Blokowanie indeksowania powielonych treści z określonymi parametrami

Kiedy i jak korzystać z narzędzia Parametry w URL-ach

Parametry adresu URL i powielone treści

Twoja witryna może używać parametrów adresu URL na potrzeby nieistotnych odmian strony (np. color=red czy color=green) lub wykorzystywać parametry, które mogą wyświetlać zasadniczo te same treści za pomocą różnych adresów URL (np. example.com/shirts?style=polo,long-sleeve czy example.com/shirts?style=polo&style=long-sleeve). W takich przypadkach indeksowanie jej przez Google może być nieefektywne.

Oto przykłady adresów URL, które prowadzą do praktycznie powielonych treści i różnią się tylko parametrami:

URL Opis
https://example.com/products/women/dresses/green.html Strona statyczna, bez określonych parametrów.
https://example.com/products/women?category=dresses&color=green Wykorzystując parametry categorycolor, URL wyświetla te same treści co strona bez określonych parametrów.
https://example.com/products/women/dresses/green.html?limit=20&sessionid=123 URL zawiera parametry, które ograniczają liczbę wyników, oraz identyfikator sesji użytkownika, który powoduje wyświetlanie tych samych treści.

Jeśli masz w witrynie wiele takich parametrów, możesz skorzystać z narzędzia Parametry w URL-ach, by ograniczyć indeksowanie duplikatów adresów URL.

Ważne: jeśli Twoja witryna wyświetla powielone treści pod różnymi adresami URL bez używania parametrów, lepiej zdefiniować stronę kanoniczną, niż blokować indeksowanie w sposób opisany w tym artykule.

Blokowanie indeksowania adresów URL zawierających określone parametry

Aby zapobiec indeksowaniu duplikatów stron, możesz uniemożliwić Google indeksowanie adresów URL zawierających określone parametry lub parametry z konkretnymi wartościami.

Wymagania

Narzędzia Parametry w URL-ach możesz użyć tylko wtedy, gdy Twoja witryna spełnia WSZYSTKIE te wymagania:

 • witryna zawiera ponad 1000 stron ORAZ
 • w dziennikach widać znaczną liczbę zduplikowanych stron indeksowanych przez Googlebota, przy czym strony te różnią się tylko parametrami adresu URL (np. example.com?product=green_dress czy example.com?type=dress&color=green).
Ostrzeżenie o nieprawidłowym użyciu
 
Narzędzia Parametry w URL-ach możesz używać pod warunkiem, że Twoja witryna spełnia powyższe wymagania i masz doświadczenie w optymalizowaniu stron pod kątem wyszukiwarek (SEO). Nieprawidłowe użycie narzędzia może sprawić, że Google zignoruje ważne strony w Twojej witrynie i nie wyświetli na ich temat żadnych ostrzeżeń ani komunikatów. Ta uwaga brzmi dość poważnie, ale wynika z faktu, że wiele osób korzysta z tego narzędzia nieprawidłowo lub niepotrzebnie. Jeśli nie masz pewności, czy posługujesz się tym narzędziem poprawnie, lepiej tego nie rób.

Korzystanie

Możesz określić, co Google ma zrobić podczas indeksowania Twojej witryny z określonymi parametrami. Parametry mają wpływ na całą usługę. Dlatego nie można wybrać określonego sposobu indeksowania na potrzeby danego parametru w konkretnym adresie URL lub dziale witryny.

Aby skorzystać z narzędzia Parametry w URL-ach:

 1. Sprawdź, czy Twoja witryna spełnia wymagania wymienione powyżej.
 2. Otwórz narzędzie Parametry w URL-ach.
 3. Edytuj istniejący parametr lub kliknij Dodaj parametr, by utworzyć nowy. Pamiętaj, że narzędzie rozróżnia wielkość liter, więc wpisz parametr dokładnie w takiej postaci, w jakiej występuje w Twoim adresie URL.
 4. Określ, czy parametr adresu URL wpływa na zawartość strony:
  • Nie: nie ma wpływu na zawartość strony: sposób prezentowania zawartości strony nie zależy od tego parametru. Ten typ parametru może być używany do śledzenia odwiedzin i stron odsyłających, ale nie ma wpływu na faktyczną zawartość strony. Przykłady: sessionID lub userName. Jeśli Google znajdzie wiele adresów URL, które różnią się tylko wartością tego parametru, zindeksuje jeden z nich. Google stara się wykrywać te typy parametrów, ale jeśli z Twoich dzienników wynika, że nie rozpoznajemy poprawnie tego statycznego parametru, możesz go podać tutaj.
  • Tak: zmienia, porządkuje lub zawęża zawartość strony: parametr może zmieniać zawartość strony. Przykłady: brandgender, country lub sortorder. Wybierz przeznaczenie parametru:
   • Sortuje (np. sort=price_ascending): zmienia kolejność prezentowanych treści.
   • Zawęża (np. t-shirt_size=XS): filtruje treść widoczną na stronie.
   • Określa (np. store=women): określa ogólny zbiór treści wyświetlanych na stronie. Jeśli definiuje konkretny element i jest to jedyny sposób na uzyskanie dostępu do danej treści, wybierz „Wszystkie adresy URL” na potrzeby tego działania.
   • Tłumaczy (np. lang=pl): wyświetla przetłumaczoną wersję treści. Jeśli używasz określonego parametru do pokazywania różnych wersji językowych, prawdopodobnie oczekujesz, że Google będzie indeksować przetłumaczone wersje, używając atrybutu hreflang do wskazywania odmian językowych strony, i nie chcesz blokować treści tym narzędziem.
   • Dzieli na strony (np. page=2): wyświetla konkretną stronę długiej listy lub artykułu.
     
   • Które adresy URL z tym parametrem mają być indeksowane przez Googlebota? Wybierz opcję, by wskazać, jak Google ma postępować, jeśli natrafi na adresy URL zawierające ten parametr:
    • Googlebot podejmie decyzję: jest to ustawienie domyślne dla już znanych parametrów. Wybierz tę opcję, jeśli nie masz pewności co do działania parametru lub jest ono inne w różnych częściach witryny. Googlebot może przeanalizować witrynę, by ustalić, jak najlepiej traktować ten parametr.
    • Wszystkie adresy URL: informuje Google, że ma nigdy nie blokować adresów URL z tym parametrem. Adresy URL z unikalnymi wartościami tego parametru nie zawierają powielonych treści. Na przykład po wybraniu tego ustawienia dla adresów URL z parametrem productid Google automatycznie traktuje adres URL http://www.example.com/sukienki/real.htm?productid=1202938 jako zupełnie inny niż http://www.example.com/sukienki/real.htm?productid=5853729, bo każdy z nich ma inną wartość parametru productid.
    • Tylko adresy URL z wartością: informuje Googlebota, że ma indeksować tylko te adresy URL, w których dany parametr ma określoną wartość. Adresy URL o innej wartości parametru nie zostaną zindeksowane. Jest to szczególnie przydatne wtedy, gdy witryna używa wartości parametru do zmiany kolejności wyświetlania identycznych treści. Na przykład strona http://www.example.com/sukienki/real.htm?sort=price_high zawiera te same treści co strona http://www.example.com/sukienki/real.htm?sort=price_low. Możesz użyć tego ustawienia, by poinformować Googlebota, że ma indeksować tylko adresy URL z parametrem sort=price_low, co pozwoli uniknąć indeksowania powielonych treści.
    • Żadne adresy URL: informuje Google, że ma nie indeksować żadnych adresów URL z określonym parametrem. Google nie będzie indeksować żadnych adresów URL z podanym parametrem. Na przykład możesz przekazać Google, że ma nie indeksować adresów URL z takimi parametrami jak pricefrom czy priceto (http://www.examples.com/search?category=shoe&brand=nike&color=red&size=5&pricefrom=10&priceto=1000), by uniknąć niepotrzebnego indeksowania powielonych treści dostępnych już na stronie http://www.examples.com/search?category=shoe&brand=nike&color=red&size=5.
 5. Jeśli Twoja witryna używa wielu parametrów w adresie URL, przeczytaj sekcję o zarządzaniu adresami URL z wieloma parametrami.
 6. Pamiętaj, że reguły mogą przechodzić na inne usługi (zobacz Dziedziczenie reguł określonych za pomocą parametrów).

Dziedziczenie reguł określonych za pomocą parametrów

Jeśli masz osobne usługi http i https lub nadrzędne i podrzędne (np. example.com i example.com/fr/ czy też example.com i m.example.com), to ustawienia parametrów mogą być dziedziczone między usługami stosownie do tych reguł.

 • http/https: jeśli tylko jedna z Twoich usług http lub https zawiera reguły, są one stosowane do obu usług. Jeśli usługi http i https mają zdefiniowane odrębne reguły, do każdej z nich stosowane są tylko te, które są do niej przypisane.
 • Nadrzędne/podrzędne: jeśli usługa nadrzędna (example.com) ma reguły określone za pomocą parametrów, dziedziczy je każda usługa podrzędna (example.com/fr/) bez tego rodzaju reguł. Każda usługa podrzędna zawierająca reguły określone za pomocą parametrów używa tylko swoich reguł. Pamiętaj, że subdomeny (m.example.com) liczą się jako domeny podrzędne domen nadrzędnych (example.com).

Zarządzanie adresami URL z wieloma parametrami

Jeden adres URL może zawierać wiele parametrów. Dla każdego z nich możesz osobno określić ustawienia indeksowania. Jeśli jeden adres URL zawiera wiele zarządzanych parametrów, Google zdecyduje, czy go zindeksować, zgodnie z tą regułą:

Bardziej restrykcyjne ustawienia parametrów zastępują te mniej restrykcyjne.

W tym przykładzie są trzy parametry adresu URL i przypisane do nich ustawienia indeksowania Google:

Parametr Ustawienia indeksowania adresów z parametrem
shopping-category Indeksuj wszystkie adresy URL z tym parametrem.
sort-by Indeksuj tylko adresy URL z wartością production-year.
sort-order Indeksuj tylko adresy URL z wartością asc.

 

Przykład 1

http://www.example.com?shopping-category=shoes&sort-by=size&sort-order=asc.

Google nie będzie indeksować tego adresu URL, ponieważ parametr sort-by nie jest ustawiony na production-year pomimo tego, że URL zawiera prawidłową wartość asc parametru sort-order.

Przykład 2

http://www.example.com?shopping-category=DVD-movies&sort-by=production-year&sort-order=asc.

Google może zindeksować ten adres URL, bo wartości parametrów sort-bysort-order są zgodne z dozwolonymi ustawieniami.

Przykład 3

http://www.example.com/shoes/33453

http://www.example.com?country=fr

Google może zindeksować oba adresy URL, ponieważ nie zawierają one żadnych oznaczonych parametrów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false