Test optymalizacji mobilnej

Jednym z kluczowych aspektów obecności w internecie jest posiadanie witryny dostosowanej do komórek. W wielu krajach ruch ze smartfonów przewyższa ruch z komputerów. Jeśli Twoja witryna nie jest jeszcze dostosowana do komórek, zadbaj o to, aby była. Test optymalizacji mobilnej w Search Console pozwala w szybki i prosty sposób sprawdzić, czy strona w Twojej witrynie jest dostosowana do komórek.

Otwórz test optymalizacji mobilnej

 

Omówienie

Test optymalizacji mobilnej jest bardzo łatwy w użyciu – wystarczy tylko wpisać pełny adres URL strony internetowej, którą chcesz sprawdzić. Test zwykle trwa krócej niż minutę.

Wyniki testu zawierają zrzut ekranu, który pokazuje, jak Google widzi tę stronę na urządzeniu mobilnym, a także listę wszelkich znalezionych problemów związanych z obsługą strony na urządzeniach mobilnych. Są to problemy, które mogą utrudniać poruszanie się po stronie użytkownikom korzystającym z urządzeń mobilnych, czyli na przykład małe czcionki (trudne do odczytania na niewielkim ekranie) czy elementy w formacie Flash (którego nie obsługuje większość urządzeń mobilnych).

Nie musisz mieć konta Search Console, aby korzystać z tego narzędzia. Nie musisz też logować się na konto Search Console, jeśli je masz.

Przeprowadzanie testu

Użyj tego narzędzia w ramach sprawdzania i rozwiązywania problemów z obsługą na urządzeniach mobilnych. Nie używaj go, aby sprawdzić, czy Twoja strona jest uznana za dostosowaną do komórek w indeksie Google (patrz niżej).

Aby przeprowadzić test:

 1. Jeśli chcesz rozwiązać problemy z obsługą na urządzeniach mobilnych w przypadku strony wskazanej przez wyszukiwarkę Google (czyli strony zindeksowanej), potwierdź, że testujesz kanoniczny URL. Naprawienie niekanonicznego adresu URL pomoże użytkownikom, którzy trafią na stronę za pomocą bezpośrednich linków, ale nie rozwiąże problemów ze stroną wskazaną przez Google.
 2. W polu tekstowym wpisz adres URL do przetestowania i kliknij Sprawdź URL.
 3. Robot Google pobierze żądany adres URL tak, jakby był urządzeniem mobilnym. Narzędzie śledzi wszystkie przekierowania zastosowane na stronie bez modyfikowania wpisanego adresu URL. Jeśli Twoja witryna przekierowuje urządzenia mobilne na inny adres URL lub strona jest podlinkowaną stroną AMP, test pobierze ten adres URL zamiast tego, o który Ci chodziło, ale nie wskaże, że testuje inny adres URL ani nie wyświetli adresu URL pobranego na potrzeby testowania.
 4. Wynik testu wskazuje stan dostosowania strony do komórek. Upewnij się, że wiesz, co oznacza Twój stan. Opisy stanów znajdziesz poniżej.
 5. Jeśli masz problemy z dostępnością (czyli Google nie może znaleźć adresu URL ani nie ma do niego dostępu lub adres URL jest zablokowany dla Google), musisz najpierw je rozwiązać.
 6. Jeśli strona zawiera niewczytywalne zasoby (np. obrazy lub arkusze stylów), zobaczysz ostrzeżenie. Rozwiąż te problemy i sprawdź adres ponownie, ponieważ mogą być one przyczyną innych problemów na Twojej stronie.
 7. Jeśli strona została zgłoszona jako niedostosowana do komórek, najpierw rozwiąż wszystkie problemy (z wyjątkiem błędu typu Mała czcionka utrudnia czytanie tekstu) i uruchom test ponownie.
 8. Po rozwiązaniu wszystkich innych problemów napraw błąd Mała czcionka utrudnia czytanie tekstu (jeśli występuje), a następnie potwierdź, uruchamiając ponownie test. Listę potencjalnych problemów znajdziesz poniżej
 9. Podczas rozwiązywania problemów przydatne może być wyświetlenie zrzutu ekranu strony w takiej postaci, w jakiej widzi ją Google. Aby zobaczyć zrzut ekranu, kliknij Wyświetl przetestowaną stronę. Na zrzucie ekranu widać rozmiar i rozdzielczość używane przez Google do testowania obsługi na urządzeniach mobilnych. Jeśli chcesz zobaczyć więcej niż 1 ekran, możesz użyć Chrome do symulacji środowiska testowego na urządzeniu mobilnym lub otworzyć stronę na urządzeniu mobilnym w rozmiarze podobnym do zrzutu ekranu.

