Blockera genomsökning av duplicerat innehåll med parametrar

När och hur ska jag använda verktyget Webbadressparametrar

Webbadressparametrar och duplicerat innehåll

Om webbadressparametrar används för oviktiga sidvarianter (t.ex. color=red och color=green) på webbplatsen, eller om olika parametrar används för att visa i stort sett samma innehåll med olika webbadresser (t.ex. example.com/shirts?style=polo,long-sleeve och example.com/shirts?style=polo&style=long-sleeve), så kanske Google genomsöker webbplatsen på ett ineffektivt sätt.

Här är ett exempel på webbadresser som leder till i stort sett duplicerat innehåll som endast skiljs åt av olika parametrar:

Webbadress Beskrivning
https://example.com/products/women/dresses/green.html Statisk sida utan parametrar
https://example.com/products/women?category=dresses&color=green Webbadress med parametrarna category och color som visar samma innehåll som sidan utan parametrar.
https://example.com/products/women/dresses/green.html?limit=20&sessionid=123 Webbadressen innehåller parametrar för att begränsa antalet resultat och ett sessions-id för användaren så att samma innehåll visas.

Om du har många sådana webbadressparametrar på webbplatsen kan du minska genomsökningen av duplicerade webbadresser med hjälp av verktyget Webbadressparametrar.

Viktigt! Om webbplatsen har duplicerat innehåll på olika webbadresser utan att parametrar används bör du definiera en kanonisk sida i stället för att blockera genomsökning på det sätt som beskrivs här.

Blockera genomsökning av webbadresser som innehåller specifika parametrar

Du kan hindra Google från att genomsöka webbadresser som innehåller specifika parametrar eller parametrar med specifika värden för att undvika att dubblettsidor genomsöks.

Krav

Använd endast verktyget Webbadressparametrar om webbplatsen uppfyller SAMTLIGA följande krav.

 • Webbadressen har fler än 1 000 sidor.
 • Du kan se i loggarna att ett betydande antal dubblettsidor indexeras av Googlebot och att det enda som skiljer dessa sidor åt är webbadressparametrar (t.ex. example.com?product=green_dress och example.com?type=dress&color=green).
Varning om felaktig användning
 
Använd endast verktyget Webbadressparametrar om webbplatsen uppfyller kraven ovan och du är en erfaren SEO. Om du använder detta verktyg på fel sätt kan det leda till att Google ignorerar viktiga sidor på webbplatsen utan att du får någon varning eller rapport om ignorerade sidor. Detta kan låta ödesdigert, men vi vill varna om detta eftersom många använder verktyget på fel sätt eller i onödan. Om du är osäker på om du använder verktyget på rätt sätt är det bättre att du inte använder det alls.

Användning

Du kan ange hur Google ska genomsöka webbplatsen med specifika parametrar. Parameterbeteendet gäller hela egendomen. Du kan inte begränsa genomsökningen för en viss parameter i en viss webbadress eller på en viss del av webbplatsen.

Så här använder du verktyget Webbadressparametrar

 1. Kontrollera att webbplatsen uppfyller kraven ovan.
 2. Öppna verktyget Webbadressparametrar.
 3. Du kan Redigera en befintlig parameter eller klicka på Lägg till parameter för och skapa en ny. Observera att verktyget är skiftlägeskänsligt, så skriv parametern exakt som den är angiven i webbadressen.
 4. Ange om webbadressparametern påverkar sidans innehåll:
  • Nej. Den påverkar inte sidinnehållet: Parametern påverkar inte hur innehållet på sidan visas. Parametrar av det här slaget kan användas för att hålla reda på besök och hänvisningsadresser, men de påverkar inte själva innehållet på sidan. Exempel: sessionID eller userName. Om Google hittar flera webbadresser där detta parametervärde är det enda som skiljer dem åt, genomsöks en av dem. Google försöker upptäcka dessa typer av parametrar, men om du kan se i loggarna att vi inte identifierar den statiska parametern korrekt kan du ange den här.
  • Ja. Den ändrar, ändrar ordning på eller begränsar sidinnehållet: Parametern kan ändra sidans innehåll. Exempel: brandgender, country och sortorder. Välj parameterns syfte:
   • Sortering (t.ex. sort=price_ascending) ändrar ordningen på det som visas.
   • Begränsning (t.ex. t-shirt_size=XS) filtrerar sidans innehåll.
   • Specificering (t.ex. store=women) avgör vilket innehåll som visas på en sida som en allmän kategori. Om ett specifikt objekt anges och detta är enda sättet att nå innehållet i fråga ska Alla webbadresser anges för detta beteende.
   • Översättning (t.ex. lang=fr) ger en översatt version av innehållet. Om du använder en parameter till att visa olika språk vill du antagligen att Google ska genomsöka de översatta versionerna och anger språkvarianter av sidan med hreflang i stället för att blockera innehåll med detta verktyg.
   • Sidnumrering (t.ex. page=2) visar en specifik sida i en lång artikel.
     
