Rapporten Internationell inriktning

Med hjälp av rapporten Internationell inriktning kan du övervaka hreflang-fel eller välja ett land att prioritera i sökresultaten. Rapporten innehåller följande avsnitt:

  • Avsnittet Språk: Övervaka användningen av och fel i hreflang-taggar på webbplatsen. 
  • Avsnittet Land: Ange en landsinriktning för hela webbplatsen, om så önskas.

 

Öppna rapporten Internationell inriktning

 

Om du vill veta mer om olika metoder för att rikta webbplatsen mot specifika regioner eller språk läser du om webbplatser med flera regioner och språk.

Fliken Språk

I avsnittet Språk på sidan Internationell inriktning visas följande hreflang-fel på webbplatsen. Upp till 1 000 fel visas.

Fel Beskrivning
Inga returtaggar

Det finns ingen tagg som matchar hreflang-taggen på målsidan. I tabellen samlas saknade returtaggar utifrån implementering och språkkod för följande implementeringar:

  • Sidnivå – det totala antalet hreflang-fel efter språk i avsnittet <head> på dina sidor. På informationssidan visas högst 1 000 webbadresser för webbplatsen. Dessa är kopplade till sidan för alternativt språk som saknar en returtagg till sin make.
  • Webbplatskarta – det totala antalet hreflang-fel som hittades på webbplatskartan. På informationssidan listas den webbplatskarta som indikerar webbadresskopplingen och den alternativa webbadressen som saknar returlänk.
  • HTTP-huvuden – det totala antalet hreflang-fel i alternativa filer som finns i konfigureringen av HTTP-huvudena, konfigurationen och alternativa webbadresser som saknar returlänk.
Okänd språkkod För okända språkkoder (och eventuella landskoder) som du har angett på webbplatsen visar tabellen språkkoden följt av okänd språkkod.  Liksom med felet ingen returtagg kan du visa detaljer på webbadressnivå och det totala antalet okända språkkoder för det aktuella språket.

Om du klickar på en rad visas mer information om felen. Högst 1 000 rader visas.

Fliken Land

Google Sök returnerar de webbplatser som är mest relevanta och användbara för användaren. Därför kan en användare i Irland och en i Frankrike få olika sökresultat.

Om din webbplats har en generisk toppdomän som .com eller .org kan du hjälpa oss att avgöra vilka länder som är viktigast för dig. Om webbplatsen har en landskod som toppdomän (till exempel .ie eller .fr) är den redan kopplad till ett geografiskt område (i det här fallet Irland eller Frankrike). Om du har en landskodad domän kan du inte ange en geografisk plats. Du kan ange ett målland i rapporten Internationell inriktning.

Ange en landsinriktning

  1. Klicka på fliken Land i rapporten Internationell inriktning.

  2. Markera rutan Geografisk inriktning och välj landsinriktning. Om du vill försäkra dig om att din webbplats inte är kopplad till ett land eller en region väljer du Olistad i rullgardinsmenyn.

Den här inställningen gäller endast geografiska uppgifter. Om du riktar in dig på användare på olika platser, t.ex. om du har en webbplats på franska som du vill att användare i Frankrike, Kanada och Mali ska läsa, ska du inte använda det här verktyget för att ange Frankrike som geografisk inriktning. Ett bra exempel på när verktyget skulle kunna vara användbart är för en restaurangs webbplats. Om restaurangen ligger i Kanada är den förmodligen inte så intressant för människor i Frankrike. Men om innehållet är på franska och av intresse för invånare i flera länder är det förmodligen bättre att inte införa begränsningar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
83844
false