Liên kết ứng dụng Android của bạn với một trang web

Bạn có thể liên kết ứng dụng Android của mình trên Cửa hàng Google Play với một sản phẩm trang web trong Search Console. Nếu một ứng dụng liên kết với một trang web, Google sẽ tự động tìm cách lập chỉ mục và thu thập dữ liệu của ứng dụng bằng cách dự đoán cấu trúc ứng dụng từ cấu trúc trang web, qua đó, thứ hạng của trang web này có thể sẽ tăng trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Liên kết ứng dụng của bạn

 

Thông tin chi tiết khác về việc liên kết

Việc liên kết giữa một ứng dụng và trang web (được gọi là đơn vị liên kết trong Google Play) xác minh với Google rằng có mối quan hệ giữa ứng dụng và trang web. Việc liên kết có vài lợi ích:

  • Ứng dụng được liên kết được ánh xạ URL HTTP miễn phí. Nếu bạn liên kết ứng dụng của mình với một trang web, Google sẽ tìm cách lập chỉ mục ứng dụng của bạn tự động, dựa trên cấu trúc của trang web được liên kết, nếu ứng dụng hỗ trợ cơ chế HTTP.
  • Ngay cả khi ứng dụng không ánh xạ rõ ràng trang ứng dụng đến trang web, kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động cho một trang web có ứng dụng liên kết có thể liên kết đến chế độ xem mặc định cho ứng dụng đó.

Chọn không nhận các lợi ích này

Bạn có thể chọn không nhận các lợi ích này cho ứng dụng mà vẫn liên kết ứng dụng đó với một trang web bằng cách sử dụng tệp noindex.xml trong ứng dụng của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?