Thay đổi tốc độ thu thập dữ liệu của Googlebot

Thuật ngữ tốc độ thu thập dữ liệu có nghĩa là Googlebot thực hiện bao nhiêu yêu cầu mỗi giây đến trang web của bạn khi thu thập dữ liệu trang: ví dụ, 5 yêu cầu mỗi giây.

Bạn không thể thay đổi tần suất Google thu thập dữ liệu trang web của bạn, nhưng nếu bạn muốn Google thu thập dữ liệu về nội dung mới hoặc nội dung cập nhật trên trang web của mình, bạn nên sử dụng Tìm nạp như Google để thay thế.

Google có thuật toán phức tạp để xác định tốc độ thu thập dữ liệu tối ưu cho một trang web. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng hết sức thu thập càng nhiều trang từ trang web của bạn mỗi lần ghé thăm càng tốt mà không làm băng thông máy chủ của bạn quá tải.

Nếu Google đang thực hiện quá nhiều yêu cầu mỗi giây đến trang web của bạn và làm chậm máy chủ của bạn, bạn có thể giới hạn tốc độ thu thập dữ liệu cho các trang cấp cơ sở—ví dụ như www.example.comhttp://subdomain.example.com. Tốc độ thu thập dữ liệu mà bạn thiết lập là tốc độ thu thập tối đa mà Googlebot nên thực hiện. Xin lưu ý không có đảm bảo rằng Googlebot sẽ đạt đến tốc độ tối đa này.

Chúng tôi khuyên bạn không nên hạn chế tốc độ thu thập dữ liệu trừ khi bạn thấy các vấn đề tải máy chủ mà chắc chắn là do Googlebot tác động quá mạnh đến máy chủ của bạn.

Bạn không thể thay đổi tốc độ thu thập dữ liệu cho các trang web không phải ở cấp cơ sở—ví dụ như www.example.com/folder.

Để hạn chế tốc độ thu thập dữ liệu:

  1. Trên Trang chủ của Search Console, hãy nhấp vào trang web mà bạn muốn.
  2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng Cài đặt, sau đó nhấp vào Cài đặt trang web.
  3. Trong phần Tốc độ thu thập dữ liệu, chọn tùy chọn bạn muốn và sau đó hạn chế tốc độ thu thập dữ liệu như mong muốn.

Tốc độ thu thập dữ liệu mới sẽ có hiệu lực trong vòng 90 ngày.

Nếu tốc độ thu thập dữ liệu của bạn được mô tả là "được tính là tối ưu" trên trang cài đặt trang web, cách duy nhất để giảm tốc độ thu thập dữ liệu là gửi một yêu cầu đặc biệt. Bạn không thể tăng tốc độ thu thập dữ liệu.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?