Dubbele inhoud

Dubbele inhoud verwijst gewoonlijk naar substantiële blokken inhoud binnen of tussen domeinen die ofwel volledig gelijk zijn of aanzienlijk op elkaar lijken. Dit is meestal niet misleidend bedoeld. Voorbeelden van niet-kwaadwillige dubbele inhoud zijn:

 • Discussiegroepen die zowel normale pagina's als ingekorte versies voor mobiele apparaten kunnen genereren
 • Items die worden weergegeven of waarnaar wordt verwezen via meerdere, afzonderlijke URL's
 • Printerversies van webpagina's

Als uw site meerdere pagina's met grotendeels dezelfde inhoud bevat, kunt u Google op verschillenden manieren laten weten wat uw voorkeurs-URL is. (Dit wordt ook wel de canonieke URL genoemd.) Meer informatie over canonieke URL's.

In sommige gevallen wordt inhoud echter opzettelijk tussen domeinen gekopieerd in een poging de rangschikking van zoekmachines te manipuleren of meer verkeer te genereren. Misleidende praktijken zoals deze kunnen leiden tot een slechte gebruikerservaring wanneer een gebruiker grotendeels dezelfde inhoud ziet in een reeks zoekresultaten.

Google streeft ernaar pagina's met verschillende gegevens te indexeren en weer te geven. Dit betekent bijvoorbeeld dat als uw site een 'normale' versie en een 'printerversie' van elk artikel bevat en geen van beide geblokkeerd is met een noindex-metatag, we een van beide weergeven. In de zeldzame gevallen waarin Google merkt dat dubbele inhoud wordt weergegeven met de bedoeling onze rangschikking te manipuleren en onze gebruikers te misleiden, zullen we ook de juiste aanpassingen aanbrengen in de indexering en rangschikking van de betreffende sites. Dit kan een nadelig effect hebben op de positie van de site of de site kan worden verwijderd uit de index van Google en daardoor niet meer in zoekresultaten worden weergegeven.

Hier volgen enkele stappen die u kunt nemen om het probleem met dubbele inhoud te voorkomen en ervoor te zorgen dat bezoekers de inhoud zien die u ze wilt laten zien.

 • Gebruik 301's: als u de structuur van uw site heeft gewijzigd, moet u permanente 301-omleidingen ('RedirectPermanent') in het .htaccess-bestand gebruiken om gebruikers, Googlebot en andere spiders op een slimme manier om te leiden. (In Apache kunt u dit doen met een .htaccess-bestand; in IIS gebruikt u hiervoor de beheerinterface.)

 • Wees consistent: probeer interne links consistent te houden. Link bijvoorbeeld niet naar http://www.example.com/page/ en http://www.example.com/page en http://www.example.com/page/index.htm.

 • Gebruik domeinen op het hoogste niveau: u kunt ons helpen de meest geschikte versie van een document aan te bieden door waar mogelijk domeinen op het hoogste niveau te gebruiken voor landspecifieke inhoud. De kans is bijvoorbeeld groter dat we weten dat http://www.example.de op Duitsland gerichte inhoud bevat dan http://www.example.com/de of http://de.example.com.

 • Bied uw site zorgvuldig aan: als u uw inhoud aanbiedt op andere sites, toont Google altijd de versie die volgens ons het meest geschikt is voor gebruikers voor een bepaalde zoekopdracht, maar dat is mogelijk niet de versie waaraan u de voorkeur geeft. Zorg er daarom voor dat elke site waarop uw inhoud wordt aangeboden, een link terug naar het oorspronkelijke artikel bevat. U kunt degenen die uw syndicatiemateriaal gebruiken ook vragen de noindex-metatag te gebruiken om te voorkomen dat zoekmachines hun versie van de inhoud indexeren.

 • Gebruik Search Console om te laten weten hoe we uw site volgens uw voorkeuren kunnen indexeren: u kunt Google vertellen wat uw voorkeursdomein is (bijvoorbeeld http://www.example.com of http://example.com).

