki bir sayfaya gönderen tıklamalar tıklama olarak sayılır ve arama sonuçları içinde kalan bir bağlantının tıklanması tıklama olarak sayılmaz. Daha fazla bilgi için Sorgu ayrıntılandırma nedir? konusuna bakın.

Dış sayfaya yönlendirme yapan bir arama sonucunu tıklama, geri dönme, ardından aynı bağlantıyı tekrar tıklama yalnızca bir tıklama olarak sayılır. Farklı bir bağlantının tıklanması, tıklanan her bir bağlantı için bir tıklama olarak sayılır.

Bazı arama sonucu türleri, tıklamaları farklı şekilde sayabilir; arama öğesi türü tıklama ayrıntılarını okuyun.

Sorgu ayrıntılandırma nedir?

Arama sonuçları içinden yeni sorgu gerçekleştiren bir bağlantıyı tıklarsanız buna sorgu ayrıntılandırma adı verilir. Örneğin, "kedi cinsleri" için arama yaparsanız sonuçlar, farklı cinslerin fotoğraflarından oluşan bir galeri içerebilir. Galerideki resimlerin biri tıklandığında, seçilen cinse ilişkin yeni bir sorgu gerçekleştirilir.

 

Benzer bir şekilde, varsayılan web görünümünde "şişman kediler" için arama yapar ve daha sonra, görsel sonuçları görünümünü (veya video sonuçları, haber sonuçları vb.) seçerseniz görünümünüzü değiştirdiğiniz her defasında bir sorgu ayrıntılandırma işlemi gerçekleştirmiş olursunuz.

 

Bir bağlantı sorgu ayrıntılandırma bağlantısıysa, söz konusu bağlantıya ilişkin tıklamalar ve gösterimler sayılmaz. Bu işleyiş şu şekilde düşünürseniz anlamlı olur: Sorgu ayrıntılandırma bağlantısının hedef sayfasının sahibi... Google'dır! Search Console'da yalnızca (nihayetinde) arama sonuçları sayfasının dışına yönlendirme yapan tıklamalar veya gösterimler tıklama veya gösterim olarak kaydedilebilir.

Bir kullanıcı soru ayrıntılandırma bağlantısını izlerse aslında arama terimleri kutusunda gösterilen yeni sorguyu gerçekleştirmektedir. Yeni sonuç sayfasındaki tüm gösterim, konum ve tıklama verileri bu yeni kullanıcı sorgusundan gelmiş gibi sayılır.

Arama analizi verilerim hangi URL'ye atandı?

Tıklamalar, gösterimler ve konum, kullanıcının Google Arama tarafından yönlendirildiği URL'ye atanır. Bazı durumlarda bu URL, arama sonucunda görünür şekilde gösterilen URL olmayabilir. Örneğin, bir mülk masaüstü bilgisayarlar için example.com/mypage ve mobil cihazlar için m.example.com/mypage (rel="alternate" etiketiyle belirtilebilir) adresindeki bir sayfayı barındırıyorsa mobil cihazdaki arama sonucu example.com'u gösterebilir, ancak bağlantı hedefi m.example.com olur. Bu durumda, Search Console gösterimi ve tıklamayı m.example.com/mypage adresine (gerçek hedef) atar.

Hedef sayfa, kullanıcıyı başka bir sayfaya yönlendirirse bu durum, gösterimin veya tıklamanın atandığı URL'yi herhangi bir şekilde etkilemez.

Keşfet sonucu

Keşfet, kullanıcıların mobil cihazlarına göz atabilecekleri kaydırılabilir bir konu kartları listesidir. Keşfet içeriği, kullanıcılara ilgi alanlarına göre gösterilir. Her konu kartı bir başlık, birkaç satır metin ve kaynak sayfanın bir resmini içerir. Kullanıcılar kaynak sayfayı ziyaret etmek için karta dokunurlar.

Keşfet, bir kartta yatay kaydırılabilir bant da barındırabilir. Bu bant, belirli bir konuyla ilgili sayfalardan oluşan bir grubu içerir.