Ten test niekoniecznie wskazuje stan dostosowania do komórek w indeksie Google

Narzędzie do testowania optymalizacji mobilnej testuje tylko opublikowaną wersję podanego adresu URL. Podczas indeksowania strony na potrzeby wyników wyszukiwania robot Google najpierw określa, czy jest to jedna z wielu zduplikowanych stron, a jeśli tak, to którą stronę z tej grupy zindeksować (wybrana strona to tzw. kanoniczny URL).

Na potrzeby indeksu Google robot testuje dostosowanie tylko kanonicznego adresu URL do komórek. Inne niekanoniczne wersje strony nie są testowane. Jeśli masz 2 wersje strony – kanoniczną z problemami z dostosowaniem do komórek i niekanoniczną bez tego typu problemów – i testujesz stronę niekanoniczną za pomocą narzędzia do testowania optymalizacji mobilnej, nie zobaczysz żadnych błędów. Jeśli jednak Google testuje kanoniczny URL, wykryje problemy z dostosowaniem do komórek, co wpłynie na wyświetlanie Twojej strony w wynikach wyszukiwania. Dlatego możliwe, że nie testujesz odpowiedniego adresu URL.

Aby sprawdzić, czy testujesz kanoniczny URL:

 • Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, aby sprawdzić wersję zindeksowaną (a nie przeprowadzić test wersji opublikowanej). Sprawdź wartość wyświetlaną w sekcjach Stan w indeksie > Indeksowanie > Adres kanoniczny wybrany przez Google: wartość „Sprawdzony URL” oznacza, że testowany URL jest kanoniczny. Jeśli widzisz inny adres URL, to właśnie on będzie wyświetlany w wynikach wyszukiwania.
 • Aby zobaczyć statystyki związane z dostosowaniem całej witryny do komórek, skorzystaj z raportu dotyczącego obsługi na urządzeniach mobilnych.

Wyniki testu

Informacje o wynikach
Przedstawione tu wyniki spełniają kryteria testowania wykorzystywane przez wyszukiwarkę Google. Inne testy lub narzędzia mogą wykazywać dodatkowe istotne problemy z obsługą na urządzeniach mobilnych lub mogą nie uwzględniać w raportach problemów wykrytych w ramach testu optymalizacji mobilnej (które dokładnie odzwierciedlają kryteria testowania wykorzystywane przez wyszukiwarkę Google). Upewnij się, że testujesz właściwy adres URL.
Co zrobić, jeśli nie można uzyskać dostępu do strony

Jeśli z jakiegoś powodu narzędzie nie może uzyskać dostępu do strony, wyświetli się komunikat błędu zawierający opis problemu. Problemy z dostępem to np. brak połączenia z siecią lub wyłączenie witryny.

To narzędzie uzyskuje dostęp do strony jako Googlebot (czyli jako Google, ale bez używania Twoich danych logowania). Oznacza to, że może być ono blokowane przez plik robots.txt.
Jeśli strona zawiera niewczytywalne zasoby

Jeśli podczas testu nie wczytają się wszystkie zasoby wykorzystywane przez stronę, wyświetli się ostrzeżenie. Zasobami nazywamy umieszczone na stronie zasoby zewnętrzne, takie jak obrazy, pliki CSS albo pliki skryptów. Dzieje się tak z kilku powodów:

 • Wczytanie zasobu w odpowiednim czasie nie było możliwe. Jeśli wystąpi ten problem, powtórz test. Jeśli problem będzie się powtarzać, rozważ umieszczenie zasobu na innym serwerze albo spróbuj znaleźć przyczynę braku odpowiedzi od hosta i ją usunąć.
 • Zasób nie istnieje w podanej lokalizacji (błąd 404). Popraw adres URL zasobu.
 • Zasób jest niedostępny dla niezalogowanych użytkowników. Narzędzie do testowania uzyskuje dostęp do strony jako anonimowy użytkownik. Sprawdź, czy wszystkie zasoby są dostępne dla anonimowych użytkowników.
 • Dostęp do zasobu jest zablokowany dla Googlebot za pomocą pliku robots.txt. Jeśli zasób jest ważny (patrz poniżej), a znajduje się w Twojej witrynie, spróbuj go odblokować dla Googlebota. Jeśli natomiast znajduje się on w innej witrynie, poproś jej webmastera o odblokowanie tego zasobu.

