Parametreleştirilmiş yinelenen içeriğin taranmasını engelleme

URL Parametreleri aracı ne zaman ve nasıl kullanılır?

URL parametreleri ve yinelenen içerik

Siteniz önemsiz sayfa varyasyonları için URL parametreleri kullanıyorsa (örneğin, renk=kirmizi ile renk=yesil) veya temelde aynı içeriği farklı URL'ler kullanarak gösterebilen parametreler (örneğin, example.com/tisort?stil=polo,uzun-kollu ve example.com/tisort?stil=polo&stil=uzun-kollu) kullanıyorsa Google, sitenizde verimli bir tarama yapmıyor olabilir.

Temelde yinelenen içeriğe yol açan, yalnızca farklı parametrelerle ayırt edilen URL'lere ait bir örneği burada bulabilirsiniz:

URL Açıklama
https://example.com/urunler/kadin/elbiseler/yesil.html Statik, parametreleştirilmemiş sayfa
https://example.com/urunler/kadin?kategori=elbiseler&renk=yesil URL, aynı içeriği parametreleştirilmemiş sayfa olarak sunmak için kategori ve renk parametrelerini kullanır.
https://example.com/urunler/kadin/elbiseler/yesil.html?limit=20&sessionid=123 URL, sonuçların sayısını sınırlayan parametreler ve kullanıcının aynı içeriği göstermesi için bir oturum kimliği içerir.

Sitenizde bu tür URL parametrelerinden çok sayıda varsa yinelenen URL'lerin taranmasını azaltmak için URL Parametreleri aracından yararlanabilirsiniz.

Önemli: Siteniz, parametre kullanmadan farklı URL'lere yinelenen içerik sağlıyorsa bu sayfada açıklandığı gibi taramayı engellemek yerine bir standart sayfa tanımlamanız gerekir.

Belirli parametreleri içeren URL'lerin taranmasını engelleme

Yinelenen sayfaların taranmasını önlemek için Google'ın belirli parametreleri veya belirli değerlere sahip parametreleri içeren URL'leri taramasını önleyebilirsiniz.

Gereksinimler

URL Parametreleri aracını yalnızca siteniz aşağıdaki gereksinimlerin TÜMÜNÜ karşılıyorsa kullanmalısınız.

 • Sitenizde 1.000'den fazla sayfa vardır VE
 • Günlüklerinizde, önemli sayıda yinelenen sayfanın Googlebot tarafından dizine eklendiğini ve yinelenen tüm sayfalarda yalnızca URL parametrelerinin değiştiğini (örneğin: example.com?urun=yesil_elbise ve example.com?tur=elbise&renk=yesil) görürsünüz.
Yanlış kullanım uyarısı
 
URL Parametreleri aracını yalnızca siteniz yukarıdaki gereksinimleri karşılıyorsa ve deneyimli bir SEO'ysanız kullanmalısınız. URL Parametreleri aracının yanlış kullanılması, Google’ın herhangi bir uyarıda bulunmadan veya yoksayılan sayfalarla ilgili raporlama yapmadan sitenizdeki önemli sayfaları yoksaymasına neden olabilir. Bunun kulağa pek hoş gelmemesi birçok kişinin aracı yanlış kullanmasından ya da gereksiz yere kullanmasından kaynaklanmaktadır. Bu aracı doğru şekilde kullanıp kullanmadığınızdan emin değilseniz bu aracı kullanmamanız daha iyi olacaktır.

Kullanım

Belirli parametrelerle, Google'ın sitenizi tararken nasıl davranması gerektiğini belirtebilirsiniz. Parametre davranışı mülkün tamamı için geçerlidir; belirli bir parametreye yönelik tarama davranışını, sitenizin belirli bir URL'si veya dalı ile sınırlayamazsınız.

