Informacje o pliku robots.txt

Przesyłanie zaktualizowanego pliku robots.txt do Google

Funkcja Prześlij w narzędziu Tester pliku robots.txt pozwala łatwo umieścić nowy plik robots.txt we właściwym miejscu w witrynie oraz zgłosić do Google prośbę o jego szybkie pobranie i zindeksowanie. Aby zaktualizować plik robots.txt i powiadomić Google o zmianach, wykonaj te czynności:

1. Kliknij Prześlij w prawym dolnym rogu edytora pliku robots.txt. Otworzy się okno dialogowe Prześlij.

2. Aby pobrać zmieniony kod pliku robots.txt ze strony Tester pliku robots.txt, kliknij Pobierz w oknie dialogowym Prześlij.

3. Prześlij nowy plik robots.txt do katalogu głównego domeny jako plik tekstowy o nazwie robots.txt (adres URL pliku robots.txt powinien wyglądać tak: /robots.txt).

Jeśli nie masz uprawnień do przesyłania plików do katalogu głównego domeny, skontaktuj się z jej menedżerem, by wprowadzić zmiany.

Na przykład, jeśli strona główna Twojej witryny ma adres subdomain.example.com/site/example/, raczej nie możesz zaktualizować pliku subdomain.example.com/robots.txt. W takim przypadku skontaktuj się z właścicielem witryny example.com/ i poproś go o wprowadzenie potrzebnych zmian w pliku robots.txt.

4. Kliknij Zweryfikuj wersję, by upewnić się, że wersja pliku robots.txt, którą ma zindeksować Google, jest aktywna w witrynie.

5. Kliknij Prześlij wersję aktywną, by powiadomić Google o wprowadzeniu zmian w pliku robots.txt i poprosić o jego zindeksowanie.

6. Sprawdź, czy najnowsza wersja została zindeksowana przez Google – odśwież stronę w przeglądarce, by zaktualizować zawartość edytora w narzędziu i zobaczyć kod aktywnego pliku robots.txt. Po odświeżeniu strony możesz kliknąć menu nad edytorem tekstowym, by wyświetlić sygnaturę czasową pobrania najnowszej wersji pliku robots.txt przez Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?