Parametreja käyttävän päällekkäisen sisällön indeksoinnin estäminen

Miten ja milloin URL-parametrityökalua kannattaa käyttää

URL-parametrit ja päällekkäinen sisältö

Jos sivustosi käyttää URL-parametreja vähäpätöisten eroavaisuuksien osoittamiseen (esimerkiksi color=punainen/color=vihreä) tai jos se käyttää parametreja, jotka voivat näyttää käytännössä saman sisällön eri URL-osoitteilla (esimerkiksi example.com/paidat?style=pikee,pitkähihainen ja example.com/paidat?style=pikee&style=pitkähihainen), Google ei välttämättä indeksoi sivustoa tehokkaasti.

Alla on esimerkki URL-osoitteista, jotka johtavat käytännössä päällekkäiseen sisältöön ja jotka eroavat toisistaan vain parametrien osalta:

URL Kuvaus
https://example.com/tuotteet/naiset/mekot/vihreä.html Staattinen sivu, joka ei käytä parametreja
https://example.com/tuotteet/naiset?category=mekot&color=vihreä URL-osoite käyttää category- ja color-parametreja näyttääkseen saman sisällön kuin sivut, jotka eivät käytä parametreja
https://example.com/tuotteet/naiset/mekot/vihreä.html?limit=20&sessionid=123 Saman sisällön näyttävä URL-osoite sisältää parametreja, joilla rajoitetaan tulosten määrää, sekä käyttäjän istunnon tunnuksen

Jos sivustollasi on monia tällaisia parametreja, voit ehkä vähentää päällekkäisten sivujen indeksointia URL-parametrit-työkalulla.

Tärkeää: Jos sivusto näyttää päällekkäistä sisältöä eri URL-osoitteissa ilman parametreja, sinun kannattaa määrittää ensisijainen sivu indeksoinnin estämisen sijaan (kuvattu tällä sivulla).

Tiettyjä parametreja sisältävien URL-osoitteiden estäminen

Jos haluat välttää päällekkäisten sivujen indeksoinnin, voit estää Googlea indeksoimasta URL-osoitteita, jotka sisältävät tiettyjä parametreja tai parametrien arvoja.

Edellytykset

Käytä URL-parametrit-työkalua vain, jos sivusto täyttää KAIKKI alla ilmoitetut ehdot.

 • Sivustolla on yli 1 000 sivua.
 • Lokeissa näkyy merkittävä määrä päällekkäisiä sivuja, jotka Googlebot indeksoi ja jotka eroavat toisistaan vain URL-parametrien perusteella (esimerkki: example.com?product=vihreä_mekko and example.com?type=mekko&color=vihreä).
Varoitus virheellisestä käytöstä
 
Käytä URL-parametrit-työkalua vain, jos sivusto täyttää yllä mainitut ehdot ja olet kokenut hakukoneoptimoija. URL-parametrit-työkalun virheellinen käyttö voi johtaa siihen, että Google ohittaa sivustosi tärkeät sivut ilman erillistä varoitusta tai ilmoitusta. Tämä radikaalilta kuulostava toimintatapa johtuu siitä, että monet käyttävät työkalua väärin tai tarpeettomasti. Jos et ole varma, käytätkö työkalua oikein, on parempi olla käyttämättä sitä.

Käyttö

Voit määrittää Googlen toiminnan sen indeksoidessa tiettyjä parametreja sisältävää sivustoasi. Parametrin käyttäytyminen koskee koko verkko-omaisuutta. Tiettyyn parametriin liittyvää indeksointitapaa ei voi rajoittaa koskemaan vain tiettyä URL-osoitetta tai sivuston osaa.