   • Vilka webbadresser med den här parametern ska Googlebot genomsöka? Ange vad Google ska göra när vi påträffar webbadresser som innehåller denna parameter:
    • Låt Googlebot avgöra: Denna inställning är standard för parametrar som redan är kända. Välj detta om du är osäker på vad en parameter åstadkommer, eller om det skiljer sig åt på olika delar av webbplatsen. Googlebot kan analysera din webbplats och bestämma det bästa sättet att hantera parametern.
    • Alla webbadresser: Anger att Google aldrig ska blockera webbadresser med denna parameter. Webbadresser med unika värden för denna parameter innehåller inte duplicerat innehåll. Om du har valt den här typen av inställning för webbadresser som innehåller parametern productid betraktar Google automatiskt webbadressen http://ww.example.com/dresses/real.htm?productid=1202938 som helt annorlunda än http://www.example.com/dresses/real.htm?productid=5853729, eftersom varje webbadress har ett unikt värde på parametern productid.
    • Endast webbadresser med värdet: Anger att Google endast ska genomsöka webbadresser där webbadressparametern ifråga är inställd på ett visst värde. Webbadresser med andra parametervärden genomsöks inte. Detta är särskilt användbart om du använder parametervärdet för att ändra ordningen på i övrigt identiskt innehåll. Exempel: http://www.example.com/dresses/real.htm?sort=price_high har samma innehåll som http://www.example.com/dresses/real.htm?sort=price_low. Du skulle kunna använda den här inställningen för att instruera Googlebot att enbart söka igenom de webbadresser där sort=price_low så att det dubblerade innehållet inte genomsöks.
    • Inga webbadresser: Anger att Google att inte ska genomsöka webbadresser med vissa parametrar. Google söker inte igenom några webbadresser med den parameter som du angav. Exempel: Du kan instruera Google att inte söka igenom webbadresser med parametrar som pricefrom och priceto (t.ex. http://www.examples.com/search?category=shoe&brand=nike&color=red&size=5&pricefrom=10&priceto=1000) för att undvika att dubblerat innehåll söks igenom i onödan, eftersom innehållet finns på webbadressen http://www.examples.com/search?category=shoe&brand=nike&color=red&size=5.
 5. Om en webbadress på din webbplats har flera parametrar kan du läsa mer om att hantera webbadresser med flera parametrar.
 6. Observera att regler kan ärvas av andra egendomar (se Ärva parameterregler).

Ärva parameterregler

Om du har separata egendomar för http och https eller olika egendomar som är över- och underordnade varandra (till exempel example.com och example.com/fr/ eller example.com och m.example.com) kan egendomarna ärva parameterinställningar enligt dessa regler:

 • http/https: Om det bara finns regler för antingen http- eller https-egendomen tillämpas reglerna på båda. Om egna regler har definierats för såväl http-egendomen som https-egendomen tillämpas enbart egendomens egna regler.
 • Överordnad/underordnad: Om en överordnad egendom (example.com) har parameterregler ärver alla underordnade egendomar (example.com/fr/) som inte har egna parameterregler dessa regler. Underordnade egendomar som har egna parameterregler använder enbart dessa. Observera att underdomäner (m.example.com) räknas som underordnade den överordnade domänen (example.com).

Hantera webbadresser med flera parametrar

En enda webbadress kan innehålla många webbadressparametrar, och du kan ange genomsökningsinställningar för var och en. Om en enskild webbadress innehåller flera hanterade parametrar avgör Google om webbadressen ska genomsökas enligt följande regel:

Mer restriktiva inställningar för parametrar har högre prioritet än mindre restriktiva inställningar.

Nedan finns exempel på tre webbadressparametrar och deras respektive genomsökningsinställningar för Google:

Parameter Genomsökningsinställningar för parametern
shopping-category Genomsök alla webbadresser med denna parameter
sort-by Genomsök bara webbadresser med värdet = production-year
sort-order Genomsök bara webbadresser med värdet = asc

 

Exempel 1

http://www.example.com?shopping-category=shoes&sort-by=size&sort-order=asc.

Google genomsöker inte den här webbadressen eftersom parametern sort-by inte är inställd på production-year, trots att parametern sort-order har ett giltigt värde (asc)

Example 2

http://www.example.com?shopping-category=DVD-movies&sort-by=production-year&sort-order=asc.

Google kan genomsöka den här webbadressen eftersom värdena på sort-by och sort-order matchar de tillåtna inställningarna.

Exempel 3

http://www.example.com/shoes/33453

http://www.example.com?country=fr

Google kan genomsöka båda webbadresserna eftersom de inte har några flaggade parametrar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?