Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Internationell inriktning

Vad är internationell inriktning?

Om du hanterar en eller flera webbplatser för användare i ett visst land som talar ett visst språk ser du till att den relevanta språk- och landversionen av dina sidor visas i sökresultaten. Det finns två tekniker att använda om du vill se till att innehållet når ut till rätt användare:

 • Inriktning på webbadressnivå
  Det finns tre implementeringsmekanismer du kan använda för detta:
  1. Uppmärkning på sidnivå  
   Använd taggen <link rel="alternate" hreflang="x" href="alternateURL"> i avsnittet <head> på sidorna för att lista alternativa språkversioner för varje sida.  Varje sida ska ha en hreflang-tagg som länkar till alla andra språkvarianter av sidan, liksom en tagg som refererar bakåt till sig själv.  Om du vill ha mer detaljerad inriktning använder du hreflang-attributet för att ange språk- och landkombinationer (t.ex. en-ie, en-ca, en-us). Läs mer om hreflang-taggen i avsnittet om våra innehållsriktlinjer.  
  2. Webbplatskartor
   Använd våra webbplatskartor om du vill skicka in alternativ för språk och områden för dina sidor.  Läs mer om att använda en webbplatskarta för att ange alternativa språksidor i avsnittet för innehållsriktlinjer.
  3. HTTP-rubriker
   Om du publicerar filer som inte är HTML (t.ex. PDF-filer) kan du använda HTTP-rubriker för att ange en annan språkversion för en webbplats. 
 • Inriktning över en hel webbplats
  Förutom att kontrollera att webbadresserna för webbplatsen mappar till alternativa språkvarianter, måste du sannolikt också använda domäner som är geografiskt specifika eller konfigurera hela webbplatsstrukturen för att leverera innehåll till en specifik geografi- och språkinställning.  Läs mer om bästa metoder i Webbplatser med flera regioner och språk i våra innehållsriktlinjer.

 

När du har konfigurerat webbplatser och -sidor med flera språk och regioner kan du använda två avsnitt på sidorna Internationell inriktning om du vill hålla din internationella närvaro sund:
 1. Avsnittet Språk – ser till att dina hreflang-taggar använder rätt språkkoder (språk och eventuellt land).  Du kan se till att dina alternativa sidor har taggar som länkar tillbaka till sidorna på webbplatsen.  
 2. >
 3. Avsnittet Land  – använd det här verktyget för att ange en landsinriktning över hela webbplatsen, om det behövs.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false