Odblokowanie ważnych zasobów

Zablokowanie ważnego zasobu może znacznie wpływać na sposób, w jaki Google odczytuje stronę. Na przykład zablokowanie dużej grafiki może stwarzać pozory, że strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych, a zablokowanie pliku CSS może skutkować używaniem złych stylów czcionek (na przykład zbyt małych dla konkretnego urządzenia). Taka sytuacja wpływa nie tylko na wynik testu obsługi na urządzeniach mobilnych, ale również na naszą zdolność zindeksowania Twojej strony. Sprawdź, czy ważne zasoby są ogólnie dostępne i czy nie są zablokowane dla Googlebota za pomocą pliku robots.txt.

Niespójne wyniki testu / Problemy z wczytywaniem strony

Jeśli strona zawiera niewczytywalne zasoby lub występują inne problemy z jej wczytywaniem, każdy test może pokazywać nieco inne wyniki. Dzieje się tak, ponieważ zbiór załadowanych zasobów może się różnić podczas każdego testu. Jeśli renderowanie strony jest inne przy każdym teście, a nic nie zmieniasz, sprawdź, czy pojawiło się ostrzeżenie „problemy z wczytywaniem strony”. Jeśli tak, kliknij, by uzyskać więcej informacji, i zobacz, co mogło spowodować niepoprawne i niespójne renderowanie strony.

Stan dostosowania do komórek

Oto możliwe wyniki testu:

 •  Strona nie jest dostosowana dla urządzeń mobilnych: strona nie będzie dobrze działać na urządzeniach mobilnych z powodu co najmniej 1 problemu przekraczającego wymogi jakościowe. Google oznacza stronę jako dostosowaną do komórek lub niedostosowaną do komórek na podstawie liczby problemów, które mają na nią wpływ, i ich względnej wagi. Strona może mieć 1 lub 2 (niezgłoszone) drobne problemy i nadal zostać uznana za dostosowaną do komórek. Zobacz opisy możliwych błędów
 •  Nie można zindeksować adresu URL: adres URL jest zablokowany dla Google, co oznacza, że robot Google nie może zeskanować ani zindeksować strony. Nie można przetestować strony pod kątem dostosowania do komórek, dopóki robot Google nie będzie miał do niej dostępu. Aby lepiej zrozumieć problem, zapoznaj się z sekcją ze szczegółowymi informacjami o skanowaniu. W tym celu sprawdź wartość Czy skanowanie jest dozwolone w sekcji Szczegóły > Skanowanie.
 • No significant availability issues icon Strona jest dostosowana do komórek: strona powinna dobrze działać na urządzeniach mobilnych. Strona oznaczona jako dostosowana do komórek nadal może mieć drobne problemy, które nie są widoczne w raporcie. Więcej informacji
 •  Brak dostępnych danych: z jakiegoś powodu nie udało się sprawdzić, czy strona jest dostosowana pod kątem urządzeń mobilnych. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Jeśli adres URL zawiera więcej błędów niż wartość progowa, ma stan Strona nie jest dostosowana dla urządzeń mobilnych i wszystkie błędy są wyświetlane. Jeśli adres URL zawiera mniej błędów niż wartość progowa, ma stan Strona jest dostosowana do komórek i nie wszystkie błędy są wyświetlane.

Waga poszczególnych typów błędów nie jest wyraźnie określona. W związku z tym strona oznaczona jako dostosowana do komórek może w rzeczywistości zawierać kilka niezgłoszonych błędów i wykrycie kolejnego problemu może sprawić, że zostanie oznaczona jako niedostosowana do komórek. Nie przejmuj się niezgłoszonymi błędami dotyczącymi obsługi na urządzeniach mobilnych występującymi na stronie.

