Kategorizace parametrů pomocí nástroje Parametry adres URL

Pomocí nástroje Parametry adres URL můžete Google informovat o účelu parametrů, které na svém webu používáte. Pokud jste například vlastník globálního internetového obchodu, můžete Googlu sdělit, že parametr country používáte k rozlišení stránek určených zákazníkům v různých zemích. Následně můžete nastavit, jak má Google procházet adresy URL, které tyto parametry obsahují. Toto nastavení může Google přimět k procházení preferované verze adresy URL nebo mu jednoduše zabránit v procházení duplicitního obsahu na vašem webu.

Pokud si nejste jisti, jak parametry fungují, hodnoty v tomto přehledu neměňte. Vyloučíte-li adresy URL nesprávně, může z vyhledávání mnoho stránek zmizet.

 

Otevřít nástroj Parametry adres URL

 

Sdělení Googlu, jak má pracovat s parametrem adresy URL

 1. Vedle parametru, který chcete pro Google definovat, klikněte na tlačítko Upravit. Pokud parametr není uveden, můžete vytvořit nový kliknutím na Přidat parametr. Upozorňujeme, že tento nástroj rozlišuje velká a malá písmena. Parametr je proto potřeba zadat přesně tak, jak je uveden v adrese URL.
 2. Výběrem možnosti Ano nebo Ne v dialogovém okně nastavte parametr jako aktivní nebo pasivní:
  • Pasivní parametr: Vyberte Ne.
  • Aktivní parametr: Vyberte Ano a poté výběrem jedné z možností uveďte, jak má Google adresy URL s tímto parametrem procházet. Jednotlivé možnosti jsou popsány v tabulce níže.
   • Nechat rozhodnutí na prohledávači Googlebot: Toto nastavení je dobrá univerzální možnost. Tuto možnost vyberte v případě, že si chováním parametru nejste jisti nebo že se parametr v různých částech webu chová různě. Googlebot provede analýzu vašeho webu a určí nejlepší způsob, jak s parametrem naložit.
   • Každou adresu URL: Tímto nastavením Googlu sdělíte, že adresy URL s jedinečnými hodnotami konkrétního parametru nemají duplicitní obsah. Než pro parametr vyberete tuto možnost, nejdříve se ujistěte, že tento parametr opravdu ovlivňuje nebo mění obsah stránky. Jinak by Googlebot na vašem webu mohl zbytečně procházet duplicitní obsah. Google hodnotu tohoto parametru použije k porovnání adres URL a rozhodnutí, zda jsou jedinečné. Pokud tento typ nastavení například implementujete pro adresy URL s parametrem productid, bude Google adresu URL http://www.example.com/saty/nove.htm?productid=1202938 považovat za zcela jinou než http://www.example.com/saty/nove.htm?productid=5853729. Každá z těchto adres URL totiž obsahuje jinou hodnotu parametru productid.
   • Pouze adresy URL se zadanou hodnotou: Pomocí tohoto nastavení Googlu můžete sdělit, že má procházet pouze adresy URL, ve kterých je parametr nastaven na zadanou hodnotu. Google prochází pouze adresy URL, ve kterých hodnota tohoto parametru odpovídá této zadané hodnotě. Adresy URL, v nichž je hodnota daného parametru jiná, prohledávač neprojde. Tato možnost je velmi užitečná zejména v případě, že web tento parametr používá ke změně pořadí zobrazení jinak identického obsahu. Stránka http://www.example.com/saty/nove.htm?sort=price_high má například stejný obsah jako stránka http://www.example.com/saty/nove.htm?sort=price_low. Pomocí tohoto nastavení byste Googlebotu mohli sdělit, že má procházet pouze adresy URL s parametrem sort=price_low a zabránit tak procházení duplicitního obsahu.
   • Žádné adresy URL: Pomocí této možnosti můžete Googlu sdělit, že nemá procházet žádné adresy URL s konkrétním parametrem. Google nebude procházet žádné adresy URL, které obsahují zadaný parametr. Můžete Googlebotu například sdělit, že nemá procházet adresy URL s parametry jako pricefrom (cena od) a priceto (cena do) (například http://www.examples.com/search?category=obuv&brand=nike&color=cervena&size=5&pricefrom=10&priceto=1000) a předejít tím zbytečnému procházení obsahu, který je již k dispozici na adrese http://www.examples.com/search?category=obuv&brand=nike&color=cervena&size=5.

Aktivní a pasivní parametry

Nástroj Parametry adres URL rozděluje parametry na aktivní a pasivní.

Aktivní parametry

Aktivní parametry mohou měnit obsah stránky. Patří mezi ně například parametry brand (značka), gender (pohlaví), country (země) a sortorder (řazení). Několik běžných typů transformací, které aktivní parametry způsobují:

 • Řazení (například sort=price_ascending): změní pořadí, v němž se obsah zobrazuje, v tomto případě vzestupně podle ceny.
 • Zúžení (například t-shirt_size=XS): filtruje obsah stránky, který je v tomto případě omezen na trička velikosti XS.
 • Bližší určení (například store=women): určuje obsahovou sadu, která se na stránce zobrazí, v tomto případě zboží pro ženy.
 • Překlad (například lang=fr): zobrazí přeloženou verzi obsahu, který je v tomto případě přeložen do francouzštiny.
 • Stránkování (například page=2): zobrazí konkrétní stránku v delším seznamu nebo článku, v tomto případě stránku číslo 2. (Obsah rozdělený na stránky můžete označit také přímo.)

Pasivní parametry

Pasivní parametry adresy URL nemají na způsob zobrazení obsahu žádný vliv. Obvykle slouží ke sledování návštěvnosti a odkazů, ale samotný obsah stránky neovlivňují. Například všechny níže uvedené adresy URL směřují k jednomu a témuž obsahu:

 • http://www.example.com/produkty/zeny/saty?sessionid=12345
 • http://www.example.com/produkty/zeny/saty?sessionid=34567
 • http://www.example.com/produkty/zeny/saty?sessionid=34567&source=google.com

Mezi pasivní parametry patří například sessionid (id relace) nebo affiliateid (id affiliate partnera).

Výběr kanonické adresy URL

Pokud je na vašem webu publikován obsah, k němuž se lze dostat pomocí více adres URL, můžete zadáním kanonické (preferované) verze adresy URL určit reprezentativní adresu URL, kterou chcete zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Můžete to provést pomocí nástroje Parametry adres URL nebo do zdrojového kódu preferované adresy URL přidat prvek rel="canonical".

Abyste prvek rel="canonical" mohli použít, musíte umět upravovat zdrojový kód svých webových stránek. Přečtěte si další informace o používání kanonických adres URL.

DALŠÍ: SPRÁVA ADRES URL S NĚKOLIKA PARAMETRY

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?