Gösterim: Bir Keşfet kartı, standart sonuç veya yerleştirilmiş bant olarak görünümün içine kaydırıldığında bir gösterim sayılır. Gösterimler, kaynak sayfanın URL'sine atanır. Her oturumda sonuç başına yalnızca bir gösterim sayılır; bir kullanıcı kartı görünümün dışına kaydırıp ardından görünüme geri kaydırırsa yalnızca bir gösterim kaydedilir.

Arama sonuçlarının aksine, Keşfet gösterimleri hiçbir zaman mülk tarafından toplanmaz; aynı Keşfet listesinde aynı mülkten iki Keşfet sonucu görünüyorsa her bir gösterim ayrı olarak sayılır.

Tıklama: Kullanıcı, paylaşımda bulunduğunda veya sonuçla ilgili başka bir işlem gerçekleştirdiğinde değil, kartı tıkladığında yalnızca sonuç URL'si için bir tıklama (dokunma) sayılır.

Konum: Keşfet sonuçları için konum kaydedilmez.

Arama sonucu öğesi ayrıntıları

Tıklamalar, gösterimler ve konum sayısının, sonuç öğesi türüne bağlı olarak burada açıklanan şekilde küçük farklılıkları olabilir.

Bant

Bantlar, görsellere ait küçük resimler veya AMP sayfaları gibi aynı türden bir öğe grubunun yer aldığı, kaydırılan kapsayıcılardır (genellikle yatay yönde kaydırılırlar).

Tıklama: Davranış, içerdiği öğe türüne bağlı olur

Gösterim: Gösterimin kaydedilmesi için bir öğenin bantta görünümün içine kaydırılması gerekir. Geçerli sayfada bantın kendisinin görünümün içine kaydırılması gerekmez.

Konum: Bant, arama sonuçlarında tek bir konuma sahiptir ve bant içindeki tüm öğeler bu konuma atanır. Bununla birlikte, bir bant, yalnızca içerdiği öğe türü bir arama konumuna sahipse bir arama konumuna sahip olur: Örneğin, AMP sayfalarının bir konumu olabileceği için AMP sayfalarından oluşan bir bantın bir konumu olur, ancak daraltılmış Google sorgularının bağlantıları bir arama konumuna sahip olmayacağından bu tür bağlantılardan oluşan bir atlı karıncanın arama konumu olmaz.

URL: Bantın kendisinin URL'si yoktur; veriler, içerdiği öğelerin URL'lerine atanır.

AMP sayfası

Bir AMP sayfası, bir standart sonuç bağlantısı olarak veya bir bant içinde özetlenmiş biçimde görüntülenebilir. Bant içindeki özetlenmiş AMP sayfası tıklandığında, tam AMP sayfası özel bir AMP görüntüleyicide açılır. Kullanıcılar, bu görüntüleyicinin içindeki tam AMP sayfalarında, bantın içinde barındırıldıkları sıralamaya göre gezebilirler.

Tıklama: Banttaki özetlenmiş bir AMP sayfasının tıklanması (sayfayı açma) bir tıklama olarak sayılır. Bir tam AMP sayfasının AMP görüntüleyicinin içinde görüntülenmesi hem bir tıklama hem de bir gösterim olarak sayılır; dolayısıyla, AMP görüntüleyici ve bunun aracılığıyla sayfa açıksa her bir sayfayı ilk kez gördüğünüzde (ve yalnızca bu ilk görüşünüzde) bir tıklama (ve bir gösterim) sayılır.

Gösterim: AMP sayfası, arama sonuçlarındaki bantta veya tam sayfa AMP görüntüleyicisinde görüntülendiğinde AMP sayfası için bir gösterim sayılır. Kullanıcı, sayfayı bantta veya görüntüleyicide kaç kez görürse görsün yalnızca bir gösterim sayılır. Bir arama sonucu bağlantısı, AMP sayfasına basit bir "mavi bağlantı" sonucu olarak bağlantı verirse (bantta değil) bu da bir gösterim olarak sayılır.

