Duplicitní obsah

Duplicitním obsahem se obecně rozumí podstatné bloky obsahu v rámci téže domény či v různých doménách, které jsou buď zcela totožné s jiným obsahem nebo jsou znatelně podobné. Tento jev většinou není původem podvodný. Neškodlivé příklady duplicitního obsahu mohou zahrnovat:

 • diskusní fóra, která generují jak běžné, tak zjednodušené stránky určené pro mobilní zařízení,
 • ukládání položek zobrazených či odkazovaných prostřednictvím různých adres URL,
 • verze webových stránek určené pouze pro tisk.

Pokud vaše stránky obsahují několik stránek s téměř shodným obsahem, existuje několik způsobů, jak vyhledávači Google označit preferovanou adresu URL. (Tato operace se nazývá kanonizace.) Další informace týkající se kanonizace

Avšak v některých případech dochází k záměrnému duplikování obsahu napříč doménami ve snaze manipulovat hodnocením ve vyhledávačích nebo získat větší počet návštěv. Takovéto podvodné postupy mohou vést k nepříznivé zkušenosti pro uživatele, který vidí v zásadě stejný obsah zopakovaný v celé řadě výsledků vyhledávání.

Google se velmi snaží indexovat a zobrazovat stránky s odlišnými informacemi. Toto filtrování například znamená, že pokud mají vaše stránky od každého článku „běžnou“ verzi a verzi pro „tisk“ a ani jedna z nich není blokována metaznačkou noindex, vybereme jednu z nich a tu uvedeme. Ve vzácných případech, kdy dojdeme k závěru, že duplicitní obsah může být zobrazován s cílem manipulovat s hodnocením a podvádět naše uživatele, provedeme také příslušné úpravy indexování a hodnocení odpovídajících stránek. V důsledku pak může dojít ke snížení hodnocení stránek nebo mohou být takové stránky zcela odstraněny z indexu Google, a v takovém případě se ve výsledcích vyhledávání již vůbec zobrazovat nebudou.

Existují určité kroky, jimiž aktivně vyřešíte problém duplicitního obsahu a zajistíte, že návštěvníci uvidí takový obsah, který jim chcete ukázat.

 • Používejte kódy 301: Pokud jste přepracovali své stránky, použijte pro hladké přesměrování uživatelů, prohledávače Googlebot i dalších prohledávačů kódy přesměrování 301 („RedirectPermanent“) v souboru .htaccess. (V případě serveru Apache tak můžete učinit v souboru .htaccess; u serveru IIS to lze provést pomocí konzoly pro správu.)

 • Jednotné odkazy: Snažte se udržet své interní odkazy jednotné. Neodkazujte například na http://www.example.com/stranka/ a http://www.example.com/stranka a http://www.example.com/stranka/index.htm.

 • Používejte domény nejvyšší úrovně: Chcete-li nám pomoci zobrazovat nejvhodnější verzi dokumentu, používejte všude, kde je to možné, pro obsah specifický pro určitou zemi doménu nejvyšší úrovně. U stránek www.example.de bude například jasnější, že jsou obsahem zaměřeny na Německo, než v případě stránek www.example.com/de nebo http://de.example.com.

 • Syndikujte obsah opatrně: Pokud svůj obsah syndikujete na jiných stránkách, bude Google vždy zobrazovat verzi, o níž se domníváme, že je pro uživatele při konkrétním vyhledávání nejvhodnější. Může, ale nemusí to být verze, kterou preferujete vy. Je však užitečné zajistit, aby každé stránky, kde je váš obsah sdružován, obsahovaly odkaz zpět na váš původní článek. Uživatele svého syndikovaného materiálu můžete požádat, aby pomocí značky metadat noindex zabránili vyhledávačům v indexování jejich verze obsahu.

 • Pomocí služby Search Console nám dejte vědět, jaký způsob indexování svých stránek preferujete: Googlu můžete oznámit preferovanou doménu (např. http://www.example.com nebo http://example.com).

