Mobilvänlighetstest

Att ha en mobilanpassad webbplats har fått en avgörande betydelse för närvaron online. Många länder har nu mer smartphonetrafik än datortrafik. Om du inte har mobilanpassat din webbplats bör du göra det. Med mobilvänlighetstestet i Search Console kan du snabbt och enkelt testa om en sida på webbplatsen är mobilanpassad.

Öppna mobilvänlighetstestet

 

Översikt

Mobilväntlighetstestet är väldigt lättanvänt. Skriv bara den fullständiga adressen till webbsidan som ska testas. Testet brukar ta mindre än en minut.

I testresultatet hittar du en skärmdump av hur sidan ser ut för Google på en mobil enhet och en lista med problem som påträffats vad gäller användbarheten på mobiler. Användare som besöker sidor via en mobil enhet kan råka ut för den här typen av problem. Det kan till exempel bero på att teckenstorleken är för liten (så att den blir svårläst på en liten skärm) eller att Flash används (de flesta mobila enheter stöder inte Flash).

Du behöver inte ha ett Search Console-konto för att använda det här verktyget, och du behöver inte vara inloggad på kontot om du har ett.

Köra testet

Använd det här verktyget som en del av en åtgärdscykel för problem med användbarheten på mobila enheter. Använd inte det här verktyget för att kontrollera om din sida anses vara mobilanpassad i Googles index (se nedan).

Så här kör du testet:

 1. Om du försöker åtgärda problem med användbarheten på mobila enheter för en sida som Google Sök hänvisar till (d.v.s. den indexerade sidan) bekräftar du att du testar den kanoniska webbadressen. Om du åtgärdar en webbadress som inte är kanonisk blir det lättare för användare att nå sidan via direktlänkar, men sidan som Google hänvisar till åtgärdas inte.
 2. Skriv webbadressen som ska testas i textrutan och klicka på Testa webbadress.
 3. Google hämtar den begärda webbadressen som en mobil enhet. Verktyget följer eventuella omdirigeringar som sidan implementerar utan att ändra webbadressen som du angav. Om din webbplats skickar mobila enheter till en annan webbadress, eller om sidan är en länkad AMP-sida, hämtar testet den webbadressen i stället för den du begärde. Testet visar inte att det testar en annan webbadress och inte heller den faktiska webbadress som hämtades för testet.
 4. Testresultatet visar sidans mobilanpassningsstatus. Kontrollera att du förstår vad statusen innebär. Du hittar statusbeskrivningar nedan.
 5. Om du har problem med tillgänglighet (det vill säga att Google inte kan hitta eller nå webbadressen eller om webbadressen är blockerad för Google) åtgärdar du dessa problem först.
 6. Om sidan innehåller resurser som inte kan läsas in (till exempel bilder eller formatmallar) visas en varning. Åtgärda dessa problem härnäst och testa sedan igen, eftersom de här problemen kan vara orsaken till andra problem på sidan.
 7. Om sidan har rapporterats som inte mobilanpassad åtgärdar du först alla problem utom Det går inte att se vad det står eftersom texten är för liten och kör därefter testet igen.
 8. När alla andra problem har åtgärdats kan du åtgärda problemet Det går inte att se vad det står eftersom texten är för liten (om det förekommer) och bekräfta genom att köra testet igen. Du hittar listan med möjliga problem nedan.
 9. När du åtgärdar problem kan det vara bra att titta på en skärmbild av sidan så som den visas för Google. Klicka på Visa testad sida om du vill se en skärmbild. På skärmbilden visas den storlek och upplösning som Google använder för att testa användbarheten på mobila enheter. Om du behöver visa mer än en hel skärm kan du simulera en mobil testmiljö i Chrome eller öppna sidan på en mobil enhet med en storlek som liknar skärmbilden.

Det är inte säkert att testet visar din mobilanpassningsstatus i Googles index

Testverktyget för mobilanpassning testar bara versionen av den webbadress som du anger.