URL-parametrit-työkalun käyttö:

 1. Vahvista, että sivusto täyttää yllä mainitut ehdot.
 2. Avaa URL-parametrit-työkalu.
 3. Muokkaa parametria tai luo uusi valitsemalla Lisää parametri. Huomaa, että tämä työkalu erottaa isot ja pienet kirjaimet, joten kirjoita nimi täsmälleen sellaisena kuin se näkyy URL-osoitteessa.
 4. Määritä, vaikuttaako URL-parametri sivun sisältöön.
  • Ei: ei vaikuta sivun sisältöön: Parametri ei vaikuta sivun sisällön näyttämiseen. Tällaisen parametrin avulla voidaan esimerkiksi seurata käyntikertoja ja viittauksia, mutta ei ne eivät vaikuta sivun sisältöön. Esimerkiksi sessionID tai userName. Jos Google löytää useita URL-osoitteita, jotka eroavat toisistaan vain tämän parametrin arvon perusteella, se indeksoi niistä yhden. Google pyrkii havaitsemaan tällaiset parametrit, mutta jos lokeistasi käy ilmi, ettemme tunnista kyseistä staattista parametria oikein, voit määrittää sen tässä.
  • Kyllä: muuttaa, järjestää tai rajaa sivun sisältöä: Parametri voi muuttaa sivun sisältöä. Näitä ovat esimerkiksi brandgender, country tai sortorder. Valitse parametrin tarkoitus:
   • Lajittelu (esimerkiksi sort=hinta_nouseva): Muuttaa sisällön esittämisjärjestystä.
   • Rajaus (esimerkiksi t-shirt_size=XS): Suodattaa sivun sisältöä.
   • Määritys (esimerkiksi store=naiset): Määrittää sivulla näytettävän yleisen sisältöjoukon. Jos tämä määrittää tietyn kohteen eikä kyseistä sisältöä voi saavuttaa muuten, valitse Kaikki URL-osoitteet ‑vaihtoehto.
   • Kääntäminen (esimerkiksi lang=fr): Tämä näyttää käännetyn version sisällöstä. Jos osoitat eri kielet parametrin avulla, haluat luultavasti Googlen indeksoivan käännetyt versiot osoittaen kieliversiot hreflang-tagilla sen sijaan, että estäisit sisältöä tällä työkalulla.
   • Sivunumerointi (esimerkiksi page=2): Tämä näyttää pitkän artikkelin tietyn sivun.
     
   • Mitkä tämän parametrin sisältävistä URL-osoitteista Googlebotin tulee indeksoida? Valitse vaihtoehto, joka kuvaa Googlen toimintaa sen kohdatessa tämän parametrin sisältäviä URL-osoitteita:
    • Anna Googlebotin päättää: Tämä on oletusasetus tunnetuille parametreille. Valitse tämä, jos et ole varma parametrin käyttäytymisestä tai jos parametri käyttäytyy eri tavalla eri sivuston osissa. Googlebot voi analysoida sivuston ja määrittää parhaan tavan parametrin käsittelyyn.
    • Kaikki URL-osoitteet: Kertoo Googlelle, ettei tätä parametria käyttäviä URL-osoitteita estetä koskaan. URL-osoitteissa, joiden tällä parametrilla on yksilölliset arvot, ei ole päällekkäistä sisältöä. Esimerkki: Otettuasi käyttöön tämän asetuksen productid-parametrin sisältäville URL-osoitteille Google katsoo URL-osoitteen http://www.example.com/mekot/oikea.htm?productid=1202938 olevan erilainen kuin http://www.example.com/mekot/oikea.htm?productid=5853729, koska URL-osoitteilla on eri productid-parametrin arvo.
    • Vain URL-osoitteet, joilla on tietty arvo: Kertoo Googlelle, että haluat sen indeksoivan vain URL-osoitteita, joiden URL-parametrilla on tietty arvo. URL-osoitteita, joissa on eri parametrin arvo, ei indeksoida. Tämä on hyödyllistä, jos sivustosi esimerkiksi muuttaa samanlaisen sisällön näyttöjärjestystä parametrin arvon avulla. Esimerkiksi http://www.example.com/mekot/oikea.htm?sort=hinta_kallein kattaa saman sisällön kuin http://www.example.com/mekot/oikea.htm?sort=hinta_halvin. Tämän asetuksen avulla voit pyytää Googlebotia indeksoimaan vain URL-osoitteet, joissa on parametri ja sen arvo sort=hinta_halvin. Näin vältät päällekkäisen sisällön indeksoinnin.
    • Ei URL-osoitteita: Kertoo Googlelle, ettet halua sen indeksoivan tietyn parametrin sisältäviä URL-osoitteita. Google ei indeksoi mitään URL-osoitteita, jotka sisältävät ilmoittamasi parametrin. Voit esimerkiksi pyytää Googlea jättämään indeksoimatta URL-osoitteet, joissa on tietty parametri, kuten pricefrom ja priceto (esimerkiksi osoitteessa http://www.example.com/search?category=kenkä&brand=nike&color=red&size=5&pricefrom=10&priceto=1000). Näin voit estää jo osoitteessa http:/www.example.com/search?category=kenkä&brand=nike&color=red&size=5 olevan päällekkäisen sisällön indeksoimisen.
 5. Jos sivusto käyttää URL-osoitteessa useita parametreja, lue lisää useita parametreja sisältävien URL-osoitteiden määrityksestä.
 6. Huomaa, että muut verkko-omaisuudet voivat periä sääntösi (katso kohta Parametrisääntöjen periytyminen).

Parametrisääntöjen periytyminen

Jos sinulla on erillisiä http- ja https-verkko-omaisuuksia tai erillisiä ylä- ja alatason verkko-omaisuuksia (esim. example.com ja example.com/fr/ tai example.com ja m.example.com), verkko-omaisuudet voivat periä parametriasetuksia seuraavien sääntöjen mukaan:

 • Http/https: Jos vain http- tai https-verkko-omaisuudella on sääntöjä, niitä sovelletaan molempiin. Jos molemmille näistä on määritetty omat säännöt, kumpikin soveltaa vain omia sääntöjään.
 • Ylä- ja alataso: Jos ylätason verkko-omaisuudella (example.com) on parametrisäätöjä, ne periytyvät kaikille alatason verkko-omaisuuksille (esim. example.com/fr/), jos tällä ei ole omia parametrisääntöjä. Jos alatason verkko-omaisuudella on omia sääntöjä, niitä sovelletaan. Aliverkkotunnukset (m.example.com) lasketaan verkkotunnusten (example.com) alatasoiksi.

Useita parametreja sisältävien URL-osoitteiden määritys

Yksi URL-osoite voi sisältää useita parametreja, ja voit määrittää haluamasi indeksointiasetukset erikseen kullekin parametrille. Jos yksi URL-osoite sisältää useita määritettyjä parametreja, Google päättää URL-osoitteen indeksoinnista seuraavan säännön perusteella:

Rajoittavammat parametriasetukset ohittavat vähemmän rajoittavat parametriasetukset

Alla on kolme URL-parametriesimerkkiä ja niiden Google-indeksointiasetukset:

Parametri Parametrin indeksointiasetukset
shopping-category Indeksoi kaikki tämän parametrin sisältävät URL-osoitteet
sort-by Indeksoi vain URL-osoitteet, joissa parametrin arvo on tuotantovuosi
sort-order Indeksoi vain URL-osoitteet, joissa parametrin arvo on nouseva

 

Esimerkki 1

http://www.example.com?shopping-category=kengät&sort-by=size&sort-order=nouseva.

Google ei voi indeksoida tätä URL-osoitetta, vaikka se sisältää kelvollisen sort-order-arvon nouseva, sillä sort-by-parametrin arvo ei ole tuotantovuosi.

Esimerkki 2

http://www.example.com?shopping-category=DVD-elokuvat&sort-by=tuotantovuosi&sort-order=nouseva

Google voi indeksoida tämän URL-osoitteen, sillä sort-by- ja sort-order-arvot vastaavat sallittuja asetuksia.

Esimerkki 3

http://www.example.com/shoes/33453

http://www.example.com?country=fr

Google voi indeksoida molemmat URL-osoitteet, sillä niissä ei ole merkittyjä parametreja.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
83844
false