Pokyny pro stránky AMP ve Vyhledávání Google

Všechny naše pokyny ohledně vytváření stránek kompatibilních s technologiemi Google platí i pro stránky AMP. Tento dokument obsahuje další pokyny, které se týkají konkrétně stránek AMP ve Vyhledávání Google. Další informace o stránkách AMP ve Vyhledávání Google najdete v průvodci pro vývojáře.

  • Stránka AMP musí odpovídat specifikaci AMP HTML. Pokud začínáte, přečtěte si, jak vytvořit první stránku AMP HTML.
  • Pokud je to možné, musí mít uživatelé na stránkách AMP k dispozici stejný obsah a stejné akce, jako na odpovídajících kanonických stránkách.
  • Schéma adres stránek AMP by pro uživatele mělo být smysluplné.
    Má-li kanonická stránka adresu example.com/zirafy, měla by mít stránka AMP například adresu amp.example.com/zirafy nebo example.com/amp/zirafy. Adresa test.com/zirafy není vhodná. Když totiž uživatel ve Vyhledávání Google klikne na odkaz na stránku AMP, uvidí v prohlížeči její adresu URL (stejně jako u jiných webových stránek). Pokud by adresa URL napohled nijak nesouvisela s hlavním webem, mohlo by to být matoucí.
  • Aby stránky AMP uživatelům fungovaly podle očekávání a mohly být zahrnuty do funkcí souvisejících s AMP, musejí být platné. Stránky s neplatným kódem AMP do některých funkcí Vyhledávání nebude možné zahrnout.

  • Pokud na stránku přidáváte strukturovaná data, dodržujte naše zásady pro strukturovaná data.

Časté dotazy

Proč se mé funkce specifické pro stránky AMP na tabletu nebo počítači nezobrazují?

Funkce specifické pro AMP, jako je například karusel Hlavní události, jsou na Googlu v současné době k dispozici pouze pro mobily. Ačkoliv stránky AMP fungují na všech typech zařízení včetně počítačů, v současné době není plánováno rozšíření funkcí specifických pro stránky AMP i mimo mobilní platformy.

Jsou stránky AMP určeny pouze pro mobily?

Ne. Protože lze stránky AMP zobrazit na všech typech zařízení, používejte pro ně responzivní návrh.

Jak stránky AMP vypadají na počítači?

Stránky AMP se zobrazují stejně dobře na mobilech i na počítačích. Pokud standard AMP podporuje všechny funkce, které potřebujete, můžete své stránky vytvořit jako samostatné stránky AMP, které budou navštěvovat jak návštěvníci na počítačích, tak návštěvníci na mobilních zařízeních. Na počítačích však u stránek AMP ve výsledcích Vyhledávání Google nejsou k dispozici funkce specifické pro AMP.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?