Informacje o pliku robots.txt

Przesyłanie zaktualizowanego pliku robots.txt do Google

Funkcja Prześlij w narzędziu Tester pliku robots.txt pozwala łatwo umieścić nowy plik robots.txt we właściwym miejscu w witrynie oraz zgłosić do Google prośbę o jego szybkie pobranie i zindeksowanie. Aby zaktualizować plik robots.txt i powiadomić Google o zmianach, wykonaj te czynności:

1. Kliknij Prześlij w prawym dolnym rogu edytora pliku robots.txt. Otworzy się okno dialogowe Prześlij.

2. Aby pobrać zmieniony kod pliku robots.txt ze strony Tester pliku robots.txt, kliknij Pobierz w oknie dialogowym Prześlij.

3. Prześlij nowy plik robots.txt do katalogu głównego domeny jako plik tekstowy o nazwie robots.txt (adres URL pliku robots.txt powinien wyglądać tak: /robots.txt).

Jeśli nie masz uprawnień do przesyłania plików do katalogu głównego domeny, skontaktuj się z jej menedżerem, by wprowadzić zmiany.

Na przykład, jeśli strona główna Twojej witryny ma adres subdomain.example.com/site/example/, raczej nie możesz zaktualizować pliku subdomain.example.com/robots.txt. W takim przypadku skontaktuj się z właścicielem witryny example.com/ i poproś go o wprowadzenie potrzebnych zmian w pliku robots.txt.

4. Kliknij Zweryfikuj wersję, by upewnić się, że wersja pliku robots.txt, którą ma zindeksować Google, jest aktywna w witrynie.

5. Kliknij Prześlij wersję aktywną, by powiadomić Google o wprowadzeniu zmian w pliku robots.txt i poprosić o jego zindeksowanie.

6. Sprawdź, czy najnowsza wersja została zindeksowana przez Google – odśwież stronę w przeglądarce, by zaktualizować zawartość edytora w narzędziu i zobaczyć kod aktywnego pliku robots.txt. Po odświeżeniu strony możesz kliknąć menu nad edytorem tekstowym, by wyświetlić sygnaturę czasową pobrania najnowszej wersji pliku robots.txt przez Google.

DALEJ: BLOKOWANIE ADRESÓW URL ZA POMOCĄ OCHRONY KATALOGÓW NA SERWERZE HASŁEM

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?