Om du testar den icke-kanoniska sidan med hjälp av testverktyget för mobilanpassning visar inte det statusen för mobilanpassning för sidan i Googles index. Under indexeringen testar Google bara mobilvänligheten hos den kanoniska webbadressen från ett antal dubblettsidor. Om den kanoniska versionen har problem med mobilvänlighet anser vi att det finns problem med mobilvänligheten på sidan, oavsett om dubblettversionen har problem eller inte.

Om en webbadress redan har indexerats kan du se dess kanoniska webbadress med granskningsverktyget för webbadresser (under Sidans tillgänglighet > Kanonisk webbadress som valts av Google).

Så här avgör du om du testar den kanoniska webbadressen:

 • Använd granskningsverktyget för webbadresser på webbadressen för att granska den indexerade versionen (inte realtidstestet). Kontrollera värdet som visas i Täckning > Indexering > Kanonisk webbadress som valts av Google: Värdet Granskad webbadress innebär att den testade webbadressen är kanonisk. Om en annan webbadress visas är det den webbadressen som visas i sökresultaten.
 • Om du vill se mobilanpassningsstatistik för hela webbplatsen använder du rapporten om användbarhet på mobila enheter.

Testresultat

Om resultaten
Resultaten som visas här matchar testkriterierna som används av Google Sök. Andra test eller verktyg kan visa ytterligare betydande problem med användbarheten på mobila enheter, eller så kanske de inte rapporterar ett problem som rapporterats av mobilvänlighetstestet, men problemen som rapporterats av mobilvänlighetstestet återspeglar testkriterierna som används av Google Sök. Var bara noga med att testa rätt webbadress.
Om det inte går att nå sidan
Verktyget besöker sidan som Googlebot (det vill säga som Google, utan att dina användaruppgifter används). Det innebär att en robots.txt-fil kan blockera besöket.

Om verktyget av någon anledning inte kan nå sidan visas ett av följande fel:

 • DNS-servern svarar inte: Detta är ofta ett tillfälligt problem som löser sig på egen hand inom några minuter.
 • DNS-fel: okänd värd: DNS-servern slog inte upp din webbadress. Detta kan vara ett tillfälligt problem som löser sig på egen hand inom några minuter.
 • DNS-fel: privat IP-adress angiven: DNS-servern returnerade en IP-adress som finns i ett särskilt/privat uteslutet intervall som RFC 1918 (till exempel 10.0.0.1)
 • Det gick inte att ansluta till servern: Servern kunde inte nås, avvisade anslutningen eller gick inte att ansluta till. Läs mer.
 • Ogiltigt svar från servern: Svaret eller huvudet trunkerades, servern har inte stöd för det begärda protokollet eller så kunde svaret inte analyseras (t.ex. om svarsdatan komprimerades på fel sätt). Läs mer.
 • Ogiltigt SSL-certifikat för servern: Webbplatsens SSL-certifikat är ogiltigt. Google testar inte en HTTPS-webbadress på webbplatsen om certifikatet inte är giltigt.
 • Robots.txt kunde inte nås: Google genomsöker inte en webbplats om robots.txt-filen finns men inte går att nå. Du kan kontrollera robots.txt-tillgängligheten i rapporten Genomsökningsstatistik.
 • Inläsning av värd överskreds: Det verkar som att webbplatsen har nått sin högsta kapacitet för begäranden om genomsökning eller inspektion av Google. Google kan inte köra tester förrän trafikbelastningen (enligt Googles beräkningar) minskar.
Om sidan har resurser som inte kan läsas in

Om det inte går att läsa in alla resurser som används på en sida visas ett varningsmeddelande. Resurser är externa objekt som används på sidan, till exempel bilder, CSS- eller skriptfiler. Detta test försöker bara läsa in vissa typer av resurser. Andra, som inte påverkar testet, ignoreras.