Konum: Konum, içerdiği arama sonucu öğesinin (atlı karınca, mavi bağlantı grubu vb.) konumudur. Bant içindeki konuma dikkat edilmez.

URL: Bildirilen URL, AMP sayfasının URL'sidir.

Öne çıkan snippet

Öne çıkan snippet, belirli tek bir web sayfasından çıkarılan bilgileri görüntüler. Kaynak web sayfasının bir bağlantısını içerir.

Tıklama: Öne çıkan snippet'teki harici sayfa bağlantısının tıklanması bir tıklama olarak sayılır.

Gösterim: Standart gösterim kuralları geçerlidir.

Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.

URL: Kullanıcının, öne çıkan snippet'teki bağlantıyı tıkladığında yönlendirildiği nihai URL.

Zengin sonuç

Zengin sonuçlar, yapısal veriler kullanılarak tanımlanır ve Google Arama sonuçlarında çeşitli şekillerde görüntülenebilir.

Tıklama: Kullanıcıyı arama sonuçlarının dışına çıkaran, sonuçtaki bir bağlantının tıklanması tıklama olarak sayılır.

Gösterim: Standart gösterim kuralları geçerlidir. 

Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.

URL: Zengin kart yapısal biçimlendirmesini içeren sayfanın URL'si.

Liste/Ayrıntılar zengin sonuçları

Bazı zengin sonuç türlerinin iki aşamalı arama sonucu vardır: İlk arama sonucu, her öğe hakkında minimum düzeyde bilginin ve bağlantının yer aldığı en iyi sonuçları içeren kısa listedir (liste görünümü); Liste öğesi tıklandığında, seçili öğenin ayrıntılı görünümü (ayrıntılar görünümü) açılır. Ayrıntılar görünümü, söz konusu öğe için bir veya daha fazla sağlayıcının bağlantısını içerir.

Liste görünümü aşağıdaki işlemleri destekler:

 • Listeyi genişletmek için tıklayın:
  • Bu, mobil sonuçlarında liste görünümü öğelerinin tam listesi olacak şekilde genişler.
  • Bu, masaüstü sonuçlarında listeyi genişletip listedeki ilk öğenin ayrıntılar görünümünü açar.
 • Kısa listede belirli bir sonucu tıklayın:
  • Bu, mobil sonuçlarında yalnızca tıklanan öğenin ayrıntılar görünümünü açar.
  • Bu, masaüstü sonuçlarında listeyi genişletip, ayrıca tıklanan öğenin ayrıntılar görünümünü gösterir.

Tıklamaların, gösterimlerin ve konumun her görünüm için nasıl hesaplandığını öğrenmek üzere aşağıdaki bölümlere bakın.

Aşağıda, belirli bir iş ilanının ilk kısa liste görünümünü ve ayrıntılar görünümünü gösteren mobil sonucu görebilirsiniz.

 

Aşağıdaki zengin sonuç türleri, arama sonuçlarında liste/ayrıntılar öğeleri olarak gösterilir:

Belirli bir zengin sonuç türü için (örneğin, İş ilanı/İş ayrıntıları, Etkinlik listesi/Etkinlik ayrıntıları) Liste görünümü veya Ayrıntılar görünümü verilerini göstermek üzere Performans raporunu filtreleyin.

Liste görünümü metrikleri

Liste görünümü öğesinin birden fazla sağlayıcısı varsa yalnızca ilk sağlayıcı gösterilir. Örneğin, bir işe 3 farklı ajans aracılığıyla başvurulabiliyorsa liste görünümünde yalnızca sağlayıcı listesindeki ilk ajans gösterilir (ve gösterim alır).

Tıklama: Liste görünümündeki (kısa veya tam listede) bir öğenin tıklanması, liste öğesinde gösterilen sağlayıcının tıklanması olarak sayılır. Kısa listeyi masaüstünde genişletmek, otomatik olarak ilk öğenin ayrıntılar görünümünü açar, ancak ilk liste öğesinin tıklanması olarak sayılmaz.