 • Minimalizujte opakovaný obsah: Například místo toho, abyste na konec každé stránky přidávali dlouhý text o autorských právech, vložte na každou stránku stručné shrnutí a odkaz na stránku s podrobnostmi. Pomocí nástroje Zpracování parametrů navíc můžete zadat, jak často má Google zpracovávat parametry.

 • Nepublikujte neúplné stránky: Uživatelé si neradi prohlížejí prázdné stránky, proto se všude, kde je to možné, vyhýbejte zobrazování zástupných stránek. Nezveřejňujte tedy například stránky, pro které ještě nemáte skutečný obsah. Pokud vytváříte zástupné stránky, použijte značku metadat noindex, a zablokujte tak procházení těchto stránek.

 • Mějte přehled o svém systému správy obsahu: Ujistěte se, že rozumíte způsobu, jakým je obsah na vašich stránkách zobrazován. Blogy, diskusní fóra a související systémy často zobrazují stejný obsah v různých formátech. Záznam v blogu se může například objevit na domovské stránce blogu, na stránce v archivu a na stránce dalších záznamů se stejným označením.

 • Omezte množství podobného obsahu: Máte-li mnoho stránek, které jsou si podobné, zvažte, zda by bylo možné jednotlivé stránky rozšířit nebo všechny konsolidovat do jedné. Pokud máte například stránky o cestování se dvěma oddělenými stránkami o dvou různých městech, které však obsahují stejné informace, měli byste stránky buď spojit do jediné stránky o obou městech, nebo byste je mohli rozšířit tak, aby každá obsahovala jedinečné informace o každém městě.

Společnost Google nedoporučuje blokovat přístup prohledávače k duplicitnímu obsahu na vašich webových stránkách pomocí souboru robots.txt, ani jiným způsobem. Pokud vyhledávače nemohou procházet stránky s duplicitním obsahem, nedokážou automaticky zjistit, že dané adresy URL odkazují na stejný obsah, a musí je proto zpracovávat jako samostatné a jedinečné stránky. Lépe uděláte, když povolíte vyhledávačům procházet tyto adresy URL a označíte je jako duplicitní pomocí prvku odkazu rel="canonical", nástroje na zpracování parametrů nebo přesměrování s kódem 301. V případech, kdy bychom kvůli duplicitnímu obsahu museli procházet příliš velkou část vašich webových stránek, můžete také upravit nastavení rychlosti procházení ve službě Search Console.

Duplicitní obsah na stránkách není důvodem k opatřením vůči dotyčným stránkám, pokud se duplicitní obsah nejeví tak, že jeho záměrem je podvod a manipulace s výsledky vyhledávačů. Pokud vaše stránky trpí problémem s duplicitním obsahem a vy nebudete postupovat podle rad uvedených výše, budeme se snažit co nejlépe vybrat, kterou verzi obsahu zobrazíme ve výsledcích vyhledávání.

Pokud však náš průzkum naznačil, že jste se zapojili do podvodných praktik a vaše stránky byly odstraněny z výsledků vyhledávání, své stránky pečlivě přezkoumejte. Pokud byly vaše stránky odebrány z výsledků vyhledávání, přečtěte si pokyny pro webmastery, kde naleznete další informace. Jakmile provedete změny a ujistíte se, že vaše stránky již neporušují naše pokyny, odešlete je k přehodnocení.

Ve vzácných případech může náš algoritmus vybrat adresu URL z externího webu, který bez vašeho svolení hostuje váš obsah. Domníváte-li se, že byl váš obsah duplikován na jiném webu v rozporu se zákonem o ochraně autorských práv, můžete se obrátit na hostitele webu a požadovat odstranění obsahu. Podáním žádosti dle zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act) můžete také požádat společnost Google, aby web porušující autorská práva odstranila z výsledků vyhledávání.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?