Ta bort information från Google

Att ”få bort något från Google” betyder olika saker för olika människor. Vi ska förklara hur man begär borttagning av information, men läs nedanstående noggrant.

Steg 1: Förstå problemet

Innan du kan försöka få informationen borttagen måste du kunna svara på de båda frågorna nedan:

Vill du få bort informationen från Google eller från webben?

Vill du att informationen bara ska tas bort från Googles sökresultat eller från webben? Att ta bort information från Google innebär inte att den tas bort från webben, och för att ta bort information från webben krävs några extra steg jämfört med att ta bort den från Google.

Vem bestämmer över sidan som innehållet kommer från?

Informationen i Googles sökresultat kommer från en källa någonstans (ofta är det en webbsida, men inte alltid). Du behöver veta var innehållet som du vill blockera eller ta bort kommer från och vem som bestämmer över denna källa.

Det här är exempel på källor som du bestämmer över:

 • Dina sidor på Blogger
 • En webbplats som du äger (exempel: Sune äger www.sunessamlarkort.se)
 • En webbplats som du har hos Wix eller Wordpress
 • En post på Google My Business som du har skapat för ditt företag
 • Din profil i sociala medier som Twitter eller Facebook

Det här är exempel på källor som du antagligen inte bestämmer över:

 • En artikel om dig på en tidnings webbplats
 • Ett inlägg i någon annans blogg (det kan vara en bild som du har gjort eller tagit, men du bestämmer inte över sidan där den finns)
 • En sida på Pinterest där någon har fäst en bild som du har tagit, eller en bild på dig
 • En artikel om dig på Wikipedia
 • Någon annans profil i sociala medier som Twitter eller Facebook

Steg 2: Vidta åtgärder

Du vill förmodligen få bort informationen både från Googles sökresultat och från webben. Dessa båda steg måste göras var för sig.

Skydda eller ta bort alla varianter av webbadressen till innehållet som du vill dölja. I många fall kan nämligen olika webbadresser leda till samma sida, t.ex.  example.com/hundvalpar, example.com/HUNDVALPAR och example.com/husdjursval?husdjur=hundvalpar. Läs mer om hur du hittar rätt webbadress att blockera.
Få information borttagen från Googles sökresultat

Hur du ska göra för att få informationen borttagen från Googles sökresultat beror på om det är du som bestämmer över sidan där informationen finns.

Om du äger innehållet men inte sidan där det finns läser du Jag bestämmer inte över webbsidan. Så kan t.ex. vara fallet om någon har kopierat material från din webbplats utan tillstånd.
Jag bestämmer över webbsidan

Om innehållet finns på en webbplats som du bestämmer över, eller som hanteras av ett konto som du bestämmer över (t.ex. på din sida på Blogger), eller om du är webbplatsens verifierade ägare i Google Search Console, gör du så här för att ta bort innehållet från Googles sökresultat.

Om källsidan inte längre finns (eller inte är tillgänglig) på webben

Om sidan som informationen har hämtats ifrån inte längre finns på webben eller om den är lösenordskyddad skickar du en begäran om borttagning av webbadress. (Du måste vara inloggad på ditt Google-konto för att skicka en sådan begäran.)

Gör bara detta om du har bekräftat att sidan verkligen inte finns. Du kontrollerar detta genom att öppna ett inkognitofönster i Chrome och försöka besöka sidan. Om det inte går att nå sidan så finns den inte.

Om informationen fortfarande finns kvar på webben

Om sidan som informationen har hämtats ifrån finns kvar på webben och den inte är lösenordsskyddad eller har direktivet noindex följer du dessa steg:

 1. Göm undan information från Google Sök tillfälligt genom att lämna in en begäran om borttagning av webbadress. Den börjar gälla efter ungefär ett dygn men gäller bara tillfälligt (efter ca 90 dagar visas informationen i sökresultaten igen). Om du vill få informationen permanent borttagen från Googles sökresultat måste du vidta ytterligare åtgärder enligt nedan. Du kan bara göra detta om du är webbplatsens verifierade ägare i Search Console. Vi rekommenderar att du begär borttagning både från sökresultaten och cacheminnet.
 2. Ta bort information från Googles sökresultat permanent. Gör så här om du vill att sidan eller filen ska tas bort permanent från Google Sök:
  • Blockera den på det sätt som beskrivs under Få bort information från webben.
   ELLER
  • Lägg till en noindex-tagg på sidan eller ett noindex-fält i huvudet. Viktigt! Filen får inte ha blockerats via robots.txt om du använder den här metoden.
   ELLER
  • Ta bort en bild från sökresultaten genom att blockera antingen bilden eller sidan där bilden finns med robots.txt. Vi vill betona att detta bara gäller om du vill ta bort en bild från sökresultaten, inte hela sidan. Med robots.txt blockeras bilden, men sidan kan ändå dyka upp i sökresultaten. Om du vill blockera sidan där bilden finns från sökresultaten måste du använda någon av de båda andra metoderna ovan.
 3. [Valfritt] Ta bort eller begränsa andras tillgång till informationen. Läs Få bort information från webben. Om du inte gör detta kan andra fortfarande få tillgång till innehållet om de har en länk till det. På det här sättet förhindrar du också att informationen visas på en sökmotor som inte tar hänsyn till robots.txt eller noindex, eller att någon länkar till den från en webbplats.
Jag bestämmer inte över webbsidan

Borttagningsprocessen beror på huruvida informationen fortfarande visas på sidan där Google hittade den:

Innehållet finns inte längre kvar på källsidan på webben

Om innehållet inte finns kvar på sidan kan du begära att Google tar bort det från sökresultaten i Google Sök via verktyget Ta bort inaktuellt innehåll.

 1. Begäran kan bara göras för sidor och bilder som redan har uppdaterats eller tagits bort från webben.
 2. Ange rätt webbadress i begäran. Resultatet tas inte bort om fel webbadress används.
 3. Lägg till en separat begäran för varje webbadress som visas i Googles webbsökresultat och bildsökresultat.

Tänk på att Google inte äger webben – vi hjälper dig bara att hitta saker på den. Om det finns något som du inte gillar på en webbplats som Google inte äger kan vi inte tvinga webbplatsens ägare att ta bort det. Vi kan bara ta bort det från Googles sökresultat (i tillämpliga fall). Tyvärr!

Om innehållet däremot verkar bryta mot lagen eller Googles policy läser du vidare under Mer information nedan.

Innehållet finns kvar på källsidan på webben

 1. Kontakta ägaren av webbplatsen och be att sidan tas bort. Kom ihåg att be om att alla kopior av informationen och alla bilder tas bort från alla sidor på webbplatsen.
 2. Om du inte får tag på ägaren av webbplatsen eller han eller hon inte vill ta bort informationen gör du så här:
 3. När informationen har tagits bort hos källan tar du bort den från Googles sökresultat med hjälp av verktyget Ta bort inaktuellt innehåll. Du måste begära borttagning för webbadressen till varje sida eller bild som visas i Googles sökresultat.

Tänk på att Google inte äger webben – vi hjälper dig bara att hitta saker på den. Om det finns något som du inte gillar på en webbplats som Google inte äger kan vi inte tvinga webbplatsens ägare att ta bort det. Vi kan bara ta bort det från Googles sökresultat (i tillämpliga fall). Tyvärr!

Om innehållet däremot verkar bryta mot lagen eller Googles policy läser du vidare under Mer information nedan.

Få bort information från webben

Om du vill att informationen ska tas bort från webben (och inte bara från Google) måste du ta bort eller blockera sidan.

Om du bara tar bort informationen från Google men inte tar bort eller blockerar källsidan kan vem som helst som har länken fortfarande besöka sidan. Andra kan ha kvar länken till den dolda sidan sedan tidigare. Det kan också vara så att någon har skickat länken till dem eller att det finns en länk till den på någon annan sida.

Om du bestämmer över sidan

Om du inte bestämmer över sidan

Tänk på att Google inte äger webben – vi hjälper dig bara att hitta saker på den. Om det finns något som du inte gillar på en webbplats som Google inte äger kan vi inte tvinga webbplatsens ägare att ta bort det. Vi kan bara ta bort det från Googles sökresultat (i tillämpliga fall). Tyvärr!

Om innehållet däremot verkar bryta mot lagen eller Googles policy läser du vidare under Mer information nedan.

Mer information

Jag har hittat något på Google Sök som jag vill få borttaget. Går det?

Tänk på att internet är stort och att du kanske inte gillar eller håller med om allt som finns där. Google strävar efter att identifiera vilken information på webben som svarar mot användarnas sökfrågor – inte att avgöra om det materialet skulle vara dåligt i någon mening.

Här är likväl några saker du kan göra om något verkligen är ett problem:

Hur tar jag bort eller uppdaterar information i faktarutan i sökresultaten?

Läs mer om hur du uppdaterar en faktapanel på Google. Tänk på att information i faktarutan kan komma från många olika källor.  Läs mer här om det gäller en juridisk begäran.

Hur får jag en video eller ett inlägg borttaget från YouTube, Google+, Blogger eller någon annan av Googles tjänster?

Läs Få bort information från webben.

Varför kan jag inte blockera filen med hjälp av robots.txt?

Med hjälp av filen robots.txt talar du om för Google att vi inte ska genomsöka en sida på webbplatsen. Men om vi hittar en länk till sidan på en annan webbplats med en beskrivning kan ett sökresultat fortfarande bildas utifrån det. Om du har lagt in en noindex-tagg på en sida som är blockerad kommer Google aldrig att kunna hitta taggen. Google måste nämligen kunna genomsöka (hämta) sidan för att kunna läsa taggen, men om sidan blockeras av en robots.txt-fil kommer Google aldrig att hämta den! Därför måste du låta Google genomsöka sidan så att vi hittar taggen eller huvudet med noindex-direktivet. Det kan låta motsägelsefullt, men du måste låta Google försöka hämta sidan och misslyckas (därför att den är lösenordsskyddad) eller läsa noindex-taggen om du vill vara säker på att den ska tas bort från sökresultaten.

Detta gäller inte bilder. Rätt metod för att blockera bilder så att de inte visas i sökresultaten är att använda robots.txt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?