Gösterim: Bir liste öğesi kısa liste görünümünde görünür olduğunda ve ayrıca liste görünümü genişletildiğinde, öğenin gerçekte görünümün içine kaydırılıp kaydırılmadığına bakılmaksızın bir gösterim sayılır. Bu nedenle, bir öğe kısa görünümde görünür durumdaysa ve kullanıcı listeyi genişletmek için tıklarsa iki gösterim sayılır. Öğe kısa görünümde görünmüyorsa ve kullanıcı listeyi genişletmek için tıklarsa yalnızca bir gösterim sayılır.

Konum: Kısa liste görünümdeki tüm görünür liste öğelerine tek bir konum atanır: Liste görünümü kapsayıcısının konumu. Genişletilmiş listede, her liste öğesine liste içindeki konumu atanır. Konum, en baştaki öğenin 1, ikinci öğenin 2 değerini alacağı şekilde belirtilir. Bu nedenle, bir öğe kısa listede 2. konumdaysa ve kullanıcı listeyi genişletmek için tıklarsa liste öğesinin konumu şu şekilde hesaplanır:

(Liste kapsayıcı konumu (genellikle 1) + liste içindeki konum (2)) / 2 = 1,5.

URL: Liste görünümünde, her liste öğesi için yalnızca bir sağlayıcı gösterilir. Bu, tıklama, gösterim ve konumla ilişkilendirilen URL'dir.

Ayrıntılar görünümü verileri

Tıklama: Ayrıntılar görünümünde bir sağlayıcının tıklanması yalnızca seçilen sağlayıcının tıklanması olarak sayılır. Ayrıntılar görünümünde birden çok sağlayıcı gösterilebilir, ancak kullanıcının yalnızca bir tanesini seçmesi gerekir.

Gösterim: Ayrıntılar görünümünde listelenen tüm sağlayıcılar, kullanıcı ayrıntılar görünümüne nasıl gelmiş olursa olsun bir gösterim alır. Ayrıntılar görünümü aşağıdaki şekillerde açılabilir:

Konum: Sağlayıcının, bu öğe için sağlayıcılar listesindeki konumudur.

URL: Sağlayıcının URL'sidir.

Ayrıntılar gösterimlerim neden liste tıklamalarımdan daha yüksek? Bunun olmasının birkaç nedeni vardır:
 • Bir ayrıntılar bölmesinin doğrudan bağlantısını arkadaşlarınızdan biriyle paylaşırsanız ve arkadaşınız bağlantıyı açarsa ayrıntılar görünümü için bir gösterim veya liste görünümü için sıfır tıklama veya gösterim olur. 
 • Masaüstünde, liste görünümü genişletildiği zaman, ilk liste öğesinin ayrıntılar görünümü otomatik olarak gösterilir. Bu, ilgili liste öğesi için tıklama olmadan bir ayrıntılar gösterimi olarak sayılır.
 • Bir liste öğesi tıklandığında, tıklamayı yalnızca tek bir sağlayıcı alır. Bununla birlikte, sonuçta gösterilen ayrıntılar görünümünde, ayrıntıları yayınlayan tüm sağlayıcılar bir gösterim alır.

Örnekler

Bir iş ilanı zengin sonucuna ilişkin bazı örnek senaryoları burada görebilirsiniz.

1. Örnek: Kısa liste görünümünde görünen iş ilanı (2. konum).

İşlemler: Kullanıcı tıklayarak listeyi genişletir, önce ayrıntıları görmek için iş ilanını, ardından sağlayıcı sayfasını ziyaret etmek için iş ayrıntıları görünümünü tıklar.

 • İş ilanları:
  • Gösterim: 2 (küçültülmüş listeden 1, genişletilmiş listeden 1)
  • Tıklama: 1 (iş ayrıntılarını açmak için tıklama).
  • Konum: 1,5 ((kısa liste görünümü için 1 + genişletilmiş listedeki konum için 2) / 2) = 1,5)
 • İş ayrıntıları:
  • Gösterim: 1
  • Tıklama: 1
  • Konum: 2

2. Örnek: Küçültülmüş listede görünmeyen iş ilanı (5. konum).

