Báo cáo nhắm mục tiêu quốc tế

Sử dụng báo cáo Nhắm mục tiêu quốc tế để theo dõi lỗi hreflang của bạn hoặc để chọn quốc gia cần ưu tiên cho kết quả tìm kiếm của bạn. Báo cáo này có các phần sau:

  • Phần Ngôn ngữ: Giám sát việc sử dụng và các lỗi của thẻ hreflang trên trang web của bạn. 
  • Phần Quốc gia: Đặt mục tiêu quốc gia toàn trang web cho toàn bộ trang web của bạn nếu muốn.

 

Mở báo cáo Nhắm mục tiêu quốc tế

 

Để tìm hiểu về các cơ chế khác nhau cho việc nhắm mục tiêu trang web của bạn tại các vùng hoặc bằng các ngôn ngữ cụ thể, hãy đọc các chủ đề Các trang web nhiều khu vực và nhiều ngôn ngữ.

Tab ngôn ngữ

Phần Ngôn ngữ của trang Nhắm mục tiêu quốc tế hiển thị các lỗi hreflang sau trên trang web của bạn. Phần này có thể hiển thị tối đa 1.000 lỗi.

Lỗi Mô tả
Không có thẻ trả lại

Thẻ hreflang không có thẻ phù hợp trên trang đích. Bảng này tổng hợp các thẻ trả lại bị thiếu theo cách triển khai và ngôn ngữ, đối với các cách triển khai sau:

  • Cấp trang - tổng số lỗi hreflang theo ngôn ngữ trong phần <head> của các trang của bạn. Trang chi tiết hiển thị tối đa 1.000 URL trên trang web của bạn, kèm theo trang bằng ngôn ngữ thay thế bị thiếu thẻ trả lại về trang tương ứng.
  • Sơ đồ trang web - tổng số lỗi hreflang được tìm thấy trong sơ đồ trang web của bạn. Trang chi tiết liệt kê sơ đồ trang web trong đó chỉ ra các cặp URL và URL thay thế không có liên kết trả lại.
  • Tiêu đề HTTP - tổng số lỗi hreflang cho các tệp thay thế được cung cấp trong cấu hình tiêu đề HTTP của bạn. Cấu hình và URL thay thế không có liên kết trả lại.
Mã ngôn ngữ không xác định Đối với mã ngôn ngữ (và có thể là quốc gia) không xác định mà bạn đã chỉ ra trong trang web của bạn, bảng hiển thị ngôn ngữ theo sau bởi mã ngôn ngữ không xác định.  Như với lỗi không có thẻ trả lại, bạn có thể xem chi tiết cấp URL và tổng số mã ngôn ngữ không xác định cho ngôn ngữ cụ thể đó.

Nhấp vào một hàng để kiểm tra chi tiết lỗi, với giới hạn tối đa là 1.000 hàng.

Tab quốc gia

Google Tìm kiếm trả về các trang web phù hợp và hữu ích nhất cho người dùng. Bởi vì điều này, kết quả tìm kiếm có thể khác nhau giữa người dùng ở Ireland và người dùng ở Pháp.

Nếu trang web của bạn có miền cấp cao nhất chung, chẳng hạn như .com hoặc .org, bạn có thể giúp chúng tôi xác định những quốc gia quan trọng nhất đối với bạn. Nếu trang web của bạn có miền cấp cao nhất theo mã quốc gia (chẳng hạn như .ie hoặc .fr) thì trang đã được liên kết với một khu vực địa lý (trong ví dụ này là Ireland hoặc Pháp). Nếu bạn sử dụng miền mã quốc gia, bạn sẽ không thể xác định vị trí địa lý. Bạn có thể chỉ định quốc gia nhắm mục tiêu trong báo cáo Nhắm mục tiêu quốc tế.

Đặt mục tiêu quốc gia

  1. Trên báo cáo Nhắm mục tiêu quốc tế, nhấp vào tab Quốc gia.

  2. Đánh dấu vào hộp kiểm Mục tiêu địa lý và chọn mục tiêu quốc gia của bạn. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng trang web của bạn không được liên kết với bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào, hãy chọn Không được liệt kê trong danh sách thả xuống.

Cài đặt này chỉ áp dụng với dữ liệu địa lý. Nếu bạn đang nhắm mục tiêu người dùng ở vị trí khác—ví dụ: nếu bạn có một trang web bằng tiếng Pháp mà bạn muốn người dùng ở Pháp, Canada và Mali đọc được—không sử dụng công cụ này để đặt nước Pháp làm mục tiêu địa lý. Một ví dụ điển hình về nơi trang web có thể hữu ích là một trang web của nhà hàng: nếu nhà hàng đó ở Canada thì có thể nó sẽ chẳng được người dân ở Pháp quan tâm. Nhưng nếu nội dung của bạn bằng tiếng Pháp và là mối quan tâm với người ở nhiều quốc gia/khu vực, có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn không hạn chế nó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false
false