Vybrané úryvky ve Vyhledávání

Když uživatel ve Vyhledávání Google zadá otázku, můžeme výsledek vyhledávání zobrazit ve speciálním bloku vybraného úryvku v horní části stránky s výsledky vyhledávání. Blok vybraného úryvku zahrnuje stručnou odpověď extrahovanou z webové stránky, odkaz na stránku, její název a adresu URL. Vybraný úryvek může na stránce vypadat například takto:

Featured snippet in search results

Odkud tato stručná odpověď pochází?

Odpověď je úryvek extrahovaný algoritmem z obsahu, který návštěvník vidí na vaší webové stránce. Vybraný úryvek se liší tím, že je vylepšen tak, aby na stránce s výsledky vyhledávání upoutal pozornost uživatele. Když zjistíme, že je vyhledávací dotaz ve skutečnosti otázka, algoritmicky identifikujeme stránky, které na ni obsahují odpověď, a nejlepší z nich ve výsledcích vyhledávání zobrazíme jako vybraný úryvek.

Stejně jako všechny výsledky vyhledávání, i vybrané úryvky reflektují pohled nebo názor webů, ze kterých jsou extrahovány, nikoliv pohled či názor společnosti Google. Naši schopnost rozpoznat nejužitečnější úryvek neustále vylepšujeme. Výsledky se proto průběžně mohou měnit. Ke každému vybranému úryvku nám můžete odeslat zpětnou vazbu kliknutím na odkaz Zpětná vazba v dolní části okna.

Odhlášení z funkce vybraných úryvků

Z vybraných úryvků se můžete odhlásit tím, že přidáním značky <meta name="googlebot" content="nosnippet"> na stránku zabráníte vytváření úryvků ze stránky. Budou tak odebrány všechny úryvky na stránce, včetně úryvků v běžných výsledcích vyhledávání.

Jak svou stránku označím jako vybraný úryvek?

Nijak, není to možné. Google algoritmicky zjistí, že stránka obsahuje pravděpodobnou odpověď na otázku uživatele, a zobrazí výsledek jako vybraný úryvek.

Je tato funkce součástí Diagramu znalostí?

Ne, jedná se o běžný výsledek vyhledávání zvýrazněný speciálním rozvržením.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?