URL Parametreleri aracını kullanmak için:

 1. Sitenizin daha önce listelenen gereksinimleri karşıladığını doğrulayın.
 2. URL Parametreleri aracını açın.
 3. Mevcut bir parametreyi düzenleyin veya yeni bir parametre oluşturmak için Parametre ekle'yi tıklayın. Bu aracın büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın. Bu nedenle parametrenizi tam olarak URL'nizde göründüğü gibi yazın.
 4. URL parametrenizin sayfanın içeriğini etkileyip etkilemediğini belirtin:
  • Hayır: Sayfa içeriğini etkilemez: Parametreniz sayfa içeriğinin nasıl sunulduğunu etkilemez. Bu tür parametreler ziyaretlerin ve yönlendirenlerin takibinde kullanılabilir, ancak sayfanın güncel içeriğini hiçbir şekilde etkilemez. Örneğin, sessionID veya userName. Google, yalnızca bu parametre değerinin farklı olduğu çok sayıda URL bulursa bunlardan birini tarar. Google bu tür parametreleri tespit etmeye çalışır, ancak günlükleriniz bu statik parametreyi doğru bir şekilde tanımlamadığımızı gösterirse bunu burada belirtebilirsiniz.
  • Evet: Sayfa içeriğini değiştirir, yeniden sıralar veya daraltır: Parametreniz sayfa içeriğini değiştirebilir. markacinsiyet, ulke veya siralama parametreleri örnek olarak gösterilebilir. Parametrenin amacını seçin:
   • Sıralar (örneğin, sirala=fiyat_artan): İçeriğin sunulduğu sıralamayı değiştirir.
   • Daraltır (örneğin, tisort_beden=XS): Sayfadaki içeriğe filtre uygular.
   • Belirtir (örneğin, magaza=kadin): Sayfada görüntülenen genel içerik sınıfını belirtir. Bu, tam olarak bir öğeyi belirtiyorsa ve bu içeriğe ulaşmanın tek yolu buysa davranış için "Her URL"yi seçmeniz gerekir.
   • Çevirir (örneğin, dil=tr): İçeriğin çevrilmiş halini görüntüler. Farklı dilleri göstermek için bir parametre kullanıyorsanız büyük olasılıkla bu araçla içeriği engellemek yerine sayfanızın dil çeşitlerini belirtmek için hreflang etiketini kullanarak Google'ın çevrilmiş sürümlerini taramasını istersiniz.
   • Sayfalara ayırır (örneğin, sayfa=2): Uzun bir listenin veya makalenin belirli bir sayfasını görüntüler.
     
   • Googlebot bu parametreye sahip hangi URL'leri taramalı? Google'ın bu parametreyi içeren URL'lerle karşılaştığında göstereceği davranışı belirtmek için bir seçenek belirleyin:
    • Googlebot belirlesin: Bu, bilinen parametreler için varsayılan ayardır. Herhangi bir parametrenin çalışma biçiminden emin değilseniz veya parametrenin çalışma biçimi sitenin farklı bölümlerinde değişiyorsa bunu seçin. Googlebot bu parametreyi en iyi nasıl işleyeceğini belirlemek üzere sitenizi inceleyebilir.
    • Her URL: Google'a bu parametreye sahip URL'leri hiçbir zaman engellememesini bildirir. Bu parametrenin benzersiz değerlerine sahip URL'ler, yinelenen içerik barındırmamaktadır. Örneğin, productid parametresini içeren URL'ler için bu ayar türünü uyguladıktan sonra, Google otomatik olarak http://www.example.com/elbiseler/real.htm?productid=1202938 URL'sinin http://www.example.com/elbiseler/real.htm?productid=5853729 URL'sinden tamamen farklı olduğunu kabul eder, çünkü her iki URL farklı birer productid parametresi değerine sahiptir.
    • Sadece belirli bir değere sahip URL'ler: Google'a yalnızca URL parametrenizin belirli bir değere ayarlandığı URL'leri taramasını bildirir. Farklı parametre değeri olan URL'ler taranmaz. Bu seçenek özellikle, sitenizde birbirinin aynı içeriklerin görüntülenmemesi için sıralamayı değiştirmek üzere parametre değeri kullanıldığında çok yararlı bir özelliktir. Örneğin, http://www.example.com/elbiseler/real.htm?sirala=fiyat_yuksek URL'si, http://www.example.com/elbiseler/real.htm?sirala=fiyat_dusuk ile aynı içeriğe sahiptir. Bu ayarı, yinelenen içeriklerin taranmasını önlemek üzere Googlebot'a sadece sirala=fiyat_dusuk olarak belirlenmiş URL'leri taramasını belirtmek üzere kullanabilirsiniz.
    • Hiçbir URL: Google'a belli bir parametreye sahip URL'lerin hiçbirini taramamasını bildirir. Google girmiş olduğunuz parametreye sahip URL'leri taramayacaktır. Örneğin, http://www.examples.com/search?kategori=ayakkabi&marka=nike&renk=kirmizi&numara=5'de zaten mevcut yinelenen içeriklerin gereksiz yere taranmasını önlemek üzere Google'a endusuk ve enyuksek gibi parametrelere sahip URL'leri (http://www.examples.com/search?kategori=ayakkabi&marka=nike&renk=kirmizi&numara=5&endusuk=10&enyuksek=1000 gibi) taramamasını belirtebilirsiniz.
 5. Siteniz bir URL'de birden çok parametre kullanıyorsa birden fazla parametresi olan URL'leri yönetme konusuna bakın.
 6. Kurallarınızın başka mülkler tarafından devralınabileceğini unutmayın (Parametre kurallarının devralınması bölümüne bakın).