Inläsningsproblem kan uppstå av flera skäl:

 • Det gick inte att läsa in resursen inom rimlig tid. Om detta händer kör du testet igen. Om du får samma resultat upprepade gånger kanske resursen borde värdlagras någon annanstans. Du kan även undersöka varför det går långsamt eller varför värden inte svarar och försöker åtgärda problemet.
 • Resursen finns inte på den angivna platsen (404-fel). Verifiera och korrigera resursens webbadress på din sida.
 • Resursen är inte tillgänglig för användare som inte är inloggade. Testroboten besöker sidan som en anonym användare. Se till att alla resurser är tillgängliga för anonyma användare.
 • Resursen blockeras för Googlebot av en robots.txt-fil. Om det rör sig om en viktig resurs (se nedan) och den finns på din egen webbplats bör du ge Googlebot åtkomst till resursen. Om resursen finns på en annan webbplats kan det vara bra att kontakta de webbansvariga och be dem ta bort blockeringen.

Häva blockeringen av viktiga resurser

Om en viktig resurs blockeras kan detta ha stor inverkan på hur Google tolkar sidan. Till exempel kan en blockerad stor bild göra att sidan verkar vara mobilanpassad när den inte är det, och en blockerad CSS-fil kan resultera i att fel teckensnitt används (till exempel ett som är för litet för en enhet). Detta påverkar Googles möjlighet att genomsöka sidan, vilket kan påverka resultatet på Google. Du bör kontrollera att viktiga resurser inte blockeras för Googlebot av robots.txt och att de är allmänt tillgängliga.

Inkonsekventa testresultat/problem med sidhämtningen

Om det finns resurser som inte går att läsa in eller andra problem med sidhämtningen kan du få lite olika resultat varje gång du kör testet. Det beror på att olika resurser kan läsas in från gång till gång. Om renderingen av sidan ändras varje gång du kör testet och du inte har ändrat någonting tittar du efter felmeddelanden om problem med sidhämtningen. Om det finns ett sådant meddelande klickar du på det och ser efter vad som kan ha hänt som gör att sidan inte renderas rätt varje gång.

Mobilanpassningsstatus

Följande testresultat är möjliga:

 • Sidan kan inte användas på mobiler: Sidan fungerar inte bra på en mobil enhet på grund av ett eller flera problem som överskrider ett gränsvärde för kvalitet. Google identifierar en sida som mobilanpassad eller inte mobilanpassad utifrån antalet problem som påverkar sidan och hur allvarliga de är. En sida kan ha ett eller två (orapporterade) mindre problem och ändå anses vara mobilanpassad. Läs beskrivningar av möjliga fel.
 • Webbadressen är inte tillgänglig för Google: Webbadressen blockeras för genomsökning av Google, vilket innebär att Google inte kan genomsöka och indexera sidan. Det går inte att testa om sidan är mobilanpassad förrän den är tillgänglig för Google. Läs mer om problemet i avsnittet med genomsökningsinformation. (Undersök värdet Är genomsökning tillåten? i avsnittet Detaljer > Genomsökning.)
 • No significant availability issues iconSidan kan användas på mobiler: Sidan bör fungera bra på en mobil enhet. Observera att en sida som har markerats som mobilanpassad kan innehålla mindre problem som inte visas i rapporten. Mer information.
 • Det finns ingen data: Av någon anledning kunde vi inte hämta eller testa om sidan är mobilanpassad. Vänta en stund och försök igen.

Om antalet fel på en webbadress överstiger tröskelvärdet för fel får den statusen Sidan kan inte användas på mobiler och alla fel visas. Om antalet fel på en webbadress understiger tröskelvärdet för fel får den statusen Sidan kan användas på mobiler och inga fel visas.

Vilken vikt eller allvarlighetsgrad feltyperna har definieras inte. Med andra ord kan en sida som markerats som mobilanpassad innehålla några orapporterade fel, och om ytterligare ett fel tillkommer kan den markeras om som icke-mobilanpassad. Du behöver inte oroa dig för orapporterade fel som rör användbarheten på mobila enheter på en sida.

Mobilanpassningsfel

Testverktyget för mobilanpassning kan rapportera följande fel som påverkar användbarheten:

Lista över fel

Inkompatibla pluginmoduler används

Sidan innehåller pluginprogram (t.ex. Flash) som de flesta mobila webbläsare inte har stöd för.

