Paraméterezett párhuzamos tartalom feltérképezésének letiltása

Az URL-paraméterek eszköz használata – mikor és hogyan?

URL-paraméterek és ismétlődő tartalmak

Ha webhelye URL-paramétereket használ apróbb oldalváltozók megkülönböztetéséhez (például color=red vagy color=green), vagy a paraméterek használatával ugyanazon tartalom eltérő URL-eken is megjelenhet (például example.com/shirts?style=polo,long-sleeve és example.com/shirts?style=polo&style=long-sleeve), akkor lehetséges, hogy a Google nem végzi hatékonyan a feltérképezést a webhelyen.

Például a következő URL-ek is ismétlődő tartalomra mutatnak, az egyetlen különbséget a paraméterek jelentik:

URL Leírás
https://example.com/products/women/dresses/green.html Statikus, paraméter nélküli oldal
https://example.com/products/women?category=dresses&color=green Az URL az előzővel azonos tartalmat nyújt a category és a color paraméter segítségével.
https://example.com/products/women/dresses/green.html?limit=20&sessionid=123 Az URL egyik paramétere a találatok számát korlátozza, a másik a munkamenet azonosítóját tárolja.

Ha az Ön webhelye is sok hasonló URL-paramétert alkalmaz, érdemes lehet megakadályoznia az ismétlődő URL-ek feltérképezését az URL-paraméterek eszköz segítségével.

Fontos: Ha webhelye paraméterek nélkül nyújtja ugyanazt a tartalmat eltérő URL-eken, a feltérképezés letiltása helyett válasszon gyűjtőoldalt a linkelt oldalon leírtak szerint.

Adott paramétert tartalmazó URL-ek feltérképezésének letiltása

Megakadályozhatja, hogy a Google feltérképezze azokat az URL-eket, amelyek bizonyos paramétereket vagy bizonyos értékekkel rendelkező paramétereket tartalmaznak – és ezzel elkerülheti az ismétlődő oldalak többszöri feltérképezését.

Követelmények

Javasoljuk, hogy csak akkor használja az URL-paraméterek eszközt, ha webhelye az alábbi követelmények mindegyikének megfelel.

 • A webhely több mint 1000 oldalból áll.
 • A naplózás szerint a Googlebot jelentős számú párhuzamos oldalt indexel, melyek mindegyike csak az URL-paraméterek tekintetében tér el (például: example.com?product=green_dress és example.com?type=dress&color=green).
Helytelen használatra vonatkozó figyelmeztetés
 
Javasoljuk, hogy csak akkor használja az URL-paraméterek eszközt, ha tapasztalt a keresőmarketing terén, és webhelye a fenti követelmények mindegyikének megfelel. Az URL-paraméterek eszköz helytelen használatának következtében a Google fontos oldalakat hagyhat ki a feltérképezés során, méghozzá anélkül, hogy erről figyelmeztetést küldene, vagy a kihagyott oldalakról értesítené. Talán ijesztően hangzik, de a magyarázat mindössze az, hogy sokan rosszul vagy feleslegesen használják az eszközt. Ha Ön is bizonytalan az eszköz helyes használatát illetően, inkább ne használja az eszközt.

Használat

Lehetősége van arra, hogy befolyásolja a Google által végzett feltérképezést webhelye különböző módon paraméterezett URL-jein. A paraméterekre vonatkozó beállítás a tulajdon egészére érvényesül; arra nincs mód, hogy a feltérképezést csak adott URL bizonyos paramétereinek esetében vagy a webhely egy részén módosítsa.

Az URL-paraméterek eszköz használata:

 1. Győződjön meg arról, hogy webhelye megfelel a korábban felsorolt követelményeknek.
 2. Nyissa meg az URL-paraméterek eszközt.
 3. Szerkesszen meglévő paramétert, vagy a Paraméter hozzáadása gombra kattintva készítsen újat. Fontos, hogy ez az eszköz megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, ezért a paramétert pontosan úgy gépelje be, ahogyan az megjelenik az URL-ben.
 4. Adja meg, hogy az URL-paraméter hatással van-e az oldal tartalmára:
  • Nem, nincs hatással az oldal tartalmára: A paraméter nem befolyásolja az oldal tartalmának megjelenését. Ilyen paraméterek lehetnek például a látogatásokat és a hivatkozásközvetítőket követő elemek – minden, ami az oldal tényleges tartalmára nincs hatással. Például sessionID vagy userName. Ha a Google sok olyan URL-t talál, amelyek csak az ilyen paraméterek értékében térnek el, akkor csak az egyik URL-t térképezi fel. A Google önállóan is megpróbálja azonosítani ezeket a paramétereket, de ha az Ön naplóadatai szerint ezt nem megfelelően teszi, itt egyértelművé teheti, hogy passzív paraméterekről van szó.
  • Igen, módosítja, átrendezi vagy leszűkíti az oldal tartalmát: A paraméter befolyásolhatja az oldal tartalmát. Például brandgender, country vagy sortorder. Adja meg a paraméter célját:
   • Rendezés (például sort=price_ascending): Megváltoztatja a tartalom megjelenítésének sorrendjét.
   • Szűrés (például t-shirt_size=XS): Szűri az oldal tartalmát.
   • Meghatározás (például store=women): Meghatározza az oldalon megjelenített tartalom általános kategóriáját. Ha a paraméter olyan konkrét elemet határoz meg, amely csak így jeleníthető meg, akkor a viselkedés legyen „Minden URL-t”.
   • Fordítás (például lang=fr): A tartalom lefordított változatát jeleníti meg. Ha paramétert használ az eltérő nyelvű megjelenítéshez, valószínűleg jobb, ha nem tiltja le a lefordított változatok feltérképezését. Használjon hreflang attribútumot az oldal különböző nyelvű változatainak jelzéséhez – és ne tiltsa le az oldalakat az eszközzel.
   • Lapszámozás (például page=2): Hosszú cikk vagy adatsor meghatározott részét jeleníti meg.
     
   • Mely URL-eket térképezze fel a Googlebot ezzel a paraméterrel? Adja meg, hogy hogyan viselkedjen a Google, amikor a megadott paramétert tartalmazó URL-lel találkozik:
    • Döntse el a Googlebot: Ez az alapértelmezett beállítás a már ismert paraméterek esetében. Válassza ezt, ha nem biztos a paraméter viselkedésében, vagy ha a webhely különböző részein a paraméter eltérően viselkedhet. A Googlebot a webhely elemzésével megállapíthatja, hogy a paraméter kezelése hogyan lenne a leginkább megfelelő.
    • Minden URL-t: Ne legyenek letiltva a paramétert tartalmazó URL-ek. A paraméter eltérő értékei nem ismétlődő tartalmú URL-eket jelölnek. Ha például ezt a beállítást alkalmazza a productid paramétert tartalmazó URL-ek esetében, akkor a Google automatikusan úgy tekinti a http://www.example.com/dresses/real.htm?productid=1202938 URL-t, hogy az teljes mértékben különbözik a http://www.example.com/dresses/real.htm?productid=5853729 URL-től, ugyanis a két URL eltérő productid paraméterértékkel rendelkezik.
    • Csak adott értékkel rendelkező URL-eket: Csak akkor történjen feltérképezés, ha az URL-paraméter adott értékkel rendelkezik. Ekkor a Google nem térképezi fel azokat az URL-eket, amelyek paramétere más értékű. Ez különösen akkor hasznos, ha webhelye a paraméter értékét használja az egyébként azonos tartalom megjelenítési sorrendjének megváltoztatására. A http://www.example.com/dresses/real.htm?sort=price_high például ugyanazt tartalmazza, mint a http://www.example.com/dresses/real.htm?sort=price_low. Ezzel a beállítással mondhatja meg a Googlebotnak, hogy csak azokat az URL-eket térképezze fel, amelyekben a sort=price_low paraméter szerepel, így elkerülhető az ismétlődő tartalom feltérképezése.
    • Semmilyen URL-t: A Google nem térképez fel egy olyan URL-t sem, amelyik a megadott paramétert tartalmazza. Megadhatja például a Google-nak, hogy ne térképezzen fel olyan paraméterekkel rendelkező URL-eket, mint a pricefrom és a priceto (pl. http://www.examples.com/search?category=shoe&brand=nike&color=red&size=5&pricefrom=10&priceto=1000), így meggátolva olyan ismétlődő tartalom szükségtelen feltérképezését, amely már rendelkezésre áll innen: http://www.examples.com/search?category=shoe&brand=nike&color=red&size=5.
 5. Ha webhelye több paramétert is használhat az URL-ekben, olvassa el a Több paraméterrel rendelkező URL-ek kezelése című szakaszt.
 6. Fontos, hogy a szabályokat örökölhetik további tulajdonai. (részletek: Paraméterszabályok öröklődése).

Paraméterszabályok öröklődése

Ha webhelyének http és https típusú változatát két eltérő tulajdonon tárolja, vagy különálló szülő- és utódtulajdonokat alkalmaz (például example.com és example.com/fr/, vagy example.com és m.example.com), akkor a paraméterbeállítások öröklődhetnek a tulajdonok között, méghozzá a következő szabályok szerint:

 • http/https: Ha csak a http vagy csak a https típusú tulajdonra vonatkoznak szabályok, akkor ezek a szabályok mindkét tulajdonra érvényesülnek. Ha a http- és a https-tulajdonra is külön szabályok vonatkoznak, akkor mindegyikre csak a hozzá tartozó szabályok érvényesülnek.
 • Szülő/utód: Ha a szülőtulajdonra (example.com) paraméterszabályok vonatkoznak, akkor minden saját paraméterszabállyal nem rendelkező utódtulajdon (example.com/fr/) örökli a szabályokat; a paraméterszabályokkal rendelkező utódokra csak a saját szabályaik érvényesülnek. Az aldomainek (m.example.com) a szülőtulajdon (example.com) utódainak minősülnek.

Több paraméterrel rendelkező URL-ek kezelése

Egyetlen URL több paramétert is tartalmazhat; mindegyik paraméterhez külön feltérképezési beállítást adhat meg. Ha az URL-ben több kezelt paraméter is található, a Google a következők szerint dönti el, hogy feltérképezi-e az URL-t:

A szigorúbb paraméterbeállítások felülbírálják a kevésbé szigorú beállításokat.

Pillantson az alábbi három URL-paraméterre és a vonatkozó feltérképezési beállításokra:

Paraméter Paraméter feltérképezési beállításai
shopping-category A paraméterrel rendelkező összes URL feltérképezése.
sort-by Csak a production-year értékkel rendelkező URL-ek feltérképezése.
sort-order Csak az asc értékkel rendelkező URL-ek feltérképezése.

 

1. példa

http://www.example.com?shopping-category=shoes&sort-by=size&sort-order=asc.

A Google nem térképezi fel az URL-t. Habár érvényes sort-order értéket tartalmaz (asc), de a sort-by paraméter nem production-year.

2. példa

http://www.example.com?shopping-category=DVD-movies&sort-by=production-year&sort-order=asc.

A Google feltérképezi az URL-t, mert a sort-by és a sort-order engedélyezett értékekkel rendelkezik.

3. példa

http://www.example.com/shoes/33453

http://www.example.com?country=fr

A Google mindkét URL-t feltérképezi, mert egyik sem tartalmaz kizárt paramétert.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?