Đoạn trích nổi bật và trang web của bạn

Đoạn trích nổi bật là các ô đặc biệt mà trong đó định dạng của các danh sách thông thường được đảo ngược để hiển thị đoạn trích mô tả ở vị trí đầu tiên. Đọc thêm về cách hoạt động của Đoạn trích nổi bật của Google.

Cách chọn không sử dụng đoạn trích nổi bật

Chặn cả đoạn trích nổi bật và đoạn trích thông thường trong kết quả tìm kiếm

  • Thẻ nosnippet (ngăn tạo đoạn trích) sẽ chặn tất cả các đoạn trích (cả đoạn trích nổi bật và đoạn trích thông thường) đối với trang được gắn thẻ.
  • Văn bản được đánh dấu bằng thẻ data-nosnippet (ngăn tạo đoạn trích từ dữ liệu) sẽ không xuất hiện trong đoạn trích nổi bật (và cả đoạn trích thông thường).
  • Nếu có cả thẻ nosnippetdata-nosnippet trên một trang, thì hệ thống sẽ ưu tiên thẻnosnippet và không hiển thị đoạn trích cho trang này.

Chỉ chặn đoạn trích nổi bật

Nếu bạn muốn giữ lại đoạn trích trong kết quả tìm kiếm ở định dạng thông thường nhưng lại muốn chặn đoạn trích nổi bật, bạn nên thử đặt thẻ max-snippet (độ dài tối đa của đoạn trích) thành độ dài ngắn hơn. Đoạn trích nổi bật sẽ chỉ xuất hiện nếu lượng văn bản có thể hiển thị là đủ để tạo một đoạn trích nổi bật hữu ích.

Hãy tiếp tục giảm giá trị này nếu các trang của bạn tiếp tục hiển thị dưới dạng đoạn trích nổi bật. Nói chung, giá trị của tùy chọn cài đặt thẻ max-snippet của bạn càng thấp thì trang càng ít có khả năng hiển thị dưới dạng đoạn trích nổi bật.

Google không đặt ra yêu cầu cụ thể về độ dài tối thiểu để trang hiển thị dưới dạng đoạn trích nổi bật. Điều này là do độ dài tối thiểu thay đổi dựa trên một số yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố sau: thông tin trong đoạn trích, ngôn ngữ và nền tảng (thiết bị di động, ứng dụng hoặc máy tính).

Xin lưu ý rằng việc đặt tùy chọn cài đặt max-snippet thành một giá trị thấp không đảm bảo rằng đoạn trích nổi bật sẽ không hiển thị cho trang của bạn. Nếu bạn cần một giải pháp chắc chắn, hãy sử dụng thẻ nosnippet.

Làm cách nào để tôi đánh dấu trang của mình là đoạn trích nổi bật?

Bạn không thể làm điều đó. Các hệ thống của Google sẽ xác định xem một trang có thể dùng để tạo đoạn trích nổi bật hữu ích cho yêu cầu tìm kiếm của người dùng hay không. Nếu có thì Google sẽ sử dụng trang đó.

Điều gì xảy ra khi người dùng nhấp vào một đoạn trích nổi bật?

Khi nhấp vào một đoạn trích nổi bật, người dùng sẽ được đưa thẳng đến văn bản dùng để tạo đoạn trích nổi bật trên trang web nguồn. Quy trình này diễn ra hoàn toàn tự động. Quản trị viên trang web không cần đánh dấu nội dung gì để kích hoạt quy trình này. Nếu một trình duyệt không hỗ trợ công nghệ cơ bản cần thiết, hoặc nếu hệ thống của chúng tôi không thể xác định một cách chắc chắn rằng nên đưa người dùng đến vị trí nào trong một trang khi họ nhấp chuột, thì thao tác nhấp vào một đoạn trích nổi bật sẽ đưa người dùng đến vị trí đầu tiên trên trang web nguồn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?