Problemy związane z dostosowaniem do komórek

Narzędzie do testowania optymalizacji mobilnej rozpoznaje te błędy związane z łatwością obsługi:

Lista błędów

Użycie niezgodnych wtyczek

Strona zawiera wtyczki takie jak Flash, które nie są obsługiwane przez większość przeglądarek mobilnych. Zalecamy przeprojektowanie strony przy użyciu nowoczesnych, powszechnie obsługiwanych technologii internetowych, np. HTML5. Poznaj więcej wskazówek na temat animacji strony

Nieustawiony widoczny obszar

Twoja strona nie definiuje tagu widoczny obszar, który informuje przeglądarki o sposobie dostosowywania wymiarów strony oraz jej skalowaniu pod kątem dopasowania do rozmiaru ekranu. Użytkownicy Twojej witryny korzystają z różnych urządzeń o różnych rozmiarach ekranów – od dużych ekranów biurkowych po tablety i małe smartfony, dlatego na stronach powinien zostać określony widoczny obszar za pomocą tagu meta viewport. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule opisującym podstawy elastycznego projektowania witryn.

Widoczny obszar nie dopasowuje się do szerokości ekranu urządzenia

Twoja strona definiuje tag widoczny obszar o stałej szerokości, dlatego nie dopasowuje się on do innych rozmiarów ekranu. Aby naprawić ten błąd, zaprojektuj strony witryny w sposób elastyczny i ustaw widoczny obszar tak, by pasował do szerokości urządzenia i odpowiednio się skalował. Dowiedz się, jak prawidłowo skonfigurować widoczny obszar.

Treść szersza niż ekran

Ten raport wskazuje strony wymagające przewijania poziomego w celu wyświetlenia znajdującego się na nich tekstu i obrazów. Dzieje się tak, gdy strony korzystają z wartości bezwzględnych w deklaracjach CSS lub korzystają z obrazów zaprojektowanych pod kątem określonych szerokości przeglądarek (np. 980px). Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że strony korzystają ze względnych wartości szerokości i pozycji elementów CSS oraz dopilnuj, by obrazy również się skalowały. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dopasowanie rozmiaru do widocznego obszaru.

Mała czcionka utrudnia czytanie tekstu

Ten raport wskazuje strony, na których zbyt mała czcionka jest po prostu nieczytelna i wymaga powiększania widoku strony w celu przeczytania jej treści. Po określeniu widocznego obszaru swoich stron internetowych ustaw odpowiednie skalowanie czcionek wyświetlanego w nim tekstu. Sprawdzone metody w zakresie obsługi czcionek możesz znaleźć w artykule Używanie czytelnych rozmiarów czcionek.

Elementy klikalne zbyt blisko siebie

Ten raport wskazuje adresy URL witryn, których elementy dotykowe, takie jak przyciski czy linki nawigacyjne, są umieszczone tak blisko siebie, że użytkownik mobilny ma trudności z dotknięciem palcem wybranego elementu bez dotykania elementu sąsiadującego. Aby naprawić te błędy, ustaw prawidłowy rozmiar i odstępy między przyciskami oraz linkami nawigacyjnymi, mając na uwadze ich obsługę z poziomu urządzeń mobilnych. Więcej informacji zawiera artykuł Dobierz odpowiedni rozmiar elementów dotykowych.

Dodatkowe informacje

Możesz zobaczyć zrzut ekranu wyrenderowanej strony, a także wyrenderowany kod HTML testowanej strony, napotkane błędy JavaScript i inne informacje, jeśli po przeprowadzeniu testu klikniesz Wyświetl przetestowaną stronę (pod warunkiem, że stronę można pobrać).

Dalsze kroki

Czym jest wyrenderowana strona?
Gdy wchodzisz na stronę internetową, przeglądarka wysyła żądanie kodu HTML, który zwykle zawiera powiązane linkami zasoby, takie jak umieszczone obrazy lub filmy, arkusze stylów i skrypty. Następnie przeglądarka wysyła żądanie do tych powiązanych linkami lub umieszczonych na stronie zasobów i uruchamia skrypty na stronie. Te skrypty i umieszczone obrazy wpływają na układ i treść strony. Skrypt może na przykład zmienić format strony w zależności od tego, czy użytkownik korzysta z laptopa czy z urządzenia mobilnego. Gdy przeglądarka zakończy ładowanie wszystkich tych zasobów i uruchomi wszystkie skrypty konfiguracji, strona będzie „w pełni wyrenderowana” dla użytkownika. Możesz zobaczyć, jak dzieje się to w czasie rzeczywistym na Twoim urządzeniu, gdy obrazy lub inne elementy strony pojawiają się i zmieniają położenie podczas wczytywania strony. Google testuje obsługę strony na urządzeniach mobilnych dopiero po jej wyrenderowaniu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Nowy użytkownik Search Console?

Nie znasz jeszcze Search Console? Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem, ekspertem od SEO czy deweloperem stron internetowych, zacznij tutaj.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false
false