Đoạn trích nổi bật trong kết quả tìm kiếm

Đoạn trích nổi bật là các ô đặc biệt mà trong đó định dạng của các danh sách thông thường được đảo ngược để hiển thị đoạn trích mô tả đầu tiên. Đọc thêm về cách thức hoạt động của Đoạn trích nổi bật của GoogleĐoạn trích nổi bật và cách Google tạo đoạn trích này.

Cách chọn không sử dụng đoạn trích nổi bật

Bạn có thể chọn không sử dụng đoạn trích nổi bật bằng cách ngăn không cho đoạn trích nổi bật xuất hiện trên trang của mình thông qua thẻ <meta name="googlebot" content="nosnippet"> trên trang. Thẻ này sẽ xóa mọi đoạn trích trên trang của bạn, bao gồm cả các đoạn trích trong kết quả tìm kiếm thông thường.

Làm cách nào để tôi đánh dấu trang của mình là đoạn trích nổi bật?

Bạn không thể làm điều đó. Các hệ thống của Google sẽ xác định xem một trang có thể dùng để tạo đoạn trích nổi bật hữu ích cho yêu cầu tìm kiếm của người dùng hay không. Nếu có thì Google sẽ sử dụng trang đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?