Giới thiệu về robots.txt

Gửi robots.txt đã cập nhật của bạn cho Google.

Chức năng Gửi của công cụ Trình kiểm tra robots.txt cho phép bạn dễ dàng thiết lập và yêu cầu Google nhanh chóng thu thập dữ liệu và lập chỉ mục một tệp robots.txt mới cho trang web của bạn. Cập nhật và thông báo cho Google về những thay đổi đối với tệp robots.txt của bạn bằng cách làm theo các bước dưới đây.

1. Nhấp vào Gửi ở góc dưới bên phải của trình chỉnh sửa robots.txt. Thao tác này sẽ mở ra hộp thoại Gửi.

2. Tải xuống mã robots.txt đã chỉnh sửa của bạn từ trang Trình kiểm tra robots.txt bằng cách nhấp vào hộp thoại Tải xuống trong hộp thoại Gửi.

3. Tải tệp robots.txt mới lên thư mục gốc của miền của bạn dưới dạng tệp văn bản có tên robots.txt (URL cho tệp robots.txt của bạn nên là /robots.txt).

Nếu bạn không có quyền để tải tệp lên thư mục gốc của miền của bạn, bạn nên liên hệ với người quản lý miền của bạn để thực hiện thay đổi.

Ví dụ: nếu trang chủ trang web của bạn thuộc subdomain.example.com/site/example/ thì có khả năng bạn không thể cập nhật tệp robot subdomain.example.com/robots.txt. Trong trường hợp này, bạn nên liên hệ với chủ sở hữu của example.com/ để thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào với tệp robots.txt.

4. Nhấp vào Xác nhận phiên bản hoạt động để đảm bảo rằng robots.txt hoạt động là phiên bản mà bạn muốn Google thu thập dữ liệu.

5. Nhấp vào Gửi phiên bản hoạt động để thông báo cho Google rằng đã có thay đổi được thực hiện với tệp robots.txt của bạn và yêu cầu Google thu thập dữ liệu nó.

6. Kiểm tra xem phiên bản mới nhất của bạn có được thu thập dữ liệu thành công bởi Google hay không bằng cách làm mới trang trong trình duyệt của bạn để cập nhật trình chỉnh sửa của công cụ và xem mã robots.txt hoạt động của bạn. Sau khi bạn làm mới trang, bạn cũng có thể nhấp vào menu thả xuống trên trình soạn thảo văn bản để xem dấu thời gian của thời điểm Google lần đầu tiên nhìn thấy phiên bản mới nhất của tệp robots.txt của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?