Blokování procházení parametrizovaného duplicitního obsahu

Kdy a jak použít nástroj Parametry adres URL

Parametry adres URL a duplicitní obsah

Pokud na svém webu používáte parametry adres URL pro nevýznamné variace stránek (například barva=cervena vs. barva=zelena) nebo parametry, které mohou zobrazovat v zásadě stejný obsah pomocí různých adres URL (například example.com/kosile?styl=polotrika,dlouhy_rukavexample.com/kosile?styl=polotrika&styl=dlouhy_rukav), Google váš web může procházet neefektivně.

Zde je příklad adres URL, které vedou na v zásadě duplicitní obsah a liší se pouze parametry:

URL Popis
http://www.example.com/produkty/zeny/saty/zelene.html Statická, neparametrizovaná stránka.
https://example.com/produkty/zeny?kategorie=saty&barva=zelena Adresa URL používá parametry kategoriebarva k zobrazení stejného obsahu jako neparametrizovaná stránka.
https://example.com/produkty/zeny/saty/zelene.html?limit=20&idrelace=123 Adresa URL k zobrazení stejného obsahu zahrnuje parametry k omezení počtu výsledků a ID relace uživatele.

Pokud na webu máte mnoho parametrů adres URL, mohlo by pro vás být výhodné pomocí nástroje Parametry adres URL omezit procházení duplicitních adres URL.

Důležité: Pokud váš web zobrazuje duplicitní obsah na různých adresách URL bez použití parametrů, namísto blokování procházení podle pokynů na této stránce byste měli definovat kanonickou stránku.

Blokování procházení adres URL s konkrétními parametry

Googlu můžete zabránit v procházení adres URL, které obsahují konkrétní parametry nebo parametry s konkrétními hodnotami, a předejít tak procházení duplicitních stránek.

Požadavky

Nástroj Parametry adres URL byste měli použít jen v případě, že váš web splňuje VŠECHNY následující požadavky.

 • Váš web obsahuje více než 1000 stránek.
 • V protokolech vidíte, že Googlebot indexuje velký počet duplicitních stránek, které se liší jen parametry adres URL (příklad: example.com?produkt=zelene_satyexample.com?typ=saty&barva=zelena).
Upozornění ohledně nesprávného použití
 
Nástroj Parametry adres URL použijte jen v případě, že váš web splňuje výše uvedené požadavky a jste zkušený SEO. Nesprávné použití nástroje Parametry adres URL může vést k tomu, že Google na vašem webu bude ignorovat důležité stránky, aniž by vás na to upozornil nebo vám to oznámil. Toto upozornění může znít docela hrozivě, ale uvádíme jej, protože řada lidí nástroj používá nesprávně nebo bezdůvodně. Pokud si nejste jistí, zda tento nástroj používáte správně, raději jej nepoužívejte.

Využití

Můžete zadat, jak se má Google chovat při procházení vašeho webu s různými parametry. Chování pro jednotlivé parametry se vztahuje na celou službu, nelze jej pro konkrétní parametr omezit jen na konkrétní adresu URL nebo část webu.

Postup použití nástroje Parametry adres URL:

 1. Zkontrolujte, zda váš web splňuje dříve uvedené požadavky.
 2. Otevřete nástroj Parametry adres URL.
 3. Buď Upravte existující parametr, nebo kliknutím na Přidat parametr přidejte nový. Upozorňujeme, že tento nástroj rozlišuje velká a malá písmena. Parametr je proto potřeba zadat přesně tak, jak je uveden v adrese URL.
 4. Zadejte, zda má parametr adresy URL vliv na obsah stránky:
  • Ne, na obsah stránky nemá vliv: Parametr nemá vliv na prezentaci obsahu stránky. Tento typ parametru se používá například k měření návštěv a referrerů, ale nemá vliv na samotný obsah stránky. Příklady: sessionID (ID relace) nebo userName (uživatelské jméno). Pokud Google najde mnoho adres URL, které se liší jen hodnotou tohoto parametru, jednu z nich bude procházet. Google se tyto typy parametrů snaží rozpoznat, ale pokud ve svých protokolech vidíte, že tento statický parametr nerozpoznáváme správně, můžete jej zde zadat.
  • Ano, mění, reorganizuje nebo zužuje obsah stránky: Parametr může změnit obsah stránky. Příklady: znackapohlavi, zeme nebo razeni. Vyberte účel parametru:
   • Seřazení (například razeni=cena_vzestupne): Mění pořadí, v němž se obsah zobrazuje, v tomto případě vzestupně podle ceny.
   • Zúžení (například velikost_tricka=XS): Filtruje obsah stránky, který je v tomto případě omezen na trička velikosti XS.
   • Bližší určení (například obchod=zeny): Určuje obecnou kategorii obsahu zobrazeného na stránce. Pokud tento parametr určuje konkrétní položku a toto je jediný způsob, jak se k danému obsahu dostat, měli byste jako chování vybrat procházení každé adresy URL.
   • Přeložení (například jazyk=fr): Zobrazuje přeloženou verzi obsahu. Pokud parametr používáte k zobrazování obsahu v různých jazycích, pravděpodobně chcete, aby Google přeložené verze procházel. V takovém případě namísto blokování obsahu pomocí tohoto nástroje uveďte jazykové verze stránky pomocí parametru hreflang.
   • Stránkování (například stranka=2): Zobrazuje konkrétní stránku v delším seznamu nebo článku, v tomto případě stránku číslo 2.
     
   • Které adresy URL s tímto parametrem má Googlebot procházet? Vyberte, jak se má Google zachovat, když narazí na adresy URL s tímto parametrem:
    • Nechte rozhodnout Googlebota: Toto je výchozí nastavení pro již známé parametry. Tuto možnost vyberte v případě, že si chováním parametru nejste jistí nebo že se parametr v různých částech webu chová různě. Googlebot váš web analyzuje a určí nejlepší způsob, jak s parametrem naložit.
    • Každou adresu URL: Sděluje Googlu, že adresy URL s tímto parametrem nemá nikdy blokovat. Adresy URL s jedinečnými hodnotami tohoto parametru nemají duplicitní obsah. Pokud tento typ nastavení například implementujete pro adresy URL s parametrem id_produktu, bude Google adresu URL http://www.example.com/saty/nove.htm?id_produktu=1202938 považovat za zcela jinou než http://www.example.com/saty/nove.htm?id_produktu=5853729. Každá z těchto adres URL totiž obsahuje jinou hodnotu parametru id_produktu.
    • Pouze adresy URL s hodnotou: Sděluje Googlu, že má procházet pouze adresy URL, ve kterých je parametr nastaven na zadanou hodnotu. Adresy URL, v nichž je hodnota daného parametru jiná, procházet nebude. Tato možnost je velmi užitečná zejména v případě, že web tento parametr používá ke změně pořadí zobrazení jinak identického obsahu. Stránka http://www.example.com/saty/nove.htm?razeni=cena_sestupne má například stejný obsah jako stránka http://www.example.com/saty/nove.htm?razeni=cena_vzestupne. Pomocí tohoto nastavení byste Googlebotu mohli sdělit, že má procházet pouze adresy URL s parametrem razeni=cena_vzestupne a zabránit tak procházení duplicitního obsahu.
    • Žádné adresy URL: Sděluje Googlu, že nemá procházet žádné adresy URL s konkrétním parametrem. Google nebude procházet žádné adresy URL, které obsahují zadaný parametr. Můžete Googlebotu například sdělit, že nemá procházet adresy URL s parametry jako cena_odcena_do (například http://www.example.com/hledat?kategorie=obuv&znacka=nike&barva=cervena&velikost=5&cena_od=10&cena_do=1000) a předejít tím zbytečnému procházení obsahu, který je již k dispozici na adrese http://www.example.com/hledat?kategorie=obuv&znacka=nike&barva=cervena&velikost=5.
 5. Pokud váš web v adrese URL používá několik parametrů, přečtěte si jak spravovat adresy URL s několika parametry.
 6. Upozorňujeme, že pravidla mohou zdědit další služby (viz Dědění pravidel pro parametry).

Dědění pravidel pro parametry

Pokud máte samostatné služby pro protokoly http a https, nebo samostatné nadřazené a podřízené služby (například example.com a example.com/fr/ či example.com a m.example.com), nastavení parametrů se mezi nimi mohou dědit podle těchto pravidel:

 • http/https: Pokud jsou pravidla nastavená jen pro službu http, nebo jen pro službu https, použijí se pro obě služby. Jestliže jsou pro službu http a pro službu https definována samostatná pravidla, použijí se jejich vlastní pravidla.
 • Nadřazená/podřízená služba: Pokud má nadřazená služba (example.com) pravidla pro parametry, všechny podřízené služby (example.com/fr/), které je nemají, je zdědí. Pro podřízené služby, které pravidla pro parametry mají, se použijí jen jejich vlastní pravidla. Subdomény (m.example.com) se považují za podřízené služby nadřazených domén (example.com).

Správa adres URL s několika parametry

Jedna adresa URL může obsahovat mnoho parametrů a pro každý z nich můžete nastavit možnosti procházení samostatně. Pokud jedna adresa URL obsahuje několik spravovaných parametrů, Google se při rozhodování o tom, zda adresu URL bude procházet, bude řídit následujícím pravidlem:

Restriktivnější nastavení parametrů mají přednost před méně restriktivními nastaveními parametrů.

Níže jsou například uvedeny tři parametry a jejich možnosti procházení Googlem:

Parametr Nastavení procházení parametru
kategorie Procházet všechny adresy URL s tímto parametrem
radit_podle Procházet pouze adresy URL s hodnotou = rok_produkce
smer_razeni Procházet pouze adresy URL s hodnotou = vzestupne

 

Příklad 1

http://www.example.com?kategorie=obuv&radit_podle=velikost&smer_razeni=vzestupne.

Ačkoliv tato adresa URL obsahuje parametr smer_razeni s platnou hodnotou (vzestupne), Google ji nebude procházet, protože parametr radit_podle není nastaven na hodnotu rok_produkce.

Příklad 2

http://www.example.com?kategorie=filmy_na_DVD&radit_podle=rok_produkce&smer_razeni=vzestupne.

Google tuto adresu URL může procházet, protože hodnoty parametrů rok_produkcesmer_razeni odpovídají povoleným nastavením.

Příklad 3

http://www.example.com/boty/33453

http://www.example.com?zeme=fr

Google obě adresy URL může procházet, protože neobsahují žádné nahlášené parametry.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
83844
false