 • Vermijd clichétekst: in plaats van een lange auteursrechttekst onder aan elke pagina te herhalen, kunt u een zeer korte samenvatting toevoegen met een verwijzing naar een pagina met meer informatie. Daarnaast kunt u de tool 'Parameterbehandeling' gebruiken om op te geven hoe Google URL-parameters moet verwerken.

 • Publiceer geen tijdelijke pagina's: gebruikers zien liever geen 'lege' pagina's. Gebruik daarom bij voorkeur geen tijdelijke aanduidingen. Publiceer bijvoorbeeld geen pagina's waarvoor u nog geen echte inhoud heeft. Als u toch pagina's met tijdelijke aanduidingen maakt, moet u de noindex-metatag gebruiken om te voorkomen dat deze pagina's worden geïndexeerd.

 • Begrijp uw contentmanagementsysteem: zorg ervoor dat u bekend bent met de manier waarop inhoud op uw website wordt weergegeven. Blogs, forums en verwante systemen tonen vaak dezelfde inhoud in meerdere indelingen. Een blogartikel kan bijvoorbeeld worden weergegeven op de startpagina van een blog, op een archiefpagina en op een pagina met andere artikelen in dezelfde categorie.

 • Gebruik zo min mogelijk vergelijkbare inhoud: als u veel pagina's heeft die op elkaar lijken, kunt u overwegen om elke pagina uit te breiden of om de pagina's samen te voegen tot één pagina. Als u bijvoorbeeld een reissite heeft met aparte pagina's voor twee steden, terwijl beide pagina's dezelfde informatie bevatten, kunt u de pagina's samenvoegen tot één pagina over twee steden of beide pagina's uitbreiden, zodat ze unieke inhoud over elke stad bevatten.

Google raadt u af de crawlertoegang tot dubbele inhoud op uw website te blokkeren, hetzij met een robots.txt-bestand of met andere methoden. Als zoekmachines pagina's met dubbele inhoud niet kunnen crawlen, kunnen ze niet automatisch detecteren dat deze URL's naar dezelfde inhoud wijzen en behandelen ze deze pagina's als afzonderlijke, unieke pagina's. Een betere oplossing is toestaan dat zoekmachines deze URL's crawlen, maar de URL's markeren als duplicaten door gebruik te maken van het linkelement rel="canonical", de tool voor URL-parameterbehandeling of 301-omleidingen. In gevallen waar dubbele inhoud tot gevolg heeft dat we te veel van uw website crawlen, kunt u ook de instelling voor de crawlsnelheid aanpassen in Search Console.

Dubbele inhoud op een site is geen reden om stappen tegen die site te ondernemen, tenzij het erop lijkt dat de dubbele inhoud is bedoeld om te misleiden en om de resultaten van zoekmachines te manipuleren. Als uw site problemen heeft met dubbele inhoud en u het bovenstaande advies niet opvolgt, kiezen wij de versie van de inhoud die in onze zoekresultaten wordt weergegeven.

Als ons onderzoek echter uitwijst dat u gebruik maakt van misleidende praktijken en uw site uit onze zoekresultaten is verwijderd, moet u uw site zorgvuldig bekijken. Als uw site uit onze zoekresultaten is verwijderd, kunt u voor meer informatie onze Richtlijnen voor webmasters raadplegen. Nadat u wijzigingen heeft aangebracht en van mening bent dat uw site onze richtlijnen niet langer schendt, dient u een heroverwegingsverzoek voor uw site in.

Zeer sporadisch kan ons algoritme een URL van een externe site selecteren waarop uw inhoud zonder uw toestemming wordt gehost. Als u denkt dat een andere site uw inhoud kopieert en hiermee het auteursrecht schendt, kunt u contact opnemen met de host van de site en verwijdering van de inhoud aanvragen. Daarnaast kunt u Google vragen een inbreukmakende pagina uit de zoekresultaten te verwijderen door een verzoek in te dienen volgens de procedure zoals beschreven in de Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?