İşlemler: Kullanıcı tıklayarak listeyi genişletir, ayrıntıları görmek için iş ilanını tıklar, sayfayı ziyaret etmek için tıklama yapmaz.

 • İş ilanları:
  • Gösterim: 1 (küçültülmüş listeden 0, genişletilmiş listeden 1)
  • Tıklama: 1 (iş ayrıntılarını açmak için)
  • Konum: 5 (genişletilmiş listedeki konum)
 • İş ayrıntıları:
  • Gösterim: 1
  • Tıklama: 0
  • Konum: 1

3. Örnek: Küçültülmüş listede görünmeyen iş ilanı (10. konum).

İşlemler: Kullanıcı listeyi genişletmek için tıklar, ancak iş ilanını görmek için listeyi aşağı kaydırmaz.

 • İş ilanları:
  • Gösterim: 1 (küçültülmüş listeden 0, genişletilmiş listeden 1)
  • Tıklama: 0
  • Konum: Görünümün içine kaydırılmamış olsa bile genişletilmiş liste için 10
 • İş ayrıntıları:
  • Gösterim: 0
  • Tıklama: 0
  • Konum: yok

4. Örnek: Masaüstünde 1. konumdaki iş ilanı

İşlemler: Kullanıcı, listeyi genişletmek için tıklar. Bu işlem, otomatik olarak 2 sağlayıcısı olan (birinci X ve ikinci Y) ilk öğeyi açar. Ardından kullanıcı, genişletilmiş öğede X sağlayıcısını tıklar.

Sağlayıcı X

 • İş ilanları:
  • Gösterim: 1
  • Tıklama: 0 (Masaüstünde otomatik genişletme, iş ilanının tıklanması olarak sayılmaz.)
  • Konum: 1
 • İş ayrıntıları:
  • Gösterim: 1
  • Tıklama: 1
  • Konum: 1

Sağlayıcı Y

 • İş ilanları:
  • Gösterim/Tıklama/Konum: 0
 •  
 • İş ayrıntıları:
  • Gösterim: 1
  • Tıklama: 0
  • Konum: 2

Uygulama yükleme bağlantısı

Mobil cihazda arama yapan bir kullanıcı, cihazda yüklü olmayan bir uygulama sayfasını içeren sonuç bulabilir. Bu durumda, uygulamayı cihaza yüklemesi için kullanıcıya bir bağlantı gösterilebilir (ve uygulama içindeki sayfaları işaret eden sonuçlar, sonuçlardan çıkarılır).

Tıklama: Yükleme konumu bağlantılarının tıklanması bir tıklama olarak sayılır. Bu, kullanıcının uygulama kurulumunu gerçekten tamamladığını garanti etmez.

Gösterim: Standart gösterim kuralları geçerlidir.

Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.

URL: Bir uygulama yükleme bağlantısıyla ilişkilendirilen URL, cihazın kök URI'sı olan "/" karakteridir (app://<paket_veya_kimlik> öneki olmadan).

Görsel

Görsel sonuçlar, birleşik arama sonuçları sayfasında veya görsel arama sonuçları sayfasının satır içinde yerleştirilmiş küçük resimler olarak görünebilir. Birleşik arama sonuçları sayfasında, bazen bir resim bantında görünürler.

Arama analizi verilerinde bir resim, ana makine sayfasının URL'sine bir bağlantıdır. Bu, Search Console'un aynı sayfadaki farklı resimleri ayırt etmediği anlamına gelir; tıklamalar, gösterimler ve konum açısından bunların tümü aynı bağlantılar olarak kabul edilir.

Bir resim hem web hem de görsel arama sonuçlarında görünebilir. Arama Analizi, her bir arama türüne ilişkin verileri ayrı olarak kaydeder, ancak arama türlerindeki verileri birleştirmez.

Tıklama: Bir küçük resim görselini genişletmek için yapılan tıklamalar, tıklama olarak sayılmaz. Genişletilmiş resimlerde yapılan tıklamalar veya kullanıcıyı Google Arama dışına yönlendiren resim tıklamaları bir tıklama olarak sayılır.

