บล็อกการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่ซ้ำกันซึ่งทำเป็นพารามิเตอร์

ควรใช้เครื่องมือพารามิเตอร์ของ URL เมื่อใดและอย่างไร

พารามิเตอร์ของ URL และเนื้อหาที่ซ้ำกัน

การที่เว็บไซต์ใช้พารามิเตอร์ของ URL กับตัวแปรของหน้าเว็บที่ไม่ต่างกันมากนัก (เช่น color=red กับ color=green) หรือเว็บไซต์ใช้พารามิเตอร์ที่แสดงเนื้อหาเดียวกันได้โดยใช้ URL ที่ต่างกัน (เช่น example.com/shirts?style=polo,long-sleeve และ example.com/shirts?style=polo&style=long-sleeve) อาจทำให้ Google รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ได้ไม่ถูกต้อง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง URL ที่ทำให้เกิดเนื้อหาที่ซ้ำกันซึ่งต่างกันที่พารามิเตอร์เท่านั้น

URL คำอธิบาย
https://example.com/products/women/dresses/green.html หน้าเว็บคงที่และไม่ได้ทำเป็นพารามิเตอร์
https://example.com/products/women?category=dresses&color=green URL ใช้พารามิเตอร์ category และ color เพื่อแสดงเนื้อหาเดียวกันกับหน้าเว็บที่ไม่ได้ทำเป็นพารามิเตอร์
https://example.com/products/women/dresses/green.html?limit=20&sessionid=123 URL มีพารามิเตอร์เพื่อจำกัดจำนวนผลการค้นหา และรหัสเซสชันสำหรับผู้ใช้เพื่อแสดงเนื้อหาเดียวกัน

หากคุณมีพารามิเตอร์ของ URL เช่นนี้จำนวนมากในเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือพารามิเตอร์ของ URL เพื่อลดการรวบรวมข้อมูล URL ที่ซ้ำกัน

สำคัญ: หากเว็บไซต์แสดงเนื้อหาที่ซ้ำกันใน URL อื่นโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ คุณควรกำหนดหน้า Canonical แทนที่จะบล็อกการรวบรวมข้อมูลตามที่อธิบายอยู่ในหน้านี้

บล็อกการรวบรวมข้อมูล URL ที่มีพารามิเตอร์บางรายการ

คุณป้องกันไม่ให้ Google รวบรวมข้อมูล URL ที่มีพารามิเตอร์บางรายการหรือพารามิเตอร์ที่มีบางค่าได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวบรวมข้อมูลหน้าที่ซ้ำกัน

ข้อกำหนด

คุณควรใช้เครื่องมือพารามิเตอร์ของ URL เฉพาะในกรณีที่เว็บไซต์มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดต่อไปนี้

 • มีหน้าเว็บมากกว่า 1,000 หน้า และ
 • ในบันทึก คุณจะเห็นว่า Googlebot จัดทำดัชนีหน้าที่ซ้ำกันจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างกันตรงที่พารามิเตอร์ของ URL เพียงเท่านั้น (เช่น example.com?product=green_dress และ example.com?type=dress&color=green)
คำเตือนการใช้งานไม่ถูกต้อง
 
คุณควรใช้เครื่องมือพารามิเตอร์ของ URL เฉพาะเมื่อเว็บไซต์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้างต้น และคุณมีประสบการณ์ในการทำ SEO การใช้เครื่องมือพารามิเตอร์ของ URL อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ Google ข้ามหน้าเว็บที่สำคัญในเว็บไซต์โดยไม่เตือนหรือรายงานเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ข้ามไป อาจฟังดูไม่ค่อยดี แต่ก็เป็นเพราะมีผู้ใช้จำนวนมากใช้เครื่องมือนี้ในทางที่ผิดหรือไม่จำเป็น หากคุณไม่แน่ใจว่ากำลังใช้เครื่องมือนี้อย่างถูกต้องหรือไม่ ก็ไม่ควรใช้จะดีกว่า

การใช้งาน

คุณกำหนดลักษณะที่ Google รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ที่มีพารามิเตอร์บางรายการได้ ลักษณะการทำงานของพารามิเตอร์มีผลกับทั้งพร็อพเพอร์ตี้ คุณจึงกำหนดลักษณะการรวบรวมข้อมูลพารามิเตอร์หนึ่งๆ ให้ใช้กับบาง URL หรือบางสาขาของเว็บไซต์ไม่ได้

