Xóa công cụ nội dung lỗi thời

Công cụ này dùng để làm gì?

 1. Nếu bạn nhìn thấy một kết quả tìm kiếm mà bạn không sở hữu
  • đoạn trích kết quả hoặc kết quả được lưu trong bộ nhớ cache (lưu trữ) trong kết quả tìm kiếm khác với trang hiện tại HOẶC
  • trang đó không còn tồn tại, thì
 2. Bạn có thể yêu cầu Google xóa bộ nhớ cache và đoạn trích lỗi thời khỏi kết quả tìm kiếm, như được mô tả trong "Cách sử dụng công cụ".

Công cụ này không được dùng để làm gì?

 • Không sử dụng công cụ này nếu bạn nghĩ rằng thông tin trên trang này sai, kém chất lượng, bất hợp pháp, v.v. Nếu bạn nghĩ rằng thông tin hiện tại kém chất lượng, sai, nguy hiểm, mang tính cá nhân hoặc có hại, hãy xem tại đây.
 • Nếu bạn là chủ sở hữu được xác minh của trang trong Search Console, sử dụng công cụ này để thay thế.
 • Nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn một kết quả tìm kiếm cho một URL có thể truy cập công khai. Xem ở đây để biết thêm về xóa thông tin khỏi Google và web.

Làm thế nào để tôi sử dụng công cụ này?

 1. Đọc "Công cụ này dùng để làm gì" và "Công cụ này không được dùng để làm gì" ở trên.
 2. Mở công cụ Xóa nội dung lỗi thời
 3. Nhập URL của kết quả tìm kiếm để xóa. Tìm hiểu cách lấy URL này.
 4. Nhấp vào Yêu cầu xóa. Bạn sẽ thấy danh sách các yêu cầu xóa của bạn ở cuối trang.
 5. Định kỳ kiểm tra lại để xem yêu cầu xóa của bạn được chấp nhận hay chưa. Nếu đã được chấp nhận, xem phần kế tiếp. Nếu bị từ chối, sẽ có phần giải thích lý do tại sao.

Một yêu cầu thành công sẽ làm gì?

Nếu yêu cầu của bạn thành công:

 • Google sẽ xóa đoạn trích và bản sao được lưu trong bộ nhớ cache khỏi kết quả tìm kiếm.
 • Nếu trang không còn khả dụng, Google sẽ xóa hoàn toàn kết quả tìm kiếm.
 • Nếu trang vẫn khả dụng, Google sẽ xóa bản sao hiện được lưu trong bộ nhớ cache và đoạn trích khỏi kết quả tìm kiếm. Trang vẫn có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm nhưng không có đoạn trích hoặc phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache. Phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache và đoạn trích sẽ được làm mới trong kết quả tìm kiếm vào lần tới trình thu thập dữ liệu của Google truy cập trang.

Tại sao yêu cầu của tôi bị từ chối?

Vui lòng xem chủ đề trợ giúp này để được giải thích lý do một yêu cầu xóa đoạn trích hoặc bộ nhớ cache có thể bị từ chối.

Đoạn trích và bản sao được lưu trong bộ nhớ cache là gì?

Screenshot showing a snippet and a cached selector in search results

 1. Đoạn trích là đoạn tóm tắt do máy tính tạo về trang. Tìm hiểu thêm.
 2. Khi Googlebot (trình thu thập dữ liệu của Google) thu thập dữ liệu một trang, nó tạo một bản sao của trang mà có thể xem được trong kết quả tìm kiếm. Bản sao lưu trữ này của trang được gọi là bản sao được lưu trong bộ nhớ cache, phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache hoặc đôi khi chỉ đơn giản là "cache".

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?