Přesun webu se změnou adresy URL

Přehled: Přesuny webů se změnami adres URL

Tento článek popisuje, jak změnit adresy URL existujících stránek webu s minimálním dopadem na výsledky ve Vyhledávání Google. Příklady tohoto typu přesunu webu:

 • změna protokolu v adrese URL z HTTP na HTTPS,
 • změna názvu domény (například z example.com na example.net) nebo sloučení několika domén nebo názvů hostitele,
 • změna cesty URL: example.com/stranka.php?id=1 > example.com/widget nebo example.com/stranka.html > example.com/stranka.htm.

Pokud provádíte změny webu bez viditelných změn adresy URL, začněte zde.

Časté dotazy ohledně přesunů webů beze změny adres URL

 • Mám vše přesunout najednou, nebo je možné provádět přesun po částech?
  Přesun je možné provádět po částech.
 • Jak otestuji, kolik stránek bylo indexováno?
  Ve službě Search Console si samostatně zkontrolujte údaje pro jednotlivé služby. Chcete-li získat širší představu, použijte přehled Stav indexu. Chcete-li získat informace o adresách URL souborů Sitemap, použijte počet indexovaných souborů sitemap z přehledu souborů Sitemap.
 • Za jak dlouho Google mé změny adres URL rozpozná?
  Frekvence procházení nejsou pevně dány. Jsou závislé na velikosti webu a na možné rychlosti procházení. Přesun probíhá po jednotlivých adresách URL.
 • Přijdu při přesměrování na nové adresy URL o kredit za odkazy?
  Ne, přesměrování s kódem 301 nebo 302 nezpůsobují ztrátu hodnocení PageRank.

Migrace z protokolu HTTP na protokol HTTPS

 • Přečtěte si doporučené postupy pro stránky HTTPS.
 • Nezapomeňte službu s protokolem HTTPS přidat do Search Console. Search Console považuje stránky s protokolem HTTP a HTTPS za samostatné. Data pro tyto služby v Search Console nejsou vzájemně sdílena. Máte-li stránky s oběma protokoly, potřebujete v Search Console pro každou samostatnou službu.
 • Zde jsou další časté dotazy k migraci stránek z protokolu HTTP na protokol HTTPS:
Časté dotazy k migraci z protokolu HTTP na protokol HTTPS

Bude mít tato migrace dopad na mé hodnocení?

Jako u všech migrací může i při této migraci dojít k fluktuaci hodnocení. Měli byste si však také prostudovat informace o doporučených postupech pro stránky HTTPS, abyste se vyhnuli chybám specifickým pro HTTPS.

Weby s protokolem HTTPS při hodnocení mírně zvýhodňujeme. Neočekávejte však žádnou viditelnou změnu. Použití protokolu HTTPS Google při výpočtu hodnocení považuje za pozitivní signál. Tento signál je jen jedním z mnoha dalších a v současné době má menší váhu než kvalitní obsah webu. Neočekávejte, že vám přechod na HTTPS v krátké době přinese v hodnocení pro vyhledávače nějakou větší výhodu. V dlouhodobém horizontu Google může váhu zvýhodnění stránek s protokolem HTTPS zvýšit.

Mohu na protokol HTTPS převést jen některé stránky?

Ano, není to žádný problém. Začněte částí stránek, otestujte je a potom případně převeďte další stránky.

Pokud migraci z HTTP na HTTPS provádíte po částech a chcete zabránit předčasnému indexování adres URL převedených v první fázi, doporučujeme k tomu použít metaznačku rel=canonical (nikoliv přesměrování). Jestliže použijete přesměrování, nebudete moci přesměrované stránky otestovat.

Jaký certifikát potřebuji?

Pro Vyhledávání Google je přijatelný kterýkoliv moderní certifikát, který je přijímán moderními prohlížeči.

Uvidím pro svůj web HTTPS hledaná klíčová slova?

Na této funkci se s přechodem na HTTPS nic nemění. Vyhledávací dotazy ve službě Search Console i nadále uvidíte.

V souboru robots.txt odkazujeme na soubory Sitemap s protokolem HTTP. Máme soubor robots.txt upravit a zahrnout do něj nové soubory Sitemap s protokolem HTTPS? 

Doporučujeme použít pro HTTP a HTTPS samostatné soubory robots.txt odkazující na samostatné soubory Sitemap pro HTTP a HTTPS. Také doporučujeme uvádět každou adresu URL pouze v jednom souboru Sitemap.

Který soubor Sitemap by měl obsahovat odkazy na sekci ve zkušebním provozu HTTPS?

Můžete vytvořit samostatný soubor Sitemap jen pro aktualizovanou sekci svého webu. Budete tak moci sledovat indexování zkušební sekce přesněji. Dejte však pozor, aby tyto adresy URL nebyly zahrnuty v žádných dalších souborech Sitemap.

Které adresy máme uvádět v souborech Sitemap, pokud používáme přesměrování (z HTTP na HTTPS nebo naopak)?

Do souboru Sitemap HTTP zahrňte všechny adresy URL s protokolem HTTP a do souboru Sitemap HTTPS zahrňte všechny adresy URL s protokolem HTTPS, a to bez ohledu na přesměrování, ke kterým dochází při návštěvě uživatele. Tím, že stránky bez ohledu na přesměrování zahrnete v souborech Sitemap, našim vyhledávačům pomůžete objevit nové adresy URL rychleji.

Je pro verzi HTTPS potřeba zahrnout do souboru robots.txt nějaké další specifické věci? 

Ne.

Máme podporovat HSTS?

HSTS zlepšuje zabezpečení, ale zvyšuje složitost strategie pro vrácení do předchozího stavu. Další informace naleznete v doporučených postupech při používání HTTPS.

Pro celý web používáme pouze jeden soubor Sitemap pro Zprávy Google. Jak máme postupovat, pokud web přesouváme po částech?

Pokud pro novou sekci HTTPS chcete používat soubor Sitemap pro Zprávy Google, budete muset kontaktovat tým Zpráv a informovat jej o změně protokolu. Následně ve své službě HTTPS v Search Console můžete při migraci jednotlivých sekcí webu na HTTPS odeslat nový soubor Sitemap pro Zprávy Google.

Máte nějaká specifická doporučení týkající se migrace na protokol HTTPS v souvislosti s Centrem pro vydavatele ve Zprávách Google?

Centrum pro vydavatele ve Zprávách Google zpracovává přechod z HTTP na HTTPS transparentně. Pokud zároveň nepoužíváte i soubory Sitemap pro Zprávy, z pohledu Zpráv Google obecně není potřeba dělat nic. Pokud používáte soubory Sitemap pro Zprávy, kontaktujte tým Zpráv a informujte jej o změně. Tým je také potřeba informovat o změně sekcí. Při přechodu na HTTPS můžete například uvést, že sekci http://example.com/sekce přesouváte na adresu https://example.com/sekce.

Přesun webu

 1. Přečtěte si základní informace o přesunech webů. Seznamte se s tím, co je třeba očekávat a jaký to může mít dopad na uživatele a hodnocení. V případě přesunu z HTTP na HTTPS si prostudujte doporučené postupy pro HTTPS.
 2. Připravte nový web a důkladně jej otestujte.
 3. Připravte mapování adres URL z aktuálních adres URL na odpovídající nový formát.
 4. Zahajte přesun webu tím, že server nakonfigurujete tak, aby přesměrovával ze starých adres URL na nové.
 5. Sledujte návštěvnost nových i starých adres URL.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?