Zgłaszanie do Google prośby o ponowne zindeksowanie adresów URL

Jeśli jakaś strona w Twojej witrynie jest nowa lub została niedawno zaktualizowana, możesz użyć dowolnej z wymienionych tutaj metod, by poprosić Google o jej ponowne zindeksowanie.

Ogólne wskazówki

 • Indeksowanie trwa od kilku dni do kilku tygodni. Prosimy o cierpliwość. Postępy tego procesu możesz monitorować przy użyciu raportu o stanie indeksowania lub narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 • W przypadku wszystkich opisanych tu metod czas odpowiedzi jest zbliżony.
 • Liczba poszczególnych adresów URL, które można przesłać, jest ograniczona.
 • Przesłanie wielu próśb o ponowne zindeksowanie tego samego adresu URL lub tej samej mapy witryny nie przyspieszy indeksowania.

Metody wysyłania próśb o zindeksowanie

Użycie narzędzia do sprawdzania adresów URL (tylko kilka adresów URL)

Aby poprosić o zindeksowanie pojedynczych adresów URL, możesz użyć narzędzia do ich sprawdzania. Jeśli masz ich dużo, zamiast tego prześlij mapę witryny.

Aby przesłać adres URL do indeksu:

 1. Przeczytaj ogólne wskazówki powyżej.
 2. Sprawdź adres URL za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 3. Kliknij Poproś o zindeksowanie. Narzędzie przeprowadzi test opublikowanej wersji adresu URL, by sprawdzić, czy nie sprawi on jakichś oczywistych problemów z indeksowaniem. Jeśli adres będzie poprawny, strona zostanie dodana do kolejki indeksowania. Jeśli narzędzie wykryje problemy ze stroną, spróbuj je usunąć.

Uwaga: zgłoszenie prośby o zindeksowanie nie gwarantuje, że strona zostanie szybko dodana do indeksu ani że w ogóle zostanie w nim uwzględniona. Nasze systemy najszybciej uwzględniają w indeksie treści o wysokiej jakości, które są przydatne dla użytkowników.

Przesłanie mapy witryny (wielu adresów URL jednocześnie)

Mapa witryny to dla Google ważne źródło informacji o adresach URL w Twojej witrynie.Może też ona obejmować dodatkowe metadane dotyczące alternatywnych wersji językowych oraz stron zawierających filmy, obrazy lub wiadomości. Dowiedz się, jak utworzyć mapę witryny

Jeśli mapa witryny nie została zmieniona od czasu jej ostatniego zindeksowania przez Google, ponowne jej przesłanie nie przyniesie żadnych dodatkowych korzyści. Jeśli w mapie witryny masz zaktualizowane strony, oznacz je jako <lastmod>.

Oto różne sposoby informowania Google o mapie witryny:

 • Przesłanie mapy witryny przy użyciu raportu dotyczącego map witryn.
 • Użycie narzędzia do pingowania. Wpisz w przeglądarce lub w wierszu polecenia żądanie GET dla tego adresu, by określić pełen adres URL mapy witryny. Upewnij się, że plik mapy witryny jest dostępny:
    http://www.google.com/ping?sitemap=<pełny_URL_mapy_witryny>
  Przykład:
    http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml
 • Wstawienie w dowolnym miejscu w pliku robots.txt poniższej instrukcji, która wskazuje ścieżkę dostępu do Twojej mapy witryny. Znajdziemy ją przy następnym indeksowaniu Twojej witryny:
      Sitemap: http://example.com/my_sitemap.xml
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?