วิธีใช้เครื่องมือพารามิเตอร์ของ URL

 1. ตรวจสอบว่าเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น
 2. เปิดเครื่องมือพารามิเตอร์ของ URL
 3. แก้ไขพารามิเตอร์ที่มีอยู่ หรือคลิกเพิ่มพารามิเตอร์เพื่อสร้างพารามิเตอร์ใหม่ โปรดทราบว่าเครื่องมือนี้พิจารณาตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ ดังนั้นต้องพิมพ์ชื่อพารามิเตอร์ให้ตรงตามที่ปรากฏใน URL
 4. ระบุว่าพารามิเตอร์ของ URL ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาของหน้าหรือไม่ ดังนี้
  • ไม่: ไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาของหน้า: พารามิเตอร์ของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะการแสดงเนื้อหาของหน้า พารามิเตอร์ประเภทนี้อาจใช้เพื่อติดตามการเข้าชมและการอ้างอิง แต่ไม่มีผลกับเนื้อหาจริงของหน้า เช่น sessionID หรือ userName หาก Google พบ URL จำนวนมากที่ต่างกันเพียงค่าพารามิเตอร์นี้ ก็จะรวบรวมข้อมูล 1 รายการเท่านั้น Google พยายามตรวจหาพารามิเตอร์ประเภทเหล่านี้ แต่หากบันทึกของคุณแจ้งว่าเราระบุพารามิเตอร์คงที่ไม่ถูกต้อง คุณระบุพารามิเตอร์นั้นได้ที่นี่
  • ใช่: เปลี่ยนแปลง จัดลำดับใหม่ หรือกรองเนื้อหาของหน้า:  พารามิเตอร์ของคุณเปลี่ยนเนื้อหาของหน้าได้ ตัวอย่าง ได้แก่ brandgender, country หรือ sortorder เลือกวัตถุประสงค์ของพารามิเตอร์ ดังนี้
   • จัดเรียง (เช่น sort=price_ascending): เปลี่ยนลำดับการแสดงเนื้อหา
   • กรอง (เช่น t-shirt_size=XS): กรองเนื้อหาในหน้าเว็บ
   • ระบุ (เช่น store=women): กำหนดคลาสทั่วไปของเนื้อหาที่แสดงในหน้าเว็บ หากพารามิเตอร์นี้ระบุรายการที่แน่นอนและนี่เป็นวิธีเดียวที่จะเข้าถึงเนื้อหานี้ ให้เลือกลักษณะการทำงานแบบ "ทุก URL"
   • แปล (เช่น lang=fr): แสดงเนื้อหาเวอร์ชันที่แปลแล้ว หากใช้พารามิเตอร์เพื่อแสดงภาษาต่างๆ คุณอาจต้องให้ Google รวบรวมข้อมูลเวอร์ชันแปลโดยใช้ hreflang เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน้าเว็บมีหลายภาษา มากกว่าจะไปบล็อกเนื้อหาด้วยเครื่องมือนี้
   • ใส่เลขหน้า (เช่น page=2): แสดงหน้าที่เจาะจงของรายการหรือบทความขนาดยาว
     
   • Googlebot ควรรวบรวมข้อมูล URL ใดที่มีพารามิเตอร์นี้ เลือกตัวเลือกเพื่อระบุพฤติกรรมของ Google เมื่อพบ URL ที่มีพารามิเตอร์นี้ ดังนี้
    • ให้ Googlebot ตัดสินใจ: การตั้งค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์ที่ระบบรู้จักอยู่แล้ว ให้เลือกหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของพารามิเตอร์หรือหากพฤติกรรมของพารามิเตอร์เปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นของเว็บไซต์ Googlebot วิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อกำหนดวิธีจัดการพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดได้
    • ทุก URL: บอก Google ไม่ให้บล็อก URL ที่มีพารามิเตอร์นี้ URL ที่มีค่าเฉพาะของพารามิเตอร์นี้ไม่มีเนื้อหาที่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณนำการตั้งค่าประเภทนี้มาใช้กับ URL ที่มีพารามิเตอร์ productid Google จะถือว่า URL http://www.example.com/dresses/real.htm?productid=1202938 แตกต่างโดยสิ้นเชิงจาก http://www.example.com/dresses/real.htm?productid=5853729 โดยอัตโนมัติเนื่องจากแต่ละ URL มีค่าพารามิเตอร์ productid ที่ไม่เหมือนกัน
    • เฉพาะ URL ที่มีค่า: บอกให้ Google รวบรวมข้อมูลเฉพาะ URL ที่พารามิเตอร์ของ URL ตั้งเป็นค่าที่ระบุ จะไม่มีการรวบรวมข้อมูล URL ที่มีค่าพารามิเตอร์อื่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเว็บไซต์ของคุณใช้ค่าพารามิเตอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับของการแสดงเนื้อหาที่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น http://www.example.com/dresses/real.htm?sort=price_high มีเนื้อหาเหมือนกับ http://www.example.com/dresses/real.htm?sort=price_low คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อบอก Googlebot ให้รวบรวมข้อมูลเฉพาะ URL ที่มี sort=price_low เพื่อหลีกเลี่ยงการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่ซ้ำ
    • ไม่มี URL: บอก Google ไม่ให้รวบรวมข้อมูล URL ที่มีพารามิเตอร์หนึ่งๆ Google จะไม่รวบรวมข้อมูล URL ที่มีพารามิเตอร์ที่คุณป้อน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบอก Google ว่าอย่ารวบรวมข้อมูลใน URL ที่มีพารามิเตอร์อย่างเช่น pricefrom และ priceto (เช่น http://www.examples.com/search?category=shoe&brand=nike&color=red&size=5&pricefrom=10&priceto=1000) เพื่อป้องกันการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่ซ้ำกันโดยไม่จำเป็นซึ่งพร้อมใช้งานอยู่แล้วจาก http://www.examples.com/search?category=shoe&brand=nike&color=red&size=5
 5. หากเว็บไซต์ใช้พารามิเตอร์หลายรายการใน URL เดียว โปรดดูการจัดการ URL ที่มีพารามิเตอร์หลายรายการ
 6. โปรดทราบว่ากฎของคุณอาจได้รับสืบทอดมาจากพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ (ดูการสืบทอดกฎพารามิเตอร์)

