Nevytvářejte duplicitní obsah

Duplicitním obsahem se obecně rozumí podstatné bloky obsahu v rámci téže domény či v různých doménách, které jsou buď zcela totožné s jiným obsahem, nebo jsou si značně podobné. Duplicitní obsah obvykle nebývá důsledkem podvodného jednání. Neškodlivé příklady duplicitního obsahu mohou zahrnovat:

 • diskusní fóra, která generují jak běžné, tak zjednodušené stránky určené pro mobilní zařízení,
 • ukládání položek zobrazených či odkazovaných prostřednictvím různých adres URL,
 • verze webových stránek určené pouze pro tisk.

Pokud váš web obsahuje několik stránek s téměř shodným obsahem, můžete Googlu různými způsoby sdělit preferovanou adresu URL. (Tato operace se nazývá kanonizace.) Další informace týkající se kanonizace

V některých případech dochází k záměrnému duplikování obsahu napříč doménami ve snaze zmanipulovat hodnocení ve vyhledávačích nebo získat větší návštěvnost. Takovéto podvodné postupy mohou vést ke špatnému uživatelskému dojmu, protože uživatel vidí v zásadě stejný obsah zopakovaný v celé řadě výsledků vyhledávání.

Google se velmi snaží indexovat a zobrazovat stránky s odlišnými informacemi. Toto filtrování například znamená, že pokud mají vaše stránky od každého článku „běžnou“ verzi a verzi pro „tisk“ a ani jedna z nich není blokována metaznačkou noindex, vybereme jednu z nich a tu uvedeme. Ve vzácných případech, kdy má Google pocit, že duplicitní obsah může být zobrazován s cílem manipulovat s hodnocením a podvádět naše uživatele, provedeme také příslušné úpravy indexování a hodnocení dotčených stránek. V důsledku pak může dojít ke snížení hodnocení webu nebo takový web může být zcela odstraněn z indexu Google, což znamená, že se ve výsledcích vyhledávání již vůbec nebude zobrazovat.

Provedením určitých kroků můžete problém duplicitního obsahu proaktivně vyřešit a zajistit, aby se návštěvníkům zobrazoval obsah, který jim chcete ukázat.

 • Používejte kódy 301: Pokud jste přepracovali své stránky, použijte pro hladké přesměrování uživatelů, prohledávače Googlebot i dalších prohledávačů kódy přesměrování 301 („RedirectPermanent“) v souboru .htaccess. (V případě serveru Apache tak můžete učinit v souboru .htaccess. U serveru IIS to lze provést pomocí konzoly pro správu.)
 • Buďte konzistentní: Snažte se používat jednotné interní odkazy. Neodkazujte například na http://www.example.com/stranka/http://www.example.com/strankahttp://www.example.com/stranka/index.htm.
 • Používejte domény nejvyšší úrovně: Pokud je to možné, pro obsah určený pro konkrétní země používejte domény nejvyšší úrovně. Pomůžete nám tím zobrazovat nejvhodnější verzi dokumentu. U stránek www.example.de bude například jasnější, že jsou obsahem zaměřeny na Německo, než v případě stránek www.example.com/de nebo http://de.example.com.
 • Syndikujte obsah opatrně: Pokud svůj obsah syndikujete na jiných stránkách, bude Google vždy zobrazovat verzi, o níž se domníváme, že je pro uživatele při konkrétním vyhledávání nejvhodnější. Může, ale nemusí to být verze, kterou preferujete vy. Je však užitečné zajistit, aby každý web, na němž je váš obsah syndikován, obsahoval odkaz zpět na váš původní článek. Uživatele svého syndikovaného materiálu můžete požádat, aby pomocí metaznačky noindex zabránili vyhledávačům v indexování jejich verze obsahu.
 • Minimalizujte opakování obecného obsahu: Namísto uvádění dlouhého textu o autorských právech na konci každé stránky například uveďte jen velmi krátké shrnutí a odkaz na stránku s dalšími podrobnostmi. Pomocí nástroje Zpracování parametrů navíc můžete zadat, jak často má Google zpracovávat parametry.
 • Nepublikujte neúplné stránky: Uživatelé si neradi prohlížejí prázdné stránky, proto se všude, kde je to možné, vyhýbejte zobrazování zástupných stránek. Nezveřejňujte tedy například stránky, pro které ještě nemáte skutečný obsah. Pokud vytváříte zástupné stránky, použijte značku metadat noindex, a zablokujte tak procházení těchto stránek.
 • Mějte přehled o svém systému správy obsahu: Ujistěte se, že rozumíte způsobu, jakým je obsah na vašich stránkách zobrazován. Blogy, diskusní fóra a související systémy často zobrazují stejný obsah v různých formátech. Blogový příspěvek se například může zobrazovat na domovské stránce blogu, na stránce archivu a na stránce s dalšími příspěvky se stejným štítkem.
 • Omezte množství podobného obsahu: Máte-li mnoho stránek, které jsou si podobné, zvažte, zda by bylo možné jednotlivé stránky rozšířit nebo všechny sloučit do jedné. Pokud máte například stránky o cestování se dvěma oddělenými stránkami o dvou různých městech, které však obsahují stejné informace, buď je spojte do jediné stránky o obou městech, nebo každou z nich rozšiřte tak, aby obsahovala jedinečné informace o daném městě.

Společnost Google nedoporučuje blokovat prohledávačům přístup k duplicitnímu obsahu na webu pomocí souboru robots.txt ani jiným způsobem. Pokud vyhledávače stránky s duplicitním obsahem nemohou procházet, nedokážou automaticky zjistit, že dané adresy URL odkazují na stejný obsah, a musí je proto zpracovávat jako samostatné a jedinečné stránky. Lépe uděláte, když povolíte vyhledávačům procházet tyto adresy URL a označíte je jako duplicitní pomocí prvku odkazu rel="canonical", nástroje na zpracování parametrů nebo přesměrování s kódem 301. V případech, kdy bychom kvůli duplicitnímu obsahu museli procházet příliš velkou část vašich webových stránek, můžete také upravit nastavení rychlosti procházení ve službě Search Console.

Pokud se duplicitní obsah nejeví jako vložený záměrně s cílem manipulovat s výsledky vyhledávačů, není důvodem k zásahu vůči webu. Pokud se na vašem webu vyskytují problémy s duplicitním obsahem a nebudete postupovat podle rad uvedených výše, budeme se snažit co nejlépe vybrat, kterou verzi obsahu zobrazíme ve výsledcích vyhledávání.

Pokud však naše kontrola naznačuje, že jste se zapojili do podvodných praktik a váš web byl odstraněn z výsledků vyhledávání, pečlivě jej přezkoumejte. Pokud byly vaše stránky odebrány z výsledků vyhledávání, přečtěte si pokyny pro webmastery, kde naleznete další informace. Jakmile provedete změny a ujistíte se, že vaše stránky již neporušují naše pokyny, odešlete je k přehodnocení.

Ve vzácných případech může náš algoritmus vybrat adresu URL z externího webu, který bez vašeho svolení hostuje váš obsah. Pokud se domníváte, že je váš obsah duplikován na jiném webu v rozporu s právními předpisy o autorských právech, můžete se obrátit na hostitele příslušného webu a požádat o jeho odstranění. Podáním žádosti dle zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act) můžete také požádat společnost Google, aby web porušující autorská práva odstranila z výsledků vyhledávání.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?