Raport Kierowanie międzynarodowe

Korzystając z raportu Kierowanie międzynarodowe, możesz monitorować błędy związane z tagiem hreflang lub wybrać kraj, który powinien być traktowany priorytetowo w wynikach wyszukiwania. W skład raportu wchodzą te sekcje:

  • Sekcja Język: służy do monitorowania użycia tagów hreflang i związanych z nimi błędów w Twojej witrynie. 
  • Sekcja Kraj: umożliwia w razie potrzeby ustawienie kraju docelowego dla całej witryny.

 

Otwórz raport Kierowanie międzynarodowe

 

Aby dowiedzieć się więcej o różnych mechanizmach kierowania Twojej witryny na określone regiony lub języki, zapoznaj się z tematami dotyczącymi witryn multiregionalnych i wielojęzycznych.

Karta Język

Sekcja Język na stronie Kierowanie międzynarodowe zawiera informacje o poniższych błędach tagu hreflang w Twojej witrynie. Pokazanych może być maksymalnie 1000 błędów.

Błąd Opis
Brak tagów powrotnych

Na stronie docelowej brakuje tagu odpowiadającego tagowi hreflang. Tabela zawiera zestawienie brakujących wystąpień tagu powrotnego według implementacji i języka dla tych implementacji:

  • Poziom strony – łączna liczba błędów tagu hreflang w sekcji <head> na stronach (z podziałem według języka). Na stronie z informacjami pokazanych jest maksymalnie 1000 adresów URL z Twojej witryny, sparowanych ze stroną w alternatywnym języku, na której brakuje tagu powrotnego, który byłby powiązany ze swoim odpowiednikiem.
  • Mapa witryny – łączna liczba błędów tagu hreflang znalezionych w mapie witryny. Na stronie z informacjami wymieniona jest mapa witryny, która zawiera daną parę adresów URL, oraz podany jest alternatywny URL, pod którym brakuje linku powrotnego.
  • Nagłówki HTTP – łączna liczba błędów tagu hreflang związanych z alternatywnymi plikami wymienionymi w konfiguracji w nagłówku HTTP. Konfiguracja i alternatywny URL bez linku powrotnego.
Nieznany kod języka Jeśli w swojej witrynie umieścisz nieznany kod języka (i opcjonalnie kraju), w tabeli pojawi się odpowiedni region i wykryty nieznany kod języka.  Tak jak w przypadku błędu spowodowanego brakiem tagu powrotnego, możesz przejrzeć szczegółowe informacje na poziomie adresu URL i łączne liczby nieznanych kodów języka w wybranym regionie.

Kliknij wiersz, by sprawdzić szczegóły błędu. Maksymalna liczba wierszy to 1000.

Karta Kraj

Wyszukiwarka Google wyświetla witryny, które są najbardziej trafne i przydatne dla użytkownika. W związku z tym wyniki wyszukiwania mogą być inne dla użytkownika w Irlandii niż dla użytkownika we Francji.

Jeśli Twoja witryna ma domenę główną najwyższego poziomu taką jak .com czy .org, możesz pomóc nam określić, które kraje są dla Ciebie najważniejsze. Jeśli witryna ma domenę najwyższego poziomu zakodowaną dla konkretnego kraju, na przykład .ie lub .fr, jest już powiązana z określonym regionem geograficznym (w tym przykładzie z Irlandią lub Francją). Jeśli używasz domeny zakodowanej dla konkretnego kraju, nie możesz określić lokalizacji geograficznej. Możesz natomiast określić kraj docelowy w raporcie Kierowanie międzynarodowe.

Ustawianie kraju docelowego

  1. W raporcie Kierowanie międzynarodowe kliknij kartę Kraj.

  2. Zaznacz pole wyboru Docelowa lokalizacja geograficzna i wybierz odpowiedni kraj. Aby mieć pewność, że witryna nie zostanie powiązana z żadnym krajem ani regionem, wybierz z listy opcję Brak na liście.

To ustawienie dotyczy tylko danych geograficznych. Jeśli kierujesz witrynę do użytkowników w różnych lokalizacjach – np. masz witrynę w języku francuskim przeznaczoną dla użytkowników w takich krajach jak Francja, Kanada i Mali – nie ustawiaj Francji jako docelowej lokalizacji geograficznej w tym narzędziu. Dobrym przykładem na to, w jakich przypadkach narzędzie jest użyteczne, jest witryna restauracji: jeśli restauracja mieści się w Kanadzie, nie będzie raczej interesowała Francuzów. Jeśli jednak zawartość jest w języku francuskim i mogą być nią zainteresowane osoby z wielu krajów, prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem jest nieograniczanie jej zasięgu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?