การสืบทอดกฎพารามิเตอร์

หากมีพร็อพเพอร์ตี้แยกต่างหากสำหรับ http และ https หรือพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุดและพร็อพเพอร์ตี้ย่อยแยกต่างหาก (เช่น example.com และ example.com/fr/ หรือ example.com และ m.example.com) การตั้งค่าพารามิเตอร์ของคุณอาจได้รับการสืบทอดระหว่างพร็อพเพอร์ตี้ ตามกฎต่อไปนี้

 • http/https: หากพร็อพเพอร์ตี้ http หรือ https เพียงรายการใดรายการหนึ่งมีกฎ จะมีการใช้กฎเหล่านั้นกับพร็อพเพอร์ตี้ทั้งสอง หากทั้งพร็อพเพอร์ตี้ http และ https มีกฎที่กำหนดของตนเอง แต่ละพร็อพเพอร์ตี้จะใช้กฎของตนเองเท่านั้น
 • ระดับบนสุด/ย่อย: หากพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด (example.com) มีกฎพารามิเตอร์ พร็อพเพอร์ตี้ย่อย (example.com/fr/) ที่ไม่มีกฎพารามิเตอร์จะสืบทอดกฎเหล่านั้น ส่วนพร็อพเพอร์ตี้ย่อยที่มีกฎพารามิเตอร์จะใช้กฎของตัวเองเท่านั้น โปรดทราบว่าโดเมนย่อย (m.example.com) นับเป็นโดเมนย่อยของโดเมนระดับบนสุด (example.com)

การจัดการ URL ที่มีพารามิเตอร์หลายรายการ

หนึ่ง URL มีพารามิเตอร์ได้หลายรายการ คุณระบุการตั้งค่าการรวบรวมข้อมูลสำหรับพารามิเตอร์แต่ละรายการแยกกันได้ หาก URL เดียวมีพารามิเตอร์ที่มีการจัดการหลายรายการ Google จะคำนึงถึงกฎต่อไปนี้เมื่อตัดสินใจว่าจะรวบรวมข้อมูล URL หรือไม่

การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จำกัดมากกว่าจะลบล้างการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จำกัดน้อยกว่า

ตัวอย่างเช่น ด้านล่างนี้คือพารามิเตอร์ของ URL 3 รายการและการตั้งค่าการรวบรวมข้อมูลของ Google ที่เกี่ยวข้อง

พารามิเตอร์ การตั้งค่าการรวบรวมข้อมูลพารามิเตอร์
shopping-category รวบรวมข้อมูล URL ทั้งหมดที่มีพารามิเตอร์นี้
sort-by รวบรวมข้อมูลเฉพาะ URL ที่มีค่า = production-year
sort-order รวบรวมข้อมูลเฉพาะ URL ที่มีค่า = asc

 

ตัวอย่างที่ 1

http://www.example.com?shopping-category=shoes&sort-by=size&sort-order=asc

Google จะไม่รวบรวมข้อมูล URL นี้เนื่องจากพารามิเตอร์ sort-by ไม่ได้ตั้งค่าเป็น production-year แม้ว่า URL จะมีค่า sort-order ถูกต้อง (asc)

ตัวอย่างที่ 2

http://www.example.com?shopping-category=DVD-movies&sort-by=production-year&sort-order=asc

Google รวบรวมข้อมูล URL นี้ได้เนื่องจากค่า sort-by และ sort-order ตรงกับการตั้งค่าที่อนุญาต

ตัวอย่างที่ 3

http://www.example.com/shoes/33453

http://www.example.com?country=fr

Google รวบรวมข้อมูล URL ทั้งสองได้เนื่องจากไม่มีพารามิเตอร์ที่มีการแจ้งว่าไม่เหมาะสม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร