Utvalda utdrag på din webbplats

Utvalda utdrag är särskilda rutor där sökresultatens vanliga format har kastats om, så att det beskrivande utdraget visas överst. Läs mer om hur Googles utvalda utdrag fungerar.

Hur väljer jag bort utvalda utdrag?

Blockera både utvalda och vanliga sökutdrag

  • Taggen nosnippetblockerar alla utdrag (utvalda utdrag och vanliga utdrag) för den taggade sidan.
  • Text som markeras med taggen data-nosnippet visas inte i utvalda utdrag (eller vanliga).
  • Om både nosnippet och data-nosnippet finns på en sida prioriteras nosnippet,och utdrag visas inte för den sidan.

Blockera endast utvalda utdrag

De som vill behålla utdrag som sökresultat i vanligt format men inte visas i utvalda utdrag kan experimentera med att ställa in taggen max-snippet på lägre längder. Utvalda utdrag visas bara om tillräckligt med text kan visas för att generera ett användbart utvalt utdrag.

Fortsätt att sänka värdet om sidor fortsätter att visas för utvalda utdrag. En tumregel är att ju kortare inställning för taggen max-snippet du har, desto mindre sannolikt är det att sidan visas som utvalt utdrag.

Google anger ingen exakt minimilängd som krävs för att visas som ett utvalt utdrag. Det beror på att minimilängden varierar beroende på ett antal faktorer, till exempel informationen i utdraget, språket och plattformen (mobil enhet, app eller dator).

Observera att ett lågt värde för max-snippet inte garanterar att utvalda utdrag slutar visas för sidan. Om du vill ha en definitiv lösning använder du taggen nosnippet.

Hur markerar jag min sida som ett utvalt utdrag?

Det går inte. Googles system avgör utifrån användarens sökfråga om en sida vore lämplig för ett utvalt utdrag och placerar den i så fall högre.

Vad händer när en användare klickar på ett utvalt utdrag?

När användaren klickar på ett utvalt utdrag öppnas texten i det utvalda utdraget på källsidan direkt för användaren. Detta sker automatiskt. Ingen uppmärkning av den webbansvariga behövs för att aktivera funktionen. Om det inte finns stöd för den underliggande tekniken i webbläsaren, eller om systemen inte kan avgöra den exakta stället på sidan att dirigera användaren till, hamnar användaren högst upp på källsidan när han eller hon klickar på det utvalda utdraget.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?