Duplicerat innehåll

Duplicerat innehåll är ofta självständiga innehållsavsnitt inom eller tvärs över domäner som antingen helt och hållet matchar annat innehåll eller som är mycket likartade. Detta är oftast inte bedrägligt. Exempel på oskadligt duplicerat innehåll:

 • Diskussionsforum som genererar både vanliga och avskalade webbsidor med inriktning på mobila enheter
 • Lagringsobjekt som visas eller länkas via flera olika webbadresser
 • Utskriftsversioner av webbsidor

Om din webbplats innehåller flera sidor med i stort sett identiskt innehåll finns det ett antal olika sätt att ange för Google vilken webbadress du föredrar. (Detta kallas för kanonisering.) Mer information om kanonisering.

I en del fall dupliceras dock innehåll tvärs över olika domäner i ett avsiktligt försök att manipulera rankningarna i sökmotorerna eller få mer trafik. Vilseledande metoder som denna kan leda till att en användare ser i stort sett samma innehåll upprepas inom en uppsättning sökresultat, vilket kan ge en negativ upplevelse.

Google arbetar på att indexera och visa sidor med särskiljande information. Filtreringen gör till exempel att om du har en vanlig och en utskriftsvänlig version av varje artikel och ingen av dem är blockerade med metataggen noindex, väljer vi den som är först i listan. I de sällsynta fall som Google hittar duplicerat innehåll som eventuellt visas med avsikt att manipulera rankningarna och lura våra användare, utför vi även lämpliga justeringar i indexeringen och rankningen av berörda webbplatser. Detta kan leda till att webbplatsens rankning påverkas negativt, eller att webbplatsen helt och hållet tas bort från Google-indexet så att den inte längre visas i sökresultaten.

Det finns olika saker du kan göra för att aktivt åtgärda dupliceringsproblemen och se till att besökare ser önskat innehåll.

 • Använd 301-koder: Om du har ändrat strukturen på webbplatsen använder du 301-omdirigeringar (RedirectPermanent eller permanent hänvisning) i filen .htaccess och kan på så sätt dirigera om användare, Googlebot och andra sökrobotar. (I Apache gör du detta med en .htaccess-fil. I IIS använder du administratörskonsolen.)

 • Var konsekvent: Försök att använda enhetliga interna länkar. Länka till exempel inte till http://www.example.com/page/, http://www.example.com/page och http://www.example.com/page/index.htm.

 • Använd toppdomännamn: Du gör det lättare för oss att visa den bästa versionen av ett dokument genom att använda toppdomäner överallt där det går att hantera landsspecifikt innehåll. Det är lättare att se att http://www.example.de har innehåll som är specifikt för Tyskland än att http://www.example.com/de eller http://de.example.com har det.

 • Syndikera: Om du syndikerar ditt innehåll på andra webbplatser kommer Google alltid att visa den version som vi tror är bäst för användaren i en viss sökning. Det kanske inte är den version som du föredrar. Det är dock bra att se till att varje webbplats där du har syndikerat innehåll har en länk som leder tillbaka till den ursprungliga artikeln. Du kan också be dem som använder ditt syndikerade material att använda metataggen noindex för att förhindra att sökmotorer indexerar sin version av innehållet.

 • Använd Search Console för att informera oss om hur du vill att webbplatsen ska indexeras: Du kan informera Google om vilken som är din önskade domän (till exempel http://www.example.com eller http://example.com).

 • Minimera upprepning av standardtexter: I stället för att ta med en utdragen upphovsrättstext längst ner på varje sida kan du ta med en mycket kort sammanfattning och länka till en webbsida med mer information. Dessutom kan du hantera verktyget för parameterhantering och ange hur du vill att Google ska hantera webbadressparametrar.

 • Undvik att publicera stubbar: Användarna gillar inte att se tomma sidor, så undvik platshållare så mycket det går. Du kan t.ex. undvika att publicera sidor som ännu inte har ett faktiskt innehåll. Om du skapar sidor med platshållare ska du använda metataggen noindex så att du kan förhindra att de genomsöks.

 • Förstå ditt innehållshanteringssystem: Se till att du känner till hur innehåll visas på din webbplats. Bloggar, forum och relaterade system visar ofta samma innehåll i olika format. En bloggpost kan t.ex. visas på bloggens hemsida, på en arkivsida och på en sida med andra poster med samma etikett.

 • Minimera mängden liknande innehåll: Om du har många sidor som liknar varandra kan du expandera varje sida eller sammanfoga sidorna till en. Om du t.ex. har en webbplats för resor med separata sidor för två olika städer, men med samma information på båda sidorna, kan du antingen sammanfoga sidorna till en sida om båda städerna eller expandera varje sida så att var och en har ett unikt innehåll om respektive stad.

Google rekommenderar inte att du blockerar sökrobotars åtkomst till duplicerat innehåll på din webbplats, vare sig med en robots.txt-fil eller på något annat sätt. Om sökmotorer inte kan genomsöka sidor med duplicerat innehåll kan de inte automatiskt registrera att webbadresserna pekar på samma innehåll och kommer därför i praktiken att hantera dem som separata och unika sidor. En bättre lösning är att låta sökmotorer genomsöka webbadresserna, men markera dem som dubbletter med länkelementet rel="canonical", hanteringsverktyget för webbadressparametrar eller omdirigeringar med kod 301. I de fall där dubblettinnehåll gör att vi genomsöker för stor del av din webbplats kan du även justera inställningen för genomsökningsfrekvens i Search Console.

Duplicerat innehåll på en webbplats leder inte till åtgärder mot den webbplatsen utom när avsikten med dupliceringen verkar vara att vilseleda och manipulera sökmotorresultaten. Om du har problem med duplicerat innehåll på en webbplats och om du inte följer tipsen som visas nedan brukar vi ofta göra bra ifrån oss när vi väljer vilken innehållsversion som ska visas i sökresultaten.

Om vår granskning visar att du har använt duplicering på ett bedrägligt sätt och om din webbplats har tagits bort från vårt sökresultat bör du noga granska din webbplats. Om din webbplats har tagits bort från vårt sökresultat kan du läsa våra riktlinjer för webbansvariga där det finns mer information. När du har gjort ändringarna och är säker på att webbplatsen inte längre strider mot våra riktlinjer begär du omprövning av den.

I sällsynta fall kan algoritmen välja en webbadress från en extern webbplats där ditt innehåll visas utan ditt tillstånd. Om du tror att en annan webbplats har duplicerat innehållet utan att följa upphovsrättslagstiftningen kan du kontakta webbplatsens värd och begära att den tas bort. Du kan också begära att Google ska ta bort sidan som bryter mot lagen från våra sökresultat. I så fall gör du en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?