Gösterim: Kullanıcı, küçük resmi veya genişletilmiş resmi gördüğünde bir gösterim sayılır. Bir gösterim, her ana makine sayfası URL'si için yalnızca bir kez sayılır. Dolayısıyla, bir kullanıcı görünümü kaydırıp geri dönerse veya bir küçük resmi büyük resim olarak genişletirse bu tek bir gösterim olarak sayılır. Her URL için yalnızca bir gösterim kaydedilir; bir sorgu, aynı sayfadan farklı birden çok resmi gösterirse yalnızca bir gösterim kaydedilir. Bir gösterimin ne zaman kaydedileceği, kullanıcının açtığı arama görünümüne bağlıdır:

 • Birleşik sonuçlar sekmesi - Her türden sonuçların birleştirildiği varsayılan arama sonuçları sayfasında, resmin tarayıcı penceresinde görünümün içine kaydırılıp kaydırılmamasına bakılmaksızın resim gösterimleri sayılır; ancak, bir resim bu (veya herhangi bir sayfada) sayfada bir bant içinde yer alıyorsa bir gösterimin sayılması için bantta görünümün içine kaydırılması gerekir.
 • Resim arama sekmesi - Resim gösterimleri yalnızca resim görünümün içine kaydırıldığında sayılır.

Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.

 • Birleşik sonuçlar sekmesindeki konum, bir resim bloğunun aynı konuma sahip olduğu standart konum kuralları kullanılarak hesaplanır.
 • Resim arama sonuçlarındaki konum soldan sağa, daha sonra yukarıdan aşağıya (veya sağdan sola diller için sağdan sola) doğru sayılır. Örneğin, soldan sağa bir sayfada bulunan İngilizce dilindeki resim sonuçları konumları şu şekilde sayar:

Bir soldan sağa sonuç kümesinde, görsel arama sonuçlarındaki konum için sayma sırası

Görsel arama sonuçları sayfasında, daha geniş bir ekranın her satırında daha fazla sonuç gösterilir. Satır başına resim sayısı her bir resmin genişliğinin yanı sıra ekran boyutuna bağlı olarak değiştiğinden, resim arama sonuçlarındaki bir konum değerinin tam olarak ne anlama geldiğine karar vermek zor olabilir.

URL: URL, resim ana makine sayfasının URL'sidir.

 

Google Play Instant

Google Play Instant sonucu, mobil cihazlarda Google Arama sonuçlarında görünen, cihazda yüklü olmadan doğrudan Arama sonuçlarından çalıştırılabilen bir uygulamadır.

Tıklama: Kullanıcı bir Android Play Instant sonucunu tıkladığında.

Gösterim: Kullanıcı için bir Android Play Instant sonucu gösterildiğinde.

Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.

URL: Hazır Uygulamanız için belirtilen uygulama bağlantısı.

Web Light Sonucu

Web Light sonucu, yavaş bağlantıya veya cihaza sahip kullanıcılar için Google Arama'nın sunduğu daha basit ve daha hızlı bir sürüme dönüştürülmüş bir sayfadır.

Tıklama: Kullanıcı, kodu dönüştürülmüş sayfa sonucunu açmak için tıkladığında.

Gösterim: Kullanıcı, kodu dönüştürülmüş bir sayfanın arama sonucunu gördüğünde.

Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.

URL: Web’deki orijinal sayfanın URL’si.

Medya İşlemleri

Medya İşlemi sonucu, kullanıcının doğrudan arama sonuçlarından ses veya video içeriği oynatmayı başlatabilmesini sağlar. (Podcast sonuçları medya işlemi sonuçları olarak sayılmaz.)

Tıklama: Kullanıcı, bir tarayıcıda veya uygulamada oynatmaya başlamak için tıkladığında.

Gösterim: Kullanıcı, medya işlemi içeren arama sonucu gördü.

Konum: Standart konum kuralları geçerlidir.

URL: Kullanıcı sonucu tıkladığında açılan sayfanın veya uygulamanın URL'si olan Action.url değeri.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?