Parametre kurallarının devralınması

http ve https için ayrı mülkleriniz ya da ayrı üst ve alt mülkleriniz (örneğin, example.com ve example.com/tr/ veya example.com ve m.example.com) varsa, parametre ayarlarınız aşağıdaki kurallara göre mülkler tarafından devralınabilir:

 • http/https: http veya https mülklerinizden yalnızca birinin kuralları varsa bu kurallar her ikisine de uygulanır. Hem http hem de https mülklerinizin kendi kuralları varsa yalnızca kendi kuralları uygulanır.
 • Üst/alt: Bir üst mülkün (example.com) parametre kuralları varsa, parametre kuralı olmayan alt mülkler (example.com/tr/) bu kuralları devralır; parametre kuralı olan alt mülkler ise yalnızca kendi kurallarını kullanır. Alt alan adlarının (m.example.com), üst alan adlarının (example.com) alt mülkü olarak sayıldığını unutmayın.

Birden fazla parametresi olan URL'leri yönetme

Tek bir URL birden fazla parametre içerebilir; bunların her biri için tarama ayarlarını ayrı olarak belirtebilirsiniz. Tek bir URL birden fazla yönetilen parametre içeriyorsa Google, URL’nin taranıp taranmayacağına karar verirken aşağıdaki kurala uyar:

Daha fazla kısıtlayıcı parametresi ayarları daha az kısıtlayıcı parametre ayarlarını geçersiz kılar.

Örnek olarak, aşağıda üç URL parametresi ve bunların ilgili Google tarama ayarları verilmiştir:

Parametre Parametre tarama ayarları
alisveris-kategori Bu parametreyi içeren tüm URL'leri tara.
siralama-olcutu Sadece değeri = uretim-yili olan URL'leri tara.
siralama-olcutu Sadece değeri = artan olan URL'leri tara.

 

Örnek 1

http://www.example.com?alisveris-kategori=ayakkabi&siralama=numara&siralama-olcutu=artan.

URL geçerli bir siralama-olcutu değeri (artan) içermesine rağmen siralama parametresi uretim-yili olarak ayarlanmadığı için Google bu URL'yi taramaz.

2. Örnek

http://www.example.com?alisveris-kategori=DVD-filmler&siralama=uretim-yili&siralama-olcutu=artan.

siralama ve siralama-olcutu değerleri izin verilen ayarlarla eşleştiğinden Google bu URL'yi tarayabilir.

3. Örnek

http://www.example.com/ayakkabi/33453

http://www.example.com?ulke=tr

İşaretlenmiş parametreleri olmadığı için Google her iki URL'yi de tarayabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?