Thay đổi tốc độ thu thập dữ liệu của Googlebot

Thuật ngữ tốc độ thu thập dữ liệu có nghĩa là Googlebot thực hiện bao nhiêu yêu cầu mỗi giây đến trang web của bạn khi thu thập dữ liệu trang: ví dụ, 5 yêu cầu mỗi giây.

Bạn không thể thay đổi tần suất Google thu thập dữ liệu trang web của bạn; nhưng nếu muốn Google thu thập dữ liệu đối với nội dung mới hoặc nội dung cập nhật trên trang web của mình, bạn có thể yêu cầu thu thập lại dữ liệu.

Cách sử dụng hợp lệ

Google có thuật toán phức tạp để xác định tốc độ thu thập dữ liệu tối ưu cho một trang web. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng thu thập dữ liệu số trang tối đa có thể trên trang web của bạn trong mỗi lần truy cập mà không làm băng thông máy chủ của bạn quá tải.

Nếu Google đang thực hiện quá nhiều yêu cầu mỗi giây đến trang web của bạn và làm chậm máy chủ của bạn, bạn có thể hạn chế tốc độ thu thập dữ liệu của Google đối với trang web của mình.

Bạn có thể hạn chế tốc độ thu thập dữ liệu cho các trang ở thư mục gốc, chẳng hạn như www.example.com và http://subdomain.example.com. Tốc độ thu thập dữ liệu mà bạn thiết lập là tốc độ thu thập tối đa mà Googlebot nên tuân theo. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng Googlebot sẽ đạt đến tốc độ tối đa này.

Chúng tôi khuyên bạn không nên hạn chế tốc độ thu thập dữ liệu trừ khi bạn thấy các vấn đề về tải máy chủ mà bạn chắc chắn là do Googlebot gửi quá nhiều yêu cầu đến máy chủ của bạn.

Bạn không thể thay đổi tốc độ thu thập dữ liệu cho các trang web không phải ở thư mục gốc — ví dụ như www.example.com/folder.

Hạn chế tốc độ thu thập dữ liệu

  1. Mở trang cài đặt Tốc độ thu thập dữ liệu cho sản phẩm của bạn.
    • Nếu tốc độ thu thập dữ liệu của bạn được mô tả là "tối ưu theo kết quả tính toán", thì cách duy nhất để giảm tốc độ thu thập dữ liệu là gửi yêu cầu đặc biệt. Bạn không thể tăng tốc độ thu thập dữ liệu.
    • Còn nếu không thấy thông báo nêu trên hiển thị, hãy chọn tùy chọn bạn muốn và sau đó hạn chế tốc độ thu thập dữ liệu ở tần suất bạn muốn. Tốc độ thu thập dữ liệu mới sẽ có hiệu lực trong vòng 90 ngày.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?