Så här åtgärdar du problemet: Vi rekommenderar att du bygger om sidan med moderna webbtekniker som har brett stöd, till exempel HTML5. Läs mer om riktlinjer för webbanimering.

Inget visningsområde har angetts

Egenskapen viewport (visningsområde) har inte definierats för sidan. Visningsområdet anger hur webbläsare ska justera sidans mått och skalning efter skärmstorlek.

Så här åtgärdar du problemet: Eftersom webbplatsens besökare har enheter av skilda slag med olika skärmstorlek – från stora datorskärmar till surfplattor och små smartphones – bör ett visningsområde anges för sidorna med taggen meta viewport. Läs mer om grunderna i responsiv webbdesign.

Visningsområdet är inte inställt på device-width

Egenskapen viewport för sidan är inställd på fast bredd. Det innebär att sidan inte kan justeras efter olika skärmstorlekar.

Så här åtgärdar du problemet: Använd responsiv webbdesign på sidorna och ställ in visningsområdet så att det matchar enhetens bredd och materialet storleksanpassas därefter. Läs mer om hur du konfigurerar visningsområdet på rätt sätt.

Innehållet är bredare än skärmen

Man måste scrolla i sidled för att all text och bild ska synas. Detta händer när man anger absoluta tal i CSS-deklarationerna eller har bilder som ser bäst ut när webbläsarfönstret har en viss bredd (t.ex. 980 pixlar).

Så här åtgärdar du problemet: Se till att relativa bredd- och positionsvärden används i sidornas CSS-element och att bilder kan storleksförändras. Läs mer om att storleksanpassa innehållet efter visningsområdet.

Det går inte att se vad det står eftersom texten är för liten

En betydande del av texten på sidan är för liten i förhållande till sidans bredd. Det innebär att det är svårt att läsa texten på en mobil enhet. Titta på testskärmbilden för enheten i fråga för att identifiera den problematiska texten.

Så här åtgärdar du problemet: Ange ett visningsområde för webbsidorna och ställ in alla teckenstorlekar så att de storleksanpassas korrekt inom visningsområdet. Då blir texten synlig på enhetens skärm. Läs mer om hur du bäst hanterar teckenstorlekar.

De klickbara elementen sitter för tätt ihop

Tryckytor som knappar och navigeringslänkar sitter så tätt ihop att den som använder en mobil enhet får svårt att trycka på önskat objekt med fingret utan att samtidigt råka trycka på objektet intill.

Så här åtgärdar du problemet: Titta på testskärmbilden och identifiera alla knappar, länkar och andra tryckområden. Se till att tryckområdena inte är närmare varandra än en genomsnittlig fingerspets bredd, eller att fingerspetsen inte kan täcka flera länkområden. Läs mer på Accessible Tap Targets.

Ytterligare information

Du kan visa en skärmdump av den renderade sidan samt den renderade HTML-koden för testsidan, eventuella JavaScript-fel som uppstått och mycket annat genom att klicka på Visa testad sida efter att ha kört ett test, förutsatt att sidan kan hämtas.

Nästa steg

Vad är en renderad sida?
När du besöker en webbsida begär webbläsaren sidans HTML-kod, vilket vanligen omfattar länkade resurser så som inbäddade bilder och/eller videor, formatmallar och skript. Webbläsaren begär sedan dessa länkade eller inbäddade resurser och kör alla skript på sidan. Dessa skript och inbäddade bilder påverkar sidans layout och innehåll. Ett skript kan till exempel formatera om sidan beroende på om användaren besöker den från en laptop eller mobil enhet. När webbläsaren har läst in alla resurser och kört eventuella konfigurationsskript har sidan renderats helt för användaren. Du kan se detta i realtid på din egen enhet när bilder eller andra sidelement visas och flyttas runt medan sidan läses in. Google testar bara en sidas användbarhet på mobila enheter efter att den renderats.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Är du ny användare av Search Console?

Är det första gången du använder Search Console? Här kommer du igång oavsett om du är nybörjare, expert på sökmotoroptimering eller webbplatsutvecklare.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
83844
false
false