Bloker for crawling af kopieret indhold med parametre

Sådan bruger du værktøjet til webadresseparametre

Webadresseparametre og kopieret indhold

Hvis dit website anvender webadresseparametre til ubetydelige sidevariabler (f.eks. color=red ift. color=green), eller hvis dit website anvender parametre, der reelt set viser det samme indhold ved hjælp af forskellige webadresser (f.eks. example.com/shirts?style=polo,long-sleeve og example.com/shirts?style=polo&style=long-sleeve), crawler Google muligvis dit website på en ineffektiv måde.

Her er et eksempel på webadresser, der fører til indhold, som reelt set er kopieret indhold, hvor den eneste forskel er forskellige parametre:

Webadresse Beskrivelse
https://example.com/products/women/dresses/green.html Statisk side uden parametre
https://example.com/products/women?category=dresses&color=green Webadressen anvender parametrene category og color til at vise det samme indhold som siden uden parametre.
https://example.com/products/women/dresses/green.html?limit=20&sessionid=123 Webadressen indeholder parametre, der begrænser antallet af resultater, og et sessions-id til brugeren, så det samme indhold vises.

Hvis du har mange af denne type webadresseparametre på dit website, kan det være en god idé at bruge værktøjet til webadresseparametre til at reducere antallet af crawls ved identiske webadresser.

Vigtigt! Hvis dit website viser kopieret indhold på forskellige webadresser uden at anvende parametre, bør du definere en kanonisk side i stedet for at blokere for crawls, som det beskrives på denne side.

Bloker for crawling af webadresser med bestemte parametre

Du kan forhindre Google i at crawle webadresser, der indeholder bestemte parametre eller parametre med bestemte værdier, så du undgår, at identiske sider crawles.

Krav

Du bør kun bruge værktøjet til webadresseparametre, hvis dit website opfylder ALLE nedenstående krav.

 • Dit website har mere end 1.000 sider, OG
 • I dine logfiler kan du se, at et betydeligt antal identiske sider indekseres af Googlebot, og at den eneste forskel på de identiske sider er webadresseparametrene (f.eks.: example.com?product=green_dress og example.com?type=dress&color=green).
Advarsel om forkert brug
 
Du bør kun bruge værktøjet til webadresseparametre, hvis dit website opfylder ovenstående krav, og du er en erfaren SEO-bruger. Hvis værktøjet til webadresseparametre bruges forkert, kan det medføre, at Google ignorerer vigtige sider på dit website uden at advare eller rapportere om de ignorerede sider. Hvis dette lyder alvorligt, skyldes det, at brugere misbruger værktøjet eller bruger det, hvor det ikke er relevant. Hvis du ikke er sikker på, at du bruger dette værktøj korrekt, er det bedst, at du undlader at bruge det.

Brug

Du kan styre, hvordan Google skal crawle dit website, ved at angive parametre. Adfærden, der angives med parametre, anvendes på hele ejendommen. Du kan altså ikke begrænse crawladfærden for en parameter til en bestemt webadresse eller sektion på dit website.

Sådan bruger du værktøjet til webadresseparametre:

 1. Tjek, at dit website opfylder ovenstående krav.
 2. Åbn værktøjet til webadresseparametre.
 3. Tryk på Rediger for at redigere en eksisterende parameter, eller klik på Tilføj parameter for at oprette en ny. Bemærk, at dette værktøj skelner mellem små og store bogstaver, så skriv navnet på parameteren, nøjagtig som den vises i din webadresse.
 4. Angiv, om din webadresseparameter påvirker sideindhold:
  • Nej: Påvirker ikke sidens indhold: Din parameter påvirker ikke, hvordan sideindholdet præsenteres. Denne type parameter kan bruges til at spore besøg og henvisningsadresser, men har ingen indvirkning på selve indholdet på siden. Det kan f.eks. være sessionID eller userName. Hvis Google finder mange webadresser, hvor den eneste forskel er denne parameterværdi, crawles én af dem. Google forsøger at registrere denne type parametre, men hvis dine logfiler viser, at vi ikke registrerer denne statiske parameter korrekt, kan du angive den her.
  • Ja: Ændrer, omarrangerer eller indsnævrer sideindhold: Din parameter kan ændre sideindholdet. Eksempler på dette kan være brandgender, country eller sortorder. Vælg formålet med parameteren:
   • Sortering (f.eks. sort=price_ascending): Ændrer den rækkefølge, som indholdet præsenteres i.
   • Indsnævring (f.eks. t-shirt_size=XS): Filtrerer indholdet på siden.
   • Specificering (f.eks. store=women): Fastlægger den overordnede type indhold, der vises på en side. Hvis denne værdi angiver et bestemt element og er den eneste måde at vise indholdet på, bør du vælge "Hver webadresse" for adfærden.
   • Oversættelse (f.eks. lang=fr): Viser en oversat version af indholdet. Hvis du bruger en parameter til at vise forskellige sprog, vil du sandsynligvis gerne have Google til at crawle de oversatte versioner ved at bruge hreflang til at angive sprogvarianter for siden i stedet for at blokere indhold med dette værktøj.
   • Sideinddeling (f.eks. page=2): Viser en bestemt side af en lang liste eller artikel.
     
   • Hvilke webadresser med denne parameter skal Googlebot crawle? Vælg en mulighed for at angive, hvordan Google skal crawle webadresser, der indeholder denne parameter:
    • Lad Googlebot bestemme: Denne indstilling er standard for allerede kendte parametre. Vælg denne, hvis du ikke ved, hvordan parameteren fungerer, eller hvis den fungerer forskelligt på forskellige dele af websitet. Googlebot analyserer dit website for at fastlægge, hvordan parameteren bedst kan håndteres.
    • Hver webadresse: Beder Google om aldrig at blokere webadresser med denne parameter. Webadresser med unikke værdier af denne parameter indeholder ikke kopieret indhold. Hvis du f.eks. anvender denne indstilling for webadresser, der indeholder parameteren productid, betragter Google automatisk http://www.example.com/dresses/real.htm?productid=1202938 som en helt anden webadresse end http://www.example.com/dresses/real.htm?productid=5853729, fordi webadresserne har forskellige parameterværdier for productid.
    • Kun webadresser med værdi: Beder Google om kun at crawle webadresser, hvor din webadresseparameter er angivet til en bestemt værdi. Webadresser med andre parameterværdier crawles ikke. Dette er praktisk, hvis dit website f.eks. anvender parameterværdien til at ændre den rækkefølge, som indhold, der i øvrigt er ens, vises i. http://www.example.com/dresses/real.htm?sort=price_high indeholder f.eks. det samme indhold som http://www.example.com/dresses/real.htm?sort=price_low. Du kan bruge denne indstilling til at anmode Googlebot om kun at crawle webadresser med sort=price_low for at undgå, at kopieret indhold crawles.
    • Ingen webadresser: Beder Google om ikke at crawle nogen webadresser med en bestemt parameter. Google crawler ikke webadresser, der indeholder den parameter, du har angivet. Du kan f.eks. anmode Google om ikke at crawle webadresser med parametre som f.eks. pricefrom og priceto (f.eks.: http://www.examples.com/search?category=shoe&brand=nike&color=red&size=5&pricefrom=10&priceto=1000), for at forhindre, at kopieret indhold, som allerede er tilgængeligt på http://www.examples.com/search?category=shoe&brand=nike&color=red&size=5, ikke crawles.
 5. Hvis dit website anvender flere parametre i en webadresse, kan du gå til administration af webadresser med flere parametre.
 6. Bemærk, at andre ejendomme kan arve dine regler (se Nedarvning af regler for parametre).

Nedarvning af regler for parametre

Hvis du har separate ejendomme for http og https eller separate overordnede og underordnede ejendomme (f.eks. example.com og example.com/fr/ eller example.com og m.example.com), kan dine parameterindstillinger måske nedarves ejendommene imellem i henhold til disse regler:

 • http/https: Hvis kun én af dine http- eller https-ejendomme har regler, gælder reglerne for begge ejendomme. Hvis du har defineret særskilte regler for både http- og https-ejendomme, anvendes kun deres egne regler.
 • Overordnet/underordnet: Hvis en overordnet ejendom (example.com) har parameterregler, arver alle underordnede ejendomme (example.com/fr/) uden parameterregler de pågældende regler. Alle underordnede ejendomme med parameterregler bruger udelukkende deres egne regler. Bemærk, at underdomæner (m.example.com) tæller som underordnede i forhold til overordnede domæner (example.com).

Administration af webadresser med flere parametre

En enkelt webadresse kan indeholde mange parametre, men du kan angive crawlindstillinger for hver af dem. Hvis en enkelt webadresse indeholder flere administrerede parametre, overholder Google den følgende regel, når det fastlægges, om webadressen skal crawles:

De mere restriktive parameterindstillinger tilsidesætter de mindre restriktive parameterindstillinger.

Nedenfor kan du f.eks. se tre webadresseparametre og deres respektive Google-crawlindstillinger:

Parameter Crawlindstillinger for parameter
shopping-category Crawl alle webadresser med denne parameter
sort-by Crawl kun webadresser med værdien = production-year
sort-order Crawl kun webadresser med værdien = asc.

 

Eksempel 1

http://www.example.com?shopping-category=shoes&sort-by=size&sort-order=asc.

Google crawler ikke denne webadresse, fordi parameteren sort-by ikke er indstillet til production-year, selvom webadressen indeholder en gyldig sort-order-værdi (asc)

Eksempel 2

http://www.example.com?shopping-category=DVD-movies&sort-by=production-year&sort-order=asc.

Denne webadresse kan crawles af Google, fordi værdierne for sort-by og sort-order matcher de tilladte indstillinger.

Eksempel 3

http://www.example.com/shoes/33453

http://www.example.com?country=fr

Google kan crawle begge webadresser, fordi de ikke har nogen rapporterede parametre.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
83844
false