Verktyget för mobilvänlighetstest

Att ha en mobilanpassad webbplats har fått en avgörande betydelse för närvaron online. Många länder har nu mer smartphonetrafik än datortrafik. Om du inte har mobilanpassat din webbplats bör du göra det. Med verktyget för mobilvänlighetstest i Search Console kan du snabbt och enkelt testa om en sida på webbplatsen är mobilanpassad.

Öppna verktyget för mobilvänlighetstest

 

Använda verktyget

Verktyget för mobilvänlighetstest är enkelt att använda. Skriv bara den fullständiga adressen till webbsidan som ska testas. Testet brukar ta mindre än en minut.

I testresultatet hittar du en skärmdump av hur sidan ser ut för Google på en mobil enhet och en lista med problem som påträffats vad gäller användbarheten på mobiler. Besökare som använder en mobil enhet (med liten skärm) kan råka ut för den här typen av problem. Det kan gälla sådant som att teckenstorleken är för liten (så att den blir svårläst på en liten skärm) eller att Flash används (de flesta mobila enheter stöder inte Flash).

Om det inte går att nå sidan

Om verktyget inte kan nå sidan av någon anledning visas ett felmeddelande om detta. Det kan till exempel vara problem med att ansluta till nätverket eller att webbplatsen ligger nere.

Verktyget besöker sidan som Googlebot (det vill säga som Google, utan att dina användaruppgifter används). Det innebär att filen robots.txt kan blockera besöket.
Om sidan har resurser som inte kan läsas in

Om det inte går att läsa in alla resurser på sidan vid ett test visas en varning. Resurser är externa objekt som används på sidan, till exempel bilder, CSS- eller skriptfiler. Orsaken kan vara något av följande:

  • Det gick inte att läsa in resursen inom rimlig tid. Om detta händer kör du testet igen. Om du får samma resultat upprepade gånger kanske resursen borde värdlagras någon annanstans. Annars undersöker du varför värden inte svarar och försöker åtgärda det.
  • Resursen finns inte på den angivna platsen (404-fel). Åtgärda resursens webbadress.
  • Resursen är inte tillgänglig för användare som inte är inloggade. Testroboten besöker sidan som en anonym användare. Se till att alla resurser är tillgängliga för anonyma användare.
  • Resursen blockeras för Googlebot av filen robots.txt. Om det rör sig om en viktig resurs (se nedan) och den finns på din egen webbplats bör du ge Googlebot åtkomst till resursen. Om resursen finns på en annan webbplats kan det vara bra att kontakta de webbansvariga och be dem ta bort blockeringen.

Häva blockeringen av viktiga resurser

Om en viktig resurs blockeras kan detta ha stor inverkan på hur Google tolkar sidan. Till exempel kan en blockerad stor bild göra att sidan verkar vara mobilanpassad när den inte är det, och en blockerad CSS-fil kan resultera i att fel teckensnitt används (till exempel ett som är för litet för en enhet). Det här påverkar både resultatet för användbarheten på mobila enheter och möjligheten för Google att genomsöka sidan. Du bör kontrollera att viktiga resurser inte blockeras för Googlebot av robots.txt och att de är allmänt tillgängliga.

Ojämna testresultat/problem med sidinläsningen

Om det finns resurser som inte går att läsa in eller andra problem med sidinläsningen kan du få lite olika resultat varje gång du kör testet. Det beror på att olika resurser kan läsas in från gång till gång. Om renderingen av sidan ändras varje gång du kör testet och du inte har ändrat någonting tittar du efter felmeddelanden om problem med sidinläsningen. Om det finns ett sådant meddelande klickar du på det och ser efter vad som kan ha hänt som gör att sidan inte renderas rätt varje gång.

Fel som påverkar användbarheten på mobila enheter

Verktyget för mobilvänlighetstest kan identifiera följande fel som påverkar användbarheten:

Lista över fel

Inkompatibla pluginmoduler används

Sidan innehåller pluginprogram (t.ex. Flash) som de flesta mobila webbläsare inte har stöd för. Vi rekommenderar att du bygger om sidan med moderna webbtekniker som har brett stöd, till exempel HTML5. Läs mer om riktlinjer för webbanimering.

Inget visningsområde har angetts

Egenskapen viewport (visningsområde) har inte definierats för sidan. Visningsområdet anger hur webbläsare ska justera sidans mått och skalning efter skärmstorlek. Eftersom webbplatsens besökare har enheter av skilda slag med olika skärmstorlek – från stora datorskärmar till surfplattor och små smartphones – bör ett visningsområde anges för sidorna med taggen meta viewport. Läs mer om grunderna i responsiv webbdesign.

Visningsområdet är inte inställt på device-width

Egenskapen viewport för sidan är inställd på fast bredd. Det innebär att sidan inte kan justeras efter olika skärmstorlekar. Du åtgärdar det här felet genom att använda responsiv webbdesign på sidorna och ställa in visningsområdet så att det matchar enhetens bredd och materialet storleksanpassas därefter. Läs mer om hur du konfigurerar visningsområdet på rätt sätt.

Innehållet är bredare än skärmen

I den här rapporten visas sidor där man måste rulla i sidled för att all text och bild ska synas. Detta händer när man anger absoluta tal i CSS-deklarationerna eller har bilder som ser bäst ut när webbläsarfönstret har en viss bredd (t.ex. 980 px). Du åtgärdar det här felet genom att se till så att relativa bredd- och positionsvärden används i sidornas CSS-element och att bilderna kan storleksförändras. Läs mer om att storleksanpassa innehållet efter visningsområdet.

Det går inte att se vad det står eftersom texten är för liten

I den här rapporten visas sidor där teckenstorleken är så liten att den inte går att läsa på mobila enheter om användaren inte zoomar in. När du har angett ett visningsområde för webbsidan ställer du in teckenstorlekarna så att de storleksanpassas korrekt inom det. Läs mer om de bästa metoderna vad gäller teckenstorlek i artikeln om att använda läsliga teckenstorlekar.

De klickbara elementen sitter för tätt ihop

I den här rapporten visas webbadresserna till sidor där tryckytor som knappar och navigeringslänkar sitter så tätt ihop att den som använder en mobil enhet får svårt att trycka på önskat objekt med fingret utan att samtidigt råka trycka på objektet intill. Du åtgärdar de här felen genom att använda knappar, navigeringslänkar och mellanrum med rätt storlek för besökare med mobila enheter. Läs mer om att ge tryckytor rätt storlek.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Är du ny användare av Search Console?

Är det första gången du använder Search Console? Här kommer du igång oavsett om du är nybörjare, expert på sökmotoroptimering eller webbplatsutvecklare.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
83844
false