Odstranění informací z Googlu

Pod odstraněním informací z Googlu si každý představí něco jiného. Vysvětlíme vám, jak požádat o odstranění informací, čtěte ale prosím pozorně.

Krok 1: Porozumění problematice

Než požádáte o odstranění informací, je třeba zvážit následující otázky:

Chcete informace odstranit z Googlu, nebo z internetu?

Mají informace zmizet pouze z Vyhledávání Google, nebo z celého webu? Když je odstraníte z Googlu, nebudou odstraněny z webu; odstranění informací z webu vyžaduje složitější postup.

Komu patří zdrojová stránka, ze které informace pocházejí?

Informace ve výsledcích Vyhledávání Google vždy pocházejí z nějakého zdroje – obvykle se jedná o webovou stránku (ale ne vždy). Chcete-li nějaký obsah zablokovat nebo odstranit, je nutné znát zdroj obsahu a jeho vlastníka.

Níže naleznete příklady zdrojů, které patří vám:

 • vaše stránky ve službě Blogger,
 • web, který vlastníte (například Adam může vlastnit web www.adamovihoupacikone.cz),
 • váš web ve službě Wix nebo Wordpress,
 • záznam vaší společnosti ve službě Moje firma na Googlu,
 • váš vlastní profil na sociálních médiích, jako je Twitter nebo Facebook.

Níže naleznete příklady zdrojů, které vám pravděpodobně nepatří:

 • článek o vás na zpravodajském webu,
 • článek na blogu jiného uživatele (může se jednat o vámi vytvořený obrázek nebo fotku, ale stránka, na které je publikován, vám nepatří),
 • stránka ve službě Pinterest, na které je připnutá vaše nebo vámi pořízená fotka,
 • článek o vás na Wikipedii,
 • profil jiného uživatele na sociálních médiích, jako je Twitter nebo Facebook.

Krok 2: Provedení nezbytných akcí

Informace pravděpodobně budete chtít odstranit jak z výsledků Vyhledávání Google, tak z internetu. Tyto akce bude nutné provést samostatně.

Aby byl obsah skryt, je nutné zablokovat nebo odstranit všechny varianty jeho adresy URL. Na jednu stránku totiž často odkazuje několik různých adres, například: example.com/psi, example.com/PSIexample.com/vyberzvirete?zvire=pes. Postup vyhledání správné adresy URL k zablokování
Odstranění informací z výsledků Vyhledávání Google

Způsob odstranění informací z výsledků Vyhledávání Google závisí na tom, zda vám patří stránka, na které jsou informace hostovány.

Pokud vlastníte obsah, ale nikoli stránku, na které je hostován (například pokud někdo bez vašeho svolení zkopíroval materiál z vašeho webu na svůj web), přejděte do sekce Webovou stránku nevlastním.
Webovou stránku vlastním

Pokud se obsah nachází na webu, nad kterým máte kontrolu, případně je spravován účtem, nad kterým máte kontrolu (například vaše stránka ve službě Blogger), nebo jste ověřený vlastník webu ve službě Google Search Console, můžete obsah z výsledků Vyhledávání Google odstranit podle pokynů níže.

Pokud zdrojová stránka již neexistuje nebo na webu není přístupná

Jestliže se stránka, ze které informace pocházejí, již na internetu nevyskytuje nebo je nyní přístupná pouze po přihlášení, podejte žádost o odstranění adresy URL. (Musíte být přihlášeni k účtu Google.)

Před provedením tohoto kroku se ujistěte, že stránka již opravdu neexistuje. Můžete to zkontrolovat tak, že v Chromu otevřete anonymní okno a zkusíte stránku otevřít. Pokud stránka není dostupná, již neexistuje.

Pokud informace na webu stále existují

Je-li stránka, z níž informace pocházejí, na internetu stále přístupná, nevyžaduje přihlášení a není blokována ani direktivou noindex, postupujte takto:

 1. Dočasně informace skryjte z Vyhledávání Google vyplněním žádosti o odstranění adresy URL. Obsah bude skryt zhruba za den, ale pouze dočasně (zhruba po 90 dnech se ve výsledcích vyhledávání opět objeví). Chcete-li obsah z výsledků Vyhledávání Google odstranit trvale, je třeba podniknout další kroky popsané níže. Tyto kroky mohou provést pouze ověření vlastníci stránek ve službě Search Console. Doporučujeme v rámci žádosti odstranit stránku z výsledků vyhledávání i mezipaměti.
 2. Trvale odstraňte informace z výsledků Vyhledávání Google. Postup je následující:
  • Zablokujte k nim přístup podle popisu v sekci Odstranění informací z internetu.
   NEBO
  • Přidejte na stránku značku nebo záhlaví noindex. Důležité: Tuto metodu lze použít jen v případě, že stránka není blokována souborem robots.txt.
   NEBO
  • Odstraňte obrázek z výsledků vyhledávání pomocí souboru robots.txt. Pomocí tohoto souboru můžete zablokovat obrázek, nebo celou stránku, na které se nachází. Z výsledků vyhledávání však zmizí pouze dotyčný obrázek, nikoli celá stránka. Pokud použijete soubor robots.txt, stránka se ve výsledcích vyhledávání bude moci zobrazit (nikoli však obrázek). Chcete-li ve výsledcích vyhledávání zablokovat hostující stránku, je třeba použít některou z výše uvedených metod.
 3. [Volitelné] Odstraňte příslušné informace nebo k nim omezte přístup. Pokyny naleznete v sekci Odstranění informací z internetu. Pokud tak neučiníte, uživatelé, kteří mají odkaz, budou obsah moci nadále zobrazit. Tímto také zamezíte zobrazení informací ve vyhledávačích, které ignorují soubory robots.txt a značky noindex. Na obsah také nebude možné odkazovat z jiného webu.
Webovou stránku nevlastním

Proces odstranění se liší podle toho, zda jsou informace na stránce, kde je Google našel, stále viditelné:

Obsah již na zdrojové webové stránce není

Pokud již obsah není k dispozici, můžete o jeho odstranění z výsledků Vyhledávání Google požádat pomocí nástroje pro odstranění zastaralého obsahu:

 1. Tato žádost lze použít pouze pro stránky/obrázky, které již byly aktualizovány nebo odstraněny z webu.
 2. V žádosti uveďte správnou adresu URL. Pokud uvedete nesprávnou adresu, výsledek nebude odstraněn.
 3. Pro každou adresu URL uvedenou ve výsledcích vyhledávání Google na webu a ve výsledcích vyhledávání obrázků, zadejte samostatnou žádost.

Připomínáme, že Google nad internetem nemá kontrolu. Pouze vám pomáháme vyhledávat na něm obsah. Pokud se vám něco nelíbí na webu třetí strany, není v našich silách přinutit jeho vlastníka, aby obsah odstranil. Obsah můžeme odstranit pouze z výsledků Vyhledávání Google (jsou-li splněna kritéria). Je nám líto.

Pokud jste přesvědčeni, že jste se setkali s porušením právních předpisů nebo zásad společnosti Google, prostudujte si sekci Další informace níže.

Obsah na zdrojové webové stránce stále je

 1. Kontaktujte vlastníka webu a požádejte ho o odstranění stránky. Nezapomeňte požádat o odstranění všech kopií příslušných informací na všech stránkách a také případných obrázků.
 2. Pokud vlastníka webu nemůžete kontaktovat nebo informace nechce odstranit:
 3. Po odstranění zdrojového obsahu odstraňte informace z výsledků vyhledávání na Googlu pomocí nástroje pro odstranění zastaralého obsahu. Musíte požádat o odstranění adresy URL každé stránky nebo obrázku, který se ve výsledcích Vyhledávání Google zobrazuje.

Připomínáme, že Google nad internetem nemá kontrolu. Pouze vám pomáháme vyhledávat na něm obsah. Pokud se vám něco nelíbí na webu třetí strany, není v našich silách přinutit jeho vlastníka, aby obsah odstranil. Obsah můžeme odstranit pouze z výsledků Vyhledávání Google (jsou-li splněna kritéria). Je nám líto.

Pokud jste přesvědčeni, že jste se setkali s porušením právních předpisů nebo zásad společnosti Google, prostudujte si sekci Další informace níže.

Odstranění informací z internetu

Pokud chcete informace odstranit z celého webu (ne jen z Googlu), bude nutné odstranit nebo zablokovat příslušnou stránku.

Pokud informace odstraníte pouze z Googlu, ale neodstraníte ani nezablokujete zdrojovou stránku, bude ji moci navštívit každý, kdo má odkaz. Uživatelé mohou mít odkaz na vaše neveřejné stránky, pokud je navštívili dříve, pokud jim někdo odkaz zaslal nebo pokud na ně odkazují jiné stránky.

Pokud stránku vlastníte

Pokud stránku nevlastníte

Připomínáme, že Google nad internetem nemá kontrolu. Pouze vám pomáháme vyhledávat na něm obsah. Pokud se vám něco nelíbí na webu třetí strany, není v našich silách přinutit jeho vlastníka, aby obsah odstranil. Obsah můžeme odstranit pouze z výsledků Vyhledávání Google (jsou-li splněna kritéria). Je nám líto.

Pokud jste přesvědčeni, že jste se setkali s porušením právních předpisů nebo zásad společnosti Google, prostudujte si sekci Další informace níže.

Další informace

Ve Vyhledávání Google jsem narazil(a) na obsah, který je mi proti mysli. Můžete jej odstranit?

Internet je plný různého obsahu a lze očekávat, že ne všechno se vám bude líbit. Cílem Googlu je poznat, které informace na internetu jsou relevantní pro dotazy uživatelů, nikoli posuzovat, zda jsou příslušné materiály nějakým způsobem závadné.

Pokud jste však přesvědčeni, že jste narazili na něco opravdu problematického, máte následující možnosti:

Jak mohu odstranit nebo změnit údaje v Diagramu znalostí ve výsledcích vyhledávání?

Přečte si, jak aktualizovat informační panel Google. Připomínáme, že údaje v Diagramu znalostí pocházejí z více zdrojů.  Informace o právních žádostech naleznete zde.

Jak mohu odstranit video nebo příspěvek ze služeb Google, jako jsou YouTube, Google+, Blogger a další?

Pokyny naleznete v sekci Odstranění informací z internetu.

Proč nemohu vlastní soubor zablokovat souborem robots.txt?

Pokud na svém webu používáte soubor robots.txt, sdělujete tak Googlu, aby stránku neprocházel. Pokud však na jiném webu nalezneme odkaz na vaši stránku s popisným textem, může se stát, že výsledek vyhledávání vygenerujeme z těchto informací. Pokud jste na stránku přidali značku noindex, Google ji neuvidí. Aby ji viděl, musí totiž stránku nejdříve projít (načíst), což ale v případě zablokování souborem robots.txt neprovede. Aby tedy značka nebo záhlaví noindex byly brány v potaz, měli byste Google stránku nechat procházet. Může to znít zvláštně, ale aby stránka skutečně byla vyloučena z výsledků vyhledávání, je třeba, aby se ji Google pokusil načíst a neuspěl (z důvodu ochrany heslem) nebo aby zaznamenal značku noindex.

Výše uvedené neplatí pro obrázky. Blokování obrázků ve výsledcích vyhledávání pomocí souboru robots.txt je správný postup.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?