Tìm hiểu cách Google lấy nội dung trang web của bạn

Google sử dụng kết hợp các chương trình phần mềm và thuật toán nhằm lấy nội dung web của bạn để những người dùng Google Tìm kiếm có thể quan tâm đến trang web của bạn có thể tìm thấy nó. Như vậy, các quy trình mà qua đó Google truy xuất nội dung của bạn phần lớn là tự động và yêu cầu bạn phải bỏ ra rất ít hoặc không phải bỏ ra nỗ lực nào.

Thu thập dữ liệu là quá trình được chạy bởi Google nhằm thu thập nội dung web công khai cho kết quả Google Tìm kiếm. Trong quá trình thu thập dữ liệu, Google sử dụng phần mềm chuyên dụng, được gọi là trình thu thập dữ liệu web, nhằm tìm và truy xuất các trang web một cách tự động.

Trình thu thập dữ liệu web:
Nói một cách đơn giản, trình thu thập dữ liệu web lấy nội dung từ web cho công cụ tìm kiếm. Trình thu thập dữ liệu web hoạt động bằng cách theo các liên kết từ trang web này đến trang web khác, tải xuống các trang mà chương trình bắt gặp và lưu trữ chúng để sử dụng sau này. Sau đó các thuật toán phức tạp sẽ sắp xếp và phân tích các bản sao trang web đã tải xuống để cập nhật kết quả Công cụ tìm kiếm của Google. Trình thu thập dữ liệu chính mà Google sử dụng có tên là Googlebot.

Hiển thị là một quá trình khác Google sử dụng để hiểu cách các trang web của bạn hiển thị và hoạt động cho người dùng trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau. Tương tự như cách một trình duyệt hiển thị một trang web, Google truy xuất URL của bạn và thực thi tệp mã cho trang đó (thường là HTML và JavaScript). Google sau đó thu thập dữ liệu tất cả các tài nguyên mà tệp mã chính tham chiếu đến (thường là tệp hình ảnh, tệp biểu định kiểu và các tệp JavaScript khác) để cuối cùng kết xuất ra giao diện trực quan của trang và hiểu rõ hơn về nội dung của bạn.

Nếu Google không thể thu thập dữ liệu hay hiển thị các trang của bạn đúng cách, mức hiển thị và giao diện của trang web của bạn trong kết quả Google Tìm kiếm có thể bị ảnh hưởng theo một số cách khác nhau:

  • Nếu Google không thể thu thập dữ liệu trang web của bạn, chúng tôi không thể lấy bất kỳ thông tin nào về trang web của bạn. Google Tìm kiếm có thể không phát hiện được toàn bộ các phần trên trang web của bạn, hay xác định được các truy vấn người dùng trên Google Tìm kiếm mà phù hợp nhất với các trang của bạn và sẽ khiến trang web của bạn xuất hiện trong kết quả Google Tìm kiếm.
  • Nếu Google không thể hiển thị các trang trên trang web của bạn, chúng tôi sẽ khó hiểu được nội dung web của bạn vì bị thiếu thông tin bố cục trực quan quan trọng về các trang của bạn. Kết quả là mức hiển thị của nội dung trang web trong Google Tìm kiếm có thể bị giảm. Chúng tôi cần phải hiển thị được các trang của bạn để ước tính giá trị của trang web đối với các đối tượng khác nhau và để xác định vị trí mà liên kết đến trang web của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả Google Tìm kiếm.

May mắn là bạn có thể sử dụng công cụ Kiểm tra URL để chẩn đoán quá trình thu thập dữ liệu và hiển thị các trang của mình và cải thiện kết quả Google Tìm kiếm nhằm tiếp cận được đối tượng mục tiêu của mình.

TIẾP THEO: HIỂU TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU VÀ HIỂN THỊ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?