Test použitelnosti v mobilech

Mít web optimalizovaný pro mobily je kritickou součástí přítomnosti na internetu. V mnoha zemích je nyní návštěvnost z chytrých telefonů větší než návštěvnost z osobních počítačů. Pokud jste svůj web pro mobily dosud neoptimalizovali, měli byste tak učinit. Nástroj na testování použitelnosti v mobilech služby Search Console umožňuje rychle a snadno otestovat, zda je určitá stránka vašeho webu optimalizovaná pro mobily.

Otevřít nástroj na testování použitelnosti v mobilech

 

Použití nástroje

Použití nástroje na testování použitelnosti v mobilech je snadné. Stačí do něj jednoduše zadat adresu URL webové stránky, kterou chcete otestovat. Při testu budou následována případná přesměrování implementovaná na stránce. Test obvykle trvá méně než minutu.

Výsledky testu zahrnují snímek obrazovky, který ukazuje, jak se stránka Googlu na mobilním zařízení jeví, a také seznam případných zjištěných problémů s použitelností v mobilních zařízeních. Problémy s použitelností v mobilních zařízeních jsou problémy, které mohou mít dopad na uživatele, kteří stránku navštíví na mobilním zařízení (tedy na zařízení s malou obrazovkou). Může se jednat například o malé písmo (které je na malé obrazovce obtížně čitelné) nebo o použití technologie Flash (která na většině mobilních zařízení není podporována).

Pokud stránka není dostupná

Pokud nástroj ke stránce z nějakého důvodu nemá přístup, zobrazí chybu s popisem problému. Problémy s přístupem mohou zahrnovat problémy s připojením k síti nebo výpadkem webu.

Tento nástroj ke stránce přistupuje jako Googlebot (tedy jako Google, nikoli pomocí vašich identifikačních údajů). To znamená, že může být blokován souborem robots.txt.
Pokud se na stránce nacházejí zdroje, které nelze načíst

Pokud při testu nelze načíst všechny zdroje použité na stránce, zobrazí se upozornění. Zdroje jsou externí prvky zahrnuté na stránce, jako jsou obrázky, styly CSS nebo soubory skriptů. Nemusí je být možné načíst z několika důvodů:

  • Zdroj nebylo možné načíst v přiměřené době. V tomto případě zkuste test spustit znovu. Pokud se to bude dít i nadále, zvažte možnost hostovat zdroj někde jinde nebo zkuste zjistit, proč hostitel neodpovídá, a opravit příčinu.
  • Zdroj v uvedeném umístění neexistuje (chyba 404). Opravte adresu URL zdroje.
  • Zdroj není přístupný uživatelům, kteří nejsou přihlášeni. Test ke stránce přistupuje jako anonymní uživatel. Zajistěte, aby všechny zdroje byly přístupné anonymním uživatelům.
  • Přístup Googlebotu ke zdroji je blokován souborem robots.txt. Pokud je zdroj důležitý (viz níže) a je na vašem vlastním webu, doporučujeme odblokovat jej, aby k němu Googlebot měl přístup. Pokud se nachází na jiném webu, doporučujeme kontaktovat jeho webmastera a požádat o odblokování.

Odblokování důležitých zdrojů

Pokud je zablokovaný zdroj důležitý, mohl by mít velký vliv na to, jak Google stránku chápe. Blokování velkého obrázku například může způsobit, že stránka bude považována za optimalizovanou pro mobily, ačkoliv pro ně ve skutečnosti optimalizovaná není. Blokování souboru CSS zase může vést k použití nesprávných stylů písem, která pro některá zařízení mohou být příliš malá. Toto má dopad jak na skóre použitelnosti v mobilních zařízeních, tak na schopnost Googlu stránku procházet. Měli byste zajistit, aby důležité zdroje před Googlebotem nebyly blokovány pomocí souboru robots.txt a byly obecně přístupné.

Podivné výsledky testů / problémy s načítáním stránek

Pokud některé zdroje nelze načíst nebo máte jiné problémy s načítáním stránky, mohou se při každém spuštění testu zobrazit trochu jiné výsledky. Je to způsobeno tím, že se při každém spuštění testu načte jiná sada zdrojů. Jestliže se stránka při každém spuštění testu vykreslí jinak, aniž byste cokoliv změnili, hledejte upozornění na problémy s načítáním stránek. Pokud jej najdete, kliknutím na další informace se podívejte, co by mohlo zabraňovat konzistentnímu a správnému vykreslení stránky.

Chyby použitelnosti v mobilních zařízeních

Nástroj Test použitelnosti v mobilech dokáže rozpoznat následující chyby použitelnosti:

Seznam chyb

Jsou použity nekompatibilní pluginy

Stránka zahrnuje pluginy, jako je Flash, které ve většině mobilních prohlížečů nejsou podporovány. Doporučujeme vám přepracovat stránku s použitím moderních široce podporovaných webových technologií, jako je HTML5. Další informace o pokynech k animaci webů

Viewport není nastaven

Stránka nedefinuje vlastnost viewport, která prohlížečům sděluje, jak mají upravit rozměry a měřítko stránky, aby vyhovovala velikosti zařízení. Vzhledem k tomu, že návštěvníci webu používají různá zařízení s různými velikostmi obrazovky (od velkých počítačových monitorů až po tablety a malé chytré telefony), měla by být na stránkách určena zobrazovaná oblast pomocí značky meta viewport. Další informace naleznete v kapitole o základech responzivního návrhu webu.

Šířka viewportu není nastavena na hodnotu device-width

Na stránce je definována vlastnost viewport s pevnou šířkou, což znamená, že se stránka nemůže přizpůsobit různým velikostem zařízení. Chcete-li tuto chybu opravit, použijte na stránkách webu responzivní návrh a nastavte zobrazovanou oblast tak, aby odpovídala šířce a měřítku zařízení. Přečtěte si, jak správně nastavit zobrazovanou oblast (viewport).

Obsah je širší než obrazovka

V tomto přehledu jsou uvedeny stránky, na kterých lze některá slova a obrázky zobrazit až po posunutí doprava či doleva. K tomu dochází, když stránka v deklaracích stylů CSS používá absolutní hodnoty nebo když jsou na stránce použity obrázky navržené pro určitou konkrétní šířku prohlížeče (např. 980 px). Chcete-li tuto chybu opravit, zajistěte, aby stránky v prvcích CSS používaly relativní hodnoty šířky a pozice, a rovněž zajistěte, aby se přizpůsobovala i velikost obrázků. Další informace naleznete v kapitole o uspořádání obsahu v oblasti zobrazení.

Text je na čtení příliš malý

V tomto přehledu jsou uvedeny stránky, jejichž písmo je příliš malé (tedy nečitelné) a které by si návštěvníci na mobilních zařízeních mohli přečíst až po přiblížení zobrazení roztažením prstů. Až na webových stránkách stanovíte oblast zobrazení, nastavte také, aby se v oblasti zobrazení náležitě přizpůsobovala i velikost písma. Další informace o doporučených postupech ohledně velikosti písma naleznete v kapitole o použití čitelných velikostí písma.

Klikatelné prvky příliš blízko u sebe

Tento přehled zobrazuje adresy URL webů, na kterých jsou dotykové prvky jako tlačítka nebo navigační odkazy umístěny tak blízko u sebe, že uživatel na mobilním zařízení nemůže prstem snadno klepnout na požadovaný prvek, aniž by klepl také na sousední prvek. Chcete-li tyto chyby opravit, nastavte správnou velikost a prostor kolem tlačítek a navigačních odkazů, aby tyto prvky byly použitelné i pro návštěvníky v mobilních zařízeních. Další informace naleznete v kapitole o vhodné velikosti dotykových cílů.

Další kroky

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Jste ve službě Search Console noví?

Službu Search Console jste dosud nepoužívali? Začněte tady – ať už jste úplný začátečník, expert na SEO, nebo